Guatemala under första världskriget

Guatemala under första världskriget

12 augusti 1914 förklarade Guatemalas president att hans land ställde sig neutralt i kriget. Manuel Estrada Cabrera som presidenten hette hade styrt Guatemala sedan 1898. Det fanns medborgare som hade rötterna i såväl Tyskland som Italien och tyskarna investerade en hel del i propaganda som riktades till tysktalande i Guatemala. Troligen åkte en del tyskar i Guatemala till Europa för att strida. Åtta gutemalier, kanske fler med italienskt ursprung åkte efter att Italien förklarat krig till detta land för att strida som frivilliga. Mest känd frivillig är Dante Nannini Guatemalas förste pilot som begav sig till Italien. Han flög flera uppdrag och sköt ner tre fientliga plan samt en luftballong. När kriget var slut reste Nannini hemåt med avled i början av 1919 i spanska sjukan.

Dante Nannini iklädd italiensk uniform.

23 april 1918 förklarade Guatemala krig mot Tyskland. Tyskägda plantager beslagtogs och det viktiga företaget som tillverkade elektricitet men som styrdes av tyska intressen, Empresa Eléctrica de Guatemala togs över av staten.  Det var liksom hos de andra latinamerikanska länderna inte tal om att bidra aktivt i kriget. Dels hade Guatemala en väldigt liten armé dels så drabbades huvudstaden Guatemala City för en stor jordbävning 1917 som förstörde stora delar av huvudstaden samt kostade 250 människor livet.

Manuel Estrada Cabrera, presidenten som förklarade krig mot Tyskland.

Costa Rica under första världskriget

Costa Rica under första världskriget

De stater i Latinamerika som efter USA inträde i första världskriget följde i princip samma utveckling: Avbrytande av diplomatiska förbindelser med Tyskland. Krigsförklaring samt om det inte redan gjorts internerat tyska medborgare samt beslagtagit tysk egendom. Inget deltagande i kriget med väpnade styrkor. Det som skiljer Costa Rica från de andra länderna är att USA inte ville ha med dem i kriget.

Varför ville då inte USA ha med Costa Rica? Anledningen är följande. Sedan våren 1914 styrdes Costa Rica av Alfredo González Flores. Den nye presidenten hade valts enligt lagliga former till landets statschef. Men det fanns missnöje hos militären och en militärkupp utbröt 1917. Ledaren för denna kupp var general Federico Tinoco som var landets krigsminister. Den nye presidenten hade stöd hos överklassen men var annars mycket impopulär. Amerikanarna som när de inträdde i det stora kriget ogillade diktatorn i Costa Rica USA ledare Wilson ville se sig själv som demokratins försvarare och ansåg det opassande att ha med Tinoco i kriget. Denne ville dock ha stöd från sin mäktige granne i norr. Först lät Federico Tinoco avbryta de diplomatiska relationerna med Tyskland hösten 1917. 23 maj 1918 förklarade Costa Rica krig mot Tyskland. Amerikanarna blev dock inte vänligare inställd till Tinoco och de avvisade Costa Ricas erbjudande att få använda landets hamnar och järnvägar. USA vägrade erkänna Costa Ricas militärdiktatur. Det enda erkännandet kom då USA vicepresident Thomas Marshall tackade för att Costa Rica stod upp för friheten i ett telegram. USA förbjöd sedan Costa Rica att deltaga vid fredsförhandlingarna i Paris. Tinoco störtades 1919.

Costa Rica sände som ovannämnt inga soldater till fronten. Men några av landets invånare stred i kriget. Några costaricaner med tyskt påbrå ska begett sig till Tyskland och där låtit värva sig. Men omkring 20 män från Costa Rica deltog i kriget mot centralmakterna. De flesta var med i franska främlingslegionen samt en pilot och en var läkare i franska armén.

Tobias Bolaños Palma

Tobias Bolaños Palma 1892–1953 blev intresserad flyget när det för första gången anlände ett flygplan till Costa Rica 1912. Tobias Bolaños försökte utbilda sig till pilot och reste därför till Frankrike. Utbildning till flygmekaniker inleddes sedan tog Tobias Bolaños värvning i franska armen 1915 och sårades i ena armen. Efter tillfrisknade fortsatte han utbildning som pilot inom franska krigsmakten men tvingades efter en flygolycka amputera ett ben. Flygningen fortsatte dock men våren 1917 reste Tobias Bolaños hem igen till Costa Rica där han hyllades för sina bedrifter av president Tinoco.

Flygaresset med franska vapenbröder stående omkring sig.

José Basileo Acuña

1914 befann sig José Basileo Acuña 1897–1992 i Storbritannien. Han studerade till läkare men lät 1916 värva sig till franska främlingslegionen som sjukvårdssoldat. I 33 månader varade tjänstgöringen i legionen innan José Basileo Acuña begav sig hem. Senare blev han känd som författare och poet och gav ut minnen från kriget. Acuña blev utsedd till riddare av hederslegionen för sin insats i kriget.

José Basileo Acuña i fransk uniform.

Ricardo Moreno Cañas

Ricardo Moreno Cañas 1890–1938 föddes i Costa Rica men flyttade till Schweiz för att utbilda sig till läkare. När studierna var avklarade begav han sig till Frankrike och blev läkare i franska armén 1915. Den frivillige från Costa Rica var ofta stationerad vid fronten. Under resten av kriget var Ricardo Moreno Cañas med som läkare och belönades med hederslegionen. 1938 mördades han av en missnöjd patient andra påstår att motivet var politiskt.

Den frivillige vid västfronten Ricardo Moreno Cañas första raden andre till höger.

Krigsförklaringen fick stora rubriker i landets tidningar.

President Tinoco.

En insändare i Skaraborgsbygden Svenska kyrkans bondeoffer

Svenska kyrkans bondeoffer

Svenska kyrkan har gjort ett bondeoffer. Ja inte bokstavligen, religionsfriheten inkluderar ännu inte människooffer utan ett mer symboliskt.

Offret är Markuskyrkan i Skövde. Man hade nog om man verkligen velat kunna restaurera kyrkan. Men man valde att offra den. Med detta vill man ha sagt. Vill ni ha kvar kyrkan då får ni fortsätta betala in medlemsavgift samt besöka kyrkans aktiviteter. Att just Markus kyrkan kunde avvaras beror ju på att den inte är ser ut som en traditionell kyrka.

Men jag som inte är kristen är nöjd. Jag är nöjd, rentav glad att en religion och ett samfund jag inte är med i mister sitt inflytande. Svenska kyrkan är skild från staten men ändå finns det folk i detta samfund som tror att svenska kyrkan fortfarande är statskyrkan. Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka bara det största religiösa samfundet i Sverige, än så länge. Under årets första månader har 20 652 personer lämnat detta samfund. Kyrkan har gjort ett bondeoffer och det är jag glad över!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2018-05-21 http://skaraborgsbygden.se