Nya rön om Karl XII död

Nya rön om Karl XII död

Några dagar innan krigarkungen Karl XII dödsdag kom besked från Finland att kungen av allt att döma stupade från en fientlig kula och inte dog för en lönnmördares hand. Docenten vid Uleåborgs universitet Juho-Antti Junno Uleåborgs som lett arbetet är övertygad om att man nu en gång för alla löst gåtans lösning. Detta betyder att sägnen om en knapp från kungen uniform får läggas åt sidan för all framtid.

Man menar på att det inte är en gevärs eller pistolkula som dräpt kungen utan av en ammunition av typen kartesch som avfyrades av kanoner. kartesch kan nästan beskrivas som en slags hagelkula och de användes för att hålla fiender borta främst då infanteri. Försvararna från fästningen som kungen belägrade befann sig omkring 200 meter ifrån kungen som inspekterade en skyttegrav då han träffades.

Kanske kan man ta reda på vem det var som avfyrade kanonen?

https://svenska.yle.fi/a/7-10023360
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kartesch
https://svenskhistoria.se/nya-finska-ron-om-karl-xiis-dod/
https://www.oulu.fi/en/news/test-shots-fired-researchers-confirm-king-charles-xii-killed-enemy-fire

Vilken gudamakt ska vi uppmärksamma 2023?

Varje år så uppmärksammar vi en gudamakt lite extra. I år är det Siv. 2021 var det Hlin och året innan var det Eir. Oden, Tor, Frej, Njord, Freja och Frigg har också de varit årets gudamakt. Nu önskar vi synpunkter på vem som ska bli 2023 års gudamakt som får dikter och artiklar till sin ära. Skriv i kommentar på bloggen eller till ideellkulturkamp@hotmail.se

Siv asynjan som vi uppmärksammat extra 2022. Vilken blir det nästa år?

Dikt: Då vi går över Gjallarbron

När vi går över Gjallarbron

Jag ägnade all i tid till att tjäna pengar och guld,
enda önskan bli mäktig och rik,
att bli någonting.
Men allt det där är nu ingenting
då jag går över Gjallarbron,
då jag går över Gjallarbron.

Nöjen och kvinnor det var mitt liv,
öl och vin och mer därtill, var damernas favorit
tog kvinnor med både glädje och lust.
Men allt det där är nu ingenting
då jag går över Gjallarbron,
då jag går över Gjallarbron.

Självisk och brydde mig bara om mig själv,
föraktade så väl hög som låg,
var förmer och alltid avundsam.
Men allt det där är nu ingenting
då jag går över Gjallarbron,
då jag går över Gjallarbron.

Mitt liv var för andra,
alltid hjälpsam och snäll,
självutplånande och alla till lags.
Men allt det där är nu ingenting
då jag går över Gjallarbron,
då jag går över Gjallarbron.

Ja ingenting spelar någon roll,
allt som hänt är nu över och förbi,
god eller ond, dum eller klok.
Men allt det där är nu ingenting
då vi går över Gjallarbron,
då vi går över Gjallarbron.

Vi firar tio år!

Idag för tio år sedan tog Ideell Kulturkamp för den 26 november 2012 registrerades bloggen sedan domänen som verkat för hedendom och folkupplysning. Må makterna vara med alla de som uppskattar vårt arbete! Hell asatron!

Inför 2023

Än är det mer av en månad kvar av det hårda året 2022. Men redan nu eftersöker vi tips och förslag om hur Ideell Kulturkamp ska utvecklas samt vad man ska skriva om. Kommentarer kan ges på bloggen eller sickas till ideellkulturkamp@hotmail.se

Högervindar är inte av godo de heller!

Det är nog inte för mycket sagt att pendel inom svenska kyrkan men också samhället stort går från vänster till höger. SD är näst största parti i riksdagen, den bullersamma ärkebiskopen Jackelén har avgått och krav på avkragning av präster som inte vill viga samkönade stoppas. Men är det bra för hedningar som tar avstånd och försöker motarbeta all form av kristendom? Den kvinnliga ärkebiskopen skrämde iväg många från kyrkan men hyllades av de mer politisk korrekta som ofta inte är intresserade av religion alls bara av kyrkopolitik. Den avgående ärkebispen har varit en nyttig idiot för oss som avskyr och rentav hatar Jesus. Att en och annan besviken kristen vänt denna tro ryggen och med hug i håg blivit hedning beror i en del fall på grund av all politisk korrekthet Högervridningen är knappast bra för oss om den får folk att stanna kvar i kyrkan. Några vänsterkristna måhända blir arga och går ur i protest men dessa är av inget värde för oss som tror på Freja och Siv.

Vi är emot alla former av monoteism och alla former av kristendom. Förvisso är en del former av denna usla tro sämre än andra men ingen är bra. I ett samhälle där SD och KD har inflytande och makt är det inte lätt att åkalla Hlin och Eir. Ingen ärlig hedning lever efter gamla eller nya testamentet, ingen ärlig hedning som offrar till Frej och Magne lierar sig med vare sig Fenrir eller Jörmundgand. De nya högervindarna kan kanske öppna en och annan instängd dörr och fönster i svenska kyrkan, men de är inte av godo för oss som vill se Jesus korsfäst en gång för alla!

Wotans seger kommer då Jesus är besegrad!