Insändare i LT: Räkna inte med mig!

DEBATT

Nu har vänsterpartiet förklarat att det inte är aktuellt med att verka för att lämna EU. Gott så. Men om jag ska rösta på ett politiskt parti måste detta vara ett parti som vill lämna EU och aktivt arbetar för detta. Inget parti i riksdagen är nu emot EU.
Inget riksdagsparti kan räkna med min röst!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades 11 september 2019 på Lerum Tidnings hemsida.

http://lerumstidning.se

Insändare i Skaraborgsbygden: Kyrkan är ni och inte vi!

Hans Mannefred skriver (Skaraborgsbygden 9 september) att kyrkan är vi och inte ni. Jag säger att kyrkan är ni och inte vi.

Ja vi är många som inte är med i samfundet Svenska kyrkan som förvisso är Sveriges största religiösa samfund men som ändå i religionsfrihetens namn har någon särställning. Cirka 59 % av befolkningen är med i Svenska kyrkan men antalet sjunker. Tusentals medlemmar lämnar varje månad frivilligt och de flesta som är med är små barn som inte vet vad de gå med i.

Många människor som inte är med i Svenska kyrkan ser förstås att detta samfund inte försöker återfå någon ny status som ”statskyrka”.

Med lock och pock försöker Mannefred och andra i Svenska kyrkan ”återerövra” Sverige. man politiserar mer och mer. Man försöker delta i samhällsdebatten och då ofta i frågor som traditionellt sett inte anses vara kyrkan sak.

Men svenska folket har genomskådat deras lister och knep och fler och fler lämnar.

Kyrkan är en mötesplats skriver Mannefred. Ha ha säger jag. Vill man vara i en stor tom lokal där få eller ingen sätter sin fot, då ska man gå in i en kyrka tillhörande ovannämnda samfund.

Slutord: Kyrkan tige i samhällsdebatten!

Henrik Andersson

Firbys undergång

Firbys undergång

Det brittiska handelsfartyget Firby torpederades av den tyska ubåten U-48 den 11 september 1939. Hon var en av de tre brittiska handelsfartyg som sänktes denna dag.

Firby har ett ångfartyg och hade börjats byggas 1926. Hon var på 4 869 ton. Hon skulle segla till Kanada men så blev inte fallet. 13.35 dök bokstavligen upp. Firby var ensam, hon hade ingen eskort av andra fartyg. Tyskarna besköt henne men lät besättningen gå i livbåtarna. Alla de 34 ombord överlevde. Krig är hemskt. Men kaptenen på ubåten Herbert Schultze var ändå lite ridderlig och sände ett meddelande till britterna, rättar sagt adresserat till Churchill där han skrev följande:

”Transmit to Mr. Churchill. I have sunk British steamer Firby position 59°40N/13°50W. Save the crew if you will please. German submarine.”

Ett amerikanskt fartyg kom sedan att plocka upp de 34 personerna som varit ombord på Firby.

Poem: Tew

Tew

He sits in an office in his capitol
sorting through what needs to be done.
He makes the hard decisions that take their toll
on the way to victory won.

He’s an old man now whose job is to wage war.
His hands in the fight are others:
young people who believe what they’re fighting for.
They are all his sons, his daughters.

Like the ancient war god, he must sacrifice:
put his hand in the monster’s maw.
But he makes his strikes upon the brute precise
to mostly avoid tooth and claw.

He tries to find ways to chain or kill the beast,
but its heads are many and fierce.
It devours itself and all at its feast,
but grows new hearts and heads to pierce.

(Charles Weatherford)

Var vid gott mod!

Hösten har dragit in i Sverige på allvar. Regn, blåst och fukt. Men bär och frukt finns det och svampen är redo att plockas. Många trevliga marknader hålls på hösten och de är värda att besöka.

Alla årstider har sin tjusning och det skulle knappast vara roligt om det var samma årstid jämnt. Var vid gott mod alla hedningar, hösten är bra för karaktären!