Konstnärer del XXXIV: David von Krafft

Konstnärer del XXXIV: David von Krafft

I Hamburg föddes 1655 en gosse som fick namnet David. Modern var syster till den berömde konstnären David Klöcker Ehrenstrahl. Måhända var gossen uppkallad efter sin morbror? Den unge David blev föräldralös men morbrodern lät honom då komma i lära hos denne. Morbrodern bodde i Sverige så David Krafft, von:et i namnet tillkom senare. Det gck bra för den unge mannen. Han lärde sig måla och en av dem som uppmärksammade honom var kung Karl XI drottning Ulrika Eleonora d.ä. Drottningen stödde Krafft med pengar och 1684 fick han på hennes uppdrag ge sig ut i Europa för att studera men också åla porträtt av henne släktingar som skulle sända till Stockholm. Danmark, Tyskland och Italien besöktes. I Rom träffade han drottning Kristina som lär ha tagit konstnären under sitt beskydd. Från Rom gick färden till slut vidare till Frankrike och där var han då han åter kallades till Sverige av Karl XI 1696.

Väl hemkommen avled kungen året därpå och morbrodern året efter. Efter en tid blev David Krafft liksom sin släkting hovmålare. Den nye kungens porträtt avbildade Krafft men denne gav sig ut i kriget 1700 för att aldrig återse Stockholm. Karl XI mor, den gamla änkedrottningen Hedvig Eleonora som tog över som kunglig beskyddare och uppdragsgivare. Krafft gav sig dock ner till svenska hären efter några år och målade åter kungens porträtt. Åter hemma i Sverige fortsatte Krafft främst med porträtt men målade även altartavlan i Kalmars domkyrka 1712. Fem år senare när Karl XII återvänt till Sverige fick konstnärer åter måla dennes porträtt.

Efter kungens död 1718 blev hans syster regerande drottning. Ulrika Eleonora d.y. Lät adla Kraftt som nu lät kalla sig David von Krafft titeln hovintendent fick han vid samma tid. Två gånger var vår målare gift. Förta äktenskapet ingicks med äkta kärlek och två barn blev till i detta förhållande och det andra slutade med skilsmässa. 20 november 1725 avled han. Davidvon Krafft lever vidare främst för sina porträtt av Karl XII och det är von Krafft bilder som påverkat såväl samtid som eftervärldens bilder av kungen.

Här återges några porträtt av von Krafft föreställande Karl XII, hans farmor och äldsta syster.

Apetor har avlidit.

Tor Eckhoff, 57 alias Apetor, den norske youtubestjärnan har avlidit. Han dog i samband med en olycka iden 26 november då han var ute på en isbelagd sjö. Isen brast och trots att hjälp tillkallades avled Tor Eckhoff. Han har roat och oroat många, han hade över en miljon så kallade följare på sitt youtubekonto. Må han vila i frid!

Håll ut säger Sjöfn!

Det kan vara svårt, ja mer än svårt att hålla åtrån och passionen vid liv i en värld som hemsöks av en pandemi som skördar liv i miljoner. Men Sjöfn kan man gott åkalla om lågan minskar och kanske rentav försvinner. Håll ut hälsar asynjan!

Tröst eller inte?

Kanske det kan vara tröst eller inte. Men Sol lyser dagligen på oss som bor i Midgård!

Sol, Glens hustru och asynjan som är så viktig och mäktig att hon har en egen veckodag. Värdig att åkalla och blota till!