Förbrytare håller ihop!

Förbrytare håller ihop!

Ja rubriken är hård, men så är det. Förbrytare håller ihop. Nu har den så kallade svenska kyrkan låtit en imam föreläst i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Några har blivit arga över denna islamisering av kyrkan och måhända över islams ökade inflytande och inflyttande i Sverige. Men som hedning bör man inte bli förvånad. Monoteister håller alltid ihop. Ja de mördar varandra ibland men ändå håller de ihop. En kristen monoteist ser islam som en mer riktig religion än exempelvis asatro eller hinduism. Monoteistnormen sitter kvar och denna norm måste hela tiden utmanas och anfallas. Leve polyteismen ner med monoteismen i alla dess former!

Monoteister smider ränker i i Engelbrektskyrkan.

Inte konstigt att olika syn på hedendom uppstår.

Judarna ha en gud och en helig skrift, de bråkar och splittras. De kristna har en gud och en helig skrift, de bråkar och splittras. Muslimerna har en gud och en helig skrift, de bråkar och splittras. Då ska man heller inte förvånas över att hedningar som har flera gudar och flera skrifter eller för den delen inga skrifter alls inte ense om allting. Som hedning får man acceptera flera gudar, och många sanningar. Man får vara ense om att man är oense.