Vör nio avbildningar av en asynja

Vörs öde är nog att alltid förväxlas med Var. Men namnens likhet till trots är de båda asynjorna olika. Var är edernas gudinna medan Vör är vishetens. Vör är mycket vis och klok. För denna asynja kan man ingenting dölja och den som ställs inför henne kan knappast ljuga eller förneka sina handlingar. I yngre eddan står det: ”Hon är så klok och frågvis att ingenting kan döljas för henne.” Begreppet varseblivning förknippas med Vör. Förutom att Snorre skrivit om Vör nämns hon i namntulan som upptar namnen på 27 gudinnor. Några skalder ska nämnt henne, ska tilläggas.

Som många av de andra gudamakterna har Vör vad vi vet inte varit föremål av någon egen kult. Från äldre tider finns inga avbildningar som vi vet föreställer Vör. Men i dag när de gamla gudamakterna åter är tillbaka då diktas det och görs det avbildningar till Vörs ära!

Ingmar Bergman Hundra år!

14 juli 1918 föddes Ingmar Bergman, Sveriges störste filmskapare. Förutom film var Bergman även dramatiker, teaterchef, författare och även skådespelare (statist i en del av sina filmer). IKF sänder sin hyllning till den store kulturspridaren Bergman på hans hundraårsdag!

Bil nio avbildningar av en asynja

Bils historia är lika mycket hennes brors. Måne, månguden som är bror till Sol, solgudinnan tog i en fjärran urtid upp barnen, syskonen Hjuke och Bil till månen. De två barnen, kanske rentav tvillingarna var ute för att hämta vatten. Vidfinn heter deras far. Barnen bar en så eller hink vars namn är Sög. denna så bars på en stång som heter Simul. brunnen de hämtat vatten i heter Byrge. Måne styr över ny och nedan och barnen sägs hjälpa honom med detta. Vi asadyrkare tror att stången de bar över sina axlar används som verktyg när de utför denna uppgift. Måne förföljs av en grym varg som heter Månegarm. Vid ragnarök hinner vargen upp Måne och slukar honom. Vad som händer med syskonen vet vi inte. Vi får hoppas att de klarar sig.

Solen är överhängande feminin inom asatron. Det är gudinnan Sol och hennes dotter som föds innan ragnarök samt Glen maken till Sol. Glen är solens maskulina aspekt. Månen kan sägas vara övervägande maskulin. Måne, självaste månguden samt Hjuke. Bil är då representant för månens feminina sida. Asatron är inte vad som populärt kallas ”könsneutral”. Manligt och kvinnligt det genomlöper hela asatron. Bil nämns som asynja. I den namntula som upptar 27 namn på gudinnor nämns Bil som nummer 13. Passande nog så är gudinnan med talet 14 Niorun, drömmarnas gudinna. Bils viktigaste funktion är den att hon är symbol och representant för månens nedan medan brodern är månens ny. Så mycket mer säger inte de gamla skrifterna om Bil. I vår tid har några konstnärer avbildat Bil och nio bilder till hennes ära publiceras här:

 

En insändare i Lerums tidning: Inför valmonarki!

DEBATT

AdTech AdDebatten om vårt statsskicks vara eller inte vara verkar aldrig få något slut. Ibland skriver någon att monarkin ska läggas ner för att den är otidsenlig, men och det är det kanske viktigaste argumentet, för att den är odemokratisk. Anhängarna till konungadömet brukar säga att de tycker att kungafamiljen är en bra symbol för Sverige.

Men varför inte försöka höja debatten lite? Nu handlar den mest om den maktlöse monarken ska ersättas av en lika maktlös president. Inför republik så blir det ändå så att den verklige makthavaren blir regeringschefen.

Varför inte tänka i annorlunda banor? Förslagsvis gör vi så här: Det ärftliga kungadömet avskaffas. Nuvarande statschefen kan ju avgå med döden, det är ju ingen brådska. Att införa ett valkungadöme kan kanske verka lite väl anakronistiskt men låt den nye statschefen få titeln riksföreståndare. Den titeln används ju nu också om än ganska sällan.

Låt i allmänna val välja vem som ska bli riksföreståndare under en period på låt säga sju år. Låt denne regent vara regeringsbildare, överbefälhavare, ordförande i utrikesnämnden och stormästare för de kungliga ordnarna men låt det i övrigt vara som det är nu.

Visst kan denna nya form av monarki uppfattas som en kompromiss, men vad är inte dagens monarki modell Torekov

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Lerums tidning 2018-07-10 http://lerumstidning.se