Vår busiga sexgudinna

Vår busiga sexgudinna

Romarna och grekerna har guden Amor eller om man så vill Eros. Denne något okynnige kärleksgud skjuter pilar som träffar folks hjärtan och när så sker blir de kära i varandra. Låter ju trevligt men guden skjuter pilarna lite hur som helst och resultatet kan bli förödande. Gudar är ju nu en gång för alla sådana att de har annat perspektiv på tillvaron än människor. Kärleksgudens pilar kan träffa folk och göra dem lyckliga i alla sina dagar men det kan också leda till olycklig kärlek och annat dystert. Ofta anses och Venus son vara en något okynnig herre och gör nog mer gott än ont.

Asatron har ju inte någon direkt motsvarighet till Amor. Ingen gud men likväl en gudinna har vi däremot. Sjöfn är ju den asynja som uppväcker kärlekens farliga men också härliga låga. Asatron är ju som alla vet välsignad med många kärleksgudinnor. Freja är den största men Frigg räknas även hit och det gör Lofn också. Sjöfn är dock liksom sin grekisk-romerske kollega främst en uppväckare av kärlek och då främst den rent erotiska sådana.

Sjöfn har nog roligt när hon väcker lusten hos folk och asynjor liksom andra gudaväsen inom asatron är aldrig onda. Loke är väl undantaget som bekräftar regeln. Sjöfn står över allt klander. Hennes gudomliga gärning är ju att väcka erotiken och sexualiteten till liv hos folk. Inte att arrangera lyckliga äktenskap eller få folk som älskar varandra att bli ihop. Nej hennes uppgift är att få folk att vilja ha sex och erotik. Sjöfn är vår busiga sexgudinna.

En insändare i Mariestads tidningen: Klassamhället diskriminerar

Klassamhället diskriminerar

En del insändare ha handlat om att alla är lika mycket värda. Kan då dessa personer förklara för mig varför en del anses vara bättre bara för att de har stora plånböcker.

Har aldrig träffat en rik och framgångsrik person som ansett att jag som är fattig är lika mycket värd.

Klassamhället vi lever i diskriminerar människor på grund av pengar.

Den vanligaste diskrimineringen världen över handlar just om ekonomi och inte om ras och kön.

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Mariestads tidningen 2019-03-23 www.mt.se

Poem: 35 Adorations to Frigga

35 Adorations to Frigga

I adore you, All-Mother.

I adore you, Queen of Asgard.

I adore you, Lady of Fensalir.

I adore you, Daughter of Fjorgynn.

I adore you, Leader of Handmaidens.

I adore you, Hlidskialf Enthroned.

I adore you, Key-Bearer.

I adore you, Heron-Crowned.

I adore you, Gold-Girdled.

I adore you, Beloved Lady of the Aesir.

I adore you, Head of the Home.

I adore you, Patroness of Marriage.

I adore you, Grieving Mother.

I adore you, Solicitor of Oaths.

I adore you, Harrowed by Mistletoe.

I adore you, Wielder of the Distaff.

I adore you, Cloud-Spinner.

I adore you, Wyrd-Weaver.

I adore you, Divine Midwife.

I adore you, Bearer of Berkana.

I adore you, Lady of Silver Birches.

I adore you, Frith-keeper.

I adore you, Domestic Goddess.

I adore you, Guardian of the Hearth.

I adore you, Bearer of the Mead of Hospitality.

I adore you, Protectress of Families.

I adore you, Comforter of Children.

I adore you, Keeper of Odin’s Secrets.

I adore you, Silent Seer.

I adore you, Patient Partner of a Wanderer.

I adore you, She who Soothes the Wandering King.

I adore you, Cunning Wife and Warrior in the Battle of Words.

I adore you, Lady of the Langobards.

I adore you, One Who Smiles on the Lowly.

I adore you, Throne-Guardian Alongside Brothers

En insändare i SLA: Bor Benny i Grönköping?

Replik till Benny Sikter i SLA 19/3.

Det finns cirka en miljard muslimer och Benny Sikter ska nu ersätta deras heliga skrift vare sig de vill det eller inte.

Jag skrev: “Du är faktiskt bra naiv om du tror att alla på denna planet har eller vill ha samma normer, värderingar och ideal som du har.”

Nu undrar jag om Benny Sikter inte har storhetsvansinne.

Benny har bevisat enligt mig, att monoteistiska religioner inte hör hemma i ett modernt samhälle.

I Grönköping där jag förmodar att den ivrige religionsreformatorn herr Sikter bor, kanske det går för sig men inte i övriga världen.

Det är inte riktigt seriöst att påstå att man ska skriva en ny ”helig skrift” och tvinga en miljard människor att tro på detta.

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Skaraborgs Allehanda 2019-03-22