Satir behövs!

Våld ska mötas med gyckel. Våld ska mötas med hån. Våld ska mötas med satir. Döda en islamist han blir martyr. Reta en istället och han blir inte martyr men kränkt. Att bli kränkt svider mer. Så reta och förnedra mördarna.

Salman Rushdie har vår sympati

Författaren Salman Rushdie har attackerats och sårats. Vilken som ligger bakom dådet är inte helt klarlagt men Rushdie har i flera årtionden levt under hot från islamister. vår sympati går till den modige författaren som vågar kritisera en intolerant religion.

Oden har svaret, har du frågan?

Oden har svaret på alla frågor. Men du måste kunna ställa frågor och kunna förstå svaren. Sedan får du finna dig i att du som är människa inte kan förstå allt. Du har begränsade kunskaper och förmågor. Sedan får du finna dig i att Oden kanske inte anser du kan hantera alla kunskap eller förstå dess rätta innebörd. det är inte lätt att höja sig till gudarnas nivå, men det är heller inte lätt för gudar att sänka sig till människornas.

Några rader på årsdagen av bombningen av Nagasaki

För 77 år sedan bombades den japanska staden Nagasaki med en atombomb. Bomben fälldes av soldater i den amerikanska krigsmakten. Samma land är den viktigaste och mäktigaste medlemsstaten i NATO. Medlemskap i denna organisation ökar riken för kärnvapen krig och att vi alla löper risk att liksom folket i Nagasaki dödas av kärnvapen. Nej till NATO, nej till kärnvapen, nej till ragnarök!