Insändare i FT: Enkla lösningen: Ta bort moms på mat.

Enkla lösningar ofta de bästa.

Matpriserna ökar och ökar. Krav höjs på antingen ökade löner eller prisstopp. Men vore det inte bättre att sänka eller ta bort momsen på mat?

Lite fräckt av staten att ha moms på livsmedel ty medborgaren måste ju äta och dricka. Enkla lösningar är ofta de bästa så ock här. Ta bort momsen på mat!

Henrik Andersson

Publicerad i Falköpings Tidning 2023-03-30 http://www.falkopingstidning.se

Vi måste gnälla mer!

Vill vi att asatron ska få erkännande som riktig religion måste vi göra som monoteisterna. Ja det är trist men sant. Vi måste alltid gnälla och klaga. Alltid vara kränkta och börja lipa för minsta lilla. Ja världen är dom den är. Lipsillen är normen och den kränkte har alltid rätt. Krigarprinsessan regerar inte men prinsessan på ärten gör det. Gnäll hedningar gnäll.

Uppmaning!

Det är allt mer och mer vanligt att böcker ”tvättas” man tar bort ord och uttryck som inte är politiskt korrekta. Skamligt anser föreningen ty detta är censur och förvanskning av författarnas verk. Kvar blir det bara värk och en instängd kvalmig olustkänsla där folk inte vågar tycka och tänka någonting.

Föreningen uppmanar därför att dels protestera när så kallad tvättning sker av litteratur och andra konst konstnärliga ytterringar sker. Dels uppmanar föreningen att läsa eller på annat sätt ta del av original alternativt äldre översättningar av litteratur som censureras.

IKF

Siv från Ukraina

25 mars brukar vi uppmärksamma gudinnor, Vi har skrivit om Kybele, Frigg och Freja. Ostara och många andra kvinnliga väsen har hedrats. Men idag kom då äntligen en stay som ska föreställa Siv. Staty kommer från Ukraina och vare sig Putin. svenska tulle och den så kallade posten har lyckats förhindra att statyn nu kommit. Välkommen Siv! Hell Siv! Hell Tors maka och Truds moder!

Hell Siv!

Gerddagen 2023

Idag är det Gerd i almenackan. Gerd gjorde en fantastisk resa. Från jätteditter till gudinna och stammoder till ynglingaätten. Må hon vara med er hedningar inte bara idag utan till ragnarök.