Gudamakternas redskap och föremål: Sjukläger

Gudamakternas redskap och föremål: Sjukläger

Många gudamakter har olika redskap och föremål som de använder. Här ska berättas om gudinna Hels säng Sjukläger.

Hel, gudinnan som styr det underjordiska riket med samma namn som hon själv har såväl tjänare som olika föremål. Modgunn heter väkterskan till Hel, Ganlate och Ganlot är paret som tjänar gudinnan. Hunden Garm som vaktar riket ska också nämnas. Hel har flera föremål. Tröskeln till Hel heter Fallande fördärv, ett bordsfat som hette Hunger, en kniv som heter Svält, ett sängöverkast vid namn Glänsande ofärd och en tröskel vid namn Fallande fördärv. Förutom dessa föremål så har gudinnan en sång som heter Sjukläger. Namnet kan ju vara lite märkligt men de som dör i sotsäng, det vill säga i sjuksäng i Midgård hamnar ju hos gudinnan. De dödas värld är annorlunda mot de levandes. Döden är ju motsatsen till livet men döden ger ju också mening med livet.

Hel är en plats de levande skyr, men de döda i Hel är ju inte så glada i att komma tillbaka till livet. De döda kanske har samma olustkänsla till de levandes värld som de levande har gentemot de döda. Den döda spåkvinnan Oden väcker upp i dikten Balders drömmar ger intryck av att hon motvilligt vaknar och talar med den döde. I dikten om Svipdag tar hjälten döda moder och vaknar till liv något motvilligt men sonen hjälper hon med råd och sejd.

Sängen Sjukläger verkar skrämmande för de levande men det är ju inte levande människor som ska vila i den bädden. Men sover då gudarna? Ja det tycks så. Siv sov när Loke klippte av hennes hår och Freja sov när hennes halsband stals. Tors hammare försvann väl knappast när guden var vaken? Men sover då Hel? Vem vet, döden tar ju aldrig ledigt. Men det finns ju andra saker en säng kan användas till. Som alla med kunskap om asatron vet så gifte sig Hel med kung Dyggve som anlände till hennes rike när han dog. De firande nog sin bröllopsnatt i sängen. Det finns om man läser de gamla skrifterna och dikterna en viss antydan till erotik när det gäller Hel. Glöm allt det där att hon ska vara någon slags halvruttet lik eller rentav ett slags skelett, namnet Hel betyder gömd, fördold. För de levande är döden fördold, att Hel ser sträng ut är det bara de få levande som sett henne som hävdar. Så namnet Sjukbädd är kanske inget dåligt namn på gudinnans säng. De som dör i Midgård i sin säng vaknar kanske upp i gudinnans? Och som redan sagt det finns ju lite erotik med i bilden. Kanske kan det vara en ganska angenäm upplevelse att ligga (det ordet kan betyda två saker) i den bädden?

Få konstnärer har avbildat Hels säng Sjukläger. Men här syns ju något. Här har man tagit fasta på den något erotiska sidan av döden som ju finns inom asatron. Om du har svårt att tala om religion och erotik, ja då är du nog monoteist med ökensand i ögonen. Hel är inte en abrahamitisk Djävul.

Jungfrufödsel inom asatron?

Jungfrufödsel inom asatro finns det? Ja faktiskt. I tidernas begynnelse så tar ju urkon Audhumbla och slickar fram ur rimfrosten en mansperson som heter Bure eller Buri. Kon är ju femininum och med lite god vilja kan man påstå att Bure är född av en jungfru.

Var tolerant och erkänn de andra gudamakternas existens!

Som hedning är det lätt att vara tolerant. Man är ju anhängare av en tolerant religion. Av alla så kallade världsreligioner är ju hinduismen den mest toleranta. Judendomen är minst tolerant då dess anhängare påstår att de är utvalda av gud. Hade väl gått för sig, men då de hävdar att bara denne gud och ingen annan gud finns så är det frågan om teologisk rasism!

Asatroende har sällan problem med att respektera andra religioner. Men är toleransen inte ömsesidig ja då är den meninglös och direkt farlig. Sverige av idag låter muslimer komma hit, men muslimerna lönar gott med ont och terrordåd har skördat liv.  Kristendomen har dödat miljontals människor så den är ingenting att ha när man talar om tolerans. Att vara tolerant mot någon som vill sätta kniven i ryggen på en är idioti!

Så en god regel då det gäller tolerans är att man är tolerant mot andra som är toleranta. Vi asatroende kan gott visa tolerans och mer än så till andra hedniska religioner. Vi kan till och med erkänna de andra gudinnorna och gudarnas existens och rent av sända dem en tanke eller två. Nu behöver ju vi asatroende inte lägga ner allt för mycket tid och möda på att erkänna de andra makterna. Vi behöver inte åkalla alla gudamakter inom shinto för att ta en religion som exempel. Men vi kan gott erkänna shintos makters existens.

För de religioner som ligger närmare är det än mer självklart att man erkänner dess gudamakter. Hera eller Frigg? Är det inte samma gudinna i grund och botten? Redan under antikens dagar menade man på att Oden och Hermes var samma gud. Tyr och Mars nämns i samma inskrifter.

Många keltiska, romerska och slaviska gudar påminner mycket om asatrons makter. Även hinduismen visar likhet med vår tro. Indra eller Tor? Samma gud men klädd om så får sägas i indisk och i nordisk dräkt och skepnad. Kali är ganska lik Freja i hennes krigiska skepnad.

Så som slutord, var en tolerant hedning, erkänn de andra makternas existens och någon gång kanske rent av sänd dem en tanke om du vill. Däremot så är du dum om du är tolerant mot monoteister, de vill bara göra dig illa. Akta dig för kristna får och muslimska åsnor du hedniske ulv!

Visst ska man som asatroende erkänna Hera, Junos existens. Hon är ju bara Frigg klädd i Medelhavsfolkens dräkt.

Kali är en gudinna i en indoeuropeisk religion. Det är Freja också.

Isis dyrkades även av germanerna.

Vårgudinnor finns det gott om. Hon dyker upp i många kulturer. Namnet på henne är olika, men inte funktionen.

Men gå inte över ån efter vatten. Hylla dina egna gudamakter först! Freja är vår gudinna, vår asynja, vår dis!

Hell all världens hedniska gudamakter! Nej till den osynlige guden och hans profeter!