HÄMND!

Asatron har ödesgudinnor, Urd, Verdandi och Skuld och därmed tror hedningen på ödet. Asatron har en läkekonstgudinna, Eir och därmed tror hedningen på medicin och vetenskapliga landvinningar. Ett flertal kärleksgudinnor finns, Freja, Sjöfn och Lofn så hedningen tror på och kan både ge och ta emot kärlek. Hedningen har även några gudar som i princip bara ägnar sig åt hämnd. Vidar ska hämnas Oden och Vale hämnades Balder. Men när man kommer till hämnd och talar om religion och hämnd blir det svårt.

Asatron har inget budskap om att man ska ”vända andra kinden till”. Inte heller har man något ”öga för öga, tand för tand”. I förkristen tid var hämnd ett sätt att utöva rättvisa. Skadar du mig så skadar jag dig. Dödar ni en av oss dödar vi en av er. Men man kunde förlikas. Man behövde inte slåss till sista blodsdroppen för varje konflikt och träta. Jämfört med kristendomen som fortfarande även hos en och annan hedning men också för samhället i stort där man ömsom pendlar mellan gamla testamentet och det nya testamentet så går man en slags medelväg. Man vänder inte andra kinden till.

”Gör det ond, så säg att det gör ont”, står det i Havamal. Det betyder att man inte ska tåla onödiga trakasserier eller kränkningar. I dagens Sverige får varenda skolunge höra att de inte ska bry sig när de mobbas eller utsätts för förolämpningar och våld. Man ska ha överseende och inte göra väsen av sig. Nej foglig och bekväm ska medborgaren vara. Även den vuxne medborgaren förväntas vända andra kinden till. Ljuger en politiker, ja då ska man ha överseende och inte göra väsen. det är som det är gör det bästa av situationen och se tiden ann. Fungerar en tid tills alla politiker och alla partier är lika dåliga. Säger de ensamkommande flyktingbarnen med skägg och mustasch att de är barn och inte har några vuxna släktingar då ska man vända andra kinden till. Ha lite överseende för överseendets egen skull. Hämnas genom att skicka hem dem går inte.

Men sådant trams kan man inte hålla på med om man är en hedning som tror på Vidar och Vale. Mjäkighet, kompromisser och konsensus för sakens egen skull finns inte. Ibland måste man hämnas. Hämnd är inget ont, hämnd är inte fel. Visst kan man diskutera när det går för långt. Men rent principiellt är hämnd bra och positivt. Om du inte vill ska du inte behöva känna dig tvingad till att förlåta folk som velat göra dig illa. Hu många elever har inte tvingats skaka hand med sina plågoandar bara för att lärarna vill ha en lugn arbetsmiljö?

Bråkstaken Paolo Roberto förstår inte att folk vill hämnas för att han sprang runt och slogs i sin ungdom. Han kan inte heller riktig förstå att folk inte vill ha överseende med hans sexköp trots att han gått ut offentligt och gjort avbön. Hans sambo hyllas dock för att hon förlåtit honom. Mer hednisk är skribenten Cissi Wallin som hämnas på en person som hon menar har begått övergrepp. Nu är det hon som är illa ute för att hon hämnas med att ge ut en bok. Här tycker en del att hennes hämnd går lite för långt, men hon står på sig. vi kan nog utgå från att Vidar föredrar Cissi Wallin framför Elin Härkönen.

stå på er alla hämndlystna hedningar men låt inte hämnden gå överstyr! Skade ville hämnas sin far men gick med på förlikning. Det tjänade hon på för hon blev en asynja tack vare detta. Sedan passade hon på att hämnas när Loke skulle få sitt straff!

Dags att hämnas säger Vidar!

Skade vet hur man skadar, men kan också om det behövs gå med på förlikning.

Vi hedningar ska hämnas på monoteisterna, annars är vi inte värdiga att dyrka Vale och Vidar!

Asarna är inte onda eller grymma. Men ibland får man säga ifrån. Man får inte vara blöt inte som jämtgubben sa!

Insändare i SLA: Bravo Bengt!

Håller med Bengt Sjökvist i allt han säger. Men jag suckar högt. Liberalerna, riksdagens mest onödiga parti, visar sig vara lika onödiga i lokalpolitiken. Lite elakt men ack så sant har man sagt om liberaler att de har åsikter om allt men de gör ingenting för att förverkliga dem.

Ena stunden ska de ha världens bästa skola och världens bästa omsorg, men de vill inte ha skattehöjningar som ska betala detta. Istället snobbar de runt med sitt favoritord valfrihet. Denna valfrihet betyder de facto att din skola och din vård beror på din plånboks innehåll!

Henrik Andersson

Insändare i Skaraborgs Allehanda http://www.sla.se

Må Eir vara med er inför hösten!

Nu är ledigheten för de flesta över för sommaren. Arbeten och studier återupptas. Men man vet inte var vänner och kamrater varit. Så följ restriktioner noga och försök undvika smitta. Ställ krav om ni anser arbetsgivare eller ansvariga för utbildning inte uppfyller säkerhet. Må Eir vara med er inför hösten!

Religionsnyheter augusti 2020

Religionsnyheter augusti 2020

Svenska kyrkan utrotar fladdermöss

På Gotland lever fladdermössen farligt. Många av dem bor i gamla kyrktorn men sedan samfundet svenska kyrkan började med så kallas fasadbelysning på 1990-talet har populationen av fladdermöss minskat då de störs av ljuset. Situationen är så allvarlig att brun- och grålångöra riskerar att utrotas.

Koranen får inte brännas

Konstnären Dan Park hade bjudit in en dansk politiker till Sverige. De skulle göra en markering mot islam genom att offentligt bränna ett exemplar av koranen, muslimernas skrift som anses vara helig. Detta har stoppats av myndigheterna. Det ska tilläggas att Islamiska staten bränner människor.

Ett exemplar av koranen samt ett vapen ämnat att skjuta människor med.

Sommarblot i Östergötland

Nordiska Asa-samfundet hade blot vid Rökstenen, Östergötland den 25 juli. 50 personer deltog. Man följde restriktionerna om att maximalt får 50 personer träffas i de nu rådande coronatiderna.

 

Insändare i NLT: Är Bengt Åkes bror?

Om man inte visste bättre kunde man tro att Björn Sjöstedt är Åkes bror! Storebror Björn rycker in när busen och gudsförnekaren Henrik retar lillbrorsan Åke. Men ärligt, behöver en biskop en storebror som förvarar honom? Inte ens Jesus gillade när Petrus drog sin klinga när han skulle arresteras.

Jag är inte kristen, inte med i något kristet samfund och är inte kristen ens i någon kulturell eller moralisk/etisk form. Anledningen är att jag skriver detta är att jag har haft att göra med folk förr som tror att alla har någon positiv syn på kristendomen. Men jag är som sagt en mycket okristen person. Jag ogillar alla former av kristendom. En annan kristen vid namn Åke, med efternamnet Green dömdes men friades senare för hets mot folkgrupp för att han enligt sin kristna tro ogillade homosexuella. Undrar vad Sjöstedt anser om denne fromme kristne?

Jag är som sagt inte kristen och anser i princip att denna religion samt dess syskonreligioner judendomen och islam inte hör hemma i vårt moderna samhälle. Lika lite som jag anser att en läkare av i dag ska hämta sin kunskap i en läkekonstbok från medeltiden. Jag anser i princip att alla abrahamitiska religioner inte ska ta del av samhällsdebatten. Sverige är i dag ett mångreligiöst land där det finns såväl satanister, buddister, asatroende och hinduer. Ska då i detta mångreligiösa land ändå samfundet svenska kyrkan har någon särställning trots att den skilts från staten? Nej anser jag!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Nya Lidköpingstidningen 2020-08-27 http://www.nlt.se

Cissi Wallin vår tids Brynhild?

Cissi Wallin vår tids Brynhild?

Brynhild är en av de mest intressanta karaktärerna i eddans hjältesagor. Hon går sina egna vägar. Det slutar förstås inte alltid bra men hon ger sig inte. En del beslut hon gör är inte alltid förståndiga men det struntar hon i. Till slut avslutar hon allt med kniv i egen hand. Men som ett sista bevis på sitt trots och envishet på vägen till dödsriket ger hon svar på tal till en jättinna. Brynhild kungadottern som blev valkyria går alltid sina egna vägar.

Cissi Wallin gör det samma. Hon viker inte ner sig eller ändrar sin synpunkt. Hon anser sig har utsatts för övergrepp (artikelförfattaren tror hon har rätt) och är förstås heligt förbannad på att hon döms för förtal och att XYZ inte dömts för sitt brott. Ta skeden i vacker hand, gå vidare, gör det bästa möjliga av situationen? Inte alls! Istället ger hon ut en bok. När förlaget fegar ur låter hon ändå boken publiceras trots att hon vet att det kan bli problem med juridiken.

Brynhild hamnar i en slags konflikt med hela världen, Wallin gör samma sak. Men de går med högburet huvud även om det leder till fördärvet. Det inger respekt. Om du tror du har rätt så kompromissa inte utan gör vad du kan.

Henrik Andersson

Och som vanligt diskuterar vi bara med folk som delar vår värdegrund.

Wallin

Brynhild