Yrsa

Yrsa

Adils kung över svearna och son till kung Ottar Vendelkråka for på viking. Adils och hans män for söderut till Saxland, det som idag kallas Tyskland. En av de som plundrades var kung Geirtjuv. Bland bytet som bestod av såväl guld som boskap och trälar fanns en vacker flicka. Yrsa var flickans namn och hon var både vis och klok. Yrsa hölls inte i fångenskap som de andra trälarna. Adils blev förälskad i flickan som sedan blev hans drottning.

Tiden gick, i danska Lejre härskade Helge Halvdansson. Kung Helge anföll Adils med en så stor och mäktig styrka att Adils såg sig tvungen att undvika strid och drog sig bort från den anklagade fienden. Helge tog byte hos svearna och Yrsa kom i hans våld. För andra gången i sitt liv fick Yrsa se sig som brud till en kung. En son föddes i äktenskapet. Sonens namn blev Rolf Krake. Åter gick tiden och den gamla drottningen Ålof kom. Hon berättade att Helge Halvdansson var Yrsas egen far! Ålof som varit gift med Geirtjuv hade haft en relation med Helge. Yrsa blev förskräckt och reste tillbaka till Adils och blev åter drottning hos svearna. Sonen Rolf stannade i Lejre och blev efter en tid Helges efterträdare som kung.

Adils kom nu i krig mot Åle den Oppländske. Kung Åle var från Norge. I ette stort slag möttes Adils och Åle. Rlf Krake hade anslutit sig till Adils, man får förmoda på sin moders begäran. I slaget som stod på Vänerns is stupade Åle. Efter slaget ville Rolf Krake ha lön för att han och hans bärsärkar bistått Adils. De for till Uppsala för att få sin belöning. Men Adils var som så många rika män snål. Adils försökte rentav mörda Rolf och hans män. Yrsa hjälpte sonen att fly. Adils vackraste och dyratse klenod var ringen Sveagris. Denna ring samt massa annat guld la Yrsa i ett horn som hon gav till Rolf. Under flykten kom Adils och hans män ridande efter Rolf Krake. Lejrekungen spred då ut guldet ur hornet och sitt av allt guld som han kastade iväg var ringen. När Adils med sitt spjut plockade upp Sveagirs från marken anmärkte Rolf syrligt att ” Nu har jag svinböjt den mäktigaste av svearna.”

Rolf Krake for hem. Yrsa sägs ha varit drottning hos svearna resten av sitt liv, så Adils lär ha förlåtit henne. Adils efterträddes hos svearna som kung av sin son Östen. Det sägs inte att Yrsa var son till Östen men det verkar troligt då hon var svearnas drottning livet ut.

Yrsa som ung drottning hos Svearna.

Hels tjänare

Hels tjänare

Gudinnan Hel har tre tjänare i sin tjänst. Namnen på dessa är Modgunn, Ganglot och Ganglati. De tre syns vara av jättesläkt.

Modgunn, på fornnordiska Móðguðr är en väkterska som bevakar den bro som heter Gjallarbron och som står över floden Gjöll. Denna flod är gränsen mellan de levandes och de dödas värld. Hon frågar de som vill över bron efter deras namn och härkomst. Modgunn är en slags motsvarighet till Heimdall som vaktar Bifrost som leder till Asgård. Heimdall är en man som vaktar bron till den guden Odens boningar. Gudinnan Hels brovakt är passande nog en kvinna. De flesta makter inom asatron som förknippa med döden är ju feminina. Modgunns namn har en del velat tyda som ”krigstrött”. Onekligen ett träffande namn på Hels tjänarinna, för de som inte stupar i strid kommer ju till Hel.

Ganglot, även Ganglöt vet vi inte mer än att hon är Hels tjänarinna, hon verkar vara gift med den andre tjänaren Ganglati. Värt att notera att det även i Hel finns en man eller manlig princip i just Ganglati. I Odens dödsrike finns det ju valkyrior.

Ganglots namn sägs betyda långsam eller långsam vandrare, namnet Ganglati ska betyda ungefär samma sak. Men i de dödas värld går tiden långsam. Är man död så är man kan ju inte vara mer än död.

Ingen av tjänarna ha någon bestraffande funktion. Men Hel är ju inte ett monoteistiskt dödsrike för syndare, hit kommer de flesta.

Kanske inte tjänare i ordets egentliga bemärkelse men hunden Garm vaktar i Hel. Hunden ser till att ingen kan ta sig in i Hel obemärkt men hindrar nog också de som är i Hel att ta sig ut utan tillåtelse. Hels hund sägs vara blodig framtill på bröstet, kanhända han bitit någon som velat komma in eller ut ur gudinnans rike? Oden har ju vargar som vaktar, Gere och Freke. Garm påminner i sin funktion om Cerberus den hund som vaktar Hades i grekisk och romerske religion. När ragnarök infaller sliter sig Garm lös. Han anfaller Tyr som dödar och dödas av Garm.

Det ska tilläggas att i dansk och därmed även sydsvensk folktro nämns en häst, Helhäst som visar sig ibland vid kyrkogårdar. Hästen sägs ibland inte ha något huvud, men oftare att den har endast tre ben. Färgen på hästen är förstås svart. De som ser den kommer snart att dö. Troligen är berättelserna om hästen av senare datum. Men det kan ju tyckas passande att Oden har en häst med åtta ben så har Hel en med endast tre.

Få konstnärer har försökt avbilda de tre tjänarna. men här är i alla fall en illustration. Garm är med.

Frostskald: Tor

TOR

I ett mörker visar han sitt ursinnes styrka bland ljusfattiga moln.

Han flackar i strider mot hotfulla tecknet.

I de mörka molnen sprider han sin ilska i vilda strider.

Hör Tors vrede i himmelen skaka. I blixtarnas kall far Tor, där hans makt är all.

(Frostskald)

 

Hundra år sedan parlamentarismen infördes i Sverige

Hundra år sedan parlamentarismen infördes i Sverige

Sedan våren 1917 hade statministern i Sverige varit Carl Swartz. Gustaf V kung i Sverige sedan 1907 hade utnämnt Swartz till regeringens främste då den tidigare statsministern Hjalmar Hammarskjöld som sett sig tvingad att avgå. Regeringen Hammarskjöld hade inte lyckats lösa de problem med folkförsörjningen som uppstått sedan världskriget utbröt 1914. Ransoneringar hade införts i landet men för sent, livsmedelskrisen var stor. Swartz lyckades lösa en del av problemen med importen av livsmedel, bland annat genom handelsavtal med Storbritannien och andra ententländer. Socialdemokraterna under ledning av Hjalmar Branting och liberalerna under Nils Edén hade som mål att inför allmän och lika rösträtt i landet samt inför demokrati. De två samarbetade, tanken var att få så många röster i höstens val och därmed så mycket mandat som möjligt för att därmed bilda en regering som skulle införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

Under år 1917 hade flera hungeruppror uppstått, folk protesterade mot de dåliga tiderna, affärer plundrades och bråk och sammanstötning skedde med polisen. En del av våldet provocerades fram av element på vänsterkanten. I valet till andra kammaren 20 september segrade socialdemokrater och liberaler. 31.1% av rösterna fick Brantings parti och liberala samlingspartiet 27.6%. Samarbetet mellan de två gjorde att de fick en majoritet av mandaten. I första kammaren hade dock högern 90 platser medan socialdemokrater och liberaler hade totalt 60. Swartz lämnade nu regeringsarbetet. Avskedsansökan inlämnades andra oktober. Gustav V var missnöjd med Swartz beslut men kunde inte förhindra att han begärde avsked. Kungen var emot parlamentarismen, den skulle innebära att kungamakten minskade. Såväl socialdemokrater om liberaler var emot monarkin och de förstnämnda hade som krav i sitt partiprogram att införa republik. Tidigare hade statsminstern liberalen Karl Staff försökt demokratisera Sverige, men kungen och högern hade lyckats få bort honom. Gustav V försökte få till stånd en ny regering bestående av ämbetsmän och högerpolitiker, men misslyckades. Kungen försökte förmå andrakammarens talman Johan Widén att bilda regering. Det ska tilläggas att världskriget rase ute i världen. Tyskarna såg helst en högerregering, medan britterna föredrog en från vänstern.

19 oktober utsåg Gustav V sålunda den nya regeringen bestående av två monarkikritiska partier där Edén blev statsminister. För första gången i svensk historia kom det in statsråd i regeringen från socialdemokratiska arbetarpartiet. Deras ledare Branting blev ekonomiminister Den nya regeringen tog löfte av kungen att han inte skulle motarbeta den eller motsätta sig de reformer som skulle göras. I gengäld skulle de låta Sverige fortsätta förbli en monarki. Den sistnämna kompromissen vara än idag. I hundra år har Sverige styrts efter parlamentarismen princip.

Litteratur:

Brusewitz Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt. Författningskampen i Sverige 1906-1918 1951.

Duhs Staffan Sveriges monarker 1986.

Franzén Nils-Olof Undan stormen, Sverige under första världskriget 1986.

Lagerqvist Lars O Sverige och dess regenter under 1000 år 1976.

Lindorm Erik Gustaf V och hans tid 1943.

Katolska fältherrar del IX: Rudolf von Colloredo

Katolska fältherrar del IX: Rudolf von Colloredo

1585 föddes Rudolf von Colloredo. Platsen för denna händelse var staden Budweis belägen i Böhmen och då en del av det Heliga romerska riket av tysk nation. Ätten Colloredo var känd sedan 1030-talet. De första generationerna av Colloredo var bosatta i Italien och först på 1550-talet började några i ätten bosätta sig i Böhmen. Colloredo var lojala mot ätten Habsburg och i Colloredos vapensköld infogades kejsarens symbol, dubbelörnen. Rudolf von Colloredo blev krigare, det brukade adelsmännen bli vid denna tid. Rudolf von Colloredo deltog i Usokkriget mellan kejsaren och Venedig. Colloredos trupper hade stora problem med disciplinen och Colloredo fick kritik för sitt misslyckande att leda trupperna. När kriget, det stora kriget som varade mellan 1618-1648 utbröt fick dock Colloredo värvningspatent för ett regemente som skulle strida mot de upproriska. Colloredo var med i krossandet av de upproriska i Böhmen och i de följande årens strider som på det hela taget var framgångsrika för kejsaren och hans allierade.  1624 upphöjde kejsaren Ferdinand II honom till friherre. Colloredo deltog vid det för danskarna förödande slaget vid Lutter am Barenberge 1626. Förhållandet till Tilly var gott men med Wallenstein råkade Colloredo i osämja. Efter kriget mot danskarna deltog sedan Colloredo i mantuanska tronföljdskriget där han lärde känna Mattihas Gallas, senare kejserlig överbefälhavare.

Vid Lützen året därpå förde Colloredo befäl över den kejserliga härens högerflygel.  I det blodiga slaget där svenskarna konung stupade sårades Colloredo svårt och det syns som att han sårats i huvudet, armen och även efter slaget amputerade det ena benet. Dagen innan slaget hade Colloredo befäl över en mindre styrka som kom i strid med svenskarna och lyckades därmed förvarna att svenskarna var på frammarsch.

När konflikten mellan kejsaren och Wallenstein utbröt var Colloredo lojal mot den förstnämnde. Troheten belönades med stora förläningar i Böhmen. Tidigare samma år hade Colloredo utnämnts till fältmarskalk. En grevetitel kom också den från Wien. Kejsaren hade stort förtroende för Colloredo som blev en av hans rådgivare. När Gallas la ner sitt befäl 1643 ville Ferdinand III att Colloredo skulle ta över. Colloredo tackade dock nej. Colloredo blev guvernör i Prag. När svenskarna under Hans Christoph von Königsmarck sommaren 1648 anföll staden var det Colloredo som förde befälet.  Colloredo och hans knektar samt befolkningen i Prag lyckades hindra svenskarna för att inta staden, men de kunde inte förhindra att svenskarna plundrade den rika stadsdelen och slottet. Svenskarna tog krigsbyte som de berömda skrifterna ”Silverbibeln” och Djävulsbibeln” samt mycket annat, exempelvis 472 tavlor från den gamle kejsaren Rudolfs samlingar. Colloredo lyckades hålla stånd och budbärare lät meddela att kriget var slut och freden slutits.

Rudolf von Colloredo var även medlem i den kristna orden malteserriddarna, i denna orden instiftad redan 1099. Inom orden avancerade Colloredo och blev prior. Efter kriget lät Colloredo bygga det mäktiga Palais Schönborn i Prag. Då Colloredo var enbent efter Lützen byggdes slottet så att han kunde rida in i slottet istället för att använda trapporna.

I februari 1657 avled vid sjuttio års ålder den framgångsrike greven och storpriorn i malteserorden Rudolf Hieronymus Eusebius von Colloredo-Waldsee. Hans grav finns i Prag, den stad som såg kriget bryta ut och avslutas.

Colloredo med malteserordens kors på bröstet och sin vapen sköld med ätten Colloredos vapen.

Kopparstick föreställande porträtt av Colloredo.

Poem: Hymn to Tyr

Hymn to Tyr

 

Thanks to the thoughtful thewlord of old

Most ancient of elders and all-around wise

Keeper of customs and Captain of thew

Hallowed heritage-host of gods.

 

Lover of law that lies in the deep

Power of peers in the popular Thing.

Thinggod, Thewgod, thoroughly brave,

You tried to tame the terrible wolf

 

You taught & trained him in traditions ancient

The ways of walking the wise ancestors

But Fenris was flippant to follow example

& burden of binding the beast fell on you.

 

Let this day be done as did my father

As did his dad as did his father

As made his mother as mama had done

Back and back before remembrance.

 

What I cherished as child, still chosen today.

Thus are the thews that Thiu would ward.

This common law kept the core of the folk

Alive and lustrous in allodial grandeur.

 

Yet modern madness is a mockery full:

Our courts caricatures of courts of old.

Our customs in common carried away.

What I bet as a boy is broken today.

 

Fenris now frolics and follows us all

For we´ve forgotten your fierce ancient path.

Bring us back, O bold one-armed god;

Restore the strength that still you keep.

 

(Siegfried Goodfellow)

Tyrs runa förbjuds inte!

Tyrs runa förbjuds inte!

Det finns lite rättvisa i världen ändå. Några dumma typer tyckte att Tyrs vackra runa skulle förbjudas bara för att ett politiskt parti som är starkt regeringskritiskt använder runan som partisymbol. Men Tyr bråkar man inte med hur som helst. Många hedningar reagerade mot ännu ett förbud mot det fria ordet och den fria tanken. Justitiekanslern har nu bestämt att Tyrs runa inte är hets mot folkgrupp. Följande rader kommer från JK:

”Brottet hets mot folkgrupp innefattar att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Justitiekanslern har tidigare vid ett flertal tillfällen bedömt tryckta skrifter där Nordiska motståndsrörelsens emblem i form av en tyrruna avbildats ensamt eller tillsammans med olika yttranden och då funnit att uppgifterna inte innefattade tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp.”

Må guden Tyr fortsätta beskydda det fria ordet! Hell Tyr!

Nordiska Motståndsrörelsens partisymbol är inte hets mot folkgrupp!

Katolska fältherrar del VIII: Raimondo Montecuccoli

Katolska fältherrar del VIII: Raimondo Montecuccoli

Galeotto och Anna Montecuccoli fick i februari 1609 en son som döptes till Raimondo. Platsen för denna händelse var i Modena som då lydde under den tysk-romerske kejsaren. Ätten Montecuccoli hade blivit adlad 1369 och upphöjts till grevlig 1450. Raimondo växte upp och beslöt som så många andra unga adelsmän att bli krigare, måhända inspirerad av farbrodern Ernesto som general. Farbrodern lät brorsonen värva sig och den yngre Montecuccoli började sin bana som enkel soldat 1625. De båda Montecuccoli stred på flera fronter de följande åren och den yngre prövade på att vara så väl fotsoldat som ryttare. Efter fyra års tjänst erhöll Raimondo Montecuccoli kaptens grad. Vid en stormning sårades han svårt. Den yngre Montecuccoli var med vid Breitenfeld och Lützen. Montecuccoli deltog vid Nördlingen 1634. Året därpå lyckades han med 200 ryttare inta staden Kaiserslautern. Kejsaren utnämnde honom nu efter denna bedrift till överste. Farbrodern hade avlidit 1633. Kriget och karriären fortsatte. Montecuccoli var med vid Wittstock 1636 där svenskarna segrade över en förenad kejserlig och sachsisk här. Några år senare i slaget vid Chemnitz där svenskarna åter segrade över en förenad här tillfångatogs Montecuccoli.

Fångenskapen blev lindrig, i väntan på fångutväxling så började Montecuccoli studera och även arbeta på ett verk om militär strategi. I lite mer än två år varade ofriheten. Efter frisläppandet gick Montecuccoli i påvens tjänst och stred för denne i den konflikt som fått namnet Castrokriget som utkämpades på den italienska halvön. Konflikten handlade om vem som skulle styra hertigdömet Castro, påven och kryostaten eller ätten Farnese. Vid Nolantola sårades Montecuccoli. Efter två års strider i Italien återvände Montecuccoli till kejsarens här och stred mot Siebenbürgens furste Georg I. De sista åren av trettioåriga kriget stred Montecuccoli främst i Bajern mot fransmän och svenskar. 1647 segrade Montecuccoli vid Triebel. Den sista egentliga krigshandlingen som Raimondo Montecuccoli deltog i var slaget vid Zusmarshausen där franska och svenska trupper besegrade den kejserliga och sistnämnda sidas befälhavare Peter Melander von Holzappel stupade. Montecuccoli tog över ledningen av trupperna och ombesörjde återtåget.

Kriget tog slut 1648, men Montecuccolis karriär fortsatte. Kejsaren använde honom vid som sändebud och diplomat. Resor till England och Sverige gjordes. Arbeten med olika verk om krigskonsten fortsatte. Montecuccoli ledde de hjälptrupper kejsaren sände till 1657 för att strida mot svenskarna som nu styrdes av Karl X Gustav. Bland de bedrifter som gjordes var att svenska Pommern besattes. Österike hade nu åter kommit i krig mot osmanerna som förklarat krig 1663. Montecuccoli var nu överbefälhavare över en förenad kejserlig och fransk här och besegrade osmanerna i grund i slaget vid Sankt Gotthard 1664. Framgången ledde till att fred slöts samma år och inga konflikter mellan österrikare och osmaner utkämpades på två decennier.

Fransk-nederländska kriget 1672-1678 blev den sista konflikt Raimondo Montecuccoli deltog i. Sverige var med i kriget som ofta kallas skånska kriget. Som överbefälhavare stred Montecuccoli mot de Turenne som stupade vid Salbach 1675. Mot Condè gick det sämre och den egna hälsan försämrades. Kejsarens överbefälhavare begärde och fick avsked. Året därpå avled Raimondo Montecuccoli den 16 september, hans grav finns i Linz. Karriären hade varit lysande, efter fångutväxlingen 1642 hade Montecuccoli blivit fältmarskalklöjtnant, riksfurste, hovkrigsråd, sändebud hos utländska furstar, guvernör, överbefälhavare och riddare av gyllene skinnets ordern. Året innan sin död utnämnde kejsaren Leopold I Montecuccoli till hertig av Melfi. 1657 äktade Raimondo Montecuccoli Margaretha von Dietrichstein-Nikolsburg som föddes 1637 men som avled redan 1676. I äktenskapet föddes sonen Leopold Philip Montecuccoli 1663-1698 s även han blev en känd österrikisk befälhavare

Som hofkriegsrats, hovkrigsråd utövade Monteccucoli ett stort inflytande på kejsarens armé. De skrifter som han skrivit användes filtigt även om de trycktes och spreds först lång senare. De viktigaste verken, Om striden, Avhandlingar om kriget, Om krigskonsten och Om kriget i Ungern mot turkarna spelade en stor roll i 1700 talet och början av 1800-takets militära utbildningar i Europa.

Två tidstypiska kopparstick från tiden.

Loke och draken två symboler för samma motiv

Loke och draken, två symboler för samma motiv

Den mest kända draken i Sverige är den som finns i Storkyrkan i Stockholm. Den är en del av gruppen ”Sankt Göran och draken” som tillverkades på riksföreståndaren Sten Sture, vanligen kallad den äldre. Efter den stora seger över danskar och unionister vid Brunkeberg lät riksföreståndaren tillverka såväl riddare som drake. Även andra skulpturer ingår i gruppen. Vid närmare beskådan av draken ser man att den är tvåkönad. Att draken har såväl manligt som kvinnligt kön ska symbolisera att ondskan har lätt att föröka sig. Runt draken finns små drakungar ska tilläggas.

I den nordiska religionen, även kallad asatro är Loke den ende som kan skifta kön. Loke är främst manlig men kan i behov byta skepnad. Loke förvandlar sig till ett sto och byter skepnad till jättinnan Tökk. Vidare ska sägas att i berättelsen om när Tors hammare Mjölner rövas ort av jättarna tvingas Tor klä ut sig till kvinna. Tor protesterar, men Loke har inga betänkligheter at klä ut sig till brudtärna och han själv kommer på den idén. Mycket mer kan sägas om Lokes utmanande av könsroller. Det får här räcka med att Njord far till Frej och Freja förebrår honom. I det förkristna samhället ansågs det vara fel att ifrågasätta könsroller och att utmana dem. Oden klandras för att han lärt sig sejd, någonting som främst utövas av kvinnor.

Loke har en son som är en orm. I nordisk tro är de flesta drakarna egentligen en slags lindormar. Långe farliga ormlikande väsen som spottar ettergift på folk. Mest kände draken är Fafner. Midgårdsormen som Lokes son heter är den störste draken/ormen i världsalltet. Lite ironiskt är det faktum att gudinnan Skade är den som sätter upp giftormen som droppar etter i ansiktet på Loke. Lokes orm skadar världen så Loke skadas av en orm. Lokes ulv skadar världen så hans ena son med Sigyn förvandlas till en varg och dödar den andre.

Loke och draken är symbol för samma motiv, motivet är ondska eller om man så vill den kraft som är negativ för människor och gudar. Men det är också en ondska som kan bekämpas och som förlorar i det långa loppet. Loke och hans söner överlever inte ragnarök.

Den berömda skulpturen Sankt Göran och Draken i Storkyrkan.

Loke och Sigyn.