Läckö slott besöktes i juli

15 juli besökte föreningen Läckö slott. Besökarna kom från både Uppland som landskapet där Läckö ligger i.
Det är inte första gången IKF besökt denna intressant slott men det var lite nya ansikten med.
Förra gången var en del inventarier på restauration men denna gång var de tillbaka samt att mer föremål från 1600-talet visades.
Årets utställning heter ”Tankar i glas” och handlar om konstglas från 1960 till idag. Den var intressant men det som fångade besökarnas intresse var främst slottet med dess möbler, skatter och vapen från barocken och tidigare.  Efter besökte på slottet åkte sällskapet till fiskeläget Spiken som ligger några kilometer därifrån. Vädret var solig och bra.
Slottet med anor från 1200-talet men som förknippas med barocken och greve Magnus Gabriel De la Gardie.
Bilder från slottets interiör.
Möbler från 1600-talet. De har dock troligen inte varit på Läckö under slottets storhetstid.
Slottets stora kök.
Alla slott med självaktning har en fängelsehåla.
Rustkammaren med några av de luntlåsvapen som visas där.
Slottsträdgården.

Blomsterblot och en död kung

Blomsterblot och en död kung

14 juli besökte medlemmar i föreningen Karleby i Västergötland. Karlebys gånggrifter har en spännande historia. Det är här som kung Ragnvald ska ha dödats av uppretade västgötar under sin Eriksgata.

Sverige var en orolig plats att bo i under 1120-talet. Kung Inge den yngre hade avlidit 1125. Valkungadömet Sverige hade ingen självklar efterträdare till kung Inge. Men en herre vid namn Ragnvald utropades till konung i Svealand. Ur den äldre västgötalagens regentlängd står följande rader om Ragnvald:

”Tionde var kung Ragnvald, djärv och stolt. Han red till Karleby utan gisslan, och för denna sidvördnad, han visade alla västgötar, fick han en skymflig död. Då styrde goda lagmän och länshövdingar Västergötland. Och då var alla trygga i sitt land.”

Ragnvalds tillnamn Knaphövde har de lärde tvistat om. En del har sagt att det beror på att han hade ett klotformat huvud. Andra att det var en frisyr som ska varit på mode. Andra främst västgötar att det betyder knapp om huvudet, med andra ord idiot! Idiotiskt var det att ge sig in i Västergötland utan gisslan.

Exakt årtal vet man inte men mellan 1125-1134 har man daterat händelsen.

Tre gånggrifter besöktes. Den första var förstås den största. Störst inte bara i Sverige utan i hela Skadinavien. Den kallas Ragnavalds grav och här tros Knaphövde mist livet. Kammaren i gånggriften är 16 x 2.5 meter men gången in till denna är hela 11 meter. Det finns skålgropar på ”taket”. Givetvis är gånggrifterna äldre än den medeltida regenten som dödades här då de härstammar från bronsåldern.

Logårds kulle heter gånggrift som ligger norr om Ragnvalds grav. Den som ligger längts söder ut av de tre heter Klövagårdens gånggrift. Alla tre besöktes. Blommor som växte i området offrades till makterna men också till de döda som vilar här.

Var det här svearnas kung miste livet?

Hedniskt!

En insändare i Skaraborgsbygden: Kyrkan är vänstervriden!

Kyrkan är vänstervriden

Samfundet Svenska kyrkan har i flera år anklagats för att vara vänstervriden och detta har ibland förnekats av dess representanter.

Man har slagit bort sådana påståenden men nu när en präst avkragas för att ha uttryckt sympati för nationalsocialismen ja då får man väl ändå påstå att svenska kyrkan är vänstervriden – för inte är den vriden åt höger.

Undertecknad som inte är kristen ser helst att Svenska kyrkan och alla andra kristna samfund, samt alla andra abrahamitiska religioner vrider sig ur och bort från samhällsdebatten!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida. http://skaraborgsbygden.se

 

Poem: Summer

Summer

The early risers now are blest
When morning’s rays creep toward the west.
For early is the only hour
That one may toil with all one’s pow’r.

By midday Sunna’s heat will scorch,
So strongly now doth burn her torch.
All afternoon the red will climb;
We’ll wistf’ly dream of winter’s rime.

No warning giv’n, the sun doth hide.
What woe does this black cloud betide?
No woe – ‘tis mighty Asa-Thor.
His wain approaches with a roar.

This is no gentle summer breeze-
The wind strips leaves from all the trees!
Blue-tinged bolts flash; great raindrops fall.
The summer storm refreshes all.

The clouds have fled; the sun sinks low.
Where did the day’s long hours go?
As insects sing the land to sleep
Our dreams to hidden worlds may leap.

(Analemma McKee-Schwenke)