Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Positiv och negativ grundsyn

Skillnaden mellan polyteism och monoteism: Positiv och negativ grundsyn

Skillnaderna mellan polyteism och monoteism finns men en viktig skillnad är att de senare anse världen vara dålig och måste frälsas. Polyteisterna har sällan sådana tankegångar i sin tro.

Kristendomen lär ut att världen är ond, endast guds nåd kan ändra på det. De troende måste tro på den ende guden som delar upp sig i tre delar, fader, son och helig ande. De troende måste ägna mycket tid och möda på att undvika synd.

Islam är inne på samma spår, judendomen den äldsta av de tre abrahamitiska religionerna utgår också de från att världen är en ganska hemsk plats.

Alla dessa tre har en negativ syn på tillvaron. Livet är så hårt att det faktiskt är bättre att vara död och i himmelriket än att leva.

Polyteismen är inte så dyster. Även om det som i hinduismen finns en tanke på att undvika att återfödas utan istället uppnå brahman så är inte tillvaron elände och åter elände. Grekernas och romarnas religion var och är inte heller den fylld av ändlöst suckande om livets hårdhet och ältande om syndernas förlåtelse. Det enda jordeliv man har går inte enbart ut på att undvika synd.

Asatron som är en polyteistisk religion har inget syndabegrepp alls. Även om man inser att allt inte bara är glatt humör och toner ljusa så anser man att det som är bra överväger det som är dåligt. Att det finns de som har det svårt och eländigt har man förståelse för.

För att summera det hela. Monoteism anser att livet är hårt och eländigt och endast gud kan frälsa en om man tror på gud.

Polyteism anser att livet är värt att levas och frälsning finns inte, för den behövs inte.

Gudamakterna och etnicitet

Gudamakterna och etnicitet

Skulle ni avbilda den japanska solgudinnan Amaterasu som en svart man? Skulle ni avbilda guden Zeus som en kinesisk tonårsflicka? Skulle ni avbilda Gu vapen och smed guden i Västafrika som en äldre vit kvinna?

Nej det skulle man inte göra. Ska Amaterasu avbildas så blir det en kvinna med orientaliska drag, och Gu blir en man med etnisk tillhörighet i Västafrika. Detta kan sägas vara hednisk artighet. Tänk vilket liv det skulle bli om man avbildade Jesus i den kristna mytologin som inkaindian eller Muhammed i den muslimska mytologin som en thailändsk treåring!

Asatrons gudaväsen bör därför avbildas som de kommer från Nordeuropa. Alla som kommer till Japan kan nog hylla landets solgudinna, men inte ska en svensk som vistas där börja avbilda gudinnan som om hon var från Sverige.

Finns det undantag från denna regel, ja kanske det. I eddan finns valkyrian Brynhild. Hon är syster till hunnernas kung Atle. Man kan nog ge denna lägre gudamakt centralasiatiska drag, men denna valkyria spelar en viktig roll i myterna men inte i kulten i den religion som kallas asatro.

Låt denna hedniska artighet genomsyra den hedniska konsten!

Brynhild eddans femme fatal kan avbildas med orientaliska drag. Många konstnärer har avbildats henne genom åren och hon avbildas alltid med mörkt hår. Kanske man alltid uppfattat henne som mörk, farlig och exotisk?

Freja avbildas som vit kvinna. Så ska hon avbildas tycker vi.