Freja hälsar och säger gott nytt år!

Freja hälsar och säger gott nytt år. hon säger också att hon har två utmärkta argument varför man ska vara asatroende

För det första så kommer man till Folkvagn där Freja härskar.

Det andra får du lista ut själv. Klara du inte det så är du inte bättre än en anhängare till judendomen eller islam.

2018 var ett bra år för asatron!

2018 ayps var ett bra år för asatron. De hedniska samfunden går framåt. Det finns fler och fler bloggar på nätet som handlar om asatro. Fler och fler media har uppmärksammat att asatron är tillbaka och är en religion och inte något upptåg. utan att säga för mycket eller för litet så går det inte bra för de andra religionerna. Islam dras med sitt rykte som terroristreligion och kristendomen minskar vare sig folk tycker det är bra eller dåligt. Den ökande antisemitismen är till nackdel för judendomen.

Låt oss glädjas över våra framgångar! Leve asatron! Hell våra gudamakter!