Besten

Besten
Musikgruppen Ultima Thule bildades 1984 i Nyköping. De hade sitt ursprung i den svenska punkvågen men gick en annan väg och bildade vad som kan kallas vikingarock. Denna musikgenre hämtar inspiration från svensk folkkultur och historia främst då vikingatid och stormaktstid men med inslag av natur och nationalromantik. Många både anhängare och kritiker menar på att det finns inslag av nationalism i vikingarocken. Först runt 1990 blev Ultima Thule mer känt eller snarare ökänt då nationalism i all dess former är kontroversiellt i Sverige. En av gruppens mest kontroversiella låtar var ”Besten”. Kritiker menar på att besten är en omskrivning för en judisk konspiration, i antisemitiska kretsar avbildas ofta denna som en drake eller annat odjur. Andra har sagt att det handlar om kritik av kapitalism men också rovdrift och förgiftning av miljön. Ultima Thule svarade på sitt eget sätt några år senare då de gjorde en ny låt kallad ”Besten II”.

ut

Besten

Hör bestens
Vrål eka vilt, slå hål
Genom märg och ben och betong

Den ylar efter mat
Från allt mindre fat
Hunger efter makt i dess sång

Länge nog vi matat vår best
Nog är nog idag
Länge nog har vi matat vår best
Ny tid kommer

Vad fäder sått
Åt barn dess lott
Mata besten och fråga ej mer

Den är gammal och vet
Dess kropp så het
Bränner allt till intet som den ser

Kall är dess själ
Vill ingens väl
Blott aska och död där den gått

Låt gränsen stark
Freda får mark
Låt best ej nå frö som vi sått

Ännu en skandal inom kristendomen!

Korruptionen inom kyrkans akademikerförbund visar åter upp kristendomen i sin prydno. Dyra hotellrum, restaurangbesök och slösande av pengar på lyx och prål. Fattigdomsidealet är det få som har. Vi hedningar kan bara hoppas att denna skandal leder till att allt fler inser att kristendomen är förblir och alltid har varit skit.

 

 

Johnny Bode priset 2020 går till Svenska akademin!

Juryns motivering: Med kungligt beskydd, en stinn kassakista, fastighetsinnehav och prestigen i att dela ut världens finaste litteraturpris hade Svenska Akademien kunnat välja att tryggt vila på lagrarna, lyfta sina jetonger, endast göra bekväma val och hösta in kulturetablissemangets välsignelser. Men så icke! Med en generositet som torde ha kostat på har dessa herrar i frack och damer i aftonklänning i stället bjudit på ett ständigt flöde av spränghett skvallerstoff liksom grunder för underhållande polariserande kulturdebatter och allmänt häckel – allt sådant som får ses som ett uppmuntransvärt beteende i sann Bode-anda.

Faktum är att akademien redan under ett antal år legat väl till för ett Johnny Bode-pris. I år utgjorde den dock ett självklart val.

Akademien får priset för en enastående dramaturgisk duperingsbragd. Efter de senaste årens svårslagna formtopp av skandaler och interna pajkastningar har man först invaggat massorna i tron att man slutligen tagit till sig  av den externa kritiken, bara för att sedan likt en perfekt fekalieträff i bordsfläkten slå till med att utse en folkmordsförnekare till Nobelpristagare. Givetvis toppat med åtföljande interna avståndstaganden och nya avhopp. Bom succés, som Johnny Bode brukade uttrycka det!

Priset bör dock även ses som en uppskattning av den flera sekler långa och trogna tjänst i de mer eller mindre litterärt spirituella skandalernas tecken, som akademien presterat.

http://johnnybode.com

Inför år 2020 AYPS

Idag är det den tjugonde dagen i tormånaden. Vi har alla kommit tillbaka efter julfirandet. Inför år 2020 har IKF inte planerat något dramatiskt. Några sammankomster men framförallt är det Ideell Kulturkamp vi fokuserar vår tid och energi på. Vi kommer främst inrikta oss på vår religion, asatron men också som vanligt ta upp historia och folkkultur. Våra populära artikelserier om svenska dikter och konstnärer kommer tillbaka. Ämnet är i princip outtömligt. Andra världskriget uppmärksammade vi förra året men nu har vi tröttnat på denna konflikt. Vad årets historiska artikelserie ska handla om vet vi inte riktigt. kanske läsarna har något förslag? En del datum och årsdagar som vi brukar uppmärksamma kommer vi inte att skriva om i lika stor utsträckning som förut.

Vi ska minska ner på engelska artiklar även om många som inte talar svenska besöker vår domän. Satiren mot monoteister och andra skumma typer ska också minska. Dessa religioners anhängare är ganska bra själva på att idiotförklara sig. IKF är en religiös och inte politisk förening och vi lovar att det inte ska vara för mycket det sistnämnda detta år.

Ideella Kulturföreningen