Poem: Frige Boast

Frige Boast

Frige I boast, Lady All-Holy,
Woden’s loved companion, wonder-working queen!
Shining lady, splendid queen of tribes,
Blessed in triumph, binding folk together.
Lover of your people, lady bright-minded,
Bridler of kin-strife, bourne of kin-mindfulness.
Protector and peaceweaver, friendly goddess:
Your blessing give us, to babies and brave men,
Mother kind, of mind most excellent.
Great-hearted queen, holding secret counsel
With god-loving soothsayers; to the wise-minded
Giving rede and wisdom, discretion and prudence.
Key-keeper mighty, in your starry cape,
Silver adorned, shining heaven’s queen!
Bid us blithely together
To your benches at Fen-Hall sitting;
Offer us the cup of frith and happiness,
Frige, Queen beloved!
Frige, my beloved.

(Winifred Hodge Rose)

Kuba under andra världskriget

Kuba under andra världskriget

Öriket Kuba drogs in i den världsomfattande konflikten den nionde december 1941. Kort efter att USA anfallits av japanerna lät Kubas president Fulgencio Batista förklara krig mot Japan. Två dagar senare förklarade man även krig mot Tyskland och Italien. Med Vichy-Frankrike bröt man de diplomatiska relationerna i november 1943.

De amerikanska och kubanska styrkorna började genast samarbeta och USA fick tillstånd att bygga baser på Kuba. Den kubanska flottan patrullerade och samarbetade med USA. Japaner, tyskar och italienare boende i Kuba internerades. Sex kubanska fartyg sänktes av tyska ubåtar och ett hundratal liv gick till spillo. Den kubanska flottan sänkte våren 1943 kriget en tysk ubåt, U-176.

Kubaner deltog som frivilliga i amerikanska krigsmakten. En tysk spion Heinz August Lüning upptäcktes och arresterades. Han dömdes till döden och avrättades av exekutionspluton i november 1942. Tre kubaner som flyttat till Sovjetunionen deltog i detta lands arme under kriget. Den amerikanske författaren Ernest Hemingway bodde i Kuba under kriget. Han och några av hans vänner utrustade sin fiskebåt med diverse vapen. Meningen var att man skulle leta efter ubåtar men det blev mest fylla och okynneslek med sprängämnen. Slöseri med bränsle ansåg en del kubaner. Kuba var annars en viktig producent av socker och nickel under kriget.

Krigspropaganda

Den tyske spionen Heinz August Lüning.

Mod, tapperhet och plikt.

Det är nog inte för mycket sagt att Tyr är en av de mest populära av asarna. Mod, tapperhet och plikt förknippas med denne gud och det är egenskaper som de allra flesta hyllar. Det är svårt att leva upp till dessa tre egenskaper. Priset för att vara modig är sällan belöning utan smärta. Sanningssägaren på den dåliga arbetsplatsen, visselblåsaren när makthavare har fuffens för sig eller han som har modet att gå emellan en mobb för att rädda en oskyldig lönas sällan eller aldrig. Men Tyr har sympati med dem alla.

Ha en bra tisdag alla som hyllar mod, tapperhet och plikt.

Thailand under andra världskriget

Thailand under andra världskriget

Under 1800-talet då de flesta länderna i Asien blev kolonier under brittisk, franskt och holländsk styre lyckades Siam förbli självständigt. När första världskriget bröt ut förklarade man sig neutralt men 1917 förklarade man krig mot Tyskland och sände trupper till Europa.

En militärkupp 1932 avskaffade den absoluta monarkin. Men Siam blev en militär diktatur. Plaek Phibunsongkhram tog över som premiärminister och befälhavare över armén. Plaek Phibunsongkhram lät landet byta namn från Siam till Thailand. Makthavarna var inspirerade av nationalistiska stater som Tyskland och Italien men inte någon egentlig fascist stat. Kungahuset ställdes åt sidan men formellt var landet en monarki.

Plaek Phibunsongkhram

Efter Frankrikes fall 1940 såg nationalisterna i Thailand en chans att ta några landområden från Frankrike som hade tagit territorium i Laos och Kambodja från Siam under förra seklet. Skärmytslingar mellan thailändska och franska soldater började i oktober 1940 och slutade i början av 1941 tack vare japanerna som medlade i konflikten.  Thailand fick en del territorium. Förhållandena mellan Thailand och Japan blir dock sämre. I december 1941 krävde Japan att skicka trupper genom Thailand för att bekämpa britterna. Den thailändska regeringen sa nej. Den 8 december attackerade Japan Thailand, efter några timmars strider accepterade Thailand en allians med Japan.

Thailändska soldater i Kambodja.

Thailand förklarade krig mot britterna och USA. Som Japans allierade kunde Thailand annektera flera angränsande territorier och utöka sina gränser norr, söder och öster. Thailand behöll sin egen regering och kontroll över sin egen armé och inrikespolitik. Det fanns en utbredd opposition mot regeringens samarbete med japanerna i Thailand, en motståndsrörelse organiserade sig i en gerilla med stöd av tjänstemän med band till regenten Pridi Phanomyong. Gerillan samarbetade med de allierade med hjälp av spionage och sabotage, och lyckades störta regeringen 1944. Plaek Phibunsongkhram försökte flytta Thailands huvudstad Bangkok till en ny nationell huvudstad i Phetchabun vilket ledde till motstånd samt det ökade motståndet mot kriget ledde till att Plaek Phibunsongkhram ersattes av Khuang Aphaiwong, som var i kontakt motståndsrörelsen. Den nye regeringschefen hade även hemliga förhandlingar ned de allierade. Fortfarande gällde dock officiellt samarbete med japanerna och någon brytning uppkom aldrig. Atombomberna som föll över Japan ledde till att kriget avslutades och Aphaiwong förklarade sin företrädares krigsförklaring för olaglig. Omkring 6000 thailändare miste livet under kriget. Plaek Phibunsongkhram anklagades efter kriget för krigsförbrytelser men firades. Han återkom sim regeringschef 1948 och ledde landet i ytterligare nio år. Han avled 1964.

Thailändsk kavalleri.

Dikt: Hon hjälper dig

Hon hjälper dig

 

Om du är svartsynt och dyster,

sänd dina tankar till Fullas syster.

Hon hjälper dig min vän.

 

Molnspinnerskan hon vill alltid hjälpa,

aldrig ondsint och vill stjälpa.

Hon hjälper dig min vän.

 

Odens fru och maka,

bistår dig om du ditt barn sakna.

Hon hjälper dig min vän.

 

 

 

Freden mellan Hannover och Sverige 1719

Freden mellan Hannover och Sverige 1719

Inte ens ett år hade gått sedan Karl XII stupat förrän den första freden med en av Sveriges fiender slöts. Freden ingick med den tyska staten Hannover. Detta furstendöme hade regerats av kurfursten Georg som regerat sedan 1698. Sexton år senare blev kurfursten även kung av Storbritannien sedan hans släkting drottning Anna dött utan arvingar. Georg hade varit i motsättning med Danmark när det stora nordiska kriget utbröt år 1700. Men 1715 beslöt han att gå med i kriget på svenskarnas motståndares sida. Storbritannien var aldrig direkt involverat i kriget men stödde Hannover genom att sända fartyg till Östersjön.

Hannovers trupper deltog i kriget genom att belägra och ockupera områden i det svenska Pommern. Redan i maj året efter Karl XII död började fredsförhandlingarna som under sommaren blev till en preliminär fred. Genom att sluta fred med Hannover hoppades man få i stånd en allians mellan länderna samt Storbritannien. Men Georg ville inte helt bryta med ryssarna som han fruktade skulle bli allt för mäktiga på Sverige bekostnad. Hannovers chefsförhandlare var Adolf Friedrich von Bassewitz som reste till fiendens huvudstad medan svenskarna leddes av Gustaf Cronhielm.

I freden avstod Sverige från Bremen och Verden men fick som kompensation en miljon riksdaler. Undertecknandet gjordes måndagen den 20 november enligt den julianska kalendern. Enligt den gregorianska inföll datumet den nionde samma månad.

Georg av Hannover. Den tyske fursten som blev den förste kungen över Storbritannien. Förste regent över förenade kungadömet var hans släkting drottning Anna.