Hlin binamn eller gudinna i sin egen rätt?

Hlin binamn eller gudinna i sin egen rätt?

Asynjan Hlin även stavat Lin är en av de mer okända makterna inom den förkristna religionen eller som vi idag då tron på dessa makter återkommit asatron. Hlin nämns sällan men sägs tillhöra kretsen av asynjor som står Frigg nära. För den som läser böcker om nordisk mytologi så får man ofta höra den teori som säger att Hlin är ett binamn på Frigg som sedan har uppfattats som en egen gudinna.

Men samhället förändras och tanken på att någon form av urmonoteism som all religion ska härstamma ifrån har gett vika. Nu har tankar lanserats att Hlin faktiskt inte är ett binamn på Frigg. I Valans spådom nämns Hlin. I vers 53 nämns hon:

”Ett andra lidande
för Lin då kommer,
när Oden går
mot ulven att strida,
och Beles bjärte
bane mot Surt;
falla då skall
Friggs älskade.”

Det är denna vers som gjort religionshistorikerna böjda för att tro att det är ett binamn på Odens maka Frigg. Nuförtiden har en ny teori lanserats. Hlin eller lins första lidande är Balders död. För trots att Hlin är en gudinna som skyddar på Friggs befallning så kunde inte ens hon, eller för den delen någon annan gudamakt förhindra mordet. Hlin kan heller inte förhindra att Oden ska stupa, vilket då är det andra lidandet.

Förvisso kan man tänka sig att asynjan Hlin står så nära sin härskarinna Frigg att det kan vara svårt att urskilja hennes egenhet och särdrag, men vi polyteistiska hedningar bör tro i ordet egentliga mening att Hlin är en egen gudinna och asynja.

Freden i Nystad

Freden i Nystad

För trehundra år sedan, den 30 augusti 1721 slöts fred mellan Sverige och Ryssland i Nystad. Denna fred markerar slutpunkten på den svenska stormaktstiden och slutet p det stora nordiska kriget som utbröt 21 år tidigare. Efter Karl XII död 1718 och enväldets avskaffande började Sverige förhandla om fred med sina fiender. Fred slöts med Hannover, Preussen och Danmark men förhandlingar med ryssarna drog ut på tiden. Förhandlingar hade redan påbörjats 1718 men lede inte till något resultat då Karl XII var emot landavträdelser men de nya makthavarna var inte lika oresonliga. I december 1720 kom parterna överens om att förhandlingar skulle ske i Nystad beläggen i Finland men ockuperat av ryssarna.

Svenskarna företräddes av greve Johan Lillienstedt och friherre Otto Reinhold Strömfelt. Jacob Bruce och Heinrich Ostermann. Svenskarna har dock en väldigt svår position att förhandla i från. Efter 21 års krig där stora delar av riket är ockuperat så har man inte så mycket att förhandla om. Svenskarna hade hoppats kunna bilda en allians med Storbritannien men det blir ingenting av de planerna. När förhandlingarna drar ut på tiden, man börjar redan i maj så tröttnar den ryske tsaren och hotar med nya krigshandlingar. Den nyblivne kungen i Sverige Fredrik vill också att fred ska slutas.

Förhandlarna lyckas dock utverka religionsfrihet för de svenska undersåtar som kommer att leva under ryskt styre samt att Sverige får importera spannmål från sina tidigare baltiska provinser för 50 000 rubel årligen. En ekonomisk kompensation för ryssarnas härjningar i Finland får man också, 2 miljoner riksdaler som ska betalas ut i omgångar. Ryssarna tar däremot Livland, Estland, öarna Ösel och Dagö, Ingermanland, Viborgs län och södra delen av Kexholms län. Utan dess baltiska provinser med sina stora spannmålslager och städer som ger skatteintäkter kan Sverige inte vara en stormakt längre.

Ryssarna säger sig även vilja skydda det nya svenska statsskicket och tolkar det så att de kan lägga sig i inre svenska förhållanden. Detta upphör först 1790 efter Gustav III krig mot Ryssland. Trots allt så lyckas Sverige förbli en självständig nation.

Världen är lattjo

Världen är lattjo. Talibanerna och USA har börjat samarbeta, coronan kommer i nya vågor och nu ska de som är vaccinerade få minst en spruta till, och trots att en ny rapport kommit om invandring och brottslighet tar globaliseringsanhängarna och försöker bagatellisera det hela, den statsministern som med näbbar och klor för bara några månader sedan gjorde allt för att hålla sig kvar vid makten meddelar nu att han ska avgå.

Men asatron är och förblir den samma, trots att en del filurer försöker omtolka, ett begrepp som är populärt inom svenska kyrkan och hos fornsedare gudamakterna. Oden är fortfarande vishetens gud, Tor är all jämnt styrkans gud och Frej kommer alltid vara en gud för fruktbarhet.

Genom att vara trogna vår tro, vår religion och vår livsåskådning har vi en stabil och trygg grund att stå på. Den kommer hjälpa oss genom livet och ge oss mening med våra liv. Kaos kommer från jättarnas värld men ordning och harmoni från gudarnas. Ordningsguden Heimdall är Lokes dödsfiende. Tack alla asar, vaner och alver för att ni ger oss ordning och mening med våra liv!

Ordning och reda är det i valknuten. Alla delar bildar en harmonisk enhet.