Dikt. Du hedning

Du hedning
som dyrkar honom
som dog upphängd i trädet.
Följ han exempel,
uthärda
trotsa smärtan
och följ hans råd.

O herre, du som ser allt,
fast du endast har ett öga,
se oss som dig dyrkar.
Mottag herre våra blot,
dessa offer som obetydliga är
för den som offrat sitt ena öga.
Men är bevis,
att det finns de som
väljer att följa gudarna,
finns en väg,
fast vägen endast slutar i döden.

Herre, smärta
en del av det kärva
liv nornorna oss givit,
ditt lidande
ett fruktansvärt bevis
att även gudar lider.
Smärta, lidande,
är gudarnas arv till oss.

Herre mottag vårt offer,
det främsta offer människan
kan ge sin gud.
Smärta, förtvivlan
men också mod.

Gudarnas gåva
är inte tröst,
utan kraft,
Kraften att uthärda.
Må fädrens makter lyssna
och förläna oss kraft,
kraften att uthärda!

Vi är alla Torun!

Torun är ett gammalt nordiskt kvinnonamn som förekommer på runstenar. Första delen av namnet hänsyftar på Tor, en asagud enligt nordisk mytologi. Den andra delen består av namnelementet -unn vilket anses vara bildat av verbet ”unna” i betydelsen ”älska”.

Ja texten ovan kan ni hitta på Lokes när, även kallad internet. Men idag har Torun namnsdag och vi alla hedningar är Torun, det vill säga vi älskar Tor. Vår gode gamle åsk – och dundergud som äter oxar och dricker öl med god aptit. Inte någon slags fjoll som ränner rut i öknar och myglar med vildhonung och gräshoppor. Sistnämnda är något slags slang för knark av något slag.

Så Hell Tor från alla dina beundrare och åkallare!

Insändare i FT: Hellre bokbål än raderpenna!

Hellre bokbål än raderpenna!

Att bränna böcker är mer ärligt än att ändra i dem, anser insändarskribenten.

Pär Lagerkvist fick se sin roman Dvärgen brinna på bokbålen i Tyskland efter nationalsocialisternas maktövertagande. Men han ogillade Hitler och tog det som en komplimang. Frans G Bengtsson skrev sina romaner om vikingen Röde Orm. I Norge vill man ge ut böckerna 1942. Landet styrdes då av de makthavare som Lagerkvist avskydde. I den första av de två böckerna om den rödhårige vikingen finns en nyckelkaraktär som är jude. Förlaget i Norge vill styrka bort denne. Bengtsson blev förstås arg, ty alla författare med självaktning blir arga i sådana fall och skrev argt: ”Varken ett komma eller en jude skall med mitt medgivande borttagas ur boken.”Det blev ingen norsk utgåva.

Kulturdebatten har senaste tiden handlat om dels bränning av böcker, främst då koranen, den bok muslimerna håller för helig, men också om att den brittisk-norske författaren Roald Dahls verk ska mara mer inkluderande. Men ärligt talat tror jag personligen att muslimer och för all del kristna hellre ser sina skrifter brända än skändade av illvilliga censurmänniskor. I västvärlden snobbas det alltid med att det finns yttrande och åsiktsfrihet. Men vad är denna frihet värld om allt ska vara tillrättalagt, inkluderande och inga hårda ord får sägas? Bokbrännarna är när allt kommer omkring mer ärliga än de som ändrar med suddgummi och raderpenna!

Henrik Andersson

Publicerad i Falköpings tidning https://www.falkopingstidning.se/ 2023-02-23

Kvinnor och tramspersoner

Kvinnor och tramspersoner

Kvinnor och transpersoner. Två kategorier människor som ofta nämns i samma andetag. ”Utbildningen är öppen för kvinnor och transpersoner”. ”Undersökningen visar att kvinnor och transpersoner” Listan kan göras lång. Kvinnor ska alltid sammanföras med könsbytare och personer som tycks lida av diverse psykiska åkommor. Trots fanatikernas tal om det inte finns kön så förväntas alltid kvinnor vara mer toleranta mot personer som inte lever efter heteronormen. Sådant avvisar vi i föreningen. Asatron är inte könsneutral. Ibland hör man kristna i svenska kyrkan, ett samfund på dekis säga att gud är könsneutral eller använder ett ord som på engelska betyder höna!

Hönshjärnor och andra kacklare ska vi inte bry oss om. De lever i Lokes värld och vill inte ordning och harmoni. De vill inte leva efter naturen och dess lagar. Naturen gäller djur och inte människor. Människan är någon väsensskild varelse som har någon särställning. Sådana tankegångar går igen hos monoteister som förnekar evolutionen. Men människan är blot ett djur bland djur. Utvecklingen har gått långt från tiden före big bang, från urtiden då Ginnungagap var det enda som existerade om man nu kan tala om ett sådant ord.

Kvinnoförtrycket lever vidare. Det är allmänt vedertaget att kvinnor, fria kvinnor hade en starkare ställning i den hedniska tiden men detta ändrades när de kristna kom. Men trots att det fanns en slags jämlikhet så var den särartsbeskaffad. Manligt och kvinnligt. Gudar och gudinnor. Att vara så att säga könsöverskridande ansågs fel. I myterna sägs det att Oden lärde sig den kvinnliga trolldomen som kallas sejd. Detta smädas han för av Loke. I kvädet om Trym så måste Tor förnedra sig till att klä ut sig till brud. Han vägrar först men övertalas av Loke som trots att han hånar Oden för omanlighet inte har något emot att klä ut sig till kvinna. Loke anklagar Freja för att haft sexuell relation med alla asar och alver. Han anklagar henne aldrig för att ha något snusk med asynjor och andra kvinnliga väsen. Tänk på det. Freja är den heterosexuella kärleksgudinna. Loke som fött barn kan måhända klassas som någon slags bisarr kärleksgudinna för de som vill?

Kvinnoförtrycket, en produkt av monoteismen lever kvar. Som en reaktion mot detta uppstod feminismen. Men dagens feminism är knappast feminin. Kvinnor ska inte vara feminina och helst ska könen upphöra att existera. Sistnämnda feminism kallas i dagligt tal likhetsfeminism är inte förenligt med en polyteistisk religion som har såväl gudinnor som gudar. Särartsfeminism där man erkänner att det finns kön men också att dessa kompletterar varandra är däremot förenligt med vår polyteistiska tro. Jämlikhet mellan könen, men kön måste då erkännas och ses som något positivt. Könsroller anses av anhängare av likhetsfeminism vara något negativt och man hänvisar ofta till klyschan att man ska få välja och ser denna förmenta valfrihet som något positivt. Men asatron är en ödestro. Valfrihet är begränsad. Nornorna, ödet har första och sista ordet i allt vad vi gör.

Vi ska leva efter naturen och dess lagar. Bäst gör vi detta genom att inspireras av våra fäders tro och deras normer. Hylla jämlikheten mellan könen och se könsroller som någonting positivt! Men se upp med trans och trams! Verka för en värld där kvinnor slipper att i tid och otid buntas samman med de som vandrar Lokes väg genom livet. Det är kvinnoförnedrande att bunta ihop kvinnor med ett litet gäng könsbytare.

Man måste kämpa emot. Man måste bjuda motstånd. Att sitta hemma och muttra leder inte till något. Den som knyter näven men bara stoppar den i fickan kommer aldrig till Valhall eller Folkvang. Bara som i vardagslivet påpeka att man tycker det är trams med allt prat om könsneutralt och inga kön finns. Erkänn aldrig att könshatarna ty det är vad de är har rätt och fråga dem rent ut om de anser sig vara på en moralisk nivå bättre än ni som tror på kön och hyllar detta faktum. Samt och det kanske är det viktigaste idag. Vägra använda hönsordet. Han, hon eller det men aldrig höna. Verka för lika lön för lika arbete.

Och som vanligt vill vi påpeka att vi bara diskuterar med de som delar vår värdegrund.

Asynjan Freja. den homosexuella kärlekens gudinna. Inget trans eller trams här inte.

Oden är gift med Frigg. De har sonen Balder. Med andra kvinnliga väsen har Oden flera söner som Tor, Vidar och Vale. Han är blodsbroder till Loke. Inte blodssyster eller blodssyskon som det väl skulle heta om det var könsneutralt. I sin strävan efter kunskap för att bli den mäktigaste i de nio världarna har Oden lärt sig sejd. Omanligt tyckte Loke och kanske var det så? Men Loke som fött barn bör vara försiktig med sina anklagelser.

Utmanar man könsroller kan det bara sluta på ett sätt.

Gudinnan Venus symbol. Fräckt har tramspersonerna stulit denna religiösa och ej politiska symbol. Venus är romarnas kärleksgudinna men det är inga vattentäta skott mellan hedniska religioner, särskilt inte mellan indoeuropeiska sådana.