Skön avslutning på sommaren 2019

Sommaren är snart slut, men ingen hedning gråter tårar för det, snart är hösten här och efter den kommer julen, den mest hedniska av alla högtider.

Kristendomen vacklar så smått och allt fler har insett att det inte riktigt går att försöka anpassa islam till dagens samhälle. Med lykta och ljus försöker makthavarna hitta en politisk korrekt islam som kan jämföras med den lika politiskt korrekta samfundet svenska kyrkan som snart inte finns då folk lämnar i tusental varje månad.

Inget runförbud verkar det bli detta år och asatron växer sakta men säkert.

Allt är inte bra, men allt är inte dåligt.

Ha en skön avslutning på sommaren 2019 önskar IKF!

Se det med ett leende: Honungens dag

Se det med ett leende: Honungens dag

Honungsbin samlar in nektar och pollen. Av detta producerar de sedan en sockelösning som kallas för honung. Troligen har människor i alla tider eftertraktat honung men som alla vet stick bin så det söta får lät en bismak!

När man började med att bygga olika bostäder, kupor för bina vet man inte, innan var man tvungen att ta honung från vilda bin. Den moderna kupan som idag används kommer från mitten av 1800-talet. Honung har alltid varit populärt. I en tid då få sötningsmedel fanns var honung eftertraktat. Tidigt kom man på att honung kunde användas i det vi kallar mjöd, en alkoholhaltig dryck med honung som bas. Denna dryck var det inte alla som hade råd med. I religionen spelade mjöd en viktig roll och det sades att även gudarna drack denna söta dryck.

Inom asatron finns det en gudinna som förknippas med honung. Hon heter Beyla och stå asaguden Frej nära.  Beyla ibland stavad Bejla har en make som heter Byggvir som förknippas med öl.

Efter att kristendomen segrat började man även tillverka ljus av binas vax vilket ledde till ökad hushållning av bin. Idag används honung som sötningsmedel men intresset för mjöd har ökat, lite beroende på att asatron kommit tillbaka som officiell religion.

Honungens dag firas den 20 augusti beroende på att då är den mesta honungen skördad i Sverige. Sveriges Biodlares Riksförbund ligger bakom idén med en dag till honungens ära. Det uppskattar Beyla!

Beyla, välsigna mjödet och skydda bina!

Skandinaviska förbundet lägger ner!

Vi har fått budskapet att Skandinaviska förbundet lägger ner sin verksamhet. Denna nationella organisation var mycket influerad av kristendomen och IKF tog avstånd. Vi hälsar beskedet med glädje. IKF är inte principiellt emot nationalism eller patriotism. Men vi är av principiella skäl emot alla former av kristendom.