Freja hälsar och säger gott nytt år!

Freja hälsar och säger gott nytt år. hon säger också att hon har två utmärkta argument varför man ska vara asatroende

För det första så kommer man till Folkvagn där Freja härskar.

Det andra får du lista ut själv. Klara du inte det så är du inte bättre än en anhängare till judendomen eller islam.

2018 var ett bra år för asatron!

2018 ayps var ett bra år för asatron. De hedniska samfunden går framåt. Det finns fler och fler bloggar på nätet som handlar om asatro. Fler och fler media har uppmärksammat att asatron är tillbaka och är en religion och inte något upptåg. utan att säga för mycket eller för litet så går det inte bra för de andra religionerna. Islam dras med sitt rykte som terroristreligion och kristendomen minskar vare sig folk tycker det är bra eller dåligt. Den ökande antisemitismen är till nackdel för judendomen.

Låt oss glädjas över våra framgångar! Leve asatron! Hell våra gudamakter!

New Year´s Song

New Year’s Song     

The old year ends, the new is born,
The Nornir’s wheel keeps spinning,
Come friends, and let us a raise a horn
To the New Year now beginning.

Sing, sing to the Gods and Godesses!
Fireworks set the skies alight.
Sing, sing for the Aesir all,
Who bless us this New Year’s night.

Come round the hearth, be of good cheer,
Let’s watch the hands of the clock go round,
With friends and family far and near
We wait for the midnight chime’s sound.

Sing, sing to the Gods and Godesses!
Share a moment of pure delight.
Sing, sing for the Aesir all,
United this New Year’s night.

It’s midnight! Cheers! The glasses clink!
The countdown’s finished, it’s twelve at last.
Let’s toast, let’s boast, and let us drink
To the present and future and past.

Sing, sing to the Gods and Godesses!
Fireworks set the skies alight.
Sing, sing for the Aesir all,
Who bless us this New Year’s night.

Michaela Macha

Svenska dikter del L: Petter Jönssons Amerikaresa

Svenska dikter del L: Petter Jönssons Amerikaresa

Per Magnus Elmblad var en svensk präst och lektor vid Stockholms gymnasium. Denne skolans man fick en två söner. Den ene blev sångare och den andre skald. Ättelägget som blev skald hette Magnus Henrik och föddes hösten 1848 i Småland, Jönköpings län närmare bestämt. Magnus studerade i Uppsala men bestämde sig för att emigrera till det stora landet i väster. Mellan 1870-1884 vistades han där och fick sin utkomst som journalist. Han var verksam i svenskspråkiga tidningar. Han skrev några diktsamlingar innan han bestämde sig för att resa till Sverige. I några år verksam som journalist bland annat i Söndags-Nisse avled Elmblad i april 1889 i Stockholm och begravdes i samma stad.

De få gånger Magnus Elmblad nämns är det de få gånger hans dikt eller visa ”Petter Jönssons resa till Amerika” nämns. Den sjungs bland annat i filmen ”Emil och griseknoen” från 1973. Kanske upplevde Elmblad själv en del av emigrantens öden som skildras? Dikten eller visan kan med fördel sjungas till melodin ”Och far min salig han var en skeppare”. Men vem kan den i dessa dagar?

Petter Jönssons Amerikaresa

Och Petter Jönsson han såg i Fäderneslandet
att ämbetsmännen förstört det nordiska landet.
Då blev han ledsen och tänkte: jäkeln anamma,
jag tror jag kilar min väg och det med detsamma.

Han tog sin plunta och stoppa matsäck i kistan,
och av polisen hans namn blev uppsatt på listan.
Ur vänstra ögat han strök bort tåren med vanten,
tog Gud i hågen och gav sig ut på Atlanten.

Han ville bort till det stora landet i väster
där ingen kung finns och inga kitsliga präster,
där man får sova och äta fläsk och potatis
och sen med fettet kan smörja stövlarna gratis.

Där ingen länsman törs stöta bonden för pannan,
och renat brännvin kan fås för sex styver kannan,
där mera pengar det finns än loppor i Trosa
dit ville Petter och dit han styrde sin kosa.

På skeppet stod han och liksom höll sig för magen
förty hans själ var av mycken ångest betagen.
Det stod ej till att gå ner och lägga sig heller,
ty stormen blåser som bara hin om det gäller.

Ett gudslån, (om man ej räknar oxstek och limpa)
han ej fått i sig och våt han var som en simpa.
Uti sitt förskinn han utgöt hela sin suckan
och snyfta bittert: Ack, den som vore vid luckan.

I våta kläder han stod vid masten och lipa.
Det var så kallt så att magen började knipa.
Då kom en båtsman, tog Petter Jönsson i nacken
liksom en hundvalp och slängde opp en på backen.

Där låg nu Petter och vattnet skvalade om en,
och själv han trodde hans sista timme var kommen.
Men båtsman skratta och ropte uti hans öra:
Vad tusan skulle du på galejan att göra.

Men stormen tystna och solen sken över skutan.
Då vakna Petter och trilla ner i kajutan.
Han tog en långsup, tog två, kröp ner under täcket,
och på tre veckor han sen ej syntes på däcket.

Först när Newyork på redden skutan låg inne
kröp Petter fram, ack men magerlagd som en pinne.
Med sorgsna blickar han mätte förskinnets stroppar
och bad för Guds skull om några koleradroppar.

I Castle Garden han slog sig ner vid sin kista
och åt och drack så han kunde andan sin mista.
Då bar han kistan och alltihop till en jude
som sa: Mein herr, firti taler kan jak wohl bjude.

Men Petter Jönsson till hamnen styrde sin kosa
och dan därpå reste han tillbaka till Trosa.
Och förr ska solen väl spricka sönder i kanten
än Petter Jönsson far åter ut på Atlanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året var 1918

Året var 1918

1918 för hundra år sedan hände det både stort och smått. Vi kan ju roa oss med några historiska nedslag innan det nya året.

Sverige

Birgit Nilsson, ”La Nilsson” föds i Skåne den 17 maj. Birgit Nilsson blir en av världen största operasångerskor och den störste kvinnliga Wagnertolkaren. Nilsson debuterade vid Kungliga Teatern 1946 och avslutade den i Frankfurt 1982. 2005 avlider Nilsson som erhållit titlar som hovsångerska 1954 Kammersängerin, i Österrike 1968 samt i Bayern 1970. Birgit Nilsson blev ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien 1960 och fick professors namn 1998.

Fattigauktioner avskaffas av riksdagen. Denna form av socialhjälp där den som begär minst ersättning för de behövande av fattigvårdsstyrelsen får ta hand om personen som auktioneras ut. Människor av alla åldrar kunde vara med på auktionen men de mest kända och vanligaste var de som handlade om barn. Barnen kunde användas som arbetskraft.

Sveriges riksdag röstar för att införa allmän och lika rösträtt den 17 december.

Prins Erik, Hertig av Västmanland avlider i spanska sjukan. Erik född 20 april 1889 (Samma dag som en kommande tysk statschef föddes) och avled 20 september. Prins Erik son till Gustav V och hans drottning viktoria var parets yngste son. Erik led av epilepsi och hade ett lättare intellektuell funktionsnedsättning. Erik syntes sällan i det offentliga rummet men hade bland annat som hobby att samla på litteratur om Gamla stan.  Erik var ogift och begravdes i Riddarholmskyrkan.

Omvärlden

I Danmark hålls det i val. Det är första valet sedan 1915 då man beslutat att inför allmän rösträtt för män och kvinnor. Carl Theodor Zahle som är statsminister och ledare för Radikale Venstre vinner och får av kung Christian leda regeringen till 1920 då kungen avskedar honom.

USA förklarade krig mot Tyskland 1917. Avståndet mellan Amerika och Europa gjorde att inga tyska trupper kunde sändas för att strida i amerikanarnas eget land. Men den ju juli 1918 anföll den tyska ubåten U-156 staden Orleans i delstaten Massachusetts. Attacken lyckades. Inga amerikaner skadades men nio flygbåtar, en bogserbåt och fyra pråmar sänktes. U-156 vars befälhavare vars namn var Richard Feldt träffades av en brittisk mina 25 september samma år och alla 77 ombordvarande dödades.

Nionde november föds i Korea som då lydde under Japan Choi Hong Hi. Denne herre är känd för att han anses vara grundaren av kampsporten taekwondo.

25 november kapitulerar de tyska trupperna i Östafrika under ledning av Paul von Lettow-Vorbeck. Denne har sedan kriget utbröt kämpat mot britter, fransmän, belgare och portugiser. Paul von Lettow-Vorbeck och hans lilla armé bestående av ett hundratal tyskar, inhemska soldater och bärare lade ner vapnen obesegrade.