Skade älskar ljudet av ylande vargar!

Av teologiska skäl gillar vi vargar. Oden har två vargar och Skade gillar dem likaså. Visst erkänner vi hedningar att alla vargar inte är bra men det är främst jättar som ser ut som vargar eller har vargskepnad. Fenris är mer jätte än varg och denne son av Loke biter av handen på Tyr.

Vargdebatten är hetsig och varghatarna drar sig inte för tjuvjakt. De vill utrota vargen. Men vi hedningar kan inte acceptera detta, ty om våra gudar gillar vargar, ja då får vi vara så goda att göra det vi också. att utrota djurarter som gudarna skapat är tecken på hybris och det är hädelse.

Så var för vargar och kontakta myndigheterna om ni vet att tjuvjakt på varg förekommer!

Skade älskar ljudet av ylande vargar!

Trans och trams hör inte hemma inom asatron!

Hybris, att leka gud eller utmana gudarna var enligt de gamla grekerna det värsta man kunde göra och som var totalt oförlåtligt. Människor får dock ofta hybris och det går som det går. Jagar man för mycket djur finns det ingenting kvar att jaga och man riskerar att svälta. Dikar man ut för många vattendrag har vattnet ingenstans att ta vägen och det blir översvämningar. Listan kan bli lång och ibland har människor lärt sig av misstagen den hårda vägen och ibland har man inte gjort detta alls. Påskön hade en intressant och unik civilisation men alla träd fälldes och det blev inte mycket kvar av livet på ön. Mammutarna försvann på grund av människan för att ta ett annat exempel.

Så kallade vetenskapsmän håller på med kloning och modifierar gener. Det kommer nog sluta illa det med. Politikerna är nog värsta bovarna för de bestämmer vad som tillåts och inte tillåts. Nu försöker politiker införa ett tredje kön. Hade det bara gällt de extremt få individer som föds som hermafroditer vore det kanske en sak men nu med alla trans och trams personer som trots att de hela tiden snyftar om att de är en utsatt minoritet så har de såväl första som andra men framförallt tredje statsmakten som backar upp dem. Dessa människor hatar verkligen naturen. De avskyr moder Jord, drivs av hat mot det gudarna skapat. Varför kanske inte är så lätt att förklara men det handlar nog avund. Naturen satte lagarna men de fick inte vara med och bestämma dess lagar. Man kan inte eller vill inte erkänna att man är en liten och i det stora perspektivet obetydlig invid och som trots och protest mot detta leker man gud. Vi kan nog gott utgå från att de som håller på med trans och trams inte anser att evolutionen gäller människan. De påminner lite om monoteister som anser att människan har en särställning bland de andra livsformerna. Sistnämnda är ett öppet hån mot naturen.

Loke kunde inte uthärda att han bara var en jätte och ingen gud. Han beslöt sig då för att med list bli Odens blodsbroder men kunde ändå inte förmå sig på grund av sin opportunism och själviskhet att följa regler och normer. Nej han måste till varje pris utmana och provocera. Ibland var han man, ibland kvinna och sedan man igen. Far men också mor. Hatet och avunden gjorde att han dödade Balder. Nu är han fjättrad och lider sitt straff. Loke fick hybris och det borde mången tramsa tänka och fundera på!

Bokrecensioner i coronatider

Många fördriver tiden med att läsa böcker när viruset härjar och samhället är mer eller mindre stängt ner. Om någon bokläsande medmänniska läst en någorlunda nyligen publicerad bok, den ska ha kommit ut senast för ett år sedan och vill skriva en recension mottages detta med tacksamhet.

Skriv till ideellkulturkamp@hotmail.se

Dikt: Om Gud finns

Om Gud finns

Om Gud finns,
finns gud i det porlande vattnet, i den friska luften,
i musiken, i konsten.
Gud finns i ljuset, i poesin, i det rubinröda vinet,
i det goda samtalet, i vänskapen och sist men inte minst,
i kärleken.
I kärleken bor Gud i det porlande vattnet,
i den friska luften, i musiken, i konsten.
Gud finns i ljuset, i poesin, i det rubinröda vinet,
i det goda samtalet, i vänskapen och sist men inte mins,
i kärleken.