Tråkig nyhet från Rom!

Tråkig nyhet från Rom!

Anders Arborelius har blivit kardinal, påven har för första gången i katolska kyrkans historia gjort en svensk medborgare till detta höga ämbete. Detta är förstås någonting tragiskt. Den svenska kyrkan ruttnar inifrån och det är bra. Men med Anders Arborelius som kardinal kan intresset växa för katolicismen, den form av kristendom som förstörde asatron. All kristendom är dålig, och katolicismen är en av de värsta formerna av kristendomen.

Och som vanligt diskuterar vi bara med folk som delar vår värdegrund. Och vi vill påpeka att det inte är rasism att kritisera kristendomen!

Möte i Uppsala, blot i Anundshög

Möte i Uppsala, blot i Anundshög

Fyra personer besökte i föreningens namn Uppsala midsommardagen. Med start vid Engelska parken besöktes universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Elle rättare sagt man var utanför för det var stängt. Turen gick ner på staden via Universitetshuset och universitetsparken  där runstenar beskådades. Turen gick ner på staden och brunnen som ägs stå på platsen där Erik Jedvardsson miste livet besöktes. Turen fortsatte ner till Västgöta nation. Då en i sällskapet varit medlem i VG kunde det lilla sällskapet komma in där. Turen fortsatte ner till centrum och en matrast gjordes. Lämpligt då kom det en liten regnskur. Stora torget besöktes innan turen gick tillbaka. Tre i föreningen vågade sig in i Uppsala domkyrka, men en i gruppen vägrade av religiösa skäl. Efter att ha besökt universitetsparken parken och tittat på alla runstenar, vilka de flesta dessvärre är av kristen typ fortsatte färden till Anundshög.

Vid Anundshög var det mycket folk. Dagen innan hade det firats midsommarafton där och en majstång hade rests vid gravarna. Ett blot hölls vid Anundshög. Mjöd och vin offrades till makterna. Då de flesta varit med vid Anundshög och en av deltagarna varit med vid ”mordvandringen” i Uppsala för några år sedan kan man säga att sammankomsten blev en slags ”favorit i repris”.

Utsikt från Carolinabacken ner mot Odenslund och domkyrkan.

En av få runstenar i parken med hedniskt motiv.

Efter att ha betittat platsen där kung Erik dog går färden vidare till platsen där sydowska mordet utspelades.

Västgöta nation

Inifrån Västgöta nation.

En mycket tarvlig bild. Den kristne kung Olov den helige står på en hedning. men hedningen ser ganska morsk ut. Han är slagen, men inte besegrad.

Den mäktiga runstenen vid Anundshög. Här finns runsten, gravhögar, skeppssättningar och mycket annat från hednisk tid. Platsen förstörde delvis av de kristna, men är nu vackert restaurerad.

Vad vore en midsommar utan en majstång?

 

Simma lugnt!

Ovanstående bild heter ”Den vilande Ran”. Havets gudinna vilar sig. Och Ran hon hälsar till oss alla. ”Simma lugnt, om det inte är på tid. Simmar ni inte lugnt finns det risk att ni får kramp. Men då kommer ni på fest hos mig. OBS! Detta festerbjudande gäller bara för de som drunknar till havs. Drunknar ni i bäckar, åar och sjöar så hälsa näcken från mig!”

Gudlösa religioner

Gudlösa religioner

De gamla romarna misstrodde såväl judar som kristna. De tyckte det var något skumt med dessa religioner. De hade bara en gud, och denne ende gud var osynlig. Förbudet mot att avbilda denna gud ansågs vara extremt märkligt. Detta gick väl an så länge judarna höll sig för sig själva. Men när judarna och de kristna påstod att deras gud var den ende guden, då blev det problem.

Idag är det vi polyteistiska hedningar som ses över axeln. Att tro på många gudar i ett samhälle som har monoteism som norm är ibland komplicerat. Men ta då de gamla romarna till hjälp. Säg till kristna, muslimer judar och andra filurer som tror på bara en gud att en gång var polyteismen norm och monoteismen något udda och suspekt.

Om asatron ska komma tillbaka, då måste monoteismnormen avskaffas!