Nya fynd i Gamla Uppsala

Det händer mycket i Gamla Uppsala. Nya fynd som så kallade båtgravar med rester av djur som offrats hat hittats. Området runt omkring har de senaste åren visat sig vara större än man tidigare trott. För två år sedan hittade man en pilspets vid Fyrisån. Kanske finns det mer fynd?

De gamla sägnerna visade sig stämma. men det viste förstås vi hedningar. Vi får hoppas att de nya fynden ökar intresset för historien men också för asatron, den sanna religionen.

Torpederingen av Elihu B. Washburne

Torpederingen av Elihu B. Washburne

Andra världskriget fördes som alla vet såväl till lands som hav. Många fartyg från de krigande men också de neutralas flottor sänktes. Många av de skepp som förliste var handelsfartyg.

När USA kom med i konflikten 1941 bestämdes det att man skulle bygga fler fartyg. Dels behövdes det mer skepp dels så ökade förlusterna. Rederiet Matson Navigation Co började bygga ångfartyget Elihu B. Washburne under 1942. I januari året därpå var fartyget sjösatt. Hemmahamnen var San Francisco. Trots att det var ett handelsfartyg bestyckades Elihu B. Washburne med totalt 12 kanoner. Skeppets tonnage var på 7 176 ton. Fartyget var uppkallat efter den republikanske politikern och slaverimotståndaren Elihu Benjamin Washburne 1816-1887.

Fartyget seglade på handel med Sydamerika men hennes historia blev kort. Efter att ha gjort en resa till Brasilien och lastat kaffe i staden São Paulo den tredje juli 1943 träffades fartyget av en torped klockan 19.25 från den tyska ubåten U-513. Torpeden förstörde propellern och det nu hjälplösa fartyget besköts åter av U-513. Omkring 19.50 och 20.00 träffades Elihu B. Washburne av ytterligare två torpeder. George Lambert Mollison fartygets befälhavare samt de övriga 69 personerna ombord lyckades dock helskinnade ta sig i livbåtar.

U-153 sänktes den 19 samma månad av den amerikanska flottan.

Lite allmänt första juli 2019

Idag den första juli 2019 efter den andliga digerdöden står sommaren i sin mäktigaste prakt och härlighet. Hör ni Tor dundra så se det som en bekräftelse därpå.

Asatron frodas och kristendomen minskar trots alla försök att göra om svenska kyrkan till snällkyrkan där Jesus älskar alla och med alla. Allt fler inser att islam inte är en trevlig religion som kan integreras hur som helst.

Några sammankoster har IKF haft och några har visat intresse att bli medlemmar. Det ser på det hela taget bra ut. Tokerierna med runförbud har väck kritik och det blir med lite tur inget av detta ”sosseförslag”. Detta parti ha ju som bekant alltid legat bakom förbud och till och med spionerat på sina egna.

Gudinnorna är med oss, gudarna likaså. Ha fortsatt trevlig sommar.

Tor