Identitet

Om de kristna identifierar vår Oden med deras Djävul, då behöver vi inte identifiera vår Balder, med deras Jesus.

Balder, den kommande guden i det kommande riket efter tidens slut.

Balder är inte en frälsningsgud som dör och återuppstår.

Ostara begynnelsens gudinna

I många kulturer börjar det nya året på våren. Man kan rentav säga att allt börjar på våren. Än i denna dag som i dag är firar indoeuropeiska folk som perser och kurder nyåret vid vårdagjämningen. Nu börjar året och nu begynner en ny tid.

Vårgudinnan inom germansk nyhedendom är Ostara. Hon kan sägas personifiera våren. men våren är som redan sagts begynnelsens årstid. Man kan kanske rentav säga att hon är det nya årets gudinna. Ostara har nog lite mer andlig innebörd än att bara vara en personifiering av våren och fruktbarheten.

Naken Jesus

Av allt att döma så blev de korsfästa i romarnas rike uppspikade nakna. Att död naken och uttittad var en del av straffet. Troligen kissade många av de dömda på sig när de hängde på korset eller pålen. Några av dem fick säkert erektion. Det finns ingenting som säger att någon skulle få en särbehandling.

Jesus, den mytologiske personen i den lära som kallas kristendomen brukar alltid avbilda med ett slags tygstycke om höfterna som skyller könsorganet. Kristendomen har en ganska pryd syn på nakenhet. Greker, romare och germaner har dock inte haft någon sådan prydhet. Frej avbildades som alla vet med erigerad penis. Det finn några få avbildningar av den så kallade Jesus av Nasaret som märkligt nog var född i Betlehem. De flesta är när han är väldigt liten. Men det finns några som visar honom naken när han dör på korset eller pålen han ska avlidit på.

Naken Jesus från slutet av 1400 talet vt.