Skade nio avbildningar av en asynja

Skade är en av de mest intressanta gudamakterna inom germansk religion. Vare sig hon eller hennes make Njord är ursprungligen asar. Han är från vanernas ätt och hon är från jättarnas. Vi får förmoda att hon är en isjätte, en rimturs. Ty Skade är en vinterns gudinna och även jaktens. Till karaktären är Skade såväl egensinnig som stursk. När hennes far Tjatse dödats av gudarna kommer hon beväpnad till Asgård för att hämnas. Hon är dock inte så förblindad av hat att hon inte kan tänka sig förlikning och hon blir gift med en gud och upphöjd till gudinna. Äktenskapet med Njord har nog så att säga knackat i fogarna men båda parterna har i fullständig jämlikhet gått med på att vara särboende. Skades mest sympatiska sida visar sig i berättelsen om Skirner. Frej håller på att förgås av kval och då är det Skade som visar omsorg och ber Frejs tjänare ta redan på vad som fattats Frej som väl får ses som en styvson. Den mer köldhårda sidan kommer fram då Loke ska straffas. Det är Skade som tar fram ormen som ska droppa etter i den fjättrades ansikte.  Kan man här se en gamla intern konflikt mellan eldjättar och isjättar?

Stark, självständig och går sina egna vägar, det gör Skade. Ladejarlarna i Norge ansåg att hon var deras anmoder. Skalderna känner henne och det finns ortsnamn som förknippas med Tjatses dotter. Skedevi och Skövde kan nämnas. Skandinavien vill en del hävda är uppkallade efter Skade. Inga avbildningar från äldre tider ha hittas som föreställer Skade, men i våra dagar är det många konstnärer som avbildar henne. Här är nio verk till gudinnans ära.

Vi hyllar Skade sista juli!

Vi hyllar Skade sista juli!

I äldre tider hyllad man Skade, jaktens gudinna i Västergötland. Sedan kom kristendomen och Skade ersattes av Santa Elin. Detta helgon som en del misstänker aldrig existerat hade sin martyr dag 31 juli. Låt oss nyhedningar ge denna dag åt Skade! Hell Skade!

Vi sänder en hyllning till Skade, Njords maka, Tjatses dotter, jaktdisen!

En insändare i Skaraborgsbygden: SD en hårdkokt variant av KD

”Verkar för att införa ca 20 minuters obligatorisk kristen morgonbön i skolan från förskola till och med sista klass i gymnasiet. Jag tror att det även i dag ger en bra start på dagen i skolan.”

Citatet ovan kommer från SD politikern Erik T Johansson i Värmland.

Från grannlandskapet Västergötland gjorde samma parti ett gemensamt uttalande: ”För oss Sverigedemokrater, vare sig vi är kristna eller inte, är Svenska kyrkan är en viktig del av vår svenska historia och vår svenska kultur som vi inte får förlora.”

Partiledaren för dessa säger ofta i intervjuer att han ber varje dag samt har sagt följande: ”Kristendom och vårt kristna arv, det har format vårt samhälle, det har format mig, det har format nästan allt vi ser i det här landet. Att plocka kristendom och gudstro ur det svenska samhället är som att plocka äggen ur sockerkakan”.

Så detta är vad ni får om ni röstar på Sverigedemokraterna. Ni får inte mindre invandring, för Jimmie Åkesson (SD) anser det okej med invandring bara de nyanlända acceptera svenska normer, vilket i SD fall betyder kristendomen.

Tar man och bortser från invandring och integrationen så är SD bara en mer hårdkokt variant av KD. Är det verkligen det ni vill ha?

Jag tror inte det. Vi lever i ett av världens mest sekulära samhällen. Visst problem med invandring och integration måste lösas, men låt oss slippa kristendomen. Vi är många som inte sympatiserar med denna religion!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Skaraborgsbygden 2018-07-30 http://skaraborgsbygden.se

Värsta formen av rasism!

Vad är värsta formen av rasism?  Svaret är det hat som riktas mot det egna folket, rasen, nationen eller vad ni nu vill kalla det. Självmord anses ofta vara mer upprörande och chockerande än mord. Självhatande judar finns det ett begrepp som heter. Självhatande svenskar finns det gott om. Att döda sitt eget folk av vilken anledning det nu må vara är hat. Det är inte bara hat det är värsta formen av rasism!

Älska ditt folk! Älska din ras! (FN och svensk lagstiftning erkänner begreppet ras) Älska! Älska! Älska!

Freja är kärlekens gudinna, hon har även en krigisk sida, men hon är inte hatets gudinna!

En insändare i Lerums Tidning: Rösta inte på en hårdkokt variant av KD!

DEBATT
AdTech Ad”Verkar för att införa ca 20 minuters obligatorisk kristen morgonbön i skolan från förskola till och med sista klass i gymnasiet. Jag tror att det även i dag ger en bra start på dagen i skolan.” Citatet ovan kommer från SD politikern Erik T Johansson i Värmland.

Från grannlandskapet Västergötland gjorde samma parti ett gemensamt uttalande: ”För oss Sverigedemokrater, vare sig vi är kristna eller inte, är Svenska kyrkan är en viktig del av vår svenska historia och vår svenska kultur som vi inte får förlora.”

Ledaren för dessa säger ofta i intervjuer att han ber varje dag samt har sagt följande: ”Kristendom och vårt kristna arv, det har format vårt samhälle, det har format mig, det har format nästan allt vi ser i det här landet. Att plocka kristendom och gudstro ur det svenska samhället är som att plocka äggen ur sockerkakan”.

Så detta är vad ni får om ni röstar på SD. Ni får inte mindre invandring för Åkesson anser det okej med invandring bara de nyanlända acceptera svenska normer vilket i SD fall betyder kristendomen. Tar man och bortser från invandring och integrationen så är SD bara en mer hårdkokt variant av KD. Är det verkligen det ni vill ha? Jag tror inte det. Vi lever i ett av världens mest sekulära samhällen. Visst problem med invandring och integration måste lösas men låt oss slippa kristendomen. Vi är många som inte sympatiserar med denna religion.

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Lerums tidning 2018 -07-29 http://lerumstidning.se

Syn nio avbildningar av en asynja

Carna är gångjärnens gudinna i den romerska religionen. Hon beskyddar även husdörren så ingen oönskad tar sig in. Syn får sägas vara den nordiska religionens motsvarighet till Carna. I den namntula som upptar 27 gudinnenamn nämns Syn som nummer 25. Mellan Vör och Thrud står Syn. Mellan intuition och styrka. Syn vaktar porten till Valhall medan Heimdall vaktar vägen till samma destination. Snorre skriver att Syn är den 11 asynjan. Förutom att beskydda husens ingångar så har Syn en rent juridisk funktion, hon är nekandets gudinna. Vare sig man gjort något eller inte så har man rätt att neka menar Syn och därmed asatron. Gott så, man har rätt att försvara sig.

Syn vaktar Valhalls port och nämns tillhöra den krets som tillhör Valhalls drottning Frigg. Ingen kult eller ortsnamn finns tillägnad Syn vad vi vet. Nu när kristendomen minskar i makt och inflytande så har allt fler konstnärer låtit avbilda Syn.

Till de hedningar som funderar på att rösta på SD!

Ja läs citatet från denne sverigedemokrat från Värmland. Läs det en gång till för säkerhets skull. SD är ett parti som får stöd av allt fler. Det finns nog även i den hedniska världen folk som funderar på att rösta på på dem. Men tänk efter. De är vid sidan av kristdemokraterna riksdagens mest kristna parti. De är om man tar bort en del populism om invandring och integration bara en radikalare version av KD. Som hedning, som asatroende är det knappast meningsfullt att rösta på ett parti som dyrkar Jesus. Erik T Johanssons ord är inte utslag av en troende kristens enskilda tankar, nej hela SD genomsyras av kristendom. ”För oss Sverigedemokrater, vare sig vi är kristna eller inte, är Svenska kyrkan är en viktig del av vår svenska historia och vår svenska kultur som vi inte får förlora.” Citatet kommer från Sverigedemokraterna i Västergötland. Och SD ledaren själv ber ofta till sin osynlige gud.

Att rösta på Sverigedemokraterna är ett hån mot asatron. Rösta inte på Kristus! Kasta ut kristendomen från Sverige!

Henrik Andersson