Kalevaladagen, den finska kulturens dag

 Kalevaladagen, den finska kulturens dag

Den finska kulturens dag, även kallad Kalevaladagen, firas årligen den 28 februari. Dagen har fått sitt namn efter Finlands nationalepos Kalevala som sammanställdes av Elias Lönnrot. Dagen är en stor händelse i Finland och Kalevala är en symbol för nationaliteten, det egna språket och kulturen som sedermera blev grunden till den finska identiteten. Under denna tid var Finland inte självständigt utan en ett storfurstendöme i det ryska väldet.

Sampos försvarare

Akseli Gallen-Kallela: Sampos försvarare, 1896.

Kalevaladagens firande började under 1800-talet i de akademiska kretsarna och den första allmänna Kalevalafesten anordnades år 1885 av Finska litteratursällskapet till bokens 50-årsdags ära, boken utkom 28 februari 1835. En anledning till att dagen blivit så stor är att Elias Lönnrot haft störst betydelse för det finska skriftspråkets utveckling näst efter Mikael Agricola som ofta kallas det finska skriftspråkets fader. På finska kallas dagen för Kalevalan päivä.

Poem: Valhalla

Valhalla

A silent warrior stood alone
Waiting for what the night would show.
Glory of battle was fire in his head,
Love and sadness lived in his bed.
This lonesome warrior, none would know…
His death in battle, a glorious feat
And into Valhalla, he sits ´fore high seat.
Odin, and Thor, and Tyr too
Would sing with him until the night´s through.
And then into battle again he would go,
This lonesome warrior none would know.

(Andrea (Knicole) Seacris)

En insändare i Gotlands Tidningar: Vad är egentligen demokrati?

En insändare i Gotlands Tidningar: Vad är egentligen demokrati?

Nordiska motståndsrörelsens deltagande vid den så kallade Almedalsveckan ger fortfarande eko i samhällsdebatten på Gotland. Kritiken har varit att Nordiska motståndsrörelsen är emot demokratin och att det varit outtalat att man bekänner sig till denna ideologi. Men vad är då demokrati?

Sverige anses vara en demokrati, men det är Nordkorea också, ja makthavarna i båda länderna säger sig vara demokrater. Det finns egentligen bara tre länder som inte bekänner sig till demokratin. Vatikanstaten, Saudiarabien och Brunei. De två förstnämnda är teokratier och den sistnämnda en traditionell monarki styrd av en furste som är enväldig.. Det parti som skriker mest om demokrati i Sverige idag är Sverigedemokraterna. De har i partinamnet ordet demokrati med. Kritikerna anser dock att de är si och så med demokratin i detta parti, samtidigt som Nordiska motståndsrörelsens anhängare tycker att det är för mycket demokrati hos Åkesson och co.

Alla, eller nästan alla kallar sig för demokrater. Gott så. Men då mister ju ordet mening. Begreppet blir otydligt och oklart. Trump i USA och Putin i Ryssland anses inte alltid vara demokrater om man får tro svensk media. I Schweiz har man direktdemokrati, man tar och folkomröstar om princip allt. I Sverige anse det odemokratiskt att rösta om flyktingmottagning och homosexuellas rättigheter. Man anser att alplandets form av demokrati är nästan, odemokratiskt.

I den demokrati som finns i Sverige pratar man ofta om alls lika värde, räknar man i vikt eller volym? Däremot så ökar klasskillnaderna. En del anser att demokrati bara är att rösta i val, ett annat ord för parlamentarism. Andra anser att demokratin är en slags religion som ska frälsa mänskligheten genom att förkunna att alla människor har lika mycket värde samt att ta bort det som åtskiljer folken åt, dessa demokrater ser mångkulturen som ett sätt att bygga upp ett globalt fredsrike utan nationalstater och förfasas över att det finns folk, nationalstater och annat som skiljer oss åt. De mest fanatiska av dessa förnekar att det finns kön!

I Aten under antiken uppkom demokratin. Bara män födda i staden namngiven efter vishetens gudinna fick rösta. Inga kvinnor, utlänningar eller slavar fick denna rättighet. Inget land i dag styrs enligt denna ursprungsmodell.

Så för att knyta ihop säcken, vad är egentligen demokrati?

Henrik Andersson

Artikel publicerades på Hela Gotlands hemsida 2018-02-25. http://helagotland.se

Sjufalt tack!

Sjufalt tack sänder vi till Ull och Skade. Sju guldmedaljer tog Sverige i OS 2018 vt. Ull är idrottens gud och Skade är vinterns gudinna så dessa makter hedrar vi. Hell Ull! Hell Skade!

Tack Ull!

Tack Skade!

Estlands nationaldag

Estland utropade sig som självständig stat från Ryssland 1918 den 24 februari. Detta datum firas som nationaldag. Estland blev sedan 1940 ockuperat av Sovjetunionen men blev sedan åter självständigt. Estland var en gång i tiden en del av det svenska stormaktsväldet, men innan dess så hade landet en svensk befolkning som levde vid kusten allt sedan 1200 talet. De flesta av dessa svenskar flydde till Sverige i slutet av andra världskriget, men en del av deras ättlingar har tagit kontakt med sitt gamla land.

Vi tar avstånd från Skandinaviska förbundet!

Vi tar avstånd från Skandinaviska förbundet!

Som hängivna hedningar som ogillar alla monoteistiska religioner gör vi vad vi kan för att minska dessa krafters inflytande i samhället. Vi är därför emot Kristdemokraterna som Nordisk alternativhöger. Nu har ännu en kristen politisk organisation sett dagens ljus, Skandinaviska förbundet. Följande citat kommer från denna organisation:

”Reconquista! Den västerländska civilisationen är den mest högtstående världen skådat och det är vårt övergivande av denna som är orsaken till det katastrofala läge vi nu befinner oss i. Vi ser det därför som vår främsta uppgift att återerövra Skandinavien och Europa till denna civilisation och att därefter sprida den till hela världen. Kristendomen, den romerska rätten och den grekiska filosofin är ytterst de fundament som västerlandet vilar på.”

Ja låt gå för den romerska rätten och grekiska filosofin, som måhända borde nämnas först, men kristendom i alla dess former är bara elände och smuts. Vi uppmanar alla hedningar att ta avstånd från Skandinaviska förbundet!

Och som vanligt, vi diskuterar bara med folk som delar vår värdegrund!

Poem: Tears in the Ocean

Tears in the Ocean                  

I hardly noticed when he was going,
I didn´t think to say him goodbye.
I missed my chance on that day, little knowing
He would not return and I´d never know why.

I hid at my home, hid my sorrow and rage,
I buried my grieving ever so deep;
But love freed my feelings and feet from their cage:
I set out to search him, and started to weep.

My tears in the ocean turned amber and gold,
My tears at the Tree were filling the Well;
My tears in the field made the flowers unfold,
My tears at the river were flowing to Hel.

I wandered the wastelands, I searched far and near,
As falcon I flew over mountains and hill,
From daybreak to nightfall and year after year,
And in all my dreams I am searching him still.

My tears in the ocean…

I roamed through the realms of the quick and the dead,
I searched on the other side of the sky;
No place in Nine Worlds where I did not tread,
And wheresoever I went, I did cry.

My tears in the winter turned crystals of ice,
My tears in the night, seven stars for the sea.
My tears fell as diamonds, a find for the wise;
My tears they brought comfort to any but me.

In Midgard I talked to the daughters of men,
To widows and orphans and all who have lost;
In memories, their loved ones were living again,
Their songs were burning like fires in frost.

The wyrd of all worlds and all wights is to perish,
I wept for the fate of each man and each god.
I wept for all we hold dear and we cherish,
But most of all, I wept for my Od.

I forget how he smelled, I forget how he smiled,
But I shall always remember our love.
I seek for his charm in the eyes of our child,
And I hear his voice in the sound of her laugh.

My tears in the ocean…

(Michaela Macha)

Varför den hedniske gnostikern måste vara förtegen 

Varför den hedniske gnostikern måste vara förtegen 

”Tala vad som höves eller tige!” Så står det i Havamal. Odin ger detta råd till den som vill ha insikt i den nordiska religionen. Runor och sejd lärs inte ut till vem som helst. Många religioner däribland asatron ha ett budskap som inte alla och envar kan eller får ta del av. Varför?

Som exempel kan vi ta kristendomen. Ursprungligen var ur-kristendomen ett judisk gnostiskt sekt eller sammanslutning där man försökte lösgöra sig från den judiska stamreligionen med dess primitive gud för att ta del av hellenismen. Många samfund fanns det som lärde ut olika mysteriereligioner. Det fanns olika samfund som hade sammankomster endast för de invigda. Men dessa mer eller mindre hemliga riter var inte för allmänheten. Dels för att alla inte förstå dem eller ta del av budskapet, men också för att det kunde missförstås och förvanskas. Att några fromma judar tillbad en frälsningsgestalt var inget problem, däremot när man försökte få alla människor på denna jord att tillbe denna religion som det slutade i elände och ond bråd död. Religionskrig, intolerans och förstörelse av kulturella föremål och byggnader. Kristendom är gnosticism för dumskallar.  Man kan frälsa sig själv, men inte andra. Man kan frälsa sig själv men inte tvinga andra att bli frälsta. Troligen förstod de flesta hedningar som var med i olika sammanslutningar detta och därför häll man delar av sina religioner hemliga. Det faktum att kristna än i denna dag ägnar mycket tid och kraft att bråka vem som har rätt bevisar hur fel det kan bli när alla ska vara med och ta del av andlig kunskap alla inte kan förstå. Man ger inte en rakkniv till ett barn.

Ett annat exempel varför man måste vara förtegen är helt enkelt den att vara förtegen, att kunna hålla tyst, att inte öppna munnen och babbla och avbryta är ett tecken på intelligens. Man vet att hålla tyst, man ger inte vika för impulsen att prata hur som helst. Att kunna hålla tyst är också ett sätt att visa att man kan hålla ett löfte, att man kan vara lojal. Många som får ett förtroende springer genast runt och skvallrar och gör sig märkvärdiga. ”Titta på mig, jag vet en hemlighet, jag är märkvärdig.” Ja sådana kan aldrig få del av ett högre andligt budskap. Skvaller hör inte hemma i en religion med ett förteget budskap. Den som håller tungan i styr är också lojal. Man är inte bara lojal mot sina medbröder i religionen och samfundet man är medlem i, utan man visar lojalitet mot sin religion, sin tro och sina gudar. Det finns anledningar till att olika ordnar och samfund har krav på tystnad och är vad de oinvigda kallar för hemlighetsfulla.

Vill vi ägna åt gnostisk asatro, ja då måste vi vara förtegna. Tala vad som höves eller tige!

Henrik Andersson

Frostskald: Brage

BRAGE

Brage, din tunga den glöder.
Du är en av Odens alla söner.
Du gälla över talkonstens plös.
Inne i Valhalls ädla bo skaldar du hjältar och sköldmör till ro.
Du lovsjunga och prisa bragder som komma.
Vi åhöra skalderkonstens hinna,
så berusa dig med mjöddrycken.
Mjödet gör tungorna lätta När dom är stumma.
Vi ska ej lämna dryckeshornen halvrunna.
Du Brage du har gjort alla skalder och poeter till systrar och bröder.
Skalda högt tills tungan är röder.

FROSTSKALD