Alkohol och religion

Alkohol och religion

Asatron är en om inte alkoholindränkt så alkoholbestänkt religion.  Vi har ölets gud Byggver och hans maka Beyla som är mjödets gudinna. Kvaser blev omvandlad till mjöd. Ägir brygger öl och gudarna dricker denna dryck. Endast av vin sägs Oden leva av. Gott så, alkohol är en del av asatron och det är ingenting mer att säga om det. Jo en sak, Oden själv har lärt den hårda vägen hur det kan gå om det dricks för mycket.

Så mjöd, öl och även vin är en del av kulten och blotet till makternas ära. Men måste det då vara med alkohol jämnt? Nej inte alltid. Men glöm heller inte att det finns ganska bra alkoholfria eller nästan alkoholfri öl och mjöd att köpa. Blot kan vara lite olika. De flesta blot är privata och har få deltagare. Men vid ett större och mer officiellt blot borde alla kunna dricka öl och mjöd. Män av ära kan bör inte offra lingonsaft till Tyr eller morotsjuice till Brage. Alkohol är en del av religionen men fyllhundar ska man inte blota med.

Beyla gillar mjöd men gillar inte fyllhundar! Tänk på det till nästa blot.

Skulle du rösta på Asatrodemokraterna?

Asatron är tillbaka och fler och fler ansluter sig till denna sanna och riktiga religion. Men skulle ni som är asatroende rösta på ett politiskt parti som har som ideologi att stödja och verka asatron samt att ha religionen som världsåskådning i politiken. De kristna har idag kristdemokraterna så vad sägs om att rösta på ”asatrodemokraterna” i nästa val?

En insändare i Skaraborgsbygden: Och valets vinnare är…

…det parti som först vågar närma sig Sverigedemokraterna!

Ja är det inte det vi alla väntar på? Att det ska bli omval så hela processen kan börja om igen. Åkessons parti kommer de andra vare sig de är röda, gröna eller blå förbi. Han sitter där han sitter och de andra kan inte ändra på det.

Efter ett nytt val så kan de andra partierna hävda att talet om att aldrig prata med SD gällde förra valet. Ett omval skulle kanske även ha det goda med sig att det numera pytte lilla MP försvinner för gott ur riksdagen. Sätt fart nu och håll omval snarast!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2018-10-29 http://skaraborgsbygden.se

Befria dig själv, rädda inte andra!

Frälsning betyder på modern svenska befrielse. Men för de flesta monoteister används ordet frälsning i betydelsen bli räddad. De kristna anser att de blir räddade av sin tro och frälsare Jesus. Människan har syndat och det är endast tron på kristendomen som kan rädda, frälsa människan.

Den gnostiske hedningen använder ordet frälsning i dess ursprungsbetydelse. Hedningen blir befriad inte räddad. Hedningen tror inte att människan syndat och behöver räddas. Hedningen som bekänner sig till den gnostiska inriktningen anser däremot att man kan befria sig från ett tillstånd till ett annat och då ett högre sådant. Världen består som alla vet att gnostikern menar på av två ting, ande och materia. Ande, den gudomliga världen och den världsliga som är materia. Hedningen vill till Valhall. Eleysium eller vad man nu väljer att kalla den andliga världen. Gnostiska hedningar har ingen större önskan att hamna i Hel eller Hades. Fast gnostikern inser att man på den andliga resan även kan hamna där.

Både muslimer som kristna menar på att man kan bli frälst av tron på den osynlige guden. Dessvärre tror de att man har rätt att tvinga folk med så kallad svärdsmission att bli frälsta. Det finns ingen valfrihet vare sig för de som missionerar eller de som blir utsatta för missionen. Man kan säga att man måste bli frälst. Man måste bli räddad.

Den gnostiske hedningen tror att man bara kan frälsa sig själv. Men hittar man likasinnade så kan man hjälpa och stöta varandra på den hedniska resan till ökad andlighet och utveckling till en högre och bättre personlighet. Befria dig själv, rädda inte andra!

Tävling! Namnge Frostskalds båt!

Tävling! Namnge Frostskalds båt!

Allas vår Frostskald som ju skriver dikter för Ideell Kulturkamp har skaffat båt. Nu vill de gode skalden ha hjälp med att namnge den. Vad tycker ni den ska heta?

Skriv namnet i kommentarsfältet nedan eller skicka via epost till ideellkulturkamp@hotmail.se