En hjälte och en skurk

Engelbrekt Falun27 april räknas traditionellt som dagen då frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson mördades. I almanackan är det fortfarande Engelbrekt som dagen äras åt.
Om Engelbrekt Engelbrektsson må här nämnas att han var Sveriges första frihetshjälte. När Kalmarunionen utvecklades från en union bestående av tre riken till att bli ett danskt storvälde väckte det missnöje. Många svenskar i bergslagen såg ingen mening med att få sina liv försämrade av att en unionskung förde en politik som hindrade deras handel med omvärlden eller som kanske var värre satte in främmande fogdar att styra dem utan att ta hänsyn till deras traditioner och egenart.
Engelbrekt en frälseman vars familj bott i bergslagen i generationer ledde upproret som inleddes 1434. Året därpå sammankallade han Sveriges första riksdag i Arboga och blev rikshövitsman. Året därpå mörades han av Magnus Bengtsson Natt och Dag som använde en yxa som mordredskap. Efter sin död blev Engelbrekt begrav i Örebro och sedan dyrkad som helgon. Ännu idag lever hans minne och Engelbrekt ståt staty i Örebro, Arboga, Falun och Stockholm.

27 april 1792 avrättades Jacob Johan Anckarström vid galgbacken vid Hammarbyhöjden i Stockholm. Han fick som själasörjare pastor Adolf Roos som var med honom under färden till avrättningen. Roos hade lyckats få mördaren att acceptera sitt öde vilket underlättade såväl resan som avrättningen. Skarpmästare Jonas Bergman och hans bödelsdrängar halshögg och hög av högerhanden av Anckarström som sedan steglades.
Den kung som denne Anckarström dödat var ju som alla vet Gustav III. Gustav var den siste av Sveriges stora konungar som verkligen försökte göra en insats för fosterlandets bästa. Han avskaffade den korrupta regim som kallats frihetstiden. Han förbjöd tortyr och tog bort lagen om trolldom. Vidare lätt han instifta svenska akademin och var den förste kung sedan Karl X Gustavs tid som utökat landets provinser genom att skaffa Sverige en koloni, Saint Barthélemy i Västindien.
Det får förbli en öppen fråga hur Sverige sett ut om inte mordet skett. Men nog förtjänade Anckarström sitt straff?

Slaget vid Clontarf

Irland var under tidigt medeltid ett kulturellt centrum. Kloster byggdes och skrivkonsten utvecklades, mycket tack vare de iriska barderna. Hantverk och konsthantverk upplevde en tid avframåtskridande. Men Irland var splittrat i flera mindre kungadömen. Försök att ena ön gjordes men lyckades aldrig.

I slutet av 700 talet kom vikingarna. Då irerna inte kunde enas hade nordborna relativt lätt att såväl plundra som att erövra land. Städer som Dublin, Limerick och Cork grundandes av vikingarna som främst kom från Norge och Danmark. På sina håll assimilerades dock den nya befolkningen med den gamla och benämningen gall-ghaeil användes för de som var av blandad keltisk-skandinavisk ursprung.  Assimilering

På 900 talet började dock försök att ena ön göras på allvar. Den mest framgångsrike härskaren var Brian Boru som härskade över Munster på södra Irland. År 1002 blev efter år av inbördeskrig och hårda strider Brian erkänd som högkonung. Alla erkände dock inte Brians makt. Vikingarna som höll till i väster och irerna från Leinster i norr trotsade den nye härskaren och till slut ledde konflikten till att Brians trupper mötte den förenade hären av vikingar och irer från Leinster utanför Dublin vid Clontarf eller som orten heter på iriska Cath Cholain Tarbh. Brians fiender leddes av vikingakungen Sigtrygg Silkesskägg och Máel Mórda mac Murchada.

Brians här tågade mot Clontarf men oenigheter uppstod och Brians förbundne Máel Sechnaill som tidigare varit Brians fiende uppstod och Máel lämnade Brian och tog sina mannar med sig. Brian ska då ha förlorat omkring en tredjedel av sin här.

Vikingarna gjorde nu ett försök att lura in Brian som av förklarliga skäl inte vill strida. Nordmännen låssades fly till sina drakskepp och lämna sina iriska vänner. Krigslisten lyckades och Brian Boru lät striden börja. Slaget blev våldsamt och varade från solens uppgång till dess nedgång. När slaget rasat en tid kom vikingarna tillbaka och striden hårdnade. I slutet av slaget kom till Brians lycka Máel Schnaills mannar tillbaka och tack vare dem kunde Brian få övertaget.

Slaget var ovanligt blodigt och moderna historiker har hävdat att uppemot 6000 man stupade den 23 april som detta år var långfredagen. Leinsters kung Máel Morda stupade det gjorde också två av Brians söner och han själv. Brian var troligen i åttioårs åldern och deltog inte aktivt i slaget utan vistades i ett tält bakom stridslinjen. Flyende vikingar tog sig in i hans tält och en man vid namn Brodir dräpte högkungen. Sigtrygg Silkesskägg överlevde slaget och härskade ännu några år i Dublin. Brians rike överlevde inte länge. Men han minns för att han enade Irland samt att han stoppade vikingarnas expansion. Slaget vid Clontarf finns förövrigt med i den kända isländska sagan om Njál.

Roms födelse

Varginnan

753 före vår tidräkning ska de mytiska bröderna Romulus och Remus grundat Rom. Rom blev en stadstat som växte och blev det första imperiet i Västeuropa. När Romariket var som störst härskade imperiets kejsare från brittiska öarna ner till Kaspiska havet.
Roms betydelse för den västerländska kulturen kan inte överskattas. De germanska stammar som bodde i då tidens Skandinavien kom i kontakt med romarna och mängdermed fynd från romerska riket har hittas.

Ideella Kulturföreningen uppmärksammar födelsen av ett imperium vars historia ännu påverkar kulturen.

Balder och Jesus.

Det viktigaste vid den kristna påsken är Jesu död och återuppståndelse. Att tro att han dött men kommit åter är det absolut viktigaste i kristendomen. Men här är kristendomen inte unik. Tron och föreställningen på en gudamakt som dör men kommer tillbaka finns hos flera kulturer.

Osiris, Attis, Adonis, Tammuz och så vår nordiske Balder.
Alla dessa död/återuppståndelse sker alltid på våren. Vid sidan av guden som dör finns också gudinnan som sörjer och letar efter sin make. Freja gråter tårar som blir till guld då Od försvinner. Det nämns inte hur han lämnar henne men att det är genom att avlida kan inte uteslutas. Hon letar även efter honom likadant gör Isis som letar efter Osiris. Kybele sörjer sin älskare Attis. Afrodite återfinner Adonis och Ishtar återser Tammuz. Nanna dör förvisso vid Balders bår men hon återförenas med honom och kommer att vara vid hans sida i världen efter ragnarök. Även de kristna har tagit denna föreställning till sig. Maria Jesu moder står vi korset och det är kvinnor som märker att hans grav är tom.

De kristna stal alla hedniska högtider och förvanskade dem. Nu tar vi hedningar tillbaka det som är vårt. Långfredagen, dagen då Jesus avrättas passar utmärkt till att fira Balder!

Hell Balder!
Balder

Om en dag och två gudar.

Skärtorsdagen firas till minne av att Jesus från Nasaret tvättade sina lärjungars fötter samt att han ska ha instiftat nattvarden. Skär betyder egentligen rena men kom senare att förknippas med skära exempelvis skära bort eller skära till. I folktron sa man förr att denna torsdag då skar man till det kors som Jesus senare miste livet på.

På skärtorsdagen flög häxorna till Blåkulla och nu och fram till påskdagens morgon var de mörka makterna extra starka.

Många nyhedningar uppmärksammar skärtorsdagen och guden man då hedrar är förstås Tor. Tor kan sägas vara Jesus motpol och konkurrent. När de kristna kom med sitt kors satte asatrons försvarare fram Mjölner, Tors hammare som sin symbol. Tor är son till himmelsguden och världsguden Oden och gudinnan Jord. Jesus är son till himmelsguden Jahve och Maria som kan sägas vara en blek kopia av modergudinnan. Både Jesus och Tor anses vara människornas beskyddare och vän. Tor strider mot Midgårdsormen och Jesus mot Satan som ibland avbildas i ormgestalt.

Men trots att de kristna säger att Jesus står för fred och människokärlek så har man i denne mytiske mans namn dödat miljoner människor. På våra nordiska bredgrader var det senaste våldsdådet när dåren Breivik i Norge dödade barn i kristendomens namn. Till Tors ära har man dock inte dödat någon. Den hedniska tron har beskyllts för att vara blodtörstig men få bevis finns att nordborna dödade människor i sina gudars namn. Troligen förekom människooffer men detta i liten skala. De kristna har med sina häx- och kättarbål haft ihjäl mer människor så de kan knappast moralisera eller döma hedningar. Asatrons symbol är ovannämnda hammare som heter Mjölner. Kristendomens är korset som är ett avrättningsredskap. Troligen är korset en perverterad version av den uråldriga symbolen ”livets träd”. Men ändå är väl en hammare en bättre symbol än en avrättningsredskap?

Hell Tor, människornas sanne vän och beskyddare!

Dymmeln

Onsdagen före påsk kallas dymmeln, då börjar påskfriden. Arbetsnedläggelsen börjar och är över påskhelgen. Nu ska kvarnhjul, spinnrockar och slipstenar ställas undan.

I äldre tider ersatte man inte längre som vanligt i kyrkklockor från och med nu och det till och med efter påskafton utan man ersatte kläppen i klockan med en så kallad dymmeln en träkläpp. Detta gav klockan en dovare klang. Seden med dymmeln försvann under reformationen, men namnet levde kvar ända in i våra dagar.

Dymmelonsdag, askonsdag och strutonsdag är några av namnen på denna onsdag.

Tiburtiusdagen

14 april har Tiburtius namnsdag. Denne herre ska ha varit ett helgon som avrättats på 200 talet. I Sverige och i Norge har dagen i äldre tider varit av betydelse. Runkalendern har den 14/4 ett träd som symbol och man sa att Tiburtius var första sommardagen. I Norge kallade man dagen sommersmål och man har hävdat att i förkristen tid blotade man. Kanske var det nu man höll sigrblotet för årets kommande segrar och bragder?

Gammal klokskap säger att ormar som dödats innan denna dag och stöts till pulver kan användas som medicin. Björnen sägs även vakna till liv denna dag och går ut ur sitt ide.