Nordiska gudinnor: Ran

Ran, Rán

Jättinna som är nio barns mor och gift med Ägir. Ran har ett nät som hon fångar män som drunknat i. Dessa tas med till hennes och makes boplats under havsytan och bjuds på fest. När Lokes ska fångas är det Ran som lånar ut sitt nät, som leder till Lokes gripande. Liksom sin make får man nog säga att hon har gudavärdighet. Kanske är hon av vanernas släkte medan maken är från jättarnas värld? De umgås fritt och otvunget med gudarna och hennes boplats får ses som ett dödsrike för sjöfolk. Rimligtvis överlever hon och hennes familj, skyddade som de är av havsvattnet då Surt sätter eld på världsalltet vid Ragnarök.

Informationen kommer från Våra gudamakter, en förteckning över asarnas, vanernas och alvernas gudamakter.

Rackham Ran

 

67 173

67 173 personer, lämnade året 2015 ayps svenska kyrkan, det motsvarande 1,1 procent av medlemsantalet.

Låt oss alla verka för att antalet ska bli högre detta år!

Nordiska gudinnor: Härn

Härn, Hǫrn

Snorre trodde att Härn var ett av Frejas namn. Men det är nog så att Härn är linodlingen och linberedningens gudinna. Allt som har med lin att göra har Härn hand om. Härnevi i Uppland och Härnösand i Ångermanland är orter uppkallade efter gudinnan. Då Härn förknippats med Freja samt är en fruktbarhetsgudinna får man säga att hon tillhör vanernas släkte.

Informationen kommer från Våra gudamakter, en förteckning över asarnas, vanernas och alvernas gudamakter.

Härn

När den monoteistiska intoleransen bet sig själv i svansen

När den monoteistiska intoleransen bet sig själv i svansen

Religioner och samfund som hävdar att de är utvalda av den ende sanne guden har en tendens att bita sig själva i svansen. Påstår man sig vara störst bäst och vackrast är det lätt att bli nedtagen på jorden, och det med en smäll.

Judarnas religion är monoteistisk, det hade inte varit något problem alls om de sagt att judarna som religiösgrupp/folk trodde på bara en gud. Men judarna hävdade att det bara fanns en gud i hela värdsaltet. Och denna enda gud hade judarna som sitt utvalda folk. Det är klart att detta väckte och väcker än i dag ont blod. Det är ren och skär rasism, för det är svårt att konvertera till denna etniska religion.  Mycket av den antisemitism som funnits och finns än idag har rötterna i att judarna är ”Guds utvalda egendoms folk”.

Sällan är det ens fel att två träter. Och här är den äldsta av de tre abrahamitiska religionerna inte alls oskyldig.

Tyska nationalsocialister tog genom demokratiska val makten i Tyskland 1933. Man kan beskylla brunskjortorna för att de inte trodde på demokratins värdegrund, men de använde sig av demokratiska metoder. Enligt parlamentarismens principer segrade Hitlers parti och denne herre fick bilda regering.

Nu bet judarna som förstås inte var roade av den politiska utvecklingen sig själva i svansen. De uppmanade till bojkott av Tyskland. Nationalsocialisterna i Tyskland hävdade som så många andra antisemiter att judarna hade för mycket makt i förhållande till sitt antal. Man ansåg att judarna var överrepresenterade inom den ekonomiska och styrde mycket av världens ekonomi i hemlighet. Judarna försökte förstås förneka detta och släta över dessa beskylningar. Men när Hitler väl fick makten av tyske rikspresidenten började judiska grupper protestera och de menade att de skulle tvinga den nya regeringen till eftergifter genom ekonomiska sanktioner. De facto erkände ju judarna att de hade inflytande, och ett stort sådant över ekonomin. Tyskarna använde judarnas krigsförklaring mot dem och fick allt fler tyskar att bli kritiska mot den äldsta av de tre religionerna som härstammar från öknens dynor. 27 mars lämnade judiska grupper en krigsförklaring mot Tyskland. American Jewish Congress, American Leauge for Defense of Jewish Rights, B´nai B´rith, the Jewish Labor Committee och Jewish War Veterans stod bakom “kriget” mot Tyskland.

Denna artikel är skriven i ett historiskt och polyteistiskt perspektiv. IKF ägnar sig ofta med att publicera historiska artiklar. Föreningens främsta mål är att verka för polyteistisk hedendom, främst då asatro.  Artikeln är inte skriven för att främja någon form av partipolitik utan för att belysa de faror som finns när religiösa grupper, främst då monoteistiska sådana blir övermodiga. IKF ägnar mycket tid att kritisera religionerna som är monoteistiska då IKF anser dessa vara intoleranta. IKF publicerar en artikel som kan verka kritisk mot judar, men den är inte kritisk mot enskilda judar utan mot religionen judendomen. Artikeln skyddas därför av religionsfriheten. Man har rätt att kritisera en religion.

judar hetsar mot krig

judar hetsar mot krig 2

judar hetsar mot krig 3

judar hetsar mot krig 4

judar hetsar mot krig 5

Ordet påsk betyder ”prisa åskguden, stormguden och krigsguden!

Då de kristna tagit över hedniska traditioner och seder har hedningar rätt att ta över de kristnas.

Nu förklara Ideella Kulturföreningen att ordet påsk fått ny innebörd. Påsk är en förkortning av prisa åskguden, stormguden och krigsguden. Detta beroende på att våren är en tid som förknippas med segerblot, med vapensyning och förberedelser för stora projekt som våra fäders plundringståg mot kristna länder.

Detta påskord är mest tänkt som en komplement till andra begrepp. Det ska inte ersätta något annat hedniskt ord. Men för att inte hedningar ska få samvetskval för att de råkar använda ordet påsk så inför vi ett nytt sätt att använda det på. Glad påsk!

Tor 7

Åskguden Tor

Oden med spjut och korpar

Stormguden Oden

Tyr

Krigsguden Tyr

Völvor och häxor, Oden och Djävulen, Valhall och Blåkulla. En berättelse om hur asatron levde kvar i kristen folktro.

Völvor och häxor, Oden och Djävulen, Valhall och Blåkulla. En berättelse om hur asatron levde kvar i kristen folktro.

Gudar som inte dyrkas blir demoner säger ett talesätt. Det stämmer, alla gudamakter som funnits i områden som monoteisterna tagit över förvandlas till onda makter, Satans redskap och annat otrevligt. Samtidigt så erkänns dessa dock ha någon slags form av existens. Minnen av det gamla lever kvar, men det omarbetas i en negativ kontext. Det som var bra blir dåligt, det som var fint blir fult.

Troligen är tron på häxor och deras resa till Blåkulla ett minne, ett eko från en hednisk tid.

I hednisk tid fanns det så kallade völvor. Völvorna var en slags spåkvinnor men hade även andra funktioner. En av de viktigaste dikterna i äldre eddan heter just völvans spådom. Till sin hjälp hade völvorna stavar, völvestavar har hittas på flera håll i norden. Dessa stavar har säkerligen legat bakom tron på häxornas mer berömda kvastar. Troligen har det funnits förställning om att dessa völvor och en del andra personer kunnat låta sina själar lämna kroppen och att de gett sig ut på resor i andevälden. Kroppen har varit kvar, men själen har tagit sig ut i världsaltet och besökt gudarna.

Ordet häxa är fornhögtyskans ”hagezussa”. Troligen betyder häxa den som rider på gärdsgårdsstör. En stör är ju inte detsamma som en stav men ändå finns det en viss likhet. Stören är ju också ett redskap som skiljer två världar, det som ska stängas ute och det som ska stängas inne. På ett andligt sätt rider völvan på sin stav. Troligen har man inte trott att detta skett bokstavligt.

Valkyriorna är ju som alla hedningar vet ute och rider. Ofta rider de hem till sin herr som är ingen mindre än Oden. Ofta har valkyriorna med sig själar av stupad krigare. Häxor har anklagats för att ta med sig barn till Blåkulla. De kristna ogillade Oden. Denne gud som sysslar med trolldom och död var de rädda för. Minnet av Oden som far omkring med sina valkyrior levde kvar som Odens jakt. Då var det farligt för de kristna att vistas ute. Blåkulla kallas platsen där häxorna möter sin herre. Där är det fest. I Valhall festas det.

Det är alltså troligt att bakom den kristna tron på häxor och resor till Blåkulla finns berättelser om völvor och valkyrior som tar själar till Oden.

Völvestav

Stav som völva använt.

diser rider tre häxor på väg mot Blåkulla

Valkyrior och häxor rider med själar till sin herre. Oden eller Djävulen. Finns det ett samband?

Jesus lever!

Jesus lever smakar gott med nattvardsvin. För vegetarianer finns oblater som fullgott alternativ.

Jesus lever kostar 9.90 kg.

Extra pris  till och med första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Det är synd att inte äta upp han som dog för våra synders skull!

Snickarjävel