Edith Södergran: Var är mitt hemland

Var är mitt hemland…

Vad är mitt hemland…
Vad är mitt hemland? Är det det fjärran stjärnbeströdda Finland?
Likgiltigt vad. Låga stenar, vältren er på flacka stränder.
Jag står på eder grå granit som på en visshet.
Du visshet, du skall alltid strö lager och rosor på min väg.
Jag är den gudom, som kommer med segrande änne.
Jag är den sälla övervinnaren av det förflutna

Edith Södergran

 

Våra fruktbarhetsgudomligheter

Asatron har många gudamakter. De flesta gudamakter har sitt speciella område men en del överlappar varandra. Freja, Sjofn och Lofn är ju alla i olika grad kärleksgudinnor. Oden, tyr och Hermod är krigsgudar. Då är det ju inte förvånande att asatron har flertal fruktbarhetsgudar och gudinnor.

Njord är havets gud, havet som ger näring och rikedom åt folk främst genom fisk, men också genom tång och vrakgods. Havet har ofta varit och är handelsväg.

Njords hustru Njärd eller Nerthus är även hon förknippad med fruktbarhet. Då Njord främst förknippas med hav har hans maka varit såväl associerad med land som vatten. Man drog runt hennes avbild på land men dränkte enligt Tacitus slavar i en sjö till gudinnans ära.

Frej är sonen till Njord och Nerthus. Förknippad med jordbruk och äring som han är dyrkades han och sågs vara gudomlig anfader till sveakungarna. Inte enbart grödor men också handel liksom sin far. Skeppet Skidbladner är ju det ultimata skeppet för en handelsman. Men även erotik som ju även hör till fruktbarhetsgudarnas sfär har Frej hand om.

Freja har många aspekter, kärlek, barnalstring men också liksom övriga familjen fruktbarhetsfunktioner. Freja kan nog ses som en vildare gudamakt än sin bror. Freja har en mer krigisk sida än brodern.

Gefion är ju syster till Freja och förknippas med åkern som plöjs. plogens är denna gudinnans attribut och måhända även oxar som drar plogen hör till denna gudamakts domän.

Gerd är gärdet. Den inhägnade plats där fröet ska sås. Vill man se berättelsen om Frejs frieri till Gerd lite poetiskt så kan man säga det handlar om mödan att få gärdet brukbart så säden kan sås. Gerd är jättinna och det kan ses lite poetiskt så att gärdet måste måste gå från vildhet till odlingsbart område först när människor läs Skirner gjort förarbetet.

Byggver är mäldens gudamakt. Denna del av processen då säd som skördats och blir omvandlad till mäld är en viktig del av det som sedan ska bli öl.

Bejla eller Beila är Byggvers maka som hjälper sin man. Båda står Frej nära.

Härn, linodlingens gudinna ska förstås nämnas. Linodling ansågs så viktigt att det  behövs en egen gudamakt. Även om en del inte fullt så polyteistiska hedningar ansett att hon är en aspekt av Freja.

Jord asynjan vi alla går och trampar på ska nämnas i denna uppräkning av fruktbarhetsgudamakter . Men jorden är inte alltid fruktbar.

Jord har sonen Tor. Tor råder över regnet som behövs för att det ska växa. Men han håller också sin vakande hand över bonden som ju behövs han med för att det ska sås och skördas.

Tors hustru Siv förknippas med skörden. Om Frej är den som ser till att fröet kan gro så är det Siv som ser till att skörden växer till sig och blir färdig för skörd.

Sivs son Ull ser till att solens strålar lyser och ger goda skördar. Han är förbindelsen mellan sol och skörd. Som jaktgud ser han till att folk får hare och älg på bordet.

Frejs skosven Skriner kan lite poetiskt ses som den som ser till att frön sås på åkern men också att åkern blir odlingsbar.

Alla har olika uppgifter, alla behövs alla ska dyrkas!

Hertha Nerthus

Nerthus moder till Frej och Freja. Kanske rentav den första och ursprungliga fruktbarhetsgudinnan?

Skirner förbannar Gerd

Skriner ”förhandlar” ganska omilt med Gerd. Men ska vildmark bli lönsam för odling och skörd, ja då krävs hård möda.

Gefion 2018 7

Gefion förknippas med plogen, ett viktigt redskap om det ska bli fruktbar mark att odla.

 

Vikingarna hade en vett och etikett gudinna!

En religion har gudamakter som förknippas och associeras med det människor tycket är viktigt. Ull är en jaktens gud, för folk anser att jakt är viktigt. Tyr är en av de många gudar som förknippas med krig. Folk tycker det är viktigt med krig, inte bra med krig. Hel är dödens gudinna. Döden är viktig, ofta oönskad alltid hemlighetsfull.

Om asynjan Snotra står det i den yngre eddan: ”Den trettonde är Snotra: hon är klok och belevad. Efter hennes namn sägs den man eller kvinna som är klok vara snotr.”

Klokhet ansåg i äldre hednisk tid vara viktigt, belevad likaså. Vett och etikett kanske man skulle säga idag? Den populära bilden av brutala ohyfsade och vilda vikingar kanske får sig en törn när man betänker att hedningarna hade en gudinna som Snotra.

Man skulle inte bete sig som en tölp i hednisk tid och det finns ingen anledning att göra det i nuhednisk tid heller.

NAS firar tre år.

Nordiska Asa-Samfundet erkändes som samfund av Kammarkollegiet 26 februari 2016. På tre år har NAS som förkortningen för samfundet lyder blivit världens näst största, största finns på Island samfund för människor som tror på Oden, Frigg och de andra gudamakterna som dyrkades i Norden innan monoteismen anlände.

Dock så har en del personer blivit uteslutna ur NAS. Hedendomen  företräds av en brokig skara och många viljor finns det och få vill kompromissa. Men asatron har kommit långt de senaste åren, i såväl Sverige som i utlandet.

En insändare i Skaraborgsbygden: Religionens roll i samhället

Enligt påve Franciskus är två procent av katolska kyrkans präster pedofiler. Eftersom katolska kyrkan har 410 000 präster blir det 8 000. De senaste åren har den katolska kyrkan som är det största kristna samfundet skakats av skandaler som handlar om sexuella övergrepp på barn och ungdomar. Dessvärre är detta ingenting nytt utan har pågått länge.

Dagligen rapporteras det om terrordåd i islams namn. I Sverige har islamitisk terror skördat liv. Många stater i världen styrs enligt islams lagstiftning och kraven på att lagar ska ändras främst inom familjelagstiftning hörs även i Sverige.

I Sverige växer antalet katoliker och muslimer. Dels av folk som flyttat hit men också att folk föds i familjer in dessa religioner. Andra i sin tur konverterar.

Flertalet av katolikerna är inte pedofiler. Flertalet muslimer är inte religiösa fanatiker som begår terrordåd. Men problemen finns och samhället vet inte riktigt hur det ska hanteras. De flesta som bor i Sverige är sekulära. Men människor som är sekulära får ofta för sig att de är normen då det gäller religion.

Religion är en privatsak är en vanlig inställning. Men då tar man fel. För religiösa är religion ett sätt att leva, religionen styr såväl vardag som fest. Religion handlar inte bara om tron att någon övernaturlig makt skapt världen och om det finns ”liv efter döden”.

Debatt måste föras om vilken roll religionen får spela och inte spela i Sverige. Sverige idag är mångreligiöst. Flera religioner ska samsas i samma land. Förutom katoliker och muslimer som nämns i ovan finns det ateister, pastafarier, wiccaner, scientologer, mandéer, och asatroende.

Religionen är tillbaka och alla religiösa anser inte att religion är en privatsak eller kulturell identitet.

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2019-02-24 http://skaraborgsbygden.se

Mer än någonsin behövs Syn, Hlin och Eir!

Nu när alla is-terrorister ska komma ”hem” till Sverige behövs asynjorna Syn, Hlin och Eir.

Syn ska neka terrorpacket inträdde i Sverige.

Hlin ska skydda oss mot terrordåd.

Eir ska läka skadorna som uppkommer.

Syn: Låt inte packet komma hit!

Hlin: Skydda oss mot terrorn!

Eir: Hela skadorna som muslimerna tillfogar oss!