Thrud nio avbildningar av en asynja

Ska Trud, ibland stavad Trud räknas som asynja? Svaret är förstås ja. Hon är dotter till asaguden Tor och asynjan Siv. Hennes bröder räknas som asar. På faderns sida har hon halvbrodern Magne, på mödernesida har hon Ull och helsyskonet är Mode. Farfadern Oden är asaguden nummer ett och farmodern Jord är asynja hon med. Inte heller ska vi glömma farbror Meile också han en as. Förutom att vara asynja är Tors dotter valkyria. Namnet Thrud lär betyda kraft eller styrka. Det är ett gott namn på den starkaste av asagudarnas dotter. I Grimnismal nämns Thrud och det sägs att hon skänker öl åt de som stupat. Fadern Tor är ju en väldig öldrickare så det passar ju bra. Troligen är det Thrud dvärgen Allvis förgäves försöker fria till. Rätt så, en dvärg ska inte gifta sig med en asynja inom den högsta gudaaristokratin inom asatron! I namntulan som upptar 27 namn på gudinnor är Thrud listad som nummer 26.

Men inte bara i Eddan nämns Sivs dotter. På Öland finns en runsten som kallas Karlevistenen. På denna sten står ristat:

”Dold ligger den som de största dåd följde, det visste de flesta, ‘stridernas Truds arbetare’ i denna hög. Ej skall en rättrådigare, kampstark ”Vagn-Vidur” på sjökonungens väldiga mark råda över land i Danmark.”

Asynjan vi ovan skrivit om hade säkerligen ingen kult eller hedrats av avbildningar i äldre tider. Men nu finns det många goda konstnärer som avbildar henne!

Ha en trevlig Mickelsmäss 2018!

Ha en trevlig Mickelsmäss 2018. Fira denna högtid med skördefest och marknader. Redan de gamla germanerna hade skördefester vid denna tid, jämför firandet av Zisa den 2 september. Festerna har sedan ”döpts” av de kristna. Höstens tid är skördens tid. Hylla fruktbarhetens gudamakter ärade läsare!

Som man sår får man skörda.

Redan vid tiden för vår tidräkning firade germanerna skördefester.

Gudinnor ska äras och gudar likaså.

Blot till Oden och Vidar!

Höstdagjämningen den 23 september höll föreningen ett blot i Skövde kommun. En medlem hade nyligen införskaffat stå gudastatyer och de invigdes denna dag. Mjöd offrades till Oden och Vidar men även de andra makterna sändes en tanke. Tre personer deltog.

Föreningen har sedan en tid tillbaka införskaffat 50 gudastatyer som förställer Oden, Tor, Frej, Njord, Vidar, Brage, Frigg, Freja, Skade och Idun. Om intresse finns så hör av er till ideellkulturkamp@hotmail.se

 

De tjugosju namngivna asynjorna i namntulorna

De tjugosju namngivna asynjorna i namntulorna

Nafnaþulur eller på svenska namntulorna är en samling versifierade namnramsor som avslutar den yngre Eddans avslutande del Skáldskaparmál, Skaldeskapens språk. I vissa handskrifter finns inte tulorna med och därför brukar de heller inte finnas med i de översättningar som finns. Snorre anses inte ha samlat in tulorna eller nedtecknat dem. Men de saknar inte värde även om de är tillkomna i efterhand. En av de mest intressanta namntulorna är den som tar upp namnen på hela tjugosju gudinnor eller asynjor. Bland namnen på de kvinnliga makterna finns de flesta kända såsom Frigg och Freja men också de nästan helt okända som Ilmr och Njorun. En del gudinnor saknas dock. Läkekonstens asynja Eir är inte med. Hnoss är med men inte henens syster Gersimi.

Namnen som är med är Frigg, Freja, Fulla, Snotra, Gerd, Geifon, Gnå, Lofn, Skade, Jord, Idun, Ilmr, Bil Njorun, Hlin, Nanna, Hnoss, Rind, Sjofn, Sol, Saga, Sigyn, Vör, Var, Syn, Trud och Ran.

Ásynja heiti

1. Nú skal ásynjur
allar nefna.
Frigg ok Freyja,
Fulla ok Snotra,
Gerðr ok Gefjun,
Gnó, Lofn, Skaði,
Jǫrð ok Iðunn,
Ilmr, Bil, Njǫrun.

2. Hlín ok Nanna,
Hnoss, Rindr ok Sjǫfn,
Sól ok Sága,
Sigyn ok Vǫr,
þá es Vór, ok Syn
verðr at nefna,
en Þrúðr ok Rón
þeim es næst talið.