Får man ifrågasätta globaliseringen?

Får man ifrågasätta globaliseringen?

Attac rörelsen kom till Sverige 2001. De sades vara emot mot globaliseringen. Men efter en tid så fick de själva gå ut med att de inte var emot själva globaliseringen, de ville bara ha en solidarisk sådan. Attack har inte hörts av på många år…

De senaste åren har varje första maj nationalsocialisterna i NMR demonstrerat emot globalisering, poliser sätts in lagar ses över och motdemonstranter kastar sten. Under andra världskriget gjorde NMR andliga förfäder stort nummer av att de bekämpade såväl kommunism som kapitalism och båda förespråkade globalisering. Som salt i surt öga är fascismen och nationalsocialismen och anledning är just avsaknaden av universella och globala normer och ideal. Stalin dödade mer än Hitler men sistnämnde är största boven för han hade inte någon dröm eller vision om ett globalt samhälle. Allt förlåts om man har globala normer. Ingen har ifrågasatt att en norsk och en nyzeeländsk massmördare utfört sina dåd inspirerade av kristendomen. Däremot har deras nationella motiv lyfts fram.

I skolan fick man lära sig att kristendomen och islam var bättre religioner än hinduismen som ju inte har någon global agenda. Fast de har heller ingen motsvarighet till korståg eller jihad. Kristendomen, islam, demokratin och marxismen har en global agenda. Alla ska vara med men också att alla måste vara med.

Får man kritisera globaliseringen? Invandring är ett känsligt ämne och invandring och flyktingar får inte kritiseras. Invandring är en del av den globalisering som sker och kan gott tas som intäkt på att man inte får ifrågasätta eller vara rent av fientlig mot globaliseringen.

Fram för bara några år sedan var det helt okej att kritisera EU, ja det var nästan politiskt korrekt att göra detta. Det får man nu inte göra. Anledningen är att den argaste kritiken inte kommer från vänster som aldrig ansett EU vara fint nog utan från nationalister som ogillar tanken på överstatlig demokrati. Ja de avskyr nog FN också men den vågar nog bara NMR bespotta.

Globaliseringen för med sig problem. Terrorism, kriminalitet och miljöförstöring då ska dessa problem lösas globalt.

Så som slutfråga, får man kritisera globaliseringen eller är det så att vi måste tro på den men vi får välja om det ska vara röd eller blå globalisering? Svar önskas!

Henrik Andersson

Vi hedrar Frigg på mors dag 2019 ayps!

26 maj 2019 ayps är det mors dag. Denna dag har firats i Sverige i hundra år och får därmed anses vara tradition. En lite nyare tradition är dock den att många hedningar passar på att ära de kvinnliga makterna med Frigg, gudamodern i centrum. Samt förstås alla  döda anmödrar. Hell Frigg!

Frigg i am the queen of Asgard

Hell Frigg!

Detta har ni att välja på i EU-valet 2019!

IKF är främst en förening för hedningar. Men vi lever inte i ett socialt vakuum. Därför kommer här en lista på alla politiska partier som ställer upp i EU-valet 2019.

Vi informerar om valet som en slags social service. Man behöver inte rösta. Man kan rösta blankt och man kan rösta på följande partier:

Glöm inte!

Allt är inte elände i världen. Hedendomen är tillbaka sakta men säkert. Mer och mer syns hedendomen i såväl i gammal media som på internet. En sak som IKF verkat för är att uppmärksamma alla gudamakter inom asatron. Asarna Oden, Tor och Tyr samt asynjorna Freja och Skade i all ära, det finns fler.

Vi har kommit en bit, men än är vägen lång. Vi måste få ut mer information, dikter och bildframställningar av Frej men också av Måne, Hjule och Bil. Vi måste påminna folk om Glen, Syn, Vår och Audr.

Kärvänliga asatroende och goda hedningar få fram de andra gudarna och gudinnorna.

Hnoss 2018 7

Glöm inte Hnoss!

Bil 2018 5

Glöm inte Bil!

Niorun1

Glöm inte Njorun!

Glenr white and orange

Glöm inte Glen!

byggvir_by_thorskegga-d47xa9k

Glöm inte Byggvir!

Tankar om hedniska värderingar

Dagligen talas det om kristna värderingar och kristen värdegrund samt även om islams dito. Än mer pratas det om demokratins värdegrund. Vad dessa består i gitter vi inte ta upp här. Mer viktigt är att vi tar upp och funderar på vad hedniska värderingar är och hur och om de ska vara med i samhället.

Monoteisterna har endast en gud men de bråkar som bara den för det. Har man många gudar samt gudinnor att åkalla och tro på ja då blir det än mer komplicerat. Eddan den äldre ger många råd hur folk ska bete sig och i hjältesångerna finns det en hel del som visar hur idealet var inom den förkristna aristokratin. Trälar må gråta när de ska dö, men helst ska den hedniske fursten skratta då hans hjärta skärs ur hans kropp! Ett ideal nästintill omöjligt att leva upp till.

Ideal och värderingar är inte samma sak fast med två ord. Många ideal är universella eller nära därpå. Var en bra medmänniska mot dina medmänniskor. Men ärligt, är alla människor medmänniskor? Hedniska trossystem har sällan universella budskap. I dagens samhälle måst man fundera på om hedniska ideal och värderingar ska gälla alla eller bara hedningar sinsemellan.

Hedniska religioner ses ofta som naturreligioner. Är vördnaden för naturen ett hednisk ideal? Ja det får man nog säga.

I äldre och rent hedniska tider var religionen mycket fokuserad på förfäderskult och vördnad för förfäder. Delvis har sådana tankar överlevt. Är vördnaden för de döda som ligger begravda i hedniska gravfält en del av hedniska värderingar? Ja även på denna fråga.

Så tre saker är viktig att komma ihåg när man talar om hedniska värderingar: Var en bra medmänniska, visa vördnad för naturen och hedra de döda.

Dessa tre värderingar kan man alltid ha med sig i livet. Sedan kan det alltid bli debatt om vad som är viktigast eller hur det ska tillämpas i praktiken.

Må Oden vägleda oss i andliga frågor!

Doepler Oden