Än sen?

Den amerikanske presidenten avgår idag. Intresseklubben avtecknar. En kristen dåre ersätts av en annan. För en asatroende är det strunt summa vilken han/hon/det som tar över.

Kungen uppmanar folk att vaccinera sig!

”Den stora vaccineringen mot covid-19 är nu i gång runtom i vårt land. Det är min förhoppning att alla som har möjlighet att vaccinera sig under dessa kommande månader väljer att göra det, så att vi tillsammans och så snart som möjligt kan komma igenom denna svåra tid.”

Citatet kommer från Hans Majestät Konungen som nu blivit vaccinerad. IKF har inga egentliga synpunkter på vaccin. Det finns ingenting som tyder på att asatron vare sig är för eller emot vaccin. Folk får i denna fråga avgöra själva. Föreningen hoppas dock att om det blir brist på vaccin att unga och friska människor som inte befinner sig i någon så kallad riskzon låter äldre och mer behövande få förtur.

Kanske bra att de bråkar?

Ur ett strängt hedniskt perspektiv är det nog gaska bra att de bråkar i USA. Landet där alla makthavare skriker i tid och otid att de är kristna och hyllar kristna ideal trots att landet är det första där man instiftade vad som kallades religionsfrihet. Länge nog har detta land där alla makthavare i tid och otid ylat om att de är kristna haft för mycket makt. Det är nu inte bara kristendom i otaliga varianter även judendomen har ett stort inflytande där och det är knappast en konspirationsteori att USA håller Israel bakom ryggen just på grund av att USA har en stor judisk befolkning.

Vill man som vi att monoteismen ska försvinna och en ny hednisk tid kommer där folk dyrkar Oden, Jupiter, Epona och Lada för att ta några exempel så kan man inte se dagens USA som någon förebild. Lite lite som man kan se det ateistiska Kina som någon positiv makt.

IKF

Hedningar är snälla!

Ja visst är vi hedningar snälla. När hörde ni en hedning önska sina medmänniskor att fara till Hel senast? Monoteisterna önskar ju att folk ska hamna i helvetet i tid och otid.

Ingen idé att be folk åka till denne filur. Han finns inte, lika lite som Jesus funnits.

Insändare i Skövde Nyheter: Om politikerna inte bojkottar, då bojkottar jag politikerna

Den så kallade svenska kyrkan separerade från staten. Ändå fortsätter staten lägga sig i kyrkans göromål och kyrkan lägger sig i statens. 20 år efter skilsmässan så är det fortfarande politiska val i kyrkan.

Har nu kyrkan ställts utanför statens hägn och område ja då borde inte politiska partier som finns representerade i riksdag, landsting och kommuner vara i svenska kyrkan. Inga riksdagspartier finns representerade i andra religiösa samfund och borde då heller inte vara det i svenska kyrkan.

Svenska kyrkan borde sluta lägga sig i politik och staten borde inte lägga sig i svenska kyrkans inre angelägenheter. Jag som inte är kristen och inte med i vare sig svenska kyrkan eller något annat samfund som tror att Jesus är Guds son och aldrig skulle läsa vare sig Jobs bok eller Markus evangeliet tycker det är beklämmande att politiska partier som ska verka för staten och medborgarna ändå lägger sig i ett samfunds inre styre och angelägenheter. Men om nu staten inte kan sluta upp med att sponsra kyrkoval då kan jag inte rösta på politiska partier som deltar i kyrkovalet.

Slutord till politikerna, om ni inte bojkottar kyrkovalet, ja då bojkottar jag er! Vill ni ha med prästerna att göra, då vill inte jag ha med er att göra!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på skövde Nyheters hemsida 2021-01-16

https://www.skovdenyheter.se/artikel/insandare-om-politikerna-inte-bojkottar-da-bojkottar-jag-politikerna

Hatte Furuhagen är död

Hatte Furuhagen är död

För en del är Furuhagen känd för att vara en herre med ett karaktäristiskt pipskägg som var med i kultfilmen ”Att angöra en brygga”, andra att samma person var med i radio och tv-serien ”Mosebacke Monarki”. Andra minns honom som historiker med specialitet antiken.

Hatte eller som han egentligen hette Hans Furuhagen föddes i Norrköping 1930 den 12 november och studerade sedan i Uppsala. För sina böcker och program i televisionen om antiken utnämndes Furuhagen till professor.