Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Positiv och negativ grundsyn

Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Positiv och negativ grundsyn

Skillnaderna mellan polyteism och monoteism finns men en viktig skillnad är att de senare anse världen vara dålig och måste frälsas. Polyteisterna har sällan sådana tankegångar i sin tro.

Kristendomen lär ut att världen är ond, endast guds nåd kan ändra på det. De troende måste tro på den ende guden som delar upp sig i tre delar, fader, son och helig ande. De troende måste ägna mycket tid och möda på att undvika synd.

Islam är inne på samma spår, judendomen den äldsta av de tre abrahamitiska religionerna utgår också de från att världen är en ganska hemsk plats.

Alla dessa tre har en negativ syn på tillvaron. Livet är så hårt att det faktiskt är bättre att vara död och i himmelriket än att leva.

Polyteismen är inte så dyster. Även om det som i hinduismen finns en tanke på att undvika att återfödas utan istället uppnå brahman så är inte tillvaron elände och åter elände. Grekernas och romarnas religion var och är inte heller den fylld av ändlöst suckande om livets hårdhet och ältande om syndernas förlåtelse. Det enda jordeliv man har går inte enbart ut på att undvika synd.

Asatron som är en polyteistisk religion har inget syndabegrepp alls. Även om man inser att allt inte bara är glatt humör och toner ljusa så anser man att det som är bra överväger det som är dåligt. Att det finns de som har det svårt och eländigt har man förståelse för.

För att summera det hela. Monoteism anser att livet är hårt och eländigt och endast gud kan frälsa en om man tror på gud.

Polyteism anser att livet är värt att levas och frälsning finns inte, för den behövs inte.

Gudamakterna och etnicitet

Gudamakterna och etnicitet

Skulle ni avbilda den japanska solgudinnan Amaterasu som en svart man? Skulle ni avbilda guden Zeus som en kinesisk tonårsflicka? Skulle ni avbilda Gu vapen och smed guden i Västafrika som en äldre vit kvinna?

Nej det skulle man inte göra. Ska Amaterasu avbildas så blir det en kvinna med orientaliska drag, och Gu blir en man med etnisk tillhörighet i Västafrika. Detta kan sägas vara hednisk artighet. Tänk vilket liv det skulle bli om man avbildade Jesus i den kristna mytologin som inkaindian eller Muhammed i den muslimska mytologin som en thailändsk treåring!

Asatrons gudaväsen bör därför avbildas som de kommer från Nordeuropa. Alla som kommer till Japan kan nog hylla landets solgudinna, men inte ska en svensk som vistas där börja avbilda gudinnan som om hon var från Sverige.

Finns det undantag från denna regel, ja kanske det. I eddan finns valkyrian Brynhild. Hon är syster till hunnernas kung Atle. Man kan nog ge denna lägre gudamakt centralasiatiska drag, men denna valkyria spelar en viktig roll i myterna men inte i kulten i den religion som kallas asatro.

Låt denna hedniska artighet genomsyra den hedniska konsten!

Brynhild eddans femme fatal kan avbildas med orientaliska drag. Många konstnärer har avbildats henne genom åren och hon avbildas alltid med mörkt hår. Kanske man alltid uppfattat henne som mörk, farlig och exotisk?

Freja avbildas som vit kvinna. Så ska hon avbildas tycker vi.

Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Erotik

Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Erotik

Olikheter mellan polyteism och monoteism finns, och det är inte bara synen på hur många eller hur få gudamakter som finns. Här kommer några enkla rader om skillnader och vi börjar med det erotiska.

I de polyteistiska religionerna finns erotik, i de monoteitiska finns det inte alls. De religioner som tror på många gudinnor och gudar har erotik och sexualitet med i sina trossystem. Kärleksgudinnor och kärleksgudar finns det många av. Afrodite, Venus, Isis och Freja bara för att nämna några. Zeus och Jupiter har många jordiska kvinnor som älskarinnor och Tor och Oden har barn med andra kvinnor än sina fruar. Såväl Pan som Frej avbildas med erigerad penis. Ett hinduiskt tempel kan avbilda kopulerande herrar och damer. I ynglingatal tar till och med dödsgudinna Hel och gifter sig med den döde sveakungen Dyggvir. Loke smädar Freja för att hon varit ihop med många gudar och jordiska män. Just Freja är en gudinna de kristna har haft väldigt svårt för.

Monoteismen är motsatsen. En allsmäktig gud som inte få avbildas och där sexualitet bara får ske inom äktenskapet och syftet med denna drift är enkom för att producera nya små monoteister! Den ”heliga” Birgitta bad om förlåtelse innan och efter hon och maken hade samlag! Även den högste och ende guden inom kristendomen är så blyg att han låter inseminera en liten oskuld. Allah har inga sådana drifter alls, men det hade å andra sidan hans profet med 11 damer. Efter som monoteismen lär ut att det bara finns en gud å utestänger man delvis hälften av mänskligheten. Ingen yppig kärleksgudinna finns och ingen annan gudinna heller för den delen. Monoteismen innehåller därför en hel del kvinnoförakt. Kvinnor som haft sex utanför äktenskapet bespottas och dödas. Oskicket att ”hedersmörda” kvinnor som våldtagits är en del av den muslimska skamkulturen. Intressant nog så är det just de strikta monoteitiska religionerna judendomen och islam som praktiserar omskärelse. Att gossebarnen inte ens har rätt till sin penis utan att den osynlige guden lägger sig i talar ett tydligt och osunt språk. Tanken att Jesus Kristus den mytiske figuren inom den näst äldsta av de abrahamitiska religionerna ska haft sex är en tanke som få kristna vågar tänka än i denna dag. Varje gång denne sagoperson avbildas döende på ett kors har han alltid ett höftskynke, inte hade väl en sådan censur någon motsvarighet i verkligheten? Att skymfa den dömde genom att låta denne vara helt naken är en del av straffet. Om Jesus varit en verklig person kan han mycket väl urinerat och kanske även fått utlösning på sin avrättningspåle!

Men för att knyta ihop säcken, det finns erotik inom polyteismen, det finns osund sexualitet inom monoteismen.

Statyer från ett hindutempel.

Pan ”jagar”.

Afrodite.

En modern avbild av Bil asatrons mångudinna.

Gerd avbildas utan kläder.

Gerd och Frej gör någonting som Allah aldrig kommer att göra!

Men Maria då har man nästa lust att utbrista. Ja det finns nog lite mörk sexualia i den kristna mytologin. Men den är inte alldeles sund. Påven är en far som inte har en fru och alla våldtäkter präster och munkar utsatt barn för ska vi inte tala tyst om!

En gudinna inom asatron kan vara oskuldernas beskydderska  men behöver inte vara oskuld själv!

Ja här är allas vår Maja igen. Och man kan nog hålla med i texten. Kunde inte herr Gud har frågar chans på henne först?

Det är mer stake i Frej än i Jesus som hänger i kalsonger på korset.

Även dödsgudinnan Hel har en erotisk sida.

Våra fruars dag

Våra fruars dag

Nog passar det väl bra att sända en tanke till våra fruar, det vill säga de hedniska gudinnorna en tanke den 25 mars? Redan de gamla romarna hedrade gudinna Kybele denna dag.

Vi sänder en tanke till Frigg och Freja, men även till Jord, Gerd och Siv. Men alla våra gudinnor, asynjor, diser, hamingjor, fylgior och valkyrior förtjänar en tanke denna vårdag. Syn, Ilmr, Härn, Tjodvarta, Ulfrun, Gunn, Hrönn, Beyla och Kreppvor alla hyllas och hedras. Ja inte bara de gudomliga kvinnliga makterna, våra anmödrar kan gott få en uppskattning, förutom dem fanns vi inte. Och fanns vi inte ja då kunde vi inte hylla några gudinnor!

Ha en fortsatt trevlig våra fruars dag 2017 ayps!

Frigg

Freja

Jord

Gerd

Sol