Tankar om begreppet asatro

Asatro är den vanligaste betäckningen för tron på Oden, Freja och de andra germanska gudamakterna som tillbads i förkristen tid. Men ändå är det många i Sverige som ogillar denna benämning. Man talar hellre om sed, en del rent av om  forn sed, nordisk sed eller norrön sed. Kärt barn har många namn. Men varför ogillar dessa ordet asatro? Märk väl att ordet asatro faktiskt används internationellt. Ordet asatro används på Island, där man redan på 1970-talet fick tillåtelse att bilda ett samfund. Ordet asatro används i Spanien där man inte bara har samfund som i Sverige utan även vigselrätt. I USA finns det grupper som kallar sig asatroende. Men i Sverige är ordet tabu. Anledningen som ofta framförs är att ordet kom till under 1800-talet, under detta sekel började intresset för forntidens mytologi öka ordentligt, märk väl mytologin, inte själva tron. 1800-talets syn på historien brukar ofta fördömas då den ofta innehöll stora inslag av nationalism. Och som alla vet är nationalism något mycket fult i Sverige, varför kan alltid diskuteras men så är det. Många av dagens tillbedjare av de gamla makterna är livrädda för att förknippas med nationalism!

I Sverige är alla former av nationalism nazism och nazism är en ideologi som bara handlar om att begå folkmord med insektsmedel! Intressant är det att många av de som hellre använder ordet sed än asatro faktiskt är anhängare av internationalism och hyllar universella värderingar trots att de har en religion som inte är universell. Att missionera eller sprida läran om asar och alver till all världens folk är för det flesta vad de nu kallar sig främmande, men då borde man inte missionera i andra ting heller kan ju tyckas. Det är nog inte för mycket sagt att mången forn sedare anser att deklarationen om de mänskliga rättigheterna har en viktigare betydelse än de gamla gudasångerna där Tor och Njord framträder. Till slut måste man välja mellan det ena och det andra, vad gör forn sedaren då? Och ärligt, de flesta har något hum om vad asatro är men hur många vet namnet på de andra beteckningarna och vad de betyder?

En annan anledning är nog också den att begreppet asatro, det har ingen monopol på, ungefär som ingen har monopol på ordet islam, kristendom, socialism eller demokrati. Men genom att mynta ett nytt begrepp som forn sed har man skaffat ett begrepp som man har monopol på. Ungefär som att vissa grupper kan säga att de har monopol på ord som katolik eller socialdemokrat. Ordet asatro äger ingen, men den som kallar tron för nordisk sed har profilerat sig. Samfundet Forn sed är de som varit tydligast med att skaffa sig en tydlig distanserad profil, de är också det samfund som politiserar mest. Troligen gör de det för att visa att de har distans från allt vad nationalism heter. Beröringsskräcken leder till att mången forn sedare är mer politiskt korrekt än vad som egentligen behövs. Men också, inte att förglömma då de i praktiken skapat en ny tro så kan de lägga till och dra i från hur det passar dem. Forn sed tillåter exempelvis homosexualitet trots att det inte finns några bevis att det var tillåtet och sanktionerat genom religiös ceremonier. Man tittar med båda ögonen när det passar och blundar när det passar. Att en del gudar haft en krigisk funktion det lossas man inte om. För all del en del kristna och muslimer låtsas om att det aldrig spillts blod i deras religioner heller.

Men för att avsluta, är inte begreppet asatro ändå att föredra? Det är som redan skrivits internationellt gångbart och erkänt. Måhända användes inte ordet i äldre tider men i ärlighetens namn, tron på de gamla makterna är ändå i stora drag en nygammal tro. Någon kan invända att folk i äldre tider även trodde på vaner och alver. Inget ont om dessa makter men de bli väl ändå lite långt att säga asa, vaner och alver tro? En och annan så kallad forn sedare blandar in kristendom men de säger inte att de tro på forn och ny sed.

Så låt oss använda ordet asatro, det fungerar nog bäst i längden, vill någon kalla sig något annat gör det, men klaga inte över de som har förstånd att använda ett ord alla förstår.

Må asarna vara med alla som tror på asatron!

Bilder av Ägir

Rans make, nio döttrars fader, gudarnas ölbryggare, Fimafeng och Elders husbonde och havsdjupens drott Ägir har många konstnärer försökt avbilda. här är några verk som ska föreställa Ägir. Hell Ägir!

Ägir 1

Ärgir 2

Ägir 3

Ägir 4

Ägir 5

Ägir 6

Ägir 7

Ägir 8

Ägir 9

Bilder av Geifon

Odens utsända, Skjolds maka, plogdisen, Mälarens skaperska och ungmörnas beskyddare Geifon har många konstnärer försökt avbilda. Här kommer några bilder som ska föreställa Geifon. Hell Geifon!

Gefion 1

Gefion 2

Gefion 3

Gefion 4

Gefion 5

Gefion 6

Gefion 8

Gefion Beskärd

Gefion 9

Vi gillar Isis!

Isis är en gudinna vi tycker om. Så här kommer några bilder av henne. En del är från den tiden då hon allmänt dyrkades och några är av nyare datum. Isis var ju som alla vet en egyptisk gudom som sedan fick stor spridning även i Romariket. I slutet av antiken var hon allmänt dyrkad i hela riket och kanske har även läsaren av denna blogg någon förfader eller anmoder som trott på henne?

Isis

Isis 2

Isis 3

Isis 4

Isis 5

Romer och semlor

Upplandsmuseet

Fettisdagen den 17 februari besökte några medlemmar i IKF Upplandsmuseum som ligger vid Fyrisån i centrala Uppsala. Mycket fanns att se, en utställning om skor, där ett av föremålen var en sko som tillhört Karl XI. En utställning om Ferdinand Boberg och hans fru som reste runt i Sverige och gjorde teckningar av hus och platser samt en utställning om Uppland i äldre tider och en som handlade om livet i Uppsala stad. Det var bra alltihop. Mindre lyckad var den utställning som handlade om romer. Den var helt enkelt lite för PK för att få godkänt. Det togs upp att zigenarna var förföljda men inte varför. Att romerna alltid ses som offer är en väldigt ensidig bild. Varför de setts som oönskade togs aldrig upp. Som en av deltagarna sa ” När jag växte upp fick vi i skolan lära oss att zigenare var den mest laglydiga miniroteten i Sverige. Nu får vi inte säga zigenare.” Vidare att han haft problem med flyktingar från Albanien som stulit ifrån honom. Han hade frågat en alban som bott i Sverige varför de stjäl och fått svaret att många av de som kommit till Sverige från Kosovo är zigenare och inte albaner. Intressant nog så berättade många av romerna som var med på utställningen att de kom från Balkan och då brukade säga att de är albaner. Idag säger man att tiggarna som sitter i alla svenska tätorter är från Rumänien. Det etniska tonas ner.

Museet är värt en besök men vänta tills en ny och mindre politisk utställning är.

Eftersom det var sista dagen i fastlagen kunde dagen bara sluta på ett sätt. med kaffe och semla.

Bilder av Gerd

Gymer och Aurbodas dotter, guldäpplenas fiende, den som inte vill äga Draupner, Frejas svägerska och Frejs hustru Gerd har många konstnärer försökt avbilda. Här kommer några bilder som ska föreställa Gerd. Hell Gerd!

Gerd 1

Gerd 2

Gerd 3

Gerd 4

Gerd 5

Gerd 6

Gerd 7

Gerd 8

Gerd 9

Bilder av Forsete

Gudarnas domsförman, Glitners bebyggare, asarnas förlikare, Nannas son och Balders son Forsete har många konstnärer försökt avbilda. Här kommer några bilder som ska föreställa Forsete. Hell Forsete!

Forsete 1

Forsete 2

Forsete 3

Forsete 4

Forsete 5

Forsete 6

Forsete 7

Forsete 8

Forsete 9