Några rader om de kristna och deras synd.

Många kristna är formligen besatta av synd. Att undvika synd men också kontrollera att ingen annan syndar. Att undvika synd blir ett självändamål och ett sätt att leva, Samtidigt så lär de ut att synd kan förlåtas. I princip kan allt förlåtas bara man ångrar sig. Men ärligt talat, vist ska man undvika att smutsa ner sig. Men om man har tillgång till en bra tvättmaskin så är ju smuts ingenting att hänga upp sig på.

Karl Johan beordrar oss bröder i fält

16-19 oktober 1813 stod slaget vid Leipzig. Här besegrades den franske kejsaren Napoleon I. I slaget slutskede deltog svenska trupper under ledning av kronprinsen och regenten Kar Johan senare kung Karl XIV Johan. Dagen till ära publiceras här en soldatvisa som handlar om det svenska fälttåget mot Frankrike och dessa allierade Danmark.

Karl Johan beordrar oss bröder i fält
att slåss mot fransosen, så lycklig och sällt.
Låt oss tappert gå på
piska fransmännen så
att de aldrig till härnad sig mera resa må.
Lyft på glaset kamrat, drick i botten också,
ifrån Manhem vi resa att fransmännen slå.

Dagen den nittonde stego vi ombord,
då general Brändström förtalte de ord:
Sveriges kronprins, sad´ han,
själv vill föra oss an.
Rikets bojor vi lossa skall, med hjälpsammer hand,
och förhärjarn som strövat med hunger och brand
skall förjagas utur både städer och land.

Karl Johan vår kronprins kom´dera sin här,
båd ryssar och preussare voro ock där.
På tre linjer vi stå
och envar vittna må,
huru himmelens skyar sig skingrade då
av de dunder och blixtar, kanonerna gick,
och de handgevärssalvor som fransmännen fick.

Till Deckau den skingrade slumpen sig drev
men värst den i eftersta ledet förblev.
Där som svensken föll på,
han kund´ ryggtavlan klå,
så de aldrig lär förglömma, de bussarna blå,
som sig rest uti Norden för Bonapartes krig,
det vår herre nog känner, tro visserlig mig.

En slaktning anställdes i nyssnämnde stad,
Napoleon själver till trupperna sad:
Avancera gå på,
se var svenskarna stå,
som gjort front på en kyrkoparad eller två.
Men vänt´! Han skall lära dig gå, rätt uppå skon,
prins Karl Johan med sin segrande bataljon.

En sjuttiotusen fransoser jag ser,
som beto i gräset, jag tror det var fler.
Ibland kulor och bloss,
vi som ladda och slåss,
så av människokroppar, kanoner och tross,
hur de summo i blod, du väl aldrig mig tror,
som ej själv varit med, om jag däruppå svor.

O, kejsar Napoleon, var är din makt,
din tapperhet, höghet, din stolthet och prakt?
Se så där går där till,
den för högt flyga vill,
han till slut måste falla, bliva lydig och still,
var du ond eller god, blott livlig, ej stor,
det han vet allra bäst, som i skyarna bor.

O, Sverige! O, Sverige! Hur lycklig du var,
som Bernadotte fick till din kronprins och far.
Med sitt vårdande hand,
till båd´ vatten och land,
han beskydda skall vår frihet och det brödraband,
som med Nore han knöt, på den Skandiska ö,
ej hans ära, hans namn eller bragder utdö.

Så klingom, kamrater! Nu slutas min sång
och drick om igen, så blir vägen ej lång.
Hem till fädernas tjäll,
sent jag kom om en kväll
till min dal och min hydda invid mossiga fjäll.
Under tårar man log, nämnde åter mitt namn,
kysste bort mina ärr i min makas famn.

Vilken gudamakt ska hedras extra mycket 2022?

Hlin är den gudamakt vi uppmärksammar extra mycket detta år som är 2021 efter den andliga digerdöden. Året innan var det Eir. Nu undrar vi våra medlemmar men också den så kallade hedniska allmänheten vilken gud eller gudinna som vi ska skriva och hedra särskilt år 2022? De mest kända gudarna har vi redan hedrat det vill säga Oden, Tor, Frej, Njord, Frigg och Freja. Vi tänkte därför på de gudamakter som inte är så kända. Loke är diskvalificerad ska sägas direkt.

Här kommer några föreslag. Illustrationerna som föreställer olika asar och asynjor kommer från Pinterest. Allt fler konstnärer uppmärksammar de hedniska makterna och det är ju både utmärkt och glädjande! Hör av er i kommentarfältet eller till ideellkulturkamp@hotmail.se

Snotra
Saga
Fulla
Gnå
Beyla
Hnoss
Ran
Dag
Heimdall
Siv
Gerd
Vidar
Idun
Hermod
Vör
Röskva

Vi har rätt att åkalla Tyr!

Man kan inte vara god i en ond värld för då går man under. Världen är ond. Vi hedningar har om vi nu inte vill vara slaktoffer för diverse galningar med monoteistiska böjelser rätt att försvara oss. Anfall är ofta bästa försvar. Många hedningar har velat tona ner de mer krigiska sidorna av hedendomen men nu får det vara slut med detta. Morden i Norge med pilbåge eller morden i Stockholm med lastbil som redskap visar att man inte kan ha en ohednisk inställning till religiöst våld med abrahamitisk värdegrund.

Vi ska inte hylla våld och grymhet, men vi har rätt till självförsvar. Vi har rätt att åkalla Tyr.!

Dikt: Oktober

Oktober

Jag hyrde mig ett lantligt hus
på stenig ås, i luft och ljus.
För första gång på många år
förnam jag vinter, höst och vår.
I ekens hål en uggla höll
sin nattvakt, medan regnet föll,
och slöt med sina gälla skrik
min sömn i sagomörk mystik.
När drivan blänkte vit och hård,
kom skogens mesflock till min gård,
och bland de gröna och de grå
blåmesen, trolsk som Fågel blå.
Du vinter då mitt hjärta skalv
mot himlens vindar som en alv,
som i förnyad barndomstro,
yrvädersgamman, månskensro,
tills Chloris väckte med sin drill
allt spätt och skärt i ung april!

Nu är det höst igen. Vid stugans knut
ha våra sista vallmor blommat ut.
Ej skall jag mer beså en trädgårdslist,
ej länka rankan kring en förstukvist.
Ur grinden rullar ut en ful kaross,
längs vägen träden stå som dystra bloss —
ett upplöst hem, som far i blåst och regn
till hårda, obekanta murars hägn.
Men kring den arma lilla plätt av jord
där barn och fåglar kvittrat, sång fått ord,
skall min oktoberlängtan ruva mörk,
som tjädern ruvar i saffransbjörk.

(Erik Axel Karlfeldt)