Dikt: Fylgia

Fylgia

Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
när jag drags av det låga mot dyn,
du skygga, förnäma, sky mig ej,
när med lumpna tankar jag skymmer din rena gestalt,
som svävar i skönhet och stjärnglans
och drömmar av ljus för min syn
så nära mig,
men så fjärran dock
som den fjärran, fjärran skyn,
du eftertrådda, du oåtkomliga,
du flicka av skönhetslängtan,
du väsen i dräkt av livets skiraste silverskir
med lyckliga drag och kärlekens skäraste törnrosskimmer i hyn.
Fylgia, Fylgia, fly mig ej,
du skygga förnäma, sky mig ej,
du min skönhetslängtan,
som mot dagens sorger
är min skyddande tröst i nattens syn!

(Gustaf Fröding)

Kärnvapen = Hybris

I den grekiska religionen var den enda egentliga synden som människor kunde göra sig skyldiga till hybris. Människornas dårskap kunde Olympens gudar tåla och fördraga men när enfaldiga människor trodde de kunde jämföra sig eller till och med tro att de var bättre än gudarna, ja då straffade dem hårt. gudarna och för all del gudinnorna kan ses som väl svartsjuka och inskränkta men det handlar egentligen om att hellre stämma i än än i bäcken. Övermod leder bara till mer övermod.

Nu har människan dårskap och övermod gått för långt. I samband med att man såväl uppfunnit kärnkraft som kärnvapen så det det nog risk att gudarna hämnas. För 75 år sedan visades denna dårskap i förintelsen av två japanska städer!

Nog är det ett intressant faktum att dödsrunan inom asatron påminner om en känd fredssymbol? Fred blir det efter det stora kärnvapenkriget då alla är döda! Hedningar måste hjälpa gudamakterna att skjuta upp domedagen även kallad ragnarök, inte skjuta upp kärnvapen missiler!

 

Debattartikel i Skaraborgsbygden: Låt debatten om dödshjälp börja nu!

Publicerad 7 augusti 2020 i Skaraborgsbygden

För en tid sedan hjälpte en svensk läkare sin svårt och obotligt sjuke patient att lämna jordelivet. Läkaren anmälde sig själv till polisen efteråt. Såväl de avlidne som läkare hoppades att det skulle uppstå en debatt om eutanasi (dödshjälp) men det har inte blivit så mycket av denna debatt.

Sverige har ofta varit en föregångsland men när de gäller frågor om dödshjälp då ligger vi kvar på en medeltida nivå. Kristendomen som anlände till Norden under medeltiden menade så att självmord av alla de slag var synd. Denna inställning lever kvar än idag tusen år senare. I Sverige har vi en lång tradition av konsensus. Det är nog bra om man ska bygga upp ett folkhem, men när man kommer till frågor då man inte kan kompromissa, ja då blir det tvärstopp. En av anledningarna till att debatten om folk vill avsluta sina liv går i stå handlar just om det faktum att man inte kan kompromissa fram en lösning som tillfredsställer de flesta. Men det är fegt. Mannen som fick hjälp att lämna jordlivet hade planer på att åka till Schweiz men coronaepidemin förhindrade detta. Svenska makthavare är så fega att de låter Schweiz ta hand om våra problem.

Jag är själv för eutanasi. Jag är inte kristen, jag anser inte självmord i någon form är en dödssynd som straffas i all evighet. Trots att all färre personer är kristna i vårt sekulära samhälle så är det kristna normer som gäller när det gäller döden. Jag som inte är kristen vill inte att någon aspekt av mitt liv ska påverkas av en religion jag inte tror på. Vidare har utvecklingen gått så långt att människan kan hållas vid liv på mer eller mindre konstgjord, men till vilken nytta och glädje då?

Ska jag tvingas åka till andra länder om jag blir obotligt sjuk bara för att makthavarna i Sverige är fega? Det är väl dystert. Låt debatten om dödshjälp börja nu!

Henrik Andersson

 

Säg nej till atombomber av teologiska skäl!

Av teologiska skäl, säg nej till kärnvapen! som hedning har man en plikt, det är att skjuta upp ragnarök. Skjuta upp domedagen, inte skjuta ihjäl mänskligheten! Atombomberna har gjort att människor har förmåga att leka gud. Men när klåpare leker händer olyckor. Människor är inte gudar och ska inte syssla med domedagskrig. Asatron har krigsgudar, men inte ”utrota allt liv gudar”!

Kräftkalas

Kräftkalas

Kräftkalas, kräftkalas, nu är det kräftkalas
Nu ska det bli ett jävla hålligång
Kräftkalas, kräftkalas, vi tömmer våra glas
Och vi festar och vi skrålar natten lång
Kräftkalas, kräftkalas, med utstuderad grace
Vi sväljer nubbarna med elegans
Kräftkalas, kräftkalas, nu är det kräftkalas
Och där uppe lyser månen gul och grann

Månen lyser så grant över fjärden, när vi ror ut med ekan igen
Och så lyfter vi upp lilla mjärden, och tar upp våra kräftor i den
Och dom kokas väl uti salt och lite dill
Och dom smakar bäst med lilla nubben till

Kräftkalas, kräftkalas, på vårat kräftkalas
Då är vi lika fulla alle man
Kräftkalas, kräftkalas, och många supar tas
Så vi dricker allihop så fort vi kan
Kräftkalas, kräftkalas, vi fyller våra glas
Med den ädla drycken från vår apparat
Kräftkalas, kräftkalas, vi kommer i extas
Och där uppe lyser månen gul och grann

När dom svalnat en stund är det färdigt
Att ta plats vid vårt dukade bord
Färska kräftor dom smakar ju härligt
Det kan inte beskrivas i ord
Lite rostat bröd blir en läcker attiralj
Sen så åker supen ner i vårat svalg

Kräftkalas, kräftkalas, nu är det kräftkalas
Nu ska det bli ett jävla hålligång
Kräftkalas, kräftkalas, vi tömmer våra glas
Och vi festar och vi skrålar natten lång
Kräftkalas, kräftkalas, med utstuderad grace
Vi sväljer nubbarna med elegans
Kräftkalas, kräftkalas, nu är det kräftkalas
Och där uppe lyser månen gul och grann
Javisst!

Kräftkalas, kräftkalas, på vårat kräftkalas
Då är vi lika fulla alle man
Kräftkalas, kräftkalas, och många supar tas
Och vi dricker allihop så fort vi kan
Kräftkalas, kräftkalas, vi fyller våra glas
Med den ädla drycken från vår apparat
Kräftkalas, kräftkalas, vi kommer i extas
Och där uppe lyser månen gul och grann
Kräftkalas, kräftkalas, vi kommer i extas
Och där uppe lyser månen gul och grann
JA!

(Errol Norstedt)