Dikt: Blommande rönn

Blommande rönn

I den blå Johanneskvällen
vilar luften ljum och len.
Stora, tunga, vitgrå blommor
bryter jag från rönnens gren.

I den blå Johanneskvällen
vilar luften len och ljum.
Kvistarna jag bröt jag fäster
över bädden i ditt rum.

Stark och het är deras ånga;
den som slumrar in vid den
drömmer – sägs det här i orten –
hela natten om sin vän.

Då du efter midnattsvakan
somnar stilla på ditt lakan,
skall om mig du drömma, när du
andas mina blommors doft.
Dansen kring den gröna stången,
spelet, bergets ekon, sången
med i dina öron bär du
till ditt svala, dunkla loft;
många varma ord du hörde,
ömma ekon vinden förde,
när du hemåt gick med skaran
genom klöverfält och säd –
men jag ler helt lugnt åt faran,
ty du glömmer
allt och drömmer
blott om mig som ej var med.

(Erik Axel Karlfeldt)

Den riktiga midsommaraftonen 2020

Ja förr om åren var ju 23 juni midsommarafton och borde den inte bli det igen? Bättre och lättare med högtider som inte är rörliga. På sina håll så anser man fortfarande att 23 är den rätta dagen. Kanske kan det bli så igen om vi bildar en opinion?

Nåväl, ha en trevlig midsommarafton 2020!

Danska kungar del X: Harald III

Danska kungar del X: Harald III

Ja ingen kung har hettat Harald III eller på danskt maner Harald 3. Däremot har troligen tillnamnet Hein eller Hén (finns någon variant till) varit i bruk då regenten levde. Men vi tar det från början.
1041 födde en av den blivande kung Svens frillor en son som fick namnet Harald. Fadern Sven Estridsson hade flera kärleksförbindelser och man vet inte idag vem som är mor till vem. Harald var dock den äldste. Man vet inte så mycket om Haralds uppväxt men han deltog i ett vikingatåg, ett av de sista till England 1069. Fadern avled 1076. Harald hade en bror vid namn Knut som ville bli kung, men folket föredrog Harald som ansågs som mer fredlig än den yngre brodern. Harald hävdade att hans som var äldst rimligen borde väljas till kung framför en yngre broder. Knut sökte stöd hos norske kungen, men påven Gregorius VII stödde Harald.

Med sin onkel Asbjörns dotter gifte sig Harald. Drottningens namn var Margareta men man vet inte så mycket om henne. Inga barn verkar tillkommit i äktenskapet. Harald lär stifta nya lagar. Järnbörden försvann, innan kung Harald tog över kunde den som anklagats för brott tvingas bära glödande järn i sina händer för att bevisa sin oskuld. Vidare fick bönderna rätt att använda alla skogar i riket för sina behov. Harald var en fridsam man och ville inte begå några äventyrligheter.
Trots sina insatser på det juridiska så verkar Harald inte varit en stark kung. Hur som helst lyckades han prägla mynt under sina korta tid vid makten.
1080 avled kung Harald. Dödsdatumet är satt till den 17 april. Harald begravdes i Dalby kyrka, sydost om Lund.

Eftermälet tycks vara mestadels gott. Den danske krönikören Saxo Grammaticus ogillar honom, Harald är inte den krigiska makthavare som Saxo anser vara idealet för en kung. I den så kallade Roskildekrönikan får Harald ett betydligt bättre omdöme och rent allmänt så myntades begreppet “kung Haralds lagar” i betydelse den gamla goda tiden.

Tillnamnet då, vad betyder det? Jo Hein eller hén lär åsyfta på en slags slipsten. Kanske var det broderns Knut som var mer krigisk än Haralds vänner som började använda det. Om den krigiske Knut var ett svärd, så var fridfulle Harald en slipsten. Kung Harald visste hur en slipsten ska dras!

Mynt som präglats under kung Haralds tid.

Grönlands nationaldag 2020

Det har sagts att Danmark egentligen inte har en nationaldag, även om många anser att grundlovsdagen femte juni kan räknas som en sådan. Men Grönland som ju är en del av Danmark har i all fall en nationaldag som infaller 21 juni. Hurra för Grönland!

Dikt: Då dansar älvorna

Då dansar älvorna

När solen gått ned och allting somnat, så vaknar drömmar och sagor till liv.
När ljusen släckts, tänds en annan dimension, en annan värld.
När ljuden från allt levande tystnat, så hörs sångerna från det förflutna.
Då dansar nattens väsen genom skogar, berg och myrar.
Då dansar älvorna i midsommartid.

(Henrik Andersson)

Må Eir vara denna midsommars främsta gudamakt!

Många gudamakter har vi hedningar att åkalla. Men denna midsommar är det nog lämpligt att vi alla hyllar läkekonstens asynja Eir. Må hon vara med er och se till att ni inte blir sjuka i corona. Men hedniska makter hjälper endast den som hjälper sig själv. Inga onödiga risker ärade hedningar. 

Mäktiga gudinna!

Asynjan som råder över läkekonst och helande!

Vikingarnas sårboterska!

Friggs jungfru!

Menglöds vännina!

Skydda oss hedningar för sjukdom och sot!