Dikt: Oss

Oss

Freja älska oss,
Hlin skydda oss,
Eir bota oss,
Sol, skin på oss,
Njorun, ge drömmar till oss,
Snotra, ge visdom till oss,
Trud, ge styrka till oss,
Vör varsko oss,
Skade, ge jaktlycka till oss.

 

Några tankar i coronatider

Asatron har inget helvete där man pinas i evighet. Dessa ord kan vara värda att minnas i denna tid då en pandemi hemsöker världen. det är inte tid för botgöringar eller tron på dumheter som guds straff. Världen är som den är. Gudarna skapade världen av en död jätte. Midgård är inte och ska heller inte vara ett kristet utopi eller paradis. Livet på denna planet vi bor i innehåller kamp. Kamp för tillvaron. Liv utan kamp för inte fred och lycka, liv utan kamp är död. Intressant nog så kämpar man i Valhall men inte i Hel.

Insändare i fyra tidningar: Corona: Alla borde vara glada

Corona: Alla borde vara glada

Coronaviruset ställer oss alls inför en ny situation. I princip hela världen är drabbad.
Många känner oro för att bli smittade men den minskade produktionen av varor och tjänster kommer leda till sämre ekonomi med arbetslöshet och kris. Andra fruktar massdöd och lidande. Men allt är inte elände kan man tycka. Många borde vara lite glada eller rättare sagt mycket glada.

Flygresorna minskar, detta borde glädja allas våran Greta Thunberg.

Med alla stängda gränser minskar antalet flyktingar detta borde glädja allas våran Jimmie Åkesson.

Transporterna minskar, detta borde glädja harar, igelkottar, rävar och grävlingar som brukar ligga döda i vägkanten.

Konsumtionen minskar vilket borde glädja en massa människor som anser att vi slösar för mycket och ser för mycket till det materiella.

Men allt minskar inte en del saker ökar och det borde glädja följande:
Antalet döda ökar detta borde glädja begravningsbyråer, blomsterförsäljare, auktionsfirmor, mäklare och inte minst religiösa samfund.

Tillverkare av medicin och handsprit har goda dagar.

Den inhemska livsmedelsproduktionen borde ha goda dagar framför sig nu när handeln minskar.

Alla som ogillar globalisering borde vara glada för viruset har visat att i ett globalt samhälle sprids smitta fort.

Alla som gillar globalisering borde vara glada för viruset är globalt och måste bekämpas globalt.

De som dör borde vara glada för de minskar överbefolkningen.

De överlevande borde vara glada för att de lever!

Ni som läser detta borde vara glada för att ni fick ta del mina åsikter, åsiktsfriheten måste vi ju värna om eller hur?

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Skaraborgs läns tidning, Skövde nyheter, Falköpings tidning och Västgöta-bladet 2020-03-24.

http://skaraborgslanstidning.se

http://skovdenyheter.se

http://falkopingstidning.se

 

Kristen politiker avgår efter skandal!

En kristen politiker har tvingats avgå från sina uppdrag på grund av att han säljer munskydd till överpris. Vi har tidigare skrivit om Alternativ för Sverige och tagit avstånd från dem.

”Vi har uppfattningen att kristendomen ska ha en särställning i Sverige på grund av det inflytande den haft över den svenska kulturen.”

Ja en parti som har sådana åsikter kan man inte tro gott om och nu med denna skandal i dessa sjukdomstider visar de bara vad de går för.