Till Hlin den sista dagen av år 2021 ayps!

2021 ayps började på en fredag och slutade på samma veckodag. Många säger att fredagen är uppkallad efter Frigg andra Freja eller kanske rentav båda två. Hlin är en asynja som står Frigg nära och henne har föreningen uppmärksammat extra mycket. Vi hoppas asynjan Hlin som skyddar människorna har varit nöjd med vår insats. Må Hlin vara med er hedningar. Hell Hlin!

Hell Hlin!

Året var 1921

Året var 1921

1921 för hundra år sedan hände det både stort och smått. Vi kan ju roa oss med några historiska nedslag innan det nya året.

Sverige

Utrikesnämnden som är ett samrådsorgan mellan riksdag och regering bildas. Ordförande för nämnden är konungen. Sammanträdena sker i Lovisa Ulrikas matsal på kungliga slottet.

Dödsstraffet i Sverige avskaffas för brott begångna i fredstid.

Tidningarnas Telegrambyrå, TT grundas.

Östgöta konstförening bildas i Linköping.

Omvärlden

Femte mars bildas Dansk Kano og Kajak Forbund eller på svenska Danska Kanot och kajak förbundet. Utövarna var några år innan förbundet bildas över 20 000 så ett förbund var nödvändigt för att sporen skulle kunna utvecklas och skötas.

Det tyska partiet Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som grundades 1919 då under namnet Tyska arbetarpartiet får en ny ledare den 29 juli då den dåvarande ledaren Anton Drexler avgår. Drexler ersätts av Adolf Hitler som tolv år senare är landets regeringschef.

De tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen blir alla medlemmar i Nationernas förbund den 22 september.

50 000 visningar!

I år 2021 har Ideell Kulturkamp haft 50 000 visningar. Vi tackar alla som besökt bloggen och hoppas de haft glädje och nytta av dess inlägg och artiklar. Sedan finns det de som hör av sig för att visa sin avsky men de räknar vi inte eller hur gott folk?