Som man sår får man skörda

Det roligaste med feminister är att så få av dem är feminina. Istället försöker de se ut som män eller inte ha något kön alls. Tänk om om rollerna vore det omvända och det fanns ”mänister” som verkar för män rättigheter men samtidigt försöker se ut som kvinnor eller könsneutrala ”höns”. Som hedning bör man inte tillåta transflams men man kan gott verka för lika lön för lika arbete. Mycket av den könsdiskriminering som finns beror ju ytterst på kristendomen som sagt att kvinnor är sämre än män. Nuförtiden bidrag många kristna till förvirring med snack om att gud älskar alla och all kärlek är lika fin. Liberaliseringen och förnekandet av människan som biologisk varelse har lett till mycket ont i samhället. Senare tidens avslöjanden om en känd regissör och pedofil visar ju hur det går när man sviker naturen och anser människan är en varelse som har någon särskild utvald status. Judar säger de är guds utvalda folk. Många andra såväl kristna som sekulära humanister anser människan är en slags utvald art. Sistnämnda straffar sig med klimatkriser som följd. Som man sår får man skörda.

Gissa vem av de tre som är hedning?

Må Tor förjaga och Eir läka!

Nya restriktioner har kommit idag den åttonde december. Tyvärr så kanske det kommer fler. Men vi sanna hedningar håller humöret uppe. Ty det viktigaste vid jul är att blota till makterna ära. Inte att springa runt och tramsa även om det också är kul vid jul. Må Tor förjaga pandemin och Eir läka de som smittats!