Poem: Summer

Summer

The early risers now are blest
When morning’s rays creep toward the west.
For early is the only hour
That one may toil with all one’s pow’r.

By midday Sunna’s heat will scorch,
So strongly now doth burn her torch.
All afternoon the red will climb;
We’ll wistf’ly dream of winter’s rime.

No warning giv’n, the sun doth hide.
What woe does this black cloud betide?
No woe – ‘tis mighty Asa-Thor.
His wain approaches with a roar.

This is no gentle summer breeze-
The wind strips leaves from all the trees!
Blue-tinged bolts flash; great raindrops fall.
The summer storm refreshes all.

The clouds have fled; the sun sinks low.
Where did the day’s long hours go?
As insects sing the land to sleep
Our dreams to hidden worlds may leap.

(Analemma McKee-Schwenke)

Insändare i SLA: Svenska kyrkan är vänstervriden!

Svenska kyrkan bevisade att de är vänstervridna!
Samfundet svenska kyrkan har i flera år anklagats för att vara vänstervriden och detta har ibland förnekats av dess representanter. Man har slagit bort sådana påståenden men nu när en präst avkragas för att ha uttryckt sympati för nationalsocialismen ja då får man väl ändå påstå att svenska kyrkan är vänstervriden för inte är den vriden åt höger.
Undertecknad som inte är kristen ser helst att svenska kyrkan och alla andra  samfund vrider sig ur och bort från samhällsdebatten!
Insändaren publicerades i Skaraborgs Allehanda såväl i papperstidningen som på hemsidan 2019-07-19

Byggvirs och Ägirs dag!

Sedan 2012 är 17 juli ölets dag. Vi hedningar kan då med gott samvete släcka vår törst i denna dryck men också passa på att sända en tanke till ölets gud Byggvir! Även Ägir förtjänar att nämnas. Han brygger han med till gudarnas ära!

Hell Byggvir! Hell Ägir!

Tornedalingarnas dag

Tornedalingarnas dag

15 juli är sedan 2015 den nationella minoriteten tornedalingarns dag. Datumet är valt för att tornedalingarnas officiella flagga hissades för första gången detta datum 2007. När Sverige förlorade Finland i krig mot Ryssland 1809 hamnade Tornedalen inom de svenska gränserna. De flesta i denna bygd var dock etniska finnar samt samer.

Tornedalingarna talade och talar fortfarande en form av finska som lånat ord från nordsamiskan och svenskan och anses sedan 1999 var officiellt minoritetspråk. Språket eller om man så vill denna finska dialekt kallas meänkieli fritt översatt till svenska betyder det ”vårt språk.

Tornedalens flagga har lånat färger från både den svenska och finska flaggan. Färgerna är gult, vitt och blått.

meanflaku-690x365