IKF hedrar gudinnan Zisa!

IKF hedrar gudinnan Zisa!

Sveberna var ett germanskt folk som dyrkade gudinnan Zisa. Gudinnans dag var den 28 september. Cornelius Tacitus skriver i sitt verk Germania i kapitel nio följande om dyrkandet av gudinnan:

En del av sveberna offra även åt Isis. Beträffande anledningen och ursprunget till denna främmande gudsdyrkan är jag icke på det klara mer än så till vida, att själva sinnebilden, vilken är danad i form av en liburnisk farkost, tydligen anger, att det är en från främmande land inkommen religionsföreteelse.

Romarna identifierade Zisa med Isis, den mäktiga egyptiska gudinnan som även dyrkades av många folkslag i det romerska riket. Många har hävdat att Zisa är guden Tyrs fru. Det gör vi också. Ideella Kulturföreningen hedrar gudinnan Zisa den 28 september! Hell Zisa!

Tro inte på euhmerism!

Tro inte på euhmerism!

Från Peloponnesos närmare bestämt Messene levde en filosof vid namn Euhemeros. Denne Euhemeros levde på 300 talet fvt. Euhemeros menade på att gudarna egentligen hade varit människor som levt i en äldre tidsålder och sedan hade folk börjar dyrka dessa personer. Euhemerismen som denna uppfattning om religioners uppkomst har för längesedan avvisats av religionsvetenskapen men den dyker upp då och då. När Snorre Sturlasson författade sin edda, den prosaiska eddan eller den yngre eddan skriver han att asarna utvandrat från Asien. Man bör dock betänka att Snorre levde i ett kristet samhälle där delvis hedendomen levd kvar, det gör det för den delen än idag. För att inte stöta sig med kyrkan och misstänkas ha ”nedsjunkit i hedendom” så ansåg Snorre det vara bäst att ge sitt lärda verk en prolog som gav sken av att asarna invandrat österifrån.

Att en och annan person som läser lite slarvigt om fornnordisk mytologi får för sig att asarna är asiater är en sak, att en och annan kristen tro på denna skröna är en annan, men att det finns folk som säger sig vara hedningar och som tror på euhmerism är beklagligt.

För en tid sedan ville en äldre kvinna som beskrev sig själv som ”en gammal hippie” vara med i IKF. Hon uppgav att hon varit hedning i många år. Men hon trodde att asarna var från Turkiet. Hon ville inte längre vara med i IKF då hon umgicks med kvinnliga präster och till och med besökt nunnor i den katolska kyrkan och insåg att IKF är mycket negativ till kristendomen. Folk säger sig vara asatroende tror att Oden är en turk och att Jesus har funnits, IKF är ju som alla vet anhängare av den ahistoriska hypotesen. Ja vi har mycket långt kvar på vår resa genom det monoteistiska träsket!

Goda hedningar och hederliga asatroende, tro inte på euhmerism!

Katolska fältherrar del IV: Matthias Gallas

Katolska fältherrar del IV: Matthias Gallas

I den italienska staden Trento föddes i september Matthias Gallas. Han blev föräldrarna, Pancrazio och Annunziatas enda barn. Gallas tillhörde en lågadlig ätt, nämnd första gången 1163. Som många adelsmän tog Gallas tjänst i spanska armén och stred i Flandern mot Nederländernas trupper. Senare när det stora kriget utbröt gick Gallas i ligans tjänst och stred i slaget vid Stadtlohn sommaren 1623 där Tilly besegrade Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel trupper. Gallas fick beröm för sin insats under slaget. Den militära karriären fortsatte, Galls blev befordrad, efter några års strider i Italien kom Gallas till Wallensteins här för att strida mot svenskarna. Matthias Gallas var med vid Alte feste och Lützen. Gallas steg i graderna ytterligare och var nu Wallensteins närmaste man. Vid konflikten mellan kejsaren och Wallenstein valde Gallas att stå på den förstnämndes sida. Som tack för sitt stöd till den tysk-romerske kejsaren blev nu Gallas den högste befälhavaren. Vid slaget vid Nördlingen 1634 ledde Gallas den kejserliga hären och besegrade svenskarna och deras allierade ordentligt. Nu stod Gallas på höjden av sin bana. Gallas gifte sig med grevinnan Dorothea Anna von Lodron med vilken han fick fyra barn.

Fortsättningen blev inte lika framgångsrik. Gustav Horn, svenskarna befälhavare som tog tillfånga vid Nördlingen hade ersatts av Johan Banér. Den nye befälhavaren lyckades ordna en ny svensk här och segrade vid Wittstock 1636. Gallas ledde sin här emot svenskarna som drog sig norrut. Banérs här undkom förföljarna som drabbades av motgångar. Kriget hade nu pågått länge. Förnödenheter blev allt svårare att få tag i och de svenska trupperna lämnade ingenting som kunde användas till förföljarna. Dessa samt andra motgångar gjorde att kejsaren avskedade Gallas 1639.

Svenskarna började nu ett fälttåg mot Danmark. Kejsaren beslöt hjälpa danskarna och Gallas återinsattes och satte med sin här efter svenskarna. Men framgången uteblev. När befälhavaren Melchior von Hatzfeldt i slaget vid Jankow tillfångatogs och miste sin armé fick Gallas åter avsked. Gallas lade nu ner sitt befäl och drog sig tillbaka. Redan samtiden gav Gallas öknamnet ”härfördärvaren”. Två år senare, 1647 avled Matthis Gallas.

Gallas lyckades aldrig organisera försörjningsförbindelser eller skaffa fram förråd åt sina soldater. Han hade också motståndare som var honom taktiskt överlägsna. Svenskarna Johan banér och Lennart Torstensson var får man säga större härförare. Gallas var med tidens mått en något äldre herre och lyckades väl inte alltid ordna med disciplinen inom sin här. I litteraturen om denne kejserlige befälhavare nämns det alltid en viss fallenhet för starka drycker och dobbel, det inverkade nog på befälsutövandet. Mattihas Gallas trohet mot kejsaren gav dock utdelning, från lågadel till hertig, kejsaren utnämnde Gallas till hertig av Lucera, är det en lång resa, nästan lika lång som Gallas egna fälttåg.

Två avbildningar av Gallas, ett porträtt och ett kopparstick från tiden.

Hummer och äpplen

Hummer och äpplen

Hummerpremiären 2017 vt startar den 25 september. Samma datum är äpplets dag, sistnämnda firande har instiftats av Riksförbundet Svensk Trädgård. Hummern är en delikates och finns i havet. Havets och rikedomens gud när Njord. Från vanernas stam kommer Njord. Äpplen förknippas med asynjan Idun. Iduns äpplen ser till att gudamakterna inte åldras. Äpplen är med andra ord en helt positiv symbol i asatron. Hos monoteisterna är äpplet en mer komplicerad frukt. Enligt deras myter ska den första kvinnan Eva ätit av denna frukt och lurat med sig sin make Adam. Den osynlige guden blev arg och har varit arg ända sedan dess.

Nåväl, sänd denna dag som förknippas med hummer och äpple en extra tanke till Njord och Idun!