Kalevaladagen, den finska kulturens dag

 Kalevaladagen, den finska kulturens dag

Den finska kulturens dag, även kallad Kalevaladagen, firas årligen den 28 februari. Dagen har fått sitt namn efter Finlands nationalepos Kalevala som sammanställdes av Elias Lönnrot. Dagen är en stor händelse i Finland och Kalevala är en symbol för nationaliteten, det egna språket och kulturen som sedermera blev grunden till den finska identiteten. Under denna tid var Finland inte självständigt utan en ett storfurstendöme i det ryska väldet.

Sampos försvarare

Akseli Gallen-Kallela: Sampos försvarare, 1896.

Kalevaladagens firande började under 1800-talet i de akademiska kretsarna och den första allmänna Kalevalafesten anordnades år 1885 av Finska litteratursällskapet till bokens 50-årsdags ära, boken utkom 28 februari 1835. En anledning till att dagen blivit så stor är att Elias Lönnrot haft störst betydelse för det finska skriftspråkets utveckling näst efter Mikael Agricola som ofta kallas det finska skriftspråkets fader. På finska kallas dagen för Kalevalan päivä.

Poem: Valhalla

Valhalla

A silent warrior stood alone
Waiting for what the night would show.
Glory of battle was fire in his head,
Love and sadness lived in his bed.
This lonesome warrior, none would know…
His death in battle, a glorious feat
And into Valhalla, he sits ´fore high seat.
Odin, and Thor, and Tyr too
Would sing with him until the night´s through.
And then into battle again he would go,
This lonesome warrior none would know.

(Andrea (Knicole) Seacris)

En insändare i Gotlands Tidningar: Vad är egentligen demokrati?

En insändare i Gotlands Tidningar: Vad är egentligen demokrati?

Nordiska motståndsrörelsens deltagande vid den så kallade Almedalsveckan ger fortfarande eko i samhällsdebatten på Gotland. Kritiken har varit att Nordiska motståndsrörelsen är emot demokratin och att det varit outtalat att man bekänner sig till denna ideologi. Men vad är då demokrati?

Sverige anses vara en demokrati, men det är Nordkorea också, ja makthavarna i båda länderna säger sig vara demokrater. Det finns egentligen bara tre länder som inte bekänner sig till demokratin. Vatikanstaten, Saudiarabien och Brunei. De två förstnämnda är teokratier och den sistnämnda en traditionell monarki styrd av en furste som är enväldig.. Det parti som skriker mest om demokrati i Sverige idag är Sverigedemokraterna. De har i partinamnet ordet demokrati med. Kritikerna anser dock att de är si och så med demokratin i detta parti, samtidigt som Nordiska motståndsrörelsens anhängare tycker att det är för mycket demokrati hos Åkesson och co.

Alla, eller nästan alla kallar sig för demokrater. Gott så. Men då mister ju ordet mening. Begreppet blir otydligt och oklart. Trump i USA och Putin i Ryssland anses inte alltid vara demokrater om man får tro svensk media. I Schweiz har man direktdemokrati, man tar och folkomröstar om princip allt. I Sverige anse det odemokratiskt att rösta om flyktingmottagning och homosexuellas rättigheter. Man anser att alplandets form av demokrati är nästan, odemokratiskt.

I den demokrati som finns i Sverige pratar man ofta om alls lika värde, räknar man i vikt eller volym? Däremot så ökar klasskillnaderna. En del anser att demokrati bara är att rösta i val, ett annat ord för parlamentarism. Andra anser att demokratin är en slags religion som ska frälsa mänskligheten genom att förkunna att alla människor har lika mycket värde samt att ta bort det som åtskiljer folken åt, dessa demokrater ser mångkulturen som ett sätt att bygga upp ett globalt fredsrike utan nationalstater och förfasas över att det finns folk, nationalstater och annat som skiljer oss åt. De mest fanatiska av dessa förnekar att det finns kön!

I Aten under antiken uppkom demokratin. Bara män födda i staden namngiven efter vishetens gudinna fick rösta. Inga kvinnor, utlänningar eller slavar fick denna rättighet. Inget land i dag styrs enligt denna ursprungsmodell.

Så för att knyta ihop säcken, vad är egentligen demokrati?

Henrik Andersson

Artikel publicerades på Hela Gotlands hemsida 2018-02-25. http://helagotland.se

Sjufalt tack!

Sjufalt tack sänder vi till Ull och Skade. Sju guldmedaljer tog Sverige i OS 2018 vt. Ull är idrottens gud och Skade är vinterns gudinna så dessa makter hedrar vi. Hell Ull! Hell Skade!

Tack Ull!

Tack Skade!

Estlands nationaldag

Estland utropade sig som självständig stat från Ryssland 1918 den 24 februari. Detta datum firas som nationaldag. Estland blev sedan 1940 ockuperat av Sovjetunionen men blev sedan åter självständigt. Estland var en gång i tiden en del av det svenska stormaktsväldet, men innan dess så hade landet en svensk befolkning som levde vid kusten allt sedan 1200 talet. De flesta av dessa svenskar flydde till Sverige i slutet av andra världskriget, men en del av deras ättlingar har tagit kontakt med sitt gamla land.

Vi tar avstånd från Skandinaviska förbundet!

Vi tar avstånd från Skandinaviska förbundet!

Som hängivna hedningar som ogillar alla monoteistiska religioner gör vi vad vi kan för att minska dessa krafters inflytande i samhället. Vi är därför emot Kristdemokraterna som Nordisk alternativhöger. Nu har ännu en kristen politisk organisation sett dagens ljus, Skandinaviska förbundet. Följande citat kommer från denna organisation:

”Reconquista! Den västerländska civilisationen är den mest högtstående världen skådat och det är vårt övergivande av denna som är orsaken till det katastrofala läge vi nu befinner oss i. Vi ser det därför som vår främsta uppgift att återerövra Skandinavien och Europa till denna civilisation och att därefter sprida den till hela världen. Kristendomen, den romerska rätten och den grekiska filosofin är ytterst de fundament som västerlandet vilar på.”

Ja låt gå för den romerska rätten och grekiska filosofin, som måhända borde nämnas först, men kristendom i alla dess former är bara elände och smuts. Vi uppmanar alla hedningar att ta avstånd från Skandinaviska förbundet!

Och som vanligt, vi diskuterar bara med folk som delar vår värdegrund!