Öglunda offerkälla

30 maj 2021 ayps är det trefaldighet då tar man och dricker ur källor. Seden är hednisk men togs över av katolikerna. I Öglunda i Skara kommun i Västergötland på bergets Billingens sluttning finns en gammal offerkälla. Här drack IKF ordförande vatten på kvällen. En tanke och hyllning till makterna och källans rådare sändes. Vattnet smakar utmärkt!

Källan kommer från en spricka i berget.
Den rinner ner i vad som kan beskrivas som en liten damm. Den har dock delvis raserats.

Ingenting att fira!

29 maj är sedan tre år tillbaka den så kallade veterandagen. Men Sveriges senaste och förhoppningsvis sista krig utkämpades 1814. Istället är är dagen ett slags FN jippo. Men de svenska medborgare som lejt sig som legoknektar till denna överstatliga organisation har IKF ingen sympati för. Tvärtom anser vi svenskt deltagande med militär personal är ett brott mot svenska folket då det kostar en massa pengar och andra resurser. FN är på det hela taget en ganska onödig organisation och ur ett rent teologiskt perspektiv fyller den ingen funktion. Nej veterandagen är sannerligen ingenting att fira. Vi skäms över de makthavare som var med och bestämde att den 29 maj skulle bli en officiell flaggdag. Vi skäms över de svenska veteranerna som lejt sig till FN tjänst.

Och som vanligt vill vi påpeka att vi bara diskuterar med de som delar vår värdegrund.

Insändare i SLA: Socialdemokraterna borde svarat!

I SLA den 21 maj kommenterar signaturen Göj min insändare som tog upp vilka normer som får kritiseras och inte.

Men personligen tycker jag nog de socialdemokrater som skrivit om normkritik borde besvarat min insändare. Dessvärre så verkar aldrig socialdemokrater besvara mina frågor. Skrev i SLA för några år sedan och frågade hur det är med visionen om ett klasslöst samhälle när så många inom detta parti berikar sig. Den ende som svarade var en oberoende socialist. Gör det ont att besvara mina frågor eller är socialdemokraterna rädda för mig?

Ett sista replik till Göj: I ett fritt samhälle, vad vi än må kalla det, får man kritisera makthavarna, får vi inte kritisera dessa vare sig de är onda eller goda så är vi inte fria. Frihet är det bästa ting, sa man redan på 1400-talet, men den normen tror inte Göj på!

Henrik Andersson

Publicerad i Skaraborgs Allehanda 2021-05-26 http://www.sla.se

Ärkebiskopen anser ursäkt onödig!

I dessa pingsttider då kyrkan firar att Jesus från Nasarets kumpaner började missionera uttalar sig ärkebiskopen Ante Jackelén att det inte är aktuellt med någon så kallad vitbok frö de kvinnor och män som dömdes till döden och avrättades för häxeri i det svenska riket. Det finns ingen mottagare säger ärkebiskopen. Med skådat resonemang kan man begå folkmord och slippa åtal förutsatt att ingen överlevande finns!

Svenska kyrkan vill inte ta och be om ursäkt, nu måste vi mer än någonsin hedningar och häxor bekämpa svenska kyrkan. Övertala alla ni känner som är medlemmar i detta samfund att utträda!