30 april. Valborgsmässoafton.

30 april. Valborgsmässoafton.

Hedningarna i Europa friade likartade seder denna tid. Värmen och ljusets seger över mörker och kyla. Sedan kom de kristna och gjorde om seden som de alltid gjorde och de tyckte Valborg som var en from kristen dam som dock hade ett hedniskt namn, borde äras istället. Valborg har samma början på namnet som valkyria och Valhall. Den kristna Valborg dog 728.

Nåväl. Nu i brytningen mellan mörker och ljus, mellan kyla och värme ansåg gränsen mellan de levandes och de dödad värld tunnas ut.

Under medeltiden fanns det berättelser om att man symboliskt vid denna tid hade strider mellan majgreven och vintergreven.

Majgreven eller som han hette ibland blomstergreven hade klätt sig med blommor och blad. Motståndaren i päls.

Majgreven segrade alltid.

Även papegojskjutning ägde rum vid denna tid. Städernas gillen hade vapensyn och det avslutades med skytte. Man sköt mot en avbildad fågel. Att utse en majgreve och hans drottning har funnits det med och man kan nog tänka sig att majgreven som segrade mot vintergreven spelat den rollen.

Att tända eld och skjuta kan ha rötter i forntiden men också vara av praktisk betydelse. Nu när djuren släpps ut vill man förstås skrämma bort vilddjur. Och kanske ett och annat oknytt.

Även vid denna tid var äggätning viktigt och man skulle ”dricka märg i bena” inför sommarens arbete på åker och fält.

Majsång och dikter till våren läses upp. Förr var det vanligt att sångarna gick runt till folk sjöng och lyckönskade och fick mat gärna ägg som de sedan åt vid kvällens majgille.

Studentsång är ju en senare vidareutveckling av seden som fortfarande är livskraftig.

En liten extra bonus i dagens firande är ju att kungen har sin födelsedag denna dag.

Kristet utseende

Kristen idiot med vapen

Ebba Busch Thor visar det kristna kärleksbudskapet. Det kristna utseendet ser väl elakt ut eller hur?

Kristendomen är en pestsmitta. Elände och mer elände har följt i dess väg. Och eländet verkar aldrig ta slut. Bilden ovan visar riksdagspartiet Kristdemokraternas ledare sprida kärleksbudskapet som de kristna alltid talar om. Fast hon är kristen så står hon på judendomens sida. Det ger oss som ogillar dessa monoteistiska religioner vatten på vår kvarn. Det är samma skit, fast i olika förpackning. Förhoppningsvis kommer den nye KD ledaren se till att partiet åker ut ur riksdagen. Blir hon arbetslös kan hon ju alltid bli legoknekt i sionisterna armé. Hon kan då stå där med sitt kristna utseende bland alla bistra krigare och se på när palestinska barn mördas.

Benito Mussolini

29 juli 1883 i Dovia di Predappio i Italien föddes Benito Mussolini. Fader var socialist och sonen påverkades av faderns läror. Som alla radikala människor i alla tider kom den unge Mussolini i konflikt med samhället och flydde ett tag till Schweiz. Under ungdomstiden läste Benito Mussolini mycket, en av författarna som inspirerade honom var Friedrich Nietzsche. Mussolini återvände dock till Italien och blev sedan efter att haft olika arbeten, bland annat som lärare journalist. 1906 började han ge ut tidningen ”La Lotta di Classe”, eller som det blir på svenska klasskampen. Några år senare kom Mussolini i kontakt med Cesare Battisti som var från den italienska minoriteten som levde i dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Mussolini var socialist, men nu började han också bli nationalist även om man inte delade monarkin, överklassen och kyrkans syn på nationalism. När första världskriget utbröt 1914 var Italien neutralt. Men många italienare ansåg att landet borde sluta upp på ententens sida i kriget för att där med återta områdens med italiensk befolkning. Ovannämnde Cesare Battisti blev avrättad av österrikiska myndigheter kan tilläggas under kriget.

Mussolini var en av de som anslöt sig till tanken att landet borde gå i krig. Många andra socialister var emot och det kom nu till en brytning mellan Mussolinis anhängare och de mer röda socialisterna.  Hösten 1914 bildade Mussolini en ny tidning, ”Il Popolo d’Italia” Italiens folk.  Här propagerade Mussolini för att landet skulle gå med i kriget. Så skedde och Italien förklarade sin norra granne krig 1915. Mussolini deltog själv som soldat i kriget mot Österrike-Ungen och stred i alperna.  Han gav ut en bok som heter just ”Min krigsdagbok” där han skildrar ställningskriget i bergen. Mussolini sårades dock 1917 och var sedan aldrig mer vid fronten. Benito Mussolini hade fått korprals rang och det kan ju ses som ett sammanträffande att hans senare kollega Adolf Hitler i sin tur varit korpral i tyska armén.  Italien vann kriget men förlorade freden. Många av de områden som man utlovats fick istället Jugoslavien.  Även inom Italien växte missnöjet och många kommunister försökte göra revolution. Det är nu som Benito Mussolini på allvar kommer in i historien, både den italienska och världshistorien.  I mars 1919 bilades den första Fasci italiani di combattimento som senare skulle bli fascist partiet. Anhängarna tog som symbol svartskjortan, ursprungligen en symbol för elitsoldater men nu en politisk klädedräkt. (Garibaldi som enade Italien på 1860-talets anhängare hade röda skjortor kan tillägas.) Mussolinis manskap blev allt fler och fler, italienare av olika klasser och bakgrunder slöt upp bakom den nya ideologin som hade nationen främst som slagord. Konflikten mellan röda socialister fortsatte men det allt mer inbördeskrigslika tillståndet som Italien befanns sig i vanns av svartskjortorna.  Rörelsen ombildades och ett parti såg dagens ljus 1921, Partito Nazionale Fascista. Hösten 1922 bestämde Mussolini och hans anhängare för att ta makten. ”Marschen mot Rom” inleddes. 30 000 Mussolinianhängare tågade mot Rom och kungen såg sig tvungen att ge Mussolini regeringsmakten. Il duce, ledaren som fascisterna kallade Mussolini styrde nu Italien.

1922-1943 var Mussolini landet Italiens ledare. Den nya fascistiska staten omordnade Italien från ett land med stora motsättningar mellan höger och vänster. Man byggde nya städer, slöt föredrag med påven som ledde till att Vatikanstaten bildade, la grunden till filmfestivalen i Venedig, men kanske viktigare, man införde den korporativa staten som skulle förena arbetsgivare och arbetstagare.  Den nya regeringen förde också en framgångsrik kampanj mot maffian. Efter kriget mot Abessinien 1936 utropade Mussolini det ”Nyromerska riket”. Libyen tillhörde redan Italien. 1939 på våren övertog Italien efter ett kort krig makten i Albanien. Mussolini stödde Franco under det spanska inbördeskriget. Under detta krig kom kontakterna med Hitlers Tyskland av att växa. Adolf Hitler var en stor beundrare av Benito Mussolini.

1940 förklarade Mussolini krig mot Frankrike och Storbritannien. Italien var med och stred i Nordafrika men också i kriget mot Sovjetunionen. När en av il duces söner, Bruno dog skrev fadern en bok som på svenska heter ”Jag talar med Bruno.” Där beskriver Mussolini sin sorg över sonens död. När kriget närmade sig det italienska fastlandet utbröt en kupp mot Mussolini. Såväl kungen och många av Mussolinis medarbetare var med i sammansvärjningen. Även hans egen svärson var med bland förrädarna. Mussolini var en tid fängslad men fritogs på Hitlers order. Benito Mussolini blev nu åter ledare för Italiens folk, men han och hans regering kunde bara kontrollera norra delen av landet. Italien befann sig nu i ett inbördeskrig. Kommunister, kungahuset och maffian stred mot Mussolini och hans fascister.

I slutet av april försökte Mussolini att som i sin ungdom fly till Schweiz. Men det lyckades inte. Han tillfångatogs och sköts till döds 28 april 1945.  Mördarna skändade hans kropp men till slut begravdes kroppen i Predappio, staden som sett en av 1900-talets största personligheter födas.

Mussolini

Benito Mussolini under sin krafts dagar.

Mussolinis mordplats

Platsen där il duce mördades 28 april 1945.

Mussolinis grav

Benito Mussolinis grav.

Visan om Engelbrekt

Visan om Engelbrekt

av Thomas Simonsson

Tre år efter nationalhjältens död skrev biskopen av Strängnäs, Thomas Simonsson visan om Engelbrekt. De sista verserna har sedan omvandlats till den mer kända versionen ”Biskop Thomas frihetsvisa”. Här kommer dock den ursprungliga texten på medeltidssvenska.

Visan om Engelbrekt

Thet war en man han heet Engilbrikt
aff honum nw börias thessa dikt
i Swerghe war han föddir
Han fördhe vm land klubbo oc swerd
han fäktadhe fast forvtan flerd
oc ther til war han nöddir

Vthlänske rädho swerighe tha
thz kunne ey wärre j rikit sta
the styrdhe land oc feste
Swenske men hafde tolka nödh
the willo tha hellir wara dödh
än liidha lenger slika geste

The lidhu waald oc stoor armoodh
the guthu vth thera swett oc bloodh
thz kunde engen böta
ffor än Gudh mz sinne nadh
gaff them ther til hielp oc radh
then orätt nidher stöta

Jsraels folk vnder pharao
kunne ey mera liidha oroo
än swenske tha forsöktho
engen man kan wara swa klook
at scriffua thz j breff eller book
hwat armodh them tha tröktho

Konung Eric thz ey akta will
skatt oc tunga ökadhe han til
oc landhit läth han häria
han läth swa raadha onda men
at swerghe bär stoor skadha än
han wille thz ey wäria

Guld oc sölff thz fördhis alt bort
lagh oc rätt elskadhis ey stort
rooff oc waaldzwärk öffdhis
han leet thz wara sith testament
at then fik wärst som bätst hafde tienth
thz kunde tha mz sannind pröffdhis

Manger man ward tha swa arm
at han forwart aff sorgh oc harm
ther honum kom tha til handa
vnger oc gammal ä hwo thz saa
oc än thz barnit j waggona laa
matte wäl graata then waandha

Thz bleeff swa j femtighi aar
at tolken owerwelle staar
thz war nogh hart at liidhä
gudh ther wägher mz jempne wikt
han gaff thz til synda plikt
tok giordhe han nadhe vm siidhe

Han wäkte vp Engilbrikt then litzla man
som til thz ärende litid kan
han gaff honum makt oc snylle
Slott stedher folk län oc land
the gingo honum fult snart j hand
gudh fögdhit som han wille

Hwat gudh wille thz matte alt skee
han vtdreff endogh alla the
som rikit wille argha
war han beem oc war han rydz
war han paall oc war han prydz
han älskadhe thöm som wargha

Tha han hafde swa manligha striit
oc ryktid gik ower wärldinna wiit
tha fik han thz til löna
een tiidh han foor aff örebro
tha wart han slaghen j godha tro
swa pläghar man troskap röna

Han wart keruat som then fisk
som stekara leggia a sin disk
thz war en omildh gärning
han fik vti sik wel xv skutt
thz war en sorghfull erffuelutt
hans hustru fik til werning

Göksholm ropadhe badhe wa oc we
at the gärning skulle skee
thz war thy nidher brutith
Alle the som gaffuo ther til raadh
oc hulpo til thz ondo daadh
thz haffua the litid nwtidh

Ther togh vp the meenlösa been
oc fördhis swa til orebro j gen
gudh gör ther stora nadha
manger pelegrim sökir tith
han wardher ther sin waanda qwit
oc gaar heem vthan waadha

Sidhan Engilbrikt war tha dödh
tha stoodh än riikit som för j nödh
thy konungen wille ey halla
thz han hafde mz dektinghan jätt
at halla riikit widh lagh oc rätt
gudh wille at han skulle falla

Han giordhe sik oppa swerghe wreedh
til danmark giordhe han samwleedh
til norghe oc thess liika
thz spordhis om landit siit oc wiith
at han wart fult snart try riike qwiit
hwar finnae han annar sliika

Han lagde ther til sinne oc akt
oc brukadhe badhe konst oc makt
at twädrekt matte komma
han fik alt thz han epter foor
twädrekt wexte j riikit stoor
tok honum thil lithin froma

Niels stensson giordhe han til marsk
thy han war en man til ordh swa karsk
han fördhe in danabroka
karl knwtsson wille thz ey städhia
vtan eller moot then orätt wädhia
han sätte sik moot the kloka

Man ma thz sighia for vtan fals
han bögde mangan hardhan hals
som ej wille styrit lydha
makt pläghar opta klokskap winna
oc nödh kenner nakudha kona spinna
thz hauer togh noghot tydha

Karl waghadhe ther om gotz oc liiff
oc satte sik til prang oc kiiff
at swenske skulle foreenas
gudh gaff honum ther til makt oc sin
at köra then som wil ey sielffuer in
at riikit skulle greenas

Riddara oc swen ä hwo han är
han hafde them alla liika kär
som ey wille epter fölghia
liiff oc gotz han engom spar
thess wordho riike oc fatighe war
the kunno sik ey swa dylia

Huilken wille ey ellers fram
han matte fly mz last oc skam
han sökte tha thz bätzsta
At hwa mz friiheet bliiffua wil
gotz oc gaffuor loot han till
gul sölffuer oc gofha hesta

Ää hwem gudh giffuer ther lykko til
han ma wel öffua wagha spil
tok skal han altiid tenkia
at engen hauer nw swa stort wald
ey swa riikir oc ey swa bald
at gudh ma thz altiid krenkia

Ää hwo thz gör han bliffuer widh makt
thz laast tik wara for sanna sakt
huilkin thz oc wil glöma
han ma wel liknas widh ith fää
oc widh eth fruktsampt fallande trä
swa withna Danielis dröma

Slipper en foghil aff snara ellir quist
han tagher sik wara for tolke list
Swerghe thu äst nw sluppit
wilt thw j the snara j gen
som for war bundhin vm thin been
thz ma wel sta tik vppit

O edhla swensk tw statt nw fast
oc bätra thz som förra brast
tw latt tik ey omwändha
Thw wagha thin halss oc swa thina hand
at frelsa tith eghit fädhernes land
gudh ma tik tröst wel sända

Een foghil han wäär sin eghin bwr
swa gör oc all willena diwr
nw märk hwat tik bör göra
gudh hauer tik giffuit sin oc skäll
war heller fry än annars träll
ä medhan tw kant tik röra

Nota de libertate

Friiheeth är thz betzta thing
ther sökias kan all wärldin vm kring
then friiheet kan wel bära
wilt thw wara tik sielffuer hull
tw älska friiheet meer än gull
thy friiheet fölgher ära

Friiheet ma wel liknas widh eth thorn
ther en wäktar bläsir aff sith horn
tw tak tik wel til wara
nar thw aff thz tornith gaar
oc en annar thz j hendir faar
ther fellir tw om thaara

Ok är friiheet liik then stadh
ther all tingh fölghias wel j radh
ther är fullgott at byggia
wardher friiheet fra tik wilt
tha är thz betzta nidher spilt
swa later jak mik hyggia

The gambla script oc swa the ny
the biwdha fridh j hwariom by
togh kan ey fridher bliiffua
ffor vtan friiheet är ther när
som fridh oc frelse vppe bär
oc ofridh maa fordriffua

Haffuer tw friiheet j thinne hand
tw lykt wel til oc bint om band
thy friiheet liknas widh en falka
Ath hwo som friiheet giffuer vpp
han skulle taghas widh sin twpp
oc säthias j bland skalka

Flygher friiheet bort fraan tik
hon kan wäl sidhan wakta sik
ä hwart tw reedh eller rände
tw kant ey giffua swa stort roop
tw sither togh qwar j kapo snoop
oc bort flögh hökir aff hende

Jak radher nw tik haff friiheet kär
om tw kan merkia hwat friiheet är
hon är ey godh at mista
fridh oc frelse dragher hon heem
hugnat oc glädhi allom them
som skylas vnder henne quista

Fryheeth är en sigher hampn
thz wiisar friiheet mz sith nampn
thöm som henne kunno lydha
een hampn wär for windh oc wagh
friiheet beskirmar badhe högh oc lagh
thy bör man friiheet prydha

Engelbrekt Engelbrektssonvapen

Engelbrekt Engelbrektssons vapen. Tinkturen är dessvärre ej längre känd. En gissning är dock att färgerna är de i heraldiken så vanligt förekommande guld och blått.

Religion för fulhet och skönhet frågetävling

Religion för fulhet och skönhet var en av våra mest uppskattade artiklar, så här kommer en uppföljare. Men det blir också en frågetävling. Gissa vilken religion ”damerna” har.

Ful tant 1

Fult tant 2

Ful tant 3

Ful tant 4

Ful tant 5

Fråga 1: Dessa fem tillhör en religion som är monoteistisk, vilken religion då? Visst har den chansen att vinna om de ställer upp i en skönhetstävling?

Ful tant 6

Britain Child Death

Fråga 2. Här är två härliga tjejer som tror på, ja vad tror de på? Ledtråd religionen är inte känd för någon överdrivet snäll kvinnosyn.

Ful tant 8

Ful tant 9

Ful tant 10

Fråga 3: Denna religions mytiske grundare sägs dött naken och skrikande på en stock. Men denna ledtråd kan ni nog lista ut vilken tro vi söker. En ledtråd till religionen börjar på k. K som i kvinna.

Veleslava

Fråga 4: Denna vackra dam är från östra delen av Europa. De flesta folken är slaver  i öst och vi undrar vad slavisk nyhedendom heter.

Hindu kvinna 3

Hindu kvinna2

Hindu kvinna 1

Fråga 5: Gissa vilken religion dessa tre brudar diggar.

Japanese-Shinto-bride

shinto Japan

Fråga 6: Shinto heter religionen. Vi frågar inte efter vad hon i mitten heter  på den nedre bilden, men vi frågar efter landet hon bor i.

Asatro kvinna

Asatro kvinna 2

Fråga 7: Dessa vackra skapelser är förstås asatroende. Vad kallas gudinnor i asatron. Ledtråd kommer, asynjor, änglar eller burkatanter?

Den som skickar in rätt svar till ideellkulturkamp@hotmail.se kommer att vinna ett fint pris.

Vi vill slutligen också påpeka att kristna fortfarande inte räknas som folkgrupp, så vi får reta er enligt svensk lag!

Hedniska vapen!

Hedniska vapen finns det i Sverige, kommunalvapen alltså. En del kommuner har symboler från hednisk tid och här kommer lite om dessa vapen.

Jokkmokk Norrbottens län

Jokkmokks vapen har två trumpinnar som samiska nåjder använde när de slog på sina trummor. Andra symboler i vapnet är för el som utvinns ur vatten.

Upplands-Bro Stockholms län

Upplands-Bros vapen är efter en bronsfigur som hittats i kommunen. En del hävdar att den föreställer Oden. Oden bär svärd och två runstavar i sina händer. Och enligt denna tolkning är det inte horn på huvudet, utan de två korparna Hugin och Munin som avbildas.

Torsås Kalmarlän

Torsås vapen är Tors hammare. En passande och talande bild eller hur?

Tanum Västra Götaland

Tanum har en bild som kommer från de många hällristningarna i kommunen. Riktigt hur de ska tolkas är omstritt men från hednisk, dvs förkristen tid är det i alla fall.

Sollentuna Stockholms län

Sollentuna har tre vikingaskepp i vapnet. Är det tre hedniska fartyg som ska plundra ett kristet kloster?

Lidingö Stockholms län

Lidingö nöjer sig med bara ett vikingaskepp men nog känns det som om det hedniska är med även här?

Krokum Jämtlandslän

Krokums vapen innehåller en hällristning som ska föreställa en älg. Måhända inte hedniskt, men ristaren var hedning! I alla fall han som gjorde originalet.

Är Fenrisulven densamme som Muhammed?

Är Muhammed Fenrisulven? Ja en bild säger ju mer än tusen ord…

Fenrisulven är gudarnas fiende, trots att de varit snälla mot honom. Men otack är världens lön. Man tänker osökt på alla de muslimer som vill in i Europa och vädjar till barmhärtighet för att sedan tacka med krav på såväl inflytande som mer inflyttande.

Fenrisulven är människornas fiender och hur många av denne ulvs anhängare har inte dödat människor i ulvens namn? Fenrisulvens bror är Midgårdsormen, de är inte lika men ändå är de samma fiender till oss alla. Jämför brödernas relation med kristendomen och islam.

Vidar hjälp oss mot denna grymma ulv!

Rondell hunden Muhammed mohammed_dog

Fenrisulven?

fenrir

Muhammed?

Astrid Lindgren Nangijala and Walhalla

Astrid Lindgren Nangijala and Walhalla

Astrid Lindgren´s attitude was to make friends with death. If death is not cruel and evil it is not scary. And if not dead is scary it is easy to live. Astrid Lindgren knew what she talked about. She lost members of her family early. Her son was only 18 when he died.

Astrid´s most famous “death-book” is the book about “The Brothers Lionheart”. One day Astrid was walking over a cemetery. She read the names on a stone. On one of the gravestones were the names of two brothers who died young. The brother’s name was Lejon, Swedish for lion and she started to think. And Astrid short after wrote about the Lionhearts.

The name Lionheart is after King Richard Lionheart famous king and crusader.

The book is happy and sad.

Happy: The brothers survive death, and live in a paradise.

Sad: Even In the paradise it is evil. Tengil and his dragon make life bad.

But the good humans win in the end. And they live again in Nangilima.

I think Astird Lindgren get inspiration from norse mythology.

For example, good and brave coming to Walhalla (Nangngijala)

They preparing for the last conflict against good and evil. Humans versus Tengils soldier. The good win but many dies. But in the end all good heroes are reunited in Gimle, the last paradise. (Nangilima is the final paradise in Astrid´s world.

Perhaps Astrid Lindgren was  a pagan?

                                    Lindgren

Pagan?

Lincoln-Visan

Lincoln-Visan

Har ni hört den förskräckliga händelsen,
den är sann ty den hända just nu,
när kungen av Nordliga Amerika
blev skjuten, ja skjuten mitt itu.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
när kungen av Nordliga Amerika
blev skjuten, ja skjuten mitt itu.

Han gick ut för att se kommedianterna
för det roade Hans Majestät
Men inte kunde han väl tänka,
att han skulle bli skjuten just för det.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Men inte kunde han väl tänka,
att han skulle bli skjuten just för det.

Men då kom det en bov genom dörren,
usch, så hiskeligt vådlig han såg ut!
Och i näven så bar han ett geväder,
som var laddat med kulor och med krut.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Och i näven så bar han ett geväder,
som var laddat med kulor och med krut.

Och så sköt han den kungen i planeten
så att huvudet skutta från hans hals,
och bloden den stänkte på tapeten,
och kammartjänarn frågte: va befalls?

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
och bloden den stänkte på tapeten,
och kammartjänarn frågte: va befalls?

Och så la de kungen på en soffa
och strök balsam uti hans hår.
Och kungen han tog sej åt huvet
och sa: Aj, aj så illa jag mår.

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Och kungen han tog sej åt huvet
och sa: Aj, aj så illa jag mår.

"Å adjö" sa den beskedlige konungen
"nu till himmelens glädje jag far,
där små änglar de vifta med händerna,
så förinnerligt roligt de har."

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
där små änglar de vifta med händerna,
så förinnerligt roligt de har."

Och så dog den beskedlige konungen
och är salig, jag tänker, just nu.
Men fan anamma den boven,
som sköt den kungen mitt itu!

Tjolahopp tjang tjong faleladala,
tjolahopp tjang tjong fallirej.
Men fan anamma den boven,
som sköt den kungen mitt itu!

Abraham Lincoln dog den 15 april 1865. Vi uppmärksammar dagen med den kanske något vanvördiga visan som nämns här ovan.

lincoln

De frivilligas dag

14 april 1942 stupade i Finland Gösta Hallberg-Cuula. Han var den förste svensk som anmälde sig som frivillig för att kämpa för Finland under vinterkriget och sedan under fortsättningskriget. Hans grav och dödsdag har blivit symbolen för alla de frivilliga svenskar som slogs och stupade under dessa två krig men också för de svenskar som valde att strida i tysk uniform.

Ideella Kulturföreningen uppmärksammade i år dagen och tre personer deltog vid en ceremoni vid graven. Blommor lades ner och ett tack för de stupades offer sades. Men IKF uppmärksammar inte bara de rikssvenskar som drog ut i kamp, utan även de frivilliga  från svenskminoriteterna i Finland, Estland och Ukraina som stred under kriget.

Hallberg Cuula 2015

IKF hedrade de frivilliga med en bukett vita blommor.