Finlands flagga hundra år!

Finlands flagga hundra år!

Redan på 1500-talet fick Finland sitt första vapen. Det var svenske kungen Johan III som lät den finska delen av det svenska riket få ett vapen. En röd sköld med ett lejon av guld som håller i ett svärd och trampar på en kroksabel. Lejonet hade använts som symbol i Sverige allt sedan 1250 då bjälboätten som hade ett gyllene lejon på blå bakgrund fick makten. Lejonet fick sedan under 1400-talet symbolisera Götaland i svenska riksvapnet medan de tre kronorna fick bli Svealands symbol. Vapnet genomgick en del ändringar med lejonet med svärd som trampar på kroksabeln var den samma.

1848 började en del studenter använda lejonvapnet som flagga. Vapnet var placerat på en vit duk och med en lagerkrans som omgärdade den. Ryska myndigheter förbjöd detta användande några år senare. Senare fick olika segelsällskap i Finland rätt att använda en flagga som hade blått kors med vitt som bakgrund. Ryska flottan använde då en flagga med blått andreaskors på vitt bakgrund. Segelsällskapens flagga hade dock korsarmarna placerade i mitten och korset var mycket smalare än i dagens flagga.

När Finland utropade sig till självständig stat i december 1917 började lejonvapnet användas som flagga. Men tidigare hade en del finländare börjat använda en flagga som hade färgerna blått och vitt. Blått för de ”tusen sjöarna” och vitt för vintern. 1854 publicerades i ”Eos” en tidning som vände sig till barn en berättelse som hade titeln ”Fästningen Finlands värn” där en person säger: ”Jag säger er att hvitt och blått är de finska färgerna – hvitt för våra vintrars snö och blått för våra blåa sjöar” Författaren till denna novell var Zacharias Topelius 1818-1898. Senare skrev Topelius dikten ”Finlands flagga”.

 

Finlands flagga

Blås högt i vind och fladdra fritt,

var glada duk i blått och hyjit,

vår sköna framtidsfiagga!

Flyg stolt och djärf ur hamnens bädd,

i oceanens färger klädd,

till blåa böljors fragga!

Den lifsminut

du vecklas ut,                      –

går Finlands namn

från hamn till hamn.

Blås högt i vind och fladdra fritt,

vår glada duk i blått och hvitt!

 

Vår duk är hvit! Han är för god

att purpras med en fläck af blod,

förrän i stridens timma.

Vår duk är blå! Han är för ung

att svaja vissnad, gul och tung

i höstens bleka dimma.

Från vintersnö

till blånad sjö

vår flagga går

till glans och vår.

 

Topelius får anses ha påverkat färgvalet blått och vitt, det är rentav så att hans åsikt är den som segrade. För det fanns de som ville att lejonvapnets färger rött och gult skulle bli flaggans färger. Korset, det skandinaviska korset verkar de flesta ha ansett godtagbar. Under första tiden av självständigheten används just lejonvapnet som symbol. Inbördeskriget utbröt dock 27 januari 1918 och de ”röda” slogs mot de ”vita”. Sistnämnda segrade och rött i flaggan var måhända inte allt för tilltalande. Konstnärerna Eero Snellman 1890-1951 och Bruno Tuukkanen 1891-1979 fastställde flaggans färger och proportioner. 30 maj 1918 fastställdes den nya flaggan som finns i två variationer, statsflaggan och nationsflaggan. Den förstnämnda har lejonvapnet i mittkorset lejonvapnet placerat. Vidare ska nämnas att försvarsmaktens flagga är identisk med statsflaggan förutom det att den är tretungad. Finlands president har en liknande flagga som försvarsmakten men den har frihetskorset i vänstra hörnet. På finska heter flaggan ”Suomen lippu”.

Fyra varianter: Statsflaggan, nationsflaggan, örlogsflaggan och presidentens flagga.

Religionsnyheter maj 2018

Från Island meddelas det att över 17 000 personer skrivit på en protestlista. Protesten gäller att man inte vill att Eurovision Song Contest hålls i Jerusalem nästa år. Anledningen är att israelisk militär dödade 60 palestinier.

Den judiske mediemogulen Harvey Weinstein har arresterats och anklagas för våldtäkt på två kvinnor. Fler kvinnor anklagar dock Weinstein, vars namn rimmar på tyskans ord för gris.

Muslimer har i Sverige fått igenom böneutrop vilket betyder att en muslim skriker ut att den osynlige guden är stor. Hur vet man att gud är stor om gud är osynlig? Många är missnöjda mot att gapandet tillåts.

En folkomröstning på Irland har handlat om utökade möjligheter att göra abort. Landet är ett starkt fäste för den del av kristendomen som kallas för katolicism. De flesta på Irland har röstat ja till ökade möjlighet att döda foster. Ja-segern kan dock påverka kyrkan och se till att den moster något av sitt inflytande på ön.

Minst tre partier som finns representerade i Sveriges riksdag är starkt präglade av kristendom. De tre är kristdemokraterna, sverigedemokraterna och alternativ för Sverige. Många hedningar i Sverige anser dessa partier inte är värda att rösta på.

Islänningar protesterar mot Israels statsterrorism. Island har världens största samfund för asatroende.

Anhängare av religionen judendomen vid namn Weinstein anklagad för våldtäkt.

Hedningar ogillar partiet Alternativ för Sverige då de har ett kristet utseende.

Kristet utseende

Ja allas vår Martin Timell hade ju planer på att bli präst i ungdomens dagar. Han är fortfarande troende korsdyrkare. Jesus själv var ju snickare och troligen sexualbrottsling. Har man tolv manliga kompisar som man rumlar runt med samt pratar om kärlek då är man nog gay…