Fredrikstens belägring 1718

Fredrikstens belägring 1718

Enligt vår nuvarande tidräkning stupade Karl XII vid Fredrikstens fästning 30 november 1718. Enligt den dåvarande kalendern, den julianska stupade Karl 10 december och belägringen av Fredrikstens fästning hade påbörjats den 20 november. Men få tycks känna till historien om denna belägring som ledde till den svenske kungens död. Därför kommer här en kort berättelse om Fredrikstens belägring.

1716 var Sverige omringat av fiender. Danskar, polacker, ryssar, preussare och hannovrare hade sett till att Sverige var totalt omringat av fiender. Den svenska militärledningen med den enväldige kungen hade som mål att upphäva inringningen. Genom att anfalla Norge som var en del av Danska riket hoppades svenskarna få förbindelser med omvärlden västerut. Genom att erövra Norge hade man förhoppning att få Danmark att lämna kriget. Hannover hade startat krig mot Sverige. Till saken hör att den furste som styrde Hannover även blivit kung av Storbritannien. Svenskarna hoppades att kunna komma i kontakt med folk på de brittiska öarna som var missnöjda med den nye monarken och därmed tvinga Hannover ut ur kriget.

Men för att lyckas med detta måste Norge erövras. 1716 gjordes ett första försök som misslyckades. Två år senare försökte den svenske kungen återigen inta landet. En armé skulle under general Carl Gustaf Armfeldts ledning ta sig in i norra Norge och inta Trondheim. Kungen själv skulle söderut från Bohuslän inta Norge. Men Norge var inte oförsvarat. Fredrikstens fästning vid staden Fredrikshald måste intas för att invasionen skulle lyckas.

Fredrikstens fästning hade byggts 1661 och befälhavare var Barthold Nicolai von Landsberg, en holsteinare som länge varit i dansk krigstjänst och som erhållit överstelöjtnants grad. Landsberg hade 1800 soldater under sitt befäl. Fästningen hade rikliga förråd och belägen på en bergskam som den är visade sig Fredriksten var en svårintaglig fästning. Det var sent på året så om en belägring skulle lyckas var det tvunget att inte dra ut på tiden. Svenskarna byggde löpgravar och gjorde flera stormanfall mot fästningens skansar. Kung Karl ledde själv belägringen och var med om att storma en skans. Båda sidorna sköt mot varandra och mycket av det svenska grävarbetet skedde då mörkret lagt sig.  Under sig hade kungen Philippe Maigret, en fransk överste som var en av Europas bästa experter på belägringar. Överste Maigret hade 1717 gått i svensk tjänst.

Svenskarnas plan var att gräva löpgravar så nära fästningen som möjligt. Karolinerna hade gott om artilleri, 20 kanoner och 18 mörsare. Svenske kungen hade omkring 20 000 man i sin belägringsarmé. Även om det skulle bli en kostsam belägring så såg det ut som om svenskarna skulle vinna. Delar av det tunga artilleriet hade tagits fram och börjat beskjuta försvararna som dragit sig tillbaka från de yttre fästningsvallarna. På kvällen den 30 november som var en söndag och även första advent skulle Karl XII inspektera en ny löpgrav som gjorts i ordning. Från den nya löpgraven tittade kungen ut mot fästningen. Omkring halv tio träffades den svenske kungen av en kula som träffade ena tinningen och som gick ut på andra sidan av huvudet. Döden var ögonblicklig. Tre dagar efter kungens död beslöts det att belägringen skulle upphävas. Den nye befälhavaren den döde kungens svåger Fredrik av Hessen senare kung Fredrik I gav ordern. Med den svenske kungens död förlorade svenskarna moralen och drog sig hemåt. Omkring 200 svenskar hade mist livet vid Fredriksten och nio norrmän stupat.

fredrikstens-fastning-modern-tid

Fästningen i modern tid.

karl-xii-vid-fredrikstens-fastning

Modern teckning av hur det kan ha sett ut när Karl XII inspekterade den nya löpgraven innan hans stupade.

karl-xii-unifrom-som-bars-da-han-stupade

Den uniform Karl XII hade på sig då han stupade. Finns att beskåda på Livrustkammaren i Stockholm.

Monoteism, makthavarna i Nordkorea och modern asatro

Monoteism, makthavarna i Nordkorea och modern asatro

Nordkorea styrs av en familj som om man får tro dem själva är alldeles utomordentliga. Spelar de golf, ja så slår de ”hole in one” varje gång. De har även uppfunnit maträtten hamburgare (fast varför den har namn efter en tysk stad har de inte lyckats förklara) och mycket, mycket mer. Som utomstående är det lätt att le åt sådana skrönor. Men skrattet fastnar i halsen då man inser att det finns folk som på fullaste allvar tror eller måste tro på detta. Störst bäst och troligen vackrast är diktatorn i landet norr om Sydkorea.

Denna personkult av en familj påminner inte så lite om de religiösa avarter som heter monoteism. Den allsmäktige guden kan allt, ser, allt och hör allt. Denne allsmäktige gud kan i teorin skapa en sten som är så tung att han inte kan lyfta den.

Vare sig ledarna i Nordkorea eller den store ledaren i himlen accepterar opposition och drar sig inte för att straffa alla som uttalar minsta lilla kritik. Till sin hjälp har dock de allsmäktiga och förment goda ledarna inom båda trossystemen angivare, förhörsledare och knektar. Man kan ju förstå att en diktator måste ha hjälp med att förtrycka folk. Men att en allsmäktig gud som kan allt hela tiden lägger ut bestraffning och spioneri på entreprenad är en gåta. Men monoteistiska gudar är ju outgrundliga…

Asatron är dock ett bättre alternativ för en modern människa. Kommunismen kan inte någon vettig människa tro på. Och en allsmäktig gud som inte är så allsmäktig vid närmare granskning är bara värd förakt och löje. Se gudinnorna och gudarna först och främst som poetiska metaforer av mänskliga egenskaper och naturens krafter. Vid närmare eftertanke är ju mänsklig fantasi och naturens makter det mest kraftfulla vi känner till.

kim-jong-un

Tro inte på den här filuren.

montypyhton

Tro inte på den här filuren.

IKF hammare

Finn den inspiration du behöver i asatron. Asatron är ju i mångt och mycket en naturreligion och naturen finns, bara att se dig omkring.

Konstnärer del XXVIII Oskar Andersson

Konstnärer del XXVIII Oskar Andersson

Han var nog något pedantisk tecknaren Oskar Andersson. När han beslutat att med egen hand ta sig av daga skar han upp båda handlederna och sköt sig en kula för pannan. 28 november 1906 gick Sveriges förste serietecknare in i det eviga himmelsljuset.

11 januari 1877 föddes Adolfina och August Anderssons son. Sonen växte upp och började arbeta på Kungliga myntverket, där arbetade hans far. Sonen vantrivdes och började studera teckning vid Tekniska skolan. 1892-1898 studerade Andersson, innan studierna var slut hade debuten kommit 1897 i tidningen ”Strix” som börjat utkomma detta år. Året efter började vår konstnär även göra teckningar i ”Söndags-Nisse”. Vid sekelskiftet gjorde Andersson eller signaturen O A som han också skrev sig två resor till Tyskland och en kort resa till Ryssland. O A är mest känd för sina teckningar men gjorde också några landskapsmotiv i olja.

Oskar Andersson var till sin person inbunden och tystlåten, detta avbröts då och då av infall av ganska absurd art och ibland kunde han sitta tyst i ett sällskap och helt utan förvarning börja gapskratta. Många av O A teckningarna präglas av absurd, ofta svart humor. Denna humor saknar enligt en del bedömare medkänsla och förstående för de drabbade. Ändå eller kanske just därför är O A fortfarande efter hundra år en populär tecknare. Mycket av den absurda humorn är lika gångbar i dag som den var under Oscar II tid.

1902 och framöver gjorde O A Sveriges första serie. Seriens namn var ” Mannen som gör vad som faller honom in”. Något senare gjordes serien ”Urhunden”. Första serien var en till stora delar pantomimserie, även om en del pratbubblor förkommer, där en man gör absurda infall. Mannen tar fram en automobil ur rocken och kör iväg, låter ett stadsbud bära hans ordnar på en finare mottagning, klättrar in i bur med farliga djur och klipper av sig fingrarna när han skakat hand med en man han inte tycker om. Sistnämnda har lett till att i modern tid att O A beskyllts för att vara antisemit. Anledningen är att en person i serien har en stor näsa. Att förlagan till denne stornäste person var en av Anderssons personliga ovänner med namnet Kristiansson med smeknamnet ”Tapiren” har de flesta belackare ingen aning om.

1906 var det en stor militärövning, O A fick i uppgift att som journalist bevaka och rapportera vad som skedde. Den något känslige O A tog dock illa vid sig vid åsynen av skrik och explosioner och hästar som for illa under övningen, han var en stor djurvän. Någon tid senare fattade skaparen av våra första serier beslutet att ta till såväl kniv som pistol. Trots alla tragik med ett självmord, lyste Anderssons makabra humor igenom även efter hans död. O A ville att det skulle stå på hans gravsten ”Här vilar sig Andersson”, men det gick inte prästerskapet med på.

 

o-a-sjalvportratt-olja

o-a-sjalvportratt

o-a-automobil

o-a-snoripa

o-a-stensattare

o-a-mannen-som-gor-vad-som-faller-honom-in-stadbud

o-a-mannen-som-gor-vad-som-faller-honom-in-paraply

o-a-mannen-som-gor-vad-som-faller-honom-in

o-a-mannen-som-gor-vad-som-faller-honom-in-angbaten

o-a-urhunden

Visste du det?

Visste du det?

Skade är styvmormor till Hnoss och Gersemi.

Oden är Truds farfar.

Idun är Odens svärdotter.

Frej är svåger till Od.

Meile och Vidar är halvbröder.

Nanna och Siv är svägerskor.

Forsete är barnbarn till Oden och Frigg.

Dag har en äldre halvbror som heter Aud.

Ull har Tor som styvfar.

Visst är det lätt att hänga med i asatrons alla släktrelationer?

Skade 1

Styvmormor

Thrud 2

Barnbarn

manzanas Idun

Svärdotter

Frej med sädeskärve

Svåger

meile

Halvbror

Siv 8 mars e

Svägerska

Forsete 4

Barnbarn

Audr

Äldre halvbror

Tor 17-12

Styvfar

Nimis brinner!

Nimis brinner!

Konstnären Lars Vilks berömda verk Nimis brinner. Branden startade på kvällen den 24 november och brandkåren har påbörjat släckningsarbetet. Polisen misstänker mordbrand.

Lars Vilks har tidigare hotats till livet av  personer som tror på Allah. Och även om det inte är bevisat att rondellhundar har varit ute och tänt på så kan man inte utesluta att det är anhängare av denna monoteistiska religion som är i farten.

http://www.vilks.net/