Hlin värd att åkalla och dyrka!

Hlin är i sanning en asynja värd att åkalla och dyrka i tider av otrygghet och pandemi. Vi uppmanar alla hedningar att lära känna denna Friggs trogna tjänarinna. Föreningen uppmärksammar henne extra detta år och hoppas ni ärade läsare gör detsamma. Må Hlin vara med er!

Tyst efter valet!

Ganska intressant med kyrkoval. Två dagar efter valet bryr sig inte någon om vem eller vad folk röstat på. Det bevisar att valet är humbug. Nu får vi hoppas att allt fler lämnar kyrkan som kallar sig den svenska. Vite Krist ska fördrivas från Norden!

Svenska dikter del LIV: Hösttankar

Svenska dikter LIV: Hösttankar

Inte helt känd är Melin med förnamnet Karl och tilltalsnamnet Alfred. Han föddes i Södermanland 1849 och dog i samma landskap 1919. Fadern var lärare och sonen gick i faderns spår. Melin studerade i Uppsala och det var där hans första diktsamling utkom 1872. Flera diktsamlingar utkom tillsammans med litteratur för ungdomar, några psalmer men också läroböcker. Som lärare ska han av eleverna varit uppskattad. 1898 invaldes Melin i svenska akademin. Han var trogen dess ständige sekreterare den numera (ö)kände Carl David af Wirsén, men gick så småningom sina egna vägar. Dikten som här återges publicerades första gången 1904.

Hösttankar

Fågelskaran afsked tager
och en annan årstid bådar:
hösten kommer, — i dess dager
mera klart du allting skådar.

Men hvad ser du? Jo, att lifvet
mister blad för blad sin fägring,
och hvad ännu är dig gifvet,
syns dig nästan som en hägring.