Satir behövs!

Våld ska mötas med gyckel. Våld ska mötas med hån. Våld ska mötas med satir. Döda en islamist han blir martyr. Reta en istället och han blir inte martyr men kränkt. Att bli kränkt svider mer. Så reta och förnedra mördarna.

Salman Rushdie har vår sympati

Författaren Salman Rushdie har attackerats och sårats. Vilken som ligger bakom dådet är inte helt klarlagt men Rushdie har i flera årtionden levt under hot från islamister. vår sympati går till den modige författaren som vågar kritisera en intolerant religion.