Finlands flagga hundra år!

Finlands flagga hundra år!

Redan på 1500-talet fick Finland sitt första vapen. Det var svenske kungen Johan III som lät den finska delen av det svenska riket få ett vapen. En röd sköld med ett lejon av guld som håller i ett svärd och trampar på en kroksabel. Lejonet hade använts som symbol i Sverige allt sedan 1250 då bjälboätten som hade ett gyllene lejon på blå bakgrund fick makten. Lejonet fick sedan under 1400-talet symbolisera Götaland i svenska riksvapnet medan de tre kronorna fick bli Svealands symbol. Vapnet genomgick en del ändringar med lejonet med svärd som trampar på kroksabeln var den samma.

1848 började en del studenter använda lejonvapnet som flagga. Vapnet var placerat på en vit duk och med en lagerkrans som omgärdade den. Ryska myndigheter förbjöd detta användande några år senare. Senare fick olika segelsällskap i Finland rätt att använda en flagga som hade blått kors med vitt som bakgrund. Ryska flottan använde då en flagga med blått andreaskors på vitt bakgrund. Segelsällskapens flagga hade dock korsarmarna placerade i mitten och korset var mycket smalare än i dagens flagga.

När Finland utropade sig till självständig stat i december 1917 började lejonvapnet användas som flagga. Men tidigare hade en del finländare börjat använda en flagga som hade färgerna blått och vitt. Blått för de ”tusen sjöarna” och vitt för vintern. 1854 publicerades i ”Eos” en tidning som vände sig till barn en berättelse som hade titeln ”Fästningen Finlands värn” där en person säger: ”Jag säger er att hvitt och blått är de finska färgerna – hvitt för våra vintrars snö och blått för våra blåa sjöar” Författaren till denna novell var Zacharias Topelius 1818-1898. Senare skrev Topelius dikten ”Finlands flagga”.

 

Finlands flagga

Blås högt i vind och fladdra fritt,

var glada duk i blått och hyjit,

vår sköna framtidsfiagga!

Flyg stolt och djärf ur hamnens bädd,

i oceanens färger klädd,

till blåa böljors fragga!

Den lifsminut

du vecklas ut,                      –

går Finlands namn

från hamn till hamn.

Blås högt i vind och fladdra fritt,

vår glada duk i blått och hvitt!

 

Vår duk är hvit! Han är för god

att purpras med en fläck af blod,

förrän i stridens timma.

Vår duk är blå! Han är för ung

att svaja vissnad, gul och tung

i höstens bleka dimma.

Från vintersnö

till blånad sjö

vår flagga går

till glans och vår.

 

Topelius får anses ha påverkat färgvalet blått och vitt, det är rentav så att hans åsikt är den som segrade. För det fanns de som ville att lejonvapnets färger rött och gult skulle bli flaggans färger. Korset, det skandinaviska korset verkar de flesta ha ansett godtagbar. Under första tiden av självständigheten används just lejonvapnet som symbol. Inbördeskriget utbröt dock 27 januari 1918 och de ”röda” slogs mot de ”vita”. Sistnämnda segrade och rött i flaggan var måhända inte allt för tilltalande. Konstnärerna Eero Snellman 1890-1951 och Bruno Tuukkanen 1891-1979 fastställde flaggans färger och proportioner. 30 maj 1918 fastställdes den nya flaggan som finns i två variationer, statsflaggan och nationsflaggan. Den förstnämnda har lejonvapnet i mittkorset lejonvapnet placerat. Vidare ska nämnas att försvarsmaktens flagga är identisk med statsflaggan förutom det att den är tretungad. Finlands president har en liknande flagga som försvarsmakten men den har frihetskorset i vänstra hörnet. På finska heter flaggan ”Suomen lippu”.

Fyra varianter: Statsflaggan, nationsflaggan, örlogsflaggan och presidentens flagga.

Religionsnyheter maj 2018

Från Island meddelas det att över 17 000 personer skrivit på en protestlista. Protesten gäller att man inte vill att Eurovision Song Contest hålls i Jerusalem nästa år. Anledningen är att israelisk militär dödade 60 palestinier.

Den judiske mediemogulen Harvey Weinstein har arresterats och anklagas för våldtäkt på två kvinnor. Fler kvinnor anklagar dock Weinstein, vars namn rimmar på tyskans ord för gris.

Muslimer har i Sverige fått igenom böneutrop vilket betyder att en muslim skriker ut att den osynlige guden är stor. Hur vet man att gud är stor om gud är osynlig? Många är missnöjda mot att gapandet tillåts.

En folkomröstning på Irland har handlat om utökade möjligheter att göra abort. Landet är ett starkt fäste för den del av kristendomen som kallas för katolicism. De flesta på Irland har röstat ja till ökade möjlighet att döda foster. Ja-segern kan dock påverka kyrkan och se till att den moster något av sitt inflytande på ön.

Minst tre partier som finns representerade i Sveriges riksdag är starkt präglade av kristendom. De tre är kristdemokraterna, sverigedemokraterna och alternativ för Sverige. Många hedningar i Sverige anser dessa partier inte är värda att rösta på.

Islänningar protesterar mot Israels statsterrorism. Island har världens största samfund för asatroende.

Anhängare av religionen judendomen vid namn Weinstein anklagad för våldtäkt.

Hedningar ogillar partiet Alternativ för Sverige då de har ett kristet utseende.

Kristet utseende

Ja allas vår Martin Timell hade ju planer på att bli präst i ungdomens dagar. Han är fortfarande troende korsdyrkare. Jesus själv var ju snickare och troligen sexualbrottsling. Har man tolv manliga kompisar som man rumlar runt med samt pratar om kärlek då är man nog gay…

Guatemala under första världskriget

Guatemala under första världskriget

12 augusti 1914 förklarade Guatemalas president att hans land ställde sig neutralt i kriget. Manuel Estrada Cabrera som presidenten hette hade styrt Guatemala sedan 1898. Det fanns medborgare som hade rötterna i såväl Tyskland som Italien och tyskarna investerade en hel del i propaganda som riktades till tysktalande i Guatemala. Troligen åkte en del tyskar i Guatemala till Europa för att strida. Åtta gutemalier, kanske fler med italienskt ursprung åkte efter att Italien förklarat krig till detta land för att strida som frivilliga. Mest känd frivillig är Dante Nannini Guatemalas förste pilot som begav sig till Italien. Han flög flera uppdrag och sköt ner tre fientliga plan samt en luftballong. När kriget var slut reste Nannini hemåt med avled i början av 1919 i spanska sjukan.

Dante Nannini iklädd italiensk uniform.

23 april 1918 förklarade Guatemala krig mot Tyskland. Tyskägda plantager beslagtogs och det viktiga företaget som tillverkade elektricitet men som styrdes av tyska intressen, Empresa Eléctrica de Guatemala togs över av staten.  Det var liksom hos de andra latinamerikanska länderna inte tal om att bidra aktivt i kriget. Dels hade Guatemala en väldigt liten armé dels så drabbades huvudstaden Guatemala City för en stor jordbävning 1917 som förstörde stora delar av huvudstaden samt kostade 250 människor livet.

Manuel Estrada Cabrera, presidenten som förklarade krig mot Tyskland.

Costa Rica under första världskriget

Costa Rica under första världskriget

De stater i Latinamerika som efter USA inträde i första världskriget följde i princip samma utveckling: Avbrytande av diplomatiska förbindelser med Tyskland. Krigsförklaring samt om det inte redan gjorts internerat tyska medborgare samt beslagtagit tysk egendom. Inget deltagande i kriget med väpnade styrkor. Det som skiljer Costa Rica från de andra länderna är att USA inte ville ha med dem i kriget.

Varför ville då inte USA ha med Costa Rica? Anledningen är följande. Sedan våren 1914 styrdes Costa Rica av Alfredo González Flores. Den nye presidenten hade valts enligt lagliga former till landets statschef. Men det fanns missnöje hos militären och en militärkupp utbröt 1917. Ledaren för denna kupp var general Federico Tinoco som var landets krigsminister. Den nye presidenten hade stöd hos överklassen men var annars mycket impopulär. Amerikanarna som när de inträdde i det stora kriget ogillade diktatorn i Costa Rica USA ledare Wilson ville se sig själv som demokratins försvarare och ansåg det opassande att ha med Tinoco i kriget. Denne ville dock ha stöd från sin mäktige granne i norr. Först lät Federico Tinoco avbryta de diplomatiska relationerna med Tyskland hösten 1917. 23 maj 1918 förklarade Costa Rica krig mot Tyskland. Amerikanarna blev dock inte vänligare inställd till Tinoco och de avvisade Costa Ricas erbjudande att få använda landets hamnar och järnvägar. USA vägrade erkänna Costa Ricas militärdiktatur. Det enda erkännandet kom då USA vicepresident Thomas Marshall tackade för att Costa Rica stod upp för friheten i ett telegram. USA förbjöd sedan Costa Rica att deltaga vid fredsförhandlingarna i Paris. Tinoco störtades 1919.

Costa Rica sände som ovannämnt inga soldater till fronten. Men några av landets invånare stred i kriget. Några costaricaner med tyskt påbrå ska begett sig till Tyskland och där låtit värva sig. Men omkring 20 män från Costa Rica deltog i kriget mot centralmakterna. De flesta var med i franska främlingslegionen samt en pilot och en var läkare i franska armén.

Tobias Bolaños Palma

Tobias Bolaños Palma 1892–1953 blev intresserad flyget när det för första gången anlände ett flygplan till Costa Rica 1912. Tobias Bolaños försökte utbilda sig till pilot och reste därför till Frankrike. Utbildning till flygmekaniker inleddes sedan tog Tobias Bolaños värvning i franska armen 1915 och sårades i ena armen. Efter tillfrisknade fortsatte han utbildning som pilot inom franska krigsmakten men tvingades efter en flygolycka amputera ett ben. Flygningen fortsatte dock men våren 1917 reste Tobias Bolaños hem igen till Costa Rica där han hyllades för sina bedrifter av president Tinoco.

Flygaresset med franska vapenbröder stående omkring sig.

José Basileo Acuña

1914 befann sig José Basileo Acuña 1897–1992 i Storbritannien. Han studerade till läkare men lät 1916 värva sig till franska främlingslegionen som sjukvårdssoldat. I 33 månader varade tjänstgöringen i legionen innan José Basileo Acuña begav sig hem. Senare blev han känd som författare och poet och gav ut minnen från kriget. Acuña blev utsedd till riddare av hederslegionen för sin insats i kriget.

José Basileo Acuña i fransk uniform.

Ricardo Moreno Cañas

Ricardo Moreno Cañas 1890–1938 föddes i Costa Rica men flyttade till Schweiz för att utbilda sig till läkare. När studierna var avklarade begav han sig till Frankrike och blev läkare i franska armén 1915. Den frivillige från Costa Rica var ofta stationerad vid fronten. Under resten av kriget var Ricardo Moreno Cañas med som läkare och belönades med hederslegionen. 1938 mördades han av en missnöjd patient andra påstår att motivet var politiskt.

Den frivillige vid västfronten Ricardo Moreno Cañas första raden andre till höger.

Krigsförklaringen fick stora rubriker i landets tidningar.

President Tinoco.