Vi firar tio år!

Idag för tio år sedan tog Ideell Kulturkamp för den 26 november 2012 registrerades bloggen sedan domänen som verkat för hedendom och folkupplysning. Må makterna vara med alla de som uppskattar vårt arbete! Hell asatron!

Inför 2023

Än är det mer av en månad kvar av det hårda året 2022. Men redan nu eftersöker vi tips och förslag om hur Ideell Kulturkamp ska utvecklas samt vad man ska skriva om. Kommentarer kan ges på bloggen eller sickas till ideellkulturkamp@hotmail.se

Högervindar är inte av godo de heller!

Det är nog inte för mycket sagt att pendel inom svenska kyrkan men också samhället stort går från vänster till höger. SD är näst största parti i riksdagen, den bullersamma ärkebiskopen Jackelén har avgått och krav på avkragning av präster som inte vill viga samkönade stoppas. Men är det bra för hedningar som tar avstånd och försöker motarbeta all form av kristendom? Den kvinnliga ärkebiskopen skrämde iväg många från kyrkan men hyllades av de mer politisk korrekta som ofta inte är intresserade av religion alls bara av kyrkopolitik. Den avgående ärkebispen har varit en nyttig idiot för oss som avskyr och rentav hatar Jesus. Att en och annan besviken kristen vänt denna tro ryggen och med hug i håg blivit hedning beror i en del fall på grund av all politisk korrekthet Högervridningen är knappast bra för oss om den får folk att stanna kvar i kyrkan. Några vänsterkristna måhända blir arga och går ur i protest men dessa är av inget värde för oss som tror på Freja och Siv.

Vi är emot alla former av monoteism och alla former av kristendom. Förvisso är en del former av denna usla tro sämre än andra men ingen är bra. I ett samhälle där SD och KD har inflytande och makt är det inte lätt att åkalla Hlin och Eir. Ingen ärlig hedning lever efter gamla eller nya testamentet, ingen ärlig hedning som offrar till Frej och Magne lierar sig med vare sig Fenrir eller Jörmundgand. De nya högervindarna kan kanske öppna en och annan instängd dörr och fönster i svenska kyrkan, men de är inte av godo för oss som vill se Jesus korsfäst en gång för alla!

Wotans seger kommer då Jesus är besegrad!

Loke är en bra gud!

Loke är en bra gud!

Ja han är bra för dig som alltid:

Trampar i klaveret.

Snackar en massa strunt.

Gillar att utmana och provocera utan anledning.

Har ett förvirrat könsliv.

Inte vågar stå för det du har sagt.

Har en massa barn du inte har reda på.

Snarstucken och långsint.

Avundsjuk men också inställsam.

Ömsom praktiserar självförakt men även övermod.

Inte tänkvärda ord av Jesus

Ja sagofiluren Jesus sa mycket. Det mesta är dumt och rentav elakt. Här följer några. Vi vill också påpeka att vi inte diskuterar med folk som inte delar vår värdegrund. Folk eller fä som inte delar vår värdegrund får inte komma till tals.

”Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av – behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. – Jag säger er att på den dagen skall det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad.”

Johannesevangeliet kapitel 10

”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Johannesevangeliet kapitel 13

”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge”

Johannesevangeliet kapitel 14

”Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp.”
Lukasevangeliet kapitel 12

”Jag säger er: var och en som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Men mina fiender, de som inte ville låta sig styras av mig, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn.”

Lukasevangeliet kapitel 19

”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” Men Jesus svarade: ”Följ mig och låt de döda begrava sina döda.”

Matteusevangeliet kapitel 8

Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och var och en får sin familj till fiender.

Matteusevangeliet kapitel 10

Din förbannade dåre, du är ond och elak. Du borde vid alla gudars namn korsfästas. Ja vi förmodar att Pontus Pilatus sa något i den stilen.