Inlägg 200 år 2023!

Ja det går tämligen bra för Ideell Kulturkamp. Detta är inlägg nummer 200 och det har dagligen blivit minst en uppdatering. Även föreningens konto på twitter ökar såväl följare som folk som endast nöjer sig med att läsare. Hedendomen kommer sakta men säkert att öka.

Nu är det valborgshelgen. Sista dagen i gräsmånaden, och första dagen i blomstermånaden firas och Ostaras triumf är nu kommen! Liksom våren alltid avlöser vintern kommer hedendomen avlösa monoteismen!

Hell Ostara!

Våren kom en valborgsnatt

Våren kom en valborgsnatt

Våren kom en Valborgsnatt
och smög igenom skogen
med dropp av tö
och knopp av sälg
i kransen om sitt hår.
Och mellan frätta dok av snö
låg marken redobogen
att låta gräs och sippor gro
i hennes fötters glittriga spår.
Och allting bidade tyst
den nya dagens gryende glans
vid österns bryn.
Då kom bäcken och sjöng sina glada sånger.
”Hejda’n, stäcken!” röt Bore grå
till sten och strå.
”Den fräcke gäcken, som stört mig så många gånger,
skall få knäcken! Nu jagom väck’en!”
Men genom blad och gröna valv
det ljöd ett skratt,
ett porl vid sunnanvindens ljumma suck
och trädens morgonsorl.

(Wilhelm Peterson-Berger)

Digt: Jeg velger meg april

Jeg velger meg april

 Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste,
det volder lidt rabalder, –
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.

 Jeg vælger mig april,
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den ævner ejer,
fordi den kræfter vælter, –
i den blir somren til!

(Bjørnstjerne Bjørnson)

Hur såg Engelbrekt Engelbrektsson ut?

Hur såg Engelbrekt Engelbrektsson ut?

Det har fram till för några år sedan varit en vedertagen uppfattning att någon bild eller illustration om hur frihetshjälten inte existerar. Men kanske är det så att han faktiskt finns avbildad från samtiden. I en lagbok som skrevs 1437, året efter mordet på Engelbrekt finns en mansperson med. Mannen går med kryckor. Engelbrekt led den sista tiden av sitt liv av reumatism och det är omvittnat att han tog sig fram med kryckor.

Lagboken som tros tillhöra den förnäme Bengt Jönsson av den ätt som senare kallades Oxenstierna har med bilden av ”kryckmannen”. Herr Bengt som levde omkring 1390-1450 var förutom riksråd även lagman i Uppland och en tid riksföreståndare 1448. Vid tiden för upproret Engelbrekt ledde var han med och stödde detta.

Mannen som avbildas i lagboken går framåtböjd men ser inte direkt lidande ut. Ett litet leende kan man skönja och han håller upp ett finger som om han nästan ville påpeka något. Inte överdrivet prålig dräkt men med en stor mössa. Ingen trasig tiggare ser han ut att vara utan mer av en frälseman som ju Engelbrekt var. Det rödbruna håret som sticker fram under huvudbonaden är nog i en slags pagefrisyr.

Vidare forskning behövs för att klargöra vem mannen är.

Kryckmannen från år 1437. Vår frihetshjälte?

Några rader Engelbrektsdagen 2023

IKF uppmärksammar Engelbrekt Engelbrektsson den 27 april varje år. Men i år går våra tankat till våra folkbröder i Ukraina samt förstås till detta blågula lands frihetskamp. Må de kämpa och också få sin frihet.

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Ja det gällde på medeltiden och det gäller nu. Det gäller i Sverige och det gäller i Ukraina. den som inte slåss för sin frihet behöver ingen frihet!

Upp till kamp för friheten manar Engelbrekt än i denna dag!