Skadi and Saint Helena

Skadi and Saint Helena

Saint Helena, sometimes Saint Helen of Sköfde (Elin av Skövde) (c. 1101-1160), was a Swedish local Catholic saint. She is considered to be the patroness saint of the town of Skövde, Sweden. But Skövde means Skadi´s Vi. Vi menas holy place. The Christians take over the cult of the Norse hunting Goddess and start to worship Helena.

Saint Helena’s day is the 31 of July. Many neopagans worship Skadi what day. Hail Skadi!

The articles coming from: http://www.asatruartblog.wordpress.com

 

Erik den helige och Sankta Elin, två svenska helgon och en teori

Erik den helige och Sankta Elin, två svenska helgon och en teori

Två svenska helgon finns som uppvisar stora likheter fats de båda är av olika kön. Helgonen är Erik den helige och Sankta Elin.

Båda härstammar från Västergötland och tillhör det ledande skiktet i samhället. De sägs vara mycket fromma. Erik och Elin, även kallad Helena dödas av sina fiender i samband med att de utfört religiösa ritualer, Erik efter att ha bett i trefaldighetskyrkan i det som är dagens Uppsala, Elin på väg till invigning av en kyrka. De två dödas av fiender och mirakel händer. Källor rinner fram där de dödats, blod från deras kroppar får blinda att se igen. Ingen av de två får officiell status av påven.

Erik den helige är den mest kände av de två. Helgonkungen är den jordiske Erik Jedvardsson från Västergötland som är kung i Sverige några år i mitten av 1150-talet. Han stupar i strid mot Magnus Henriksson som är kung en tid efter Eriks död. Elin tros ha levat och dött vid samma tid. Elin är enligt sägnen en from änka som skänker bort ägodelar till kyrkan. Elin har en dotter som behandlas illa av sin make. Maken dödas och Elin misstänks vara inblandad i dådet. Elin beger sig utomlands på pilgrimsfärd, troligen för att sona sin del i mordet. Hemkommen igen dödas hon av släktingar till den döde svärsonen. Namnen på dottern, svärsonen och mördarna finns inte.

Strängt taget finns det ingenting unikt i berättelserna om Erik och Elin. Källor som springer fram där de dör och blod som botar är standardgods när det gäller medeltida helgon. Den man som ligger bakom uppkomsten av helgonkulten kring Erik är den dödes son. Knut Eriksson lyckas ta makten i Sverige efter en tids strider. Från mitten av 1100 talet och början på nästföljande sekel pågår en maktkamp mellan två ätter i Sverige. De två kallas i historieböckerna för sverkerätten och eriksätten. Sverkerätten uppkallad efter kung Sverker som mördades juldagen 1156 härstammar från Östergötland, de anlägger Alvastra kloster. Erikätten är från Västergötland, ättens kunglige stamfader är just Erik den helige. De stöder Varnhems kloster. Ätten öster om Vättern bygger sin makt på att ha goda internationella kontakter med påven i Rom. De anlägger ovannämnda Alvastra och kallar in utländska munkar, de lyckas förmå påven att utse Sveriges första ärkebiskop Stefan från England 1164. Ätten i väster har en annan taktik för att utöva makt. De främjar en nationalkyrka, de försöker själva utse vilka som ska bli biskopar, men de främjar också kulten av anfadern.

Då Elin från Skövde kommer från eriksättens område, Skövde ligger förövrigt bara någon mil från Varnhem är det väl inte någon allt för djärv teori att misstänka att hon varit släkt oh anhängare till dem. Och vad är det för familjegräl som Elin är inblandad i? Är det bara ett vanligt, allt för vanligt relationsproblem med make som misshandlar sin fru eller är det så att det finns politiska motiv bakom? Mannen, Elins dotters äkta make, är han befryndad med sverkerätten eller allierad med dem? Kan det vara så att mordet på svärsonen och sedan mordet Elin är en del i en större politisk maktkamp mellan de två ätterna uppkallad efter Sverker och Erik? Kanske rentav är Elin släkt med helgonkungen. Aristokratin i Västergötland kan ju inte ha varit så värst stor för 900 år sedan.

Författarens teori är att Erik och Elin tillhör samma politiska gruppering. Erik tillhör eriksätten och Elin är det också alternativt allierad med dem. Av politiska skäl har eriksätten medlemmar hävdat att de båda är helgon, inhemska helgon som utgör en slags motpol mot sverkerättens mer internationella kyrkopolitik. Det är en gammal teori att kulten av Erik ersatte kulten av fruktbarhetsguden Frej i Uppsala. Men det är också en gammal teori att Skövde ursprungligen betyder Skadevi, Skades vi. Skade är den nordiska jaktgudinnan, kuriöst nog gift med Njord fadern till Frej! Erik dör i ”Frejs område”, Elin dör i ”Skades område”. Minnet av de gamla gudarna lever kvar, strängt taget levde ju asatron kvar fram till omkring 1100. Det är bara en mansålder mellan den gamla tron och den nya. Erikätten använde delar av den gamla tron när de konstruerade sina helgon.

Slutsats: Erikätten främjade av politiska skäl en inhemsk helgonkult då sverkerätten av politiska skäl främjade internationella kontakter med katolska kyrkan. Erikätten spelade på och använde gamla hedniska gudmakter i sina försöka att skapa en inhemsk helgonkult.

Henrik Andersson

Hammaren är mäktigare än yxan!

Hammaren är mäktigare än yxan!

När de kristna segrade under medeltiden så insåg de att det inte bara räckte att döda hedningar, man var tvungen att överta delar av den hedniska kulten. När mördaren Olov Haraldsson av folket kallad den tjocke dödades 1030 den 29 juli bestämde de kristna att han skulle bli helgon. De räknade med att kulten av den tjocke skulle ersätta kulten av Tor. Men nu går det framåt för de asatroende. Katolikerna går inte framåt på samma sätt, där har det varit knaggligt sedan reformationen.de som dyrkar de gamla gudarna. Vår tid kommer, Tors tid kommer. Firar de kristna en tjock gubbe till helgon, då friar vi styrkans gud. Olofs symbol är en yxa, Tors symbol är hammaren Mjölner. Hammaren är mäktigare än yxan. Vid ragnarök kommer Tor slå sönder helgonkungen Olof innan han ger sig i strid mot Midgårdsormen.

Ha en trevlig 29 juli alla asatroende, hedra Tor denna dag! Må Tor vara med er!

Ett lovvärt initiativ!

Vår skribent signaturen Frostskald ska ut i Sverige under sommaren och besöka platser och människor. Frostskald har önskat en informationstext han kan ta med sig och visa folk som kan vara intresserade av Ideella Kulturföreningen. Ett mycket lovvärt initiativ som vi hoppas fler tar efter.

Ideella Kulturföreningen

Ideella Kulturföreningen är en ideell förening som ägnar sig åt historia, folkkultur men framförallt religion. Religionen är asatro, svenska folkets ursprungliga religion. Mycket av verksamheten sker via föreningens domän Ideell Kulturkamp, men flera gånger varje år träffas medlemmar för att besöka muséer, utställningar och likande tillställningar.

Ideella Kulturföreningen är inte en politisk förening, men då den verkar för hedendomens ökade inflytande så är föreningen starkt kritisk till monoteistiska och abrahamitiska religioner. Föreningen försöker minska kristendomens inflytande i Sverige men också stänga ute andra religioner som exempelvis judendomen och islam.

Medlemskap i Ideella Kulturföreningen kostar ingenting. Men man måste vara intresserad av religionen asatro. Man måste ha rötterna i Europa, asatrons hemvist och man får inte vara med i ett monoteistiskt samfund.

Intresserade kan höra av sig via e-post: ideellkulturkamp@hotmail.se

Läs gärna föreningens domän Ideell Kulturkamp www.ideellkulturkamp.com

Ideella Kulturföreningen bekänner sig till den ahistoriska hypotesen!

Ideella Kulturföreningen bekänner sig till den ahistoriska hypotesen!

Den ahistoriska hypotesen är inom forskning och studier av kristendomen en hypotes som säger att kristendomens centralgestalt Jesus, även kallad Jesus från Nasaret eller av de troende Jesus Kristus inte varit en fysisk person som levat och verkar i början av den tidräkning som är vanlig i västvärlden. Ahistoriska hypotesen skiljer sig från det som kallas Jesusmyten då sistnämnda ifrågasätter myter och legender kring Jesus men som inte helt ifrågasätter att den mytiske Jesus faktiskt baseras på en eller flera personer som levat.

Ahistoriska hypotesen baseras bland annat på följande:

Jesus nämns inte i samtida historiska källor.

Hos många tidiga anhängare av kristendomen finns det ingenting som talar för att Jesus i mänsklig form funnits. De första kristna dyrkade en andlig Jesus inte en jordisk frälsare.

Jesus visar upp många likheter med andra frälsargudar som Dionysos och Mithra. Likheter som jungfrufödsel, tolv lärjungar och löfte om evigt liv efter döden.

Asatro och andra hedniska trossystem är rådande i Ideella Kulturföreningen och kristen eller medlem i kristet samfund är inte tillåtet. Så varför då bry sig om ifall Jesus, de kristnas gud och frälsare funnits? Svaret är att föreningen har som mål att verka för att kristendomen ska mista sitt inflytande. Kan föreningen få upp ögonen på folk att Jesus inte funnits så blir det förstås lättare om vi kan hävda att Jesus inte funnits som fysisk person. Om inte Jesus finns, ja då blir många kristna som inte är troende mer mottagliga för att lämna denna monoteistiska religion.

Om föreningen kan påvisa att kristendomen ”lånat” mycket av sina tankar från hedniska trossystem då förvinner det unika med kristendomen. Jesus, blir då bara en frälsargud i mängden. Är frälsaren Jesus bara en i mängden, då är den kristne guden bara en gud i mängden.

Slutord. Ideella Kulturföreningens ordförande och vice ordförande har gemensamt beslutat att förenigen officiellt står bakom tron på den ahistoriska hypotesen. Jesus har inte funnits som fysisk person. Enskilda medlemmar behöver inte tro på den ahistoriska hypotesen. För många är frågan om fiendereligionens centralgestalts existens en ickefråga, men föreningen anser sig ändå stödja hypotesen. Vill vi få bort kristendomen måste vi ifrågasätta den. Det finns ju tyvärr än i denna dag så kallade hedningar som inte helt klippt banden med kristendomen, att stödja den ahistoriska hypotesen är ett sätt att få bort sådana irrläror och smygmonoteism.

Som vanligt diskuterar förningen bara med dem som delar föreningens värdegrund.

Ideella Kulturföreningen

Den inre fienden!

Kristendomen förstörde hedendomen. De kristna dödade hedningar och förstörde deras helgedomar. Som ett extra hån gjord de om många hedniska gudar och gudinnor till helgon och de byggde sina kyrkor där helgedomar och hov stått. Kristendomen och för alla del de andra monoteistiska religionerna är hedendomen och asatrons naturliga fiender.

Ändå finns det folk som anser sig vara hedningar men ändå inte kan klippa banden från den ockupationsreligion som förpestat det andliga livet i Sverige. Folk säger sig vara hedningar men är med i kyrkan ändå. Folk säger sig vara hedningar men umgås med kristna präster. Folk säger sig vara hedningar men låter barnen döpas.

Den inre fienden är alltid den värsta fienden. Smygkristna och kryptomonoteister är asatrons värsta och farligaste fiender. Men man kan känna igen dem. De är ofta på den vänstra delen av den politiska skalan. De är ofta feminister och positiva till globalisering. De kallar sig mycket, men ofta använder de begreppet forn sed.

De ser olika ut och pratar på olika sätt, men de har alla Loke, gudarnas svekfulle fiende i sig. Vi asatroende måste fördriva denna andliga irrlära. Först när den inre fienden är borta kan vi bekämpa den yttre!

Må gudinnorna och gudarna bistå oss i kampen mot Loke och Jesus!

En insändare i Skaraborgsbygden: Om ni inte bojkottar, då bojkottar jag er!

En insändare i Skaraborgsbygden: Om ni inte bojkottar, då bojkottar jag er!

Debatt

Det är många år sedan den så kallade svenska kyrkan separerade från staten. Ändå fortsätter staten lägga sig i kyrkans göromål och kyrkan lägger sig i statens. 17 år efter skilsmässan så är det fortfarande politiska val i kyrkan.

Har nu kyrkan ställts utanför statens hägn och område ja då borde inte politiska partier som finns representerade i riksdag, landsting och kommuner vara i svenska kyrkan. Inga riksdagspartier finns representerade i andra religiösa samfund och borde då heller inte vara det i svenska kyrkan.

Svenska kyrkan borde sluta lägga sig i politik och staten borde inte lägga sig i svenska kyrkans inre angelägenheter. Jag som inte är kristen och inte med i vare sig svenska kyrkan eller något annat samfund som tror att Jesus är Guds son och aldrig skulle läsa vare sig Jobs bok eller Markus evangeliet tycker det är beklämande att politiska partier som ska verka för staten och medborgarna ändå lägger sig i ett samfunds inre styre och angelägenheter. Men om nu staten inte kan sluta upp med att sponsra kyrkoval då kan jag inte rösta på politiska partier som deltar i kyrkovalet.

Slutord till politikerna, om ni inte bojkottar kyrkovalet, ja då bojkottar jag er! Vill ni ha med prästerna att göra, då vill inte jag ha med er att göra!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2017-07-24. www.skaraborgsbygden.se