Vänd inte andra kinden till!

Är fly förbannad! Någon värdelös idiot har slått sönder min bils bakruta. När jag sedan efter mycket om och män fick tala med en polis i telefon så tyckte denne att jag borde ta upp glassplittret.

Men jag vägrade. Jag är inte kristen och vänder inte andra kinden till. Skamligt att den kristna värdegrunden påverkar polisens agerande.

Hedningar när folk bråkar med er bete er inte som kristna. Man ska inte lägga över skulden eller ansvaret på den som utsatts för brott. Vare sig det handlar om en trasig ruta eller misshandel eller våldtäkt. I sistnämnda fall har ju många offer fått höra att det är deras fel genom åren.

”Gör det ont, säg att det gör ont”, står det i Eddan.

Må Hel ta gärningsmannen!

Henrik Andersson

Loke och Eir

Gudarna är med oss. Sjukdomarna är emot oss. Sistnämnda är inte gudarnas sätt att straffa utan en beklaglig skuggsida av världen. Priset för liv är död. Liv kan inte finns och döden inte är med. Sjukdomar dödar men vi har till vår hjälp läkekonsten som har sin egen gudinna.

Eir försöker hjälpa och lindra. Men lyckas hon inte så får man trösta sig med att man inte är monoteist. Vi asatroende har ju inte något helvete där vi ska plågas i evighet.

Stå på er hedningar. Vi vinner. Viruset kan åka hem till den plats den kommer ifrån, nämligen Lokes ändtarm. Han är fängslad, men han kan ännu göra skada denne Loke. Men Eir hjälper oss segra!

Eir vår vän.
Loke vår fiende

Mandom, mod och morske män

Mandom, mod och morske män

Orsa-Marsch.

Mandom, mod och morske män
Finns i gamla Sverge än,
Kraft i arm och kraft i barm,
Ungdomsvarm i bardalarm.
Ögon blå,
Då och då
Le i blomsterdalar där!
Nord, du jordens jättelem,
Nord, du milda hjertans hem!

Toner än från forna dar
Ljuda der i skog och dal,
Vilda som en storm på haf,
Milda som en suck på graf.
Lyssna då,
Vänner, på
Hemländsk, hundraårig sång!
Lyssnen, älsken, lären den,
Sjungen, sjung den sjelfva se’n!

(Richard Dybeck)

Internationella mansdagen!

Internationella mansdagen firas årligen den 19 november sedan 1999. Dagen avser att fokusera på mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder. I Sverige ses dagen av många som en motsvarighet till den internationella kvinnodagen.

Internationella mansdagen firas enligt australiska ”International Men’s Day” på flera håll i Oceanien (i Australien och Nya Zeeland), Nordamerika (i Kanada och USA), Centralamerika (i Haiti, Jamaica och Trinidad och Tobago) , Afrika (i Ghana, Guyana och Sydafrika), Asien (i Indien, Kina och Singapore) och Europa (i Georgien, Irland, Italien, Malta, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Ungern).

Under 2009 ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:

  • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
  • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
  • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
  • Att belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
  • Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
  • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.

IKF uppmärksammar dagen! Må alla våra gudar, det vill säga de manliga gudamakterna vara med er, ni hedniska män!

Hedniska gudar mot könsneutralitet!

Det har blivit allt mer vanligt att tala om könsneutralitet. Kön är något negativt. Inte bara kön. Vi får lära oss att världen är ond och ondskan finns på grund av olikheter mellan människor. Rasisms är den värsta diskrimineringen, sedan kommer könsdiskriminering följt av klass.

Men som hedning som inte utgår från att världen är ond. Allt tal om ondska kommer från monoteismen och dess religioner judendom, kristendom och islam. Hedningar tror på flera gudamakter, gudinnor och gudar. Det är med andra ord hädiskt att tala om könsneutralitet och eftersträva utplåna av könen!

Vi tar gudomlig hjälp av några hedniska gudar som dyrkas i Europa!

Priapus
sucellus
Zeus
Frej

Smitta då och nu!

Från broderlandet Norge rapporterad det att en pastor varit utomlands men inte tagit hänsyn till karantänsbestämmelserna som nu råder då coronan härjar. Han får betala 20 000 norska kronor i böter. Vi hedningar minns dock att en annan, andlig sjukdom kom till Norge för cirka 1100 år sedan och den är kvar än idag. den kallas kristendom!