Dikt: Augusti

Augusti

Nu blandar månen sitt sken i parken
med brokigt målade lyktors sken
och var kontur tecknas klar på marken,
var sten, var krona, var spenslig gren.
och hela stan myllrar kring i parken,
det smäktar älskog bland träd och buskar,
det smäktar älskog i lönnallén,
det är så trolskt i augusti månsken,
det är så mystiskt i månens sken.

(Gustaf Fröding)

Tor en bra gud för augusti!

Augusti heter i den gamla nordiska kalendern skördemånaden. Ett tid fylld av arbete. Ännu i vår tid är det en månad förknippad med arbete då många återkommer till sina arbetsplatser efter semestern. Många studenter återkommer även de till sina studier. Tor kan vara en bra gud att uppmärksamma denna månad, fylld med arbete. Tor det hårt arbetande folkets gud!