Tvåhundra år sedan Charles Gounod föddes!

Tvåhundra sedan Charles Gounod föddes!

Charles Gounod eller rättare Charles-François Gounod föddes 17 juni 1818 i Frankrike. Fadern var arkitekt och modern hade varit pianist. Det var hon som lärde sin son spela piano. I ungdomen hade Gounod planer på att bli präst men intresset för musiken tog överhand och studierna bedrev inte bara i hemlandet utan även i Italien. Första gången Gounods verk uppfördes offentligt var 1838 för sin kantat Ferdinand. Den första operan uppfördes 1851 utan att göra framgång. 1858 kom dock framgången. Då uppfördes operan Faust baserat på Johann Wolfgang von Goethe verk om denne man som säljer sin själ till Djävulen. Andra verk uppfördes men de gav inte samma framgång. 1867 då operan Romeo och Julia baserat på Wilhelms Shakespeares drama uppfördes. Den gjorde succé och är den av Goundos operor som än idag uppförs. 1870 reste Charles Gounod till London och stannade där i fem år. Här ledde han olika körer och uppsatte musik för körsång. Hemkommen till Frankrike gjordes ytterligare några operor som dock inte blev framgångsrika, den sista skrevs 1881. 1865 hade Gounod blivit medlem i Svenska musikaliska akademin. 18 oktober 1893 avled Charles Gounod.

Humoristiskt krig

Om du som är hedning inte gillar att vi skämtar om judar, kristna och muslimer, då undrar vi om du verkligen är hedning. Dessa religioner har aldrig sett hedniska religioner som likvärdiga med deras egna och de har mördat och förstört i sin osynlige guds namn. Vi dödar inte och vi skadar ingen. Vi är värre än så. Vi skämtar.

Vi skämtar för skrattet är farligt för den som drabbas. En smäll på käften är lättare att uthärda än hånskratt. Flinande bakom ryggen är svårare att uthärda än en spark på benet.

Vi fortsätter vår humoristiska krig till monoteisterna lär sig ödmjukhet!

IKF

En bra religion ställer frågor och inte svar

En bra religion ställer frågor och inte svar

En bra religion ställer frågor och uppmanar till att ställa frågor. En bra religion uppmanar till sökande efter kunskap. Den högste guden inom asatron är Oden. Oden är vishetens och kunskapens gud. Kunskapen erhåller han på olika sätt, han sänder ut sina korpar så de kan berätta för honom vad som sker i världen då de kommer tillbaka. Vidare har Oden druckit i vishetens brunn, men framförallt, han ger sig själv ut på reor i världsalltet för att skaffa mer kunskap.

Världen är inte, den byggs, universum utvidgar sig, ny kunskap kommer som i sin tur genererar ny kunskap. Priset för ny kunskap kan vara att gamla åsikter och värderingar ifrågasätts men ofta sker det till det bättre. För att få kunskap krävs kritiskt tänkande, ifrågasättande och skepticism. Det kanske viktigaste verket i poetiska Eddan är Havamal. Hela diktverket genomströmmas av skepticism och ren misstro, ja rent av misstro mot misstron själv.

Många religioner har tyvärr den uppfattningen att Gud, ja det brukar bara finnas en gud i dessa religioner som vet allt och är vad som sägs allsmäktig, det är bara det att människorna inte förstå ”Guds stora plan”. Sådan tro är bra för makthavare, men inte för gemene man. Den tid i Europa då kristendomen hade monopol på kunskap och utbildning kallas ju fortfarande för medeltiden eller de mörka århundradena. Än idag finns det judar, kristna och muslimer som förnekar vetenskap och kunskap. Kreationism kallas denna dumhet med lite finare ord.

Vishetens gud Oden har blivit den han är genom hårt arbete. Vishet är inte lätt att erhålla, priset är hårt och för mycket kunskap gör ingen glad. Men Oden har tagit på sig detta ansvar och för det bör han prisas. Vill du hedra Oden, sök kunskap. Sök kunskap, ställ frågor men förvänta dig inte att någon ska svara. Du får själv finna svaret med Oden som inspiration! Må Oden vara med er ni som söker kunskap och visdom!