Några tankar på Nannadagen

3 april är det i almanackan Nannadagen. Som alla hedningar vet är Nanna maka till Balder. Hon dör av sorg efter det att maken mördats och får med honom bege sig till dödsriket. I de dödas rike inväntar de i stillhet ragnarök för först då kan de eventuellt komma tillbaka. Många hedningar sitter i stillhet och inväntar bättre tider nu när coronaviruset härjar. Man kan inte göra så mycket mer än att uthärda och vänta. Måhända det kan vara en tröst att veta att sitta och invänta bättre tider kan vara ansträngde. men tänk hur ansträngde det är för vårt gudapar att tålmodigt invänta tidens slut och den nya tidens början.

Asatron innehåller mycket av stoicism. Att uthärda utan att förtvivla. Att acceptera ödet utan att vare sig gråta eller klaga. Asatron är inte en monoteistisk tro där man antingen tror att gud straffar en och då måste göra bot eller är outgrundlig. Istället handlar det om att klara av olyckor och elände inte att hoppas att de ska försvinna eller att någon ska fixa allt och ställa till rätta bara man tror.

Sålunda, ni goda hedningar. Gör som Nanna, uthärda!

Dikt: Intet är som väntanstider

Intet är som väntanstider

Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.

Intet är som längtanstider,
väntansår, trolovningstider.
Ingen vår ett skimmer sprider
som en hemlig hjärtanskär.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
drömma om allt ljuvt och farligt
livet i sitt sköte bär!
Gyllne frukt må andra skaka;
jag vill dröja och försaka,
i min lustgård vill jag vaka,
medan träden knoppas där.

(Erik Axel Karlfeldt)

Människooffer har utförts i Värmland!

Natten till den första april genomfördes för första gången i modern tid människooffer. två frivilliga valde att lämna jordelivet och förenas med makterna genom hängning genomförde offret vid gravfältet Baldurshage i Västra Snöfjäll.

enligt svensk lag är det inte olagligt att begå självmord. Det är uppenbart att det finns en bakgrund till att de två, båda är män har gjort detta. Innan de hängde sig ristade sig med en spjutspets.

Av integritetsskäl så visar vi inga bilder från ceremonin. Polisen känner till detta som rubriceras som självmord. Värmlandsbladet och norska Fylkebrevet har skrivit om detta.

Vi i IKF har förstås ingenting med händelsen i Västra Snöfjäll att göra men vi anser det vara en nyhet som behövs spridas.