Vårvindar friska

Text: Julia Nyberg

Vårvindar friska
Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila,
Finna ej vila
Förr’n ner i djupet störtvågen far.
Klaga, mitt hjärta, klaga! – O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista –
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
Avskedets plåga,
Ögonens låga,
Mun emot mun vid klappande bröst.
Fjälldalen stod i blomstrande skrud,
Trasten slog drill på drill för sin brud;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Natten så fager,
Ljus som en dager,
Göt över skog och bölja sin glans.
Älvornas vingar
Glänsande ringar
Slöto kring ängens tuva i dans.
Suckande hjärtan, suckande lund,
Smekande ord och saligt förbund!
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte
Vakan kring berg och dal.

Ack, att vid polen
Midsommarsolen
Tusende år bortsovit så sällt!
Hastigt vem kallar?
Krigsbudet skallar
Fjärran ifrån: “Till vapen!” så gällt.
Nu var ej tid hos flickan att bo,
Löftet han gav om kärlek och tro;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Hurtigt på slätten,
Med bajonetten,
Snabb som en ren, han ilade ned;
Där, ibland fanor,
Flygande svanor,
Klingande spel, i blixtrande led,
Rak som en tall, han höjde sig opp,
Såg jag hans bild vid tårarnas lopp.
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Snart han marchera’ –
Kom aldrig mera
Åter till hemmets brudliga tjäll.
När av min Modig
Vålnaden blodig
Svävar på västerns rodnande fjäll,
Klaga, mitt hjärta, klaga! – O, hör!
Vallhornets klang bland klipporna dör:
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

Tack Sol! Tack Oden!

Sol och vind är virusets fiender säger Tegnell. Gott så, då sänder vi en tanke till Sol och Oden. Vi hedningar sitter ju inte och spekulerar om någon osynlig gud straffar mänskligheten med virus. Nej vi tror att gudamakterna såväl de kvinnliga som de manliga vill människan väl.

Tack Sol!

Tack Oden!

Engelbrektsdagen 2020

Frihet är det bästa ting, ja så heter det i den gamla frihetsvisan som kanske borde få status som nationalsång. frihet vare sig det är till eller från är heligt för oss i IKF och därför hyllar vi rikshövitsmannen Engelbrekt Engelbrektsson som mördades 1436.

Frihet från oönskat utländskt inflytande. frihet från onödiga och höga skatter, frihet att bestämma över sig själv och inte minst frihet från dumma makthavare. Det gällde 1436 och det gäller 2020.

Om du inte kämpar för din frihet, då behöver du heller inte frihet!

Inställt rött trams

Man måste tänka positivt. Många kommunistiska och socialdemokratiska demonstrationer ställs in den första maj. Med tanke på allt blod som spillts i röda ideologiers namn är det bara bra. Många kyrkor, synagogor och moskéer är ju stängda så det är bara bra att de röda för lida litet de med.

Lokes rövhål

Ur Lokes rövhål kommer den sjukdom som kallas corona.

Den förbannade smitta som plågar oss.

Men ingen sjukdom även den som kommer från en jättes röv kan stoppa oss.

Heimdall, Lokes fiendes söner har överlevt mycket värre saker än denna sot.

Vi överlever.