Spring Goddesses

Spring Goddesses

Many cultures and religion have spring goddesses. Here is some goddess:

Greek:

Hebe. The Goddess of eternal youth and Spring.

Maia. This Goddess of Spring represented the forces of growth and the return of the warm rays of the sun.

Persephone. Her mother Demeter mourned her daughter as left for the underworld each Autumn causing the land to become cold and barren. When she returned in the Spring the happy Demeter would bestow the land with growth and abundance. Kore is an alternative name for Persephone.

Roman:

Anna Perenna. The goddess is associated with the cycles of the year and renewal. Her main Festival was celebrated on Ides of March.

Flora. Flora is The Goddess of flowering plants, especially those that bore fruit. Her festival, the Floralia, took place in April or early May and was marked with dancing, drinking, and flowers.

Libera. Together with Ceres and Liber she formed part of a triad of ancient Roman Gods and Goddesses responsible for bringing fertility back to the land.

Proserpina. She is the Roman counterpart to Persephone and daughter of the grain Goddess Ceres.

Gallo-Roman

Artio: The bear Goddess who hibernates during the Winter her return heralds the beginning of Spring. Evidence of her worship has notably been found at the city of Bern.

Celtic:

Blodewedd. Spring Goddess was created by magic from nine spring flowers to be the wife of Llew Llaw. This got around the curse Arianhod had placed upon her son preventing him from taking a human wife.

Brigit. In her maiden aspect this Celtic Goddess is honored at the festival of Imbolc which celebrates the first stirrings of Spring.

Olwen. Goddess of sunlight she reappeared every Spring, leaving behind her a trail of white clover wherever she walked

Ostara. Painted eggs and white rabbits are sacred to Ostara, the Celtic Goddess of Spring, fertility and rebirth. Her symbols haves been incorporated into the Christian celebration of Easter.

Saami:

Beiwen. A Saami Goddess associated with the fertility of plants and reindeer. Together with her daughter Beiwe-Neia, they turned the hills green so the reindeer could feed.

Germanic:

Freya. This Nordic fertility Goddess is linked with spring growth and flowers. Another name for Freya is Gefn.

Gefjon. This Goddess is associated with ploughing.

Gerd. Frey is the God of Fertility and agriculture. His wife is Gerd ore Gerda.

Slavic:

Dziewanna. The Goddess of Spring and Agriculture. She was in pagan times especially honored by local farmers.

Kostroma. The fertility Goddess and personification of Spring. In rodnovery religion she dies at the end of each Spring, only to arise once more at the end of the following winter.

Lada. As Goddess of Spring and Love she was worshipped throughout Lithuania, Poland and Russia.

West Africa

Hare Ke. She fed by the spring rains that brought fertility back to the land.

Shinto

Kono-Hana-Sakuya-Hime. She is associated with the springtime and cherry blossom as her name means ”Lady who makes the trees bloom.” She is also Goddess of the sacred site Mount Fuji.

Rafu-Sen. Goddess of plum blossoms.

Hinduism

Sita. Spring Goddess and Goddess of agriculture and the earth.

Persephone

Sita

 

 

Vi ogillar såväl den gamla som den nya kyrkan!

Vi ogillar såväl den gamla som den nya kyrkan!

Ofta, enligt oss för ofta när vi skriver om den så kallade svenska kyrkan så får vi in kommentarer som bäst kan tolkas att personerna som skriver dessa sympatiserar med kristendomen, men att kyrkan är på fel väg. Vi ska inte citera några av dessa kommentarer.

Ideella Kulturföreningen sympatiserar inte med någon form av kristendomen. Visa aspekter av denna så kallade religion anser vi vara sämre än andra. Men minst dålig är ändå dålig. När det gäller svenska kyrkan, tidigare statskyrkan så låter vi meddela att vi ogillar såväl den gamla kyrkan där prästerna brände folk på bål såväl som den nya där prästerna viger det som kallas samkönade par. Kanske var det lite mer stil på den gamla kyrkan men vi sympatiserar som sagt inte med den. Fädrens kyrka är inte vår kyrka, anfädernas religion är vår religion. Sistnämnda syftar på asatron.

Vi uppmanar alla världens folk att bryta med kristendomen. Vi ogillar även de andra abrahamitiska religionerna och anser monoteism vara något negativt.

Folk som sympatiserar med kristendomen eller annan religion från öknen behöver inte skriva kommentarer. Föreningen har som princip att vi bara diskuterar med folk som delar vår värdegrund. Vår värdegrund säger att kristendom, islam och judendom är skit!

IKF

Måste man som asatroende vara fredsvän och miljökämpe?

Måste man som asatroende vara fredsvän och miljökämpe?

Asarna med Oden i spetsen gör allt för att skjuta upp det oundvikliga, det oundvikliga som heter ragnarök. Varför då kan man undra? Enlig eddan så vinner ju gudamakterna och Balders rike kommer då gudarnas fiender är bort för alltid. Svaret är nog att Völvans spådom är en spådom. Hon förutser en möjlig framtid. Men för att just den spådomen ska slå in måste gudarna skjuta upp ragnarök så länge de bara kan. Kan ragnarök skjutas upp så hinner gudarna förbereda sig bättre och ju bättre förbereda de är desto större chans att de vinner.

Som asatroende är det en självklarhet att man vill hjälpa gudarna. Förutom att visa sitt stöd genom religionen så kan man i det dagliga livet försöka efter sin förmåga leva ett bra liv. Försöka förhindra skadlig påverkan på miljön och verka för fred. Den miljöförstöring som pågår idag för os närmare ragnarök. Skulle ett stormaktskrig utbryta där kärnvapen används ja då blir det inledningen på ragnarök när människorna är borta och atomvintern kommer.

Så svaret på frågan om man måste vara fredsvän och miljökämpe är ja.

Religionsnytt

Religionsnytt

Den kände författaren Björn Ranelid får viga par som önskar ingå äktenskap. Först nekades detta men nu har författarens önskan att bli vigselförrättare gått igenom. Utmärkt säger vi på IKF. En känd författare lockar troligen mer än vigsel i något monoteistiskt samfund.

Det muslimska terrordådet i Stockholm kostade fyra människor och en hund livet. Flera personer skadades. En av de skadade en politiker har nu avlidit. Dödsfallet är förstås beklagligt men också ironiskt. Det är ju politikerna som propagerar för invandring av muslimer.

Det rapporeteras att tre medlemmar i terrorgruppen IS blivit dödade och delvis uppätna av vildsvin. Detta icke-tragiska dåd ska ha utförts i norra Irak. Muslimerna negativa känslor mot grisar förefaller nu för första gången sedan profetens dagar som fullt förståligt. Muslimerna är rädda att bli grismat. Särimner i Valhall ler gott åt detta säger en källa som står asatron nära.

Det var några religionsnyheter från Ideella Kultföreningen.

En insändare i Skaraborgsbygden: NATO anhängarna och Erdoğan

En insändare i Skaraborgsbygden: NATO anhängarna och Erdoğan

Debatt

Erdoğan i Turkiet har gjort sig maktfullkomlig. De flesta svenskar anser detta vara någonting negativt. Därför bör svenska folket påminnas att Turkiet är med i NATO.

De senaste åren har en allt mer högljudd grupp människor i Sverige propagerat för att Sverige ska gå med i NATO. Främsta anledningen till detta är att man är missnöjd med den politiska utvecklingen i Ryssland. Under Putin har Ryssland vänt sig bort från väst. Men Erdoğan har i Turkiet gjort samma sak.

Vill ni verkligen vara med i en militärallians med denne turkiske potentat? Eller är det rent av så att de vapenskramlande NATO anhängarna rentav sympatiserar med Turkiets statschef?

Låt oss förbli alliansfria och behålla vår neutralitet. Erdoğan är inte bra för oss svenskar!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2017-04-28.

http://www.skaraborgsbygden.se

Det enda helgonet vi anser vara värt att fira!

Det enda helgonet vi anser vara värt att fira!

Av alla svenskar som klassats som helgon av katoliker är det bara en som vi anser vara värd att fira. Det är förstås Engelbrekt Engelbrektsson, mannen som fått personifiera den urgamla friheten som varit och förhoppningsvis är så viktig för oss svenskar. Engelbrekt som mördades 1436 begravdes i Örebro, ganska omgående började hjälten dyrkas som helgon, trots att han inte syns varit någon religiös person. Kulten av Engelbrekt blev inte gammal, den försvann eller rättare sagt avlöstes av den nationella kult som tillkommit honom vid reformationen. Sistnämnda är ju förstås bättre för oss hedningar.

Men friheten bör dyrkas. Så vi i Ideella Kulturföreningen sänder en tanke till hjälten som fått personifiera svensk frihet.

IKF

Engelbrekts vapen med IKF´s färger

Västgötaherrarnas uppror

Västgötaherrarnas uppror

Västgötaupproret, västgötabullret eller västgötaherrarnas uppror var ett svensk uppror som ägde rum i Småland och Västergötland under våren 1529. Upprorets anstiftare var medlemmar av det värdsliga och andliga frälset. Syftet med revolten var att förhindra kung Gustavs planer på att införa reformationen. Trots namnet på upproret utspelades det inte enbart i Västergötland utan även i Småland, Dalsland och Östergötland.

Upproret startade i april då kungen fogde Gottfrid Sure i Nydala i Småland mördades. Strax därpå tillfångatog upprorsmännen kungens syster Margareta och hennes man Wulf Gyler som varit på resa utomlands och befann sig i Jönköping. Bud skickades till allmogen i Västergötland och Östergötland att ansluta sig till resningen mot kungen. Gränserna till landskapen stängdes genom att bråtar fälldes över vägarna och besattes med upprorsmän. Brev skickades till kungen där man uppsade sin trohet till honom. Brev sändes till andra landskap där man uppmanade folk att delta i resningen. Alla var dock inte för revolution. Lagmanen i Östergötland var emot, de flesta i präster och många adelsmän likaså. Det syns som om folket i städerna var mer kritiska än landsbygden. En fogde i Alvastar fick fly när några missnöjda personer försökte anfalla honom.

Kung Gustav reagerade fort. Redan i början av upproret skrev han brev till allmogen i Östergötland där han uppmanade folket att vara honom trogen, men också att de skulle befria Margareta som ju var fången i Jönköping. Brev sändes även till smålänningarna där kungen tackade för att de skyddade han syster, törs man misstänka att kungen behärskade ironi? Men också om de hade klagomål så kunde de framföra dessa. Om fogden i Nydala överskridit sina befogenheter var det förlåtet att de slagit ihjäl honom. Men de uppmanades att inte bryta mot lagen. Gustav sände även bud till andra landskap för att förmå folket där att vara lojala, vilket lyckades.

Den 25 april hölls i Västergötland vid byn Broddetorp ett nytt möte mellan adelsmännen som startat revolten och allmogen. Ett brev sändes till kungen som innehöll en del kravpunkter som man ville ta upp. Kungen svarade snabbt att klagomålen skulle tas upp. Men de upproriska adelsmännen skulle straffas. Splittring mellan herrar och bönder utbröt. Några av dem flydde till Danmark. Man kan säga att upproret kommer av sig och i princip slutar här i Broddetorp.

Upproret hade kommit av sig, allt som allt tog det nästan fyra veckor. Dödsfallen var få. Strängt taget var det nog bara fogden i Nydala som miste livet. De upproriska i Småland fick benådning av kungen. Adeln i Västergötland svor kungen ny trohetsed. Tre upprorsmän dömdes till döden vara av två avrättades. Fem personer som stött upproret fick betala böter. Reformationen som varit ett irritationsmoment för de upproriska saktade ner för en tid.

Några av ledarna för upproret ska kort nämnas.

Ture Jönsson Tre Rosor lagman i Västergötland och rikshovmästare. Flydde ur landet och stödde kungens fiende kung Kristian II.

Magnus Haraldsson biskop i Skara 1522-1529. Flydde tillsammans med Ture Jönsson.

Måns Bryntesson Lilliehöök adelsman, fadern varit häradsdomare. Var innan upproret hövitsman på Älvsborgs fästning och häradsdomare i Barne härad kallade sig under upproret för utvald hövitsman. Troligen hade herr Måns en något naiv dröm att bli kung. Måns Bryntesson Lilliehöök dömdes till döden och avrättades på Stortorget i Stockholm. Innan avrättningen försökte den dömde fly men skadade sig så illa att båda benen bröts.

Ture Eriksson Bielke riksråd och hövitsman på Läcköslott. Skulle enligt planerna försöka ta sig till Dalarna och starta uppror detta misslyckades. Dömdes till döden i Strängnäs. Modern Gunilla Johansdotter bad kungen benåda sonen vilket lyckades. Böter samt indragning av förläningar gjordes.

Nils Olofsson Vinge riksråd och lagman i Värmland. Hade egendomar i Västergötland. En av anstiftarna till upproret. Infångades och dömdes till döden. Avrättades på Stortorget i Stockholm.

Tord Magnusson Bonde riksråd och lagman för tio härad. Efter kväsandet av revolten indragna förläningar och miste sina ämbeten. Var med som representant vid riksdagen 1544 då arvkungadömet infördes utan att spela någon egentlig roll.

Jöran Turesson Tre Rosor son till Ture Jönsson försökte starta uppror i uppland. Misslyckades och infångades av bönder i Hälsingland.

Axel Nilsson Posse riksråd. Fick för sin inbladning i upproret böta två hästar och ett kredenskar i silver. Fick nåd och lovade kungen förnyad trohet.

Nils i Valstad bonde i Tiveden som lät spärra vägarna till Västergötland och uppbådade omkring tusen bönder. Fick böta 20 oxar för sin inbladning i upproret.