Insändare i Nya Åland: Man får inte ifrågasätta globaliseringen

Till Martin Eneroth som säger att man får ifrågasätta globalisering. Tyvärr så tror jag inte man får detta, däremot så får man välja mellan två sorters globalisering.

Attac rörelsen kom till Sverige och Finland 2001. Attac sades vara emot mot globaliseringen. Men efter en tid så fick de själva gå ut med att de inte var emot själva globaliseringen, de ville bara ha en så kallad solidarisk sådan. Attack har inte hörts av på många år. I Sverige verkar de lagt av och i Finland gör de inte så mycket väsen av sig.

Nordiska Motståndsrörelsen är uttalade nationalsocialister och därmed emot globalisering. Den bruna världsåskådningen avisar tanken på en global och internationell mänsklighet och är emot såväl EU och FN. I Finland är NMR förbjuden och i de andra nordiska länderna är det nog bara en tidsfråga innan liknade görs. Under andra världskriget tog NMR andliga förfäder, om uttrycket tillåts, med Hitler i spetsen och kämpade mot såväl kapitalistdemokraterna i väst som kommunisterna i öst. Nationalsocialisterna gjorde ganska stor sak av att såväl kapitalister och kommunister var samma sak. De eftersträvade båda en global världsordning. Där hade de ju lite rätt för deras motståndare hyllade globala normer och ideal. Sedan när kriget var slut så började ett nytt, förvisso ett kallt sådant. Där man stred för olika global livssyner. Väst segrade.

Så man kan nog gott säga att man inte får ifrågasätta globaliseringen däremot så får man välja om den ska vara den rådande som är kapitalistisk eller en mer solidarisk variant. Är man fanatisk antiglobalist så riskerar att bli beskylld för att vara brunskjorta men också att bli kriminaliserad. Slutord, man får inte ifrågasätta globaliseringen. Tyvärr!

HENRIK ANDERSSON

Publicerad i Nya Ålands 2020-11-24 http://www.nyan.ax

Maradonakyrkan

Maradonakyrkan

Fotbollsspelare, gud och frälsare.

Vi brukar inte uppmärksamma monoteism i positiva ordalag men nu gör vi ett undantag. I och med att fottbollslegendaren Maradona gått in i det eviga så passar vi på att uppmärksamma att hans beundrare till hans ära redan i hans livstid startade den så kallade La Iglesia maradoniana eller på svenska maradonakyrkan.

Maradonakykan instiftades till fotbollsspelarens ära den 30 november 1998 vt då Maradona eller som hans fullständiga namn var Diego Armando Maradona fyllde 38 detta datum. Denna religion ska ha 120 000 medlemmar. En bön översatt till svenska finns och den lyder:

”Diego vår som är på planerna. Helgad varde din vänsterfot. Tillkomme din fotboll. Ske din bollkänsla, såsom i himmelen, så ock på jorden”.

Vidare har man tio budord och altare till Maradona finns.

Givetvis har även denna religion minst en hemsida, spanska är språket som används förstås. http://www.iglesiamaradoniana.com.ar/

Tänkvärda ord av Björn Ranelid

Nu börjar en ny artikelserie som vi kommer kalla för Tänkvärda ord. Många tankar har sedan tidens begynnelse kommit ur mänskliga hjärnor. Vi kommer dock inte kommenterar eller moralisera över de citat och likande som vi publicerar. Bättre är att läsaren själv får reflektera över orden. Först ut är författaren Björn Ranelid.

”Det är hög tid att vi avskaffar den epidemiskt spridda utsagan att alla människor är lika mycket värda. Det må vara så när ett litet oskyldigt barn är fött, men senare i livet gäller vad denna individ, flicka eller pojke, kvinna eller man gör med sitt liv. Hur de förvaltar sin tid på Jorden i förhållande till sin nästa, medmänniskan”.

”Mördaren är inte lika mycket värd för mänskligheten som en självuppoffrande moder med sex barn, en individ som skänker bort miljarder till välgörande ändamål eller en läkare utan gränser. Mördaren är inte lika mycket värd som den kvinnliga läkaren med barnet i sin famn som han dödade på en öppen gata i Malmö.”

Björn Ranelid

Skratt och hån är våra vapen!

Om du är tolerant mot en sjukdom riskerar du att bli sjuk. Är du tolerant mot en religion som inte respekterar dig då är du dum. Asatron har gudamakter för visdom och kunskap men ingen gud för dumhet. Loke kan ju måhända passa in som en slags högre makt för dumbommar och tokar.

Så vi fortsätter att skriva nedrigt om judendomen, kristendom och islam. Folk som sysslar med ateism och sekulär humanism ska också de få sig ett tjuvnyp. De sistnämnda anser att religion i den mån den ska tolereras ska vara en privat sak. Men vänd på steken. Kan inte deras livsåskådning istället vara någons privata åsikt och inte ta plats i samhällsdebatten?

Vi för vår kamp med ord och bild. Ord sårar oftast bättre än sparkar och slag. Varför söla ner sina händer som en simpel terrorist när man kan använda skratt och hån?

Bilder som dessa är bästa vapnet mot islamister!
Inga krig men väl vass och syrlig satir biter på de som tror på denne filur.
Roligt då, roligt nu.
Med glada skratt och bus, gör vi med monoteismen rent hus!

Ta avstånd från extremkristna AFS!

 ”Oavsett om man är troende kristen eller inte, är kyrkan som institution en omistlig del av Sveriges historia och framtid.” Citatet kommer från Alternativ för Sverige. Vi har skrivit förut om detta parti och vi gör det igen. Ta avstånd från detta parti som hyllar bastarden Jesus och som tror på en osynlig gud.

Detta eviga fjäskande för Israel!

En amerikansk man som dömts för att ha spionerat på sitt hemland å Israels vägnar släpps helt fri – så att han kan flytta till Israel.

Jonathan Pollard greps 1985 och dömdes till livstids fängelse för spioneri, i ett fall som kom att anstränga relationerna mellan annars nära allierade USA och Israel. I Israel hyllades han som en hjälte och landet gav honom medborgarskap.

2015 frigavs Pollard villkorligt och han har sedan dess levt med fotboja, flera restriktioner och tvingats stanna i USA.

Myndigheterna har nu tittat närmare på 66-åringens fall och USA:s justitiedepartement meddelar att det inte finns någonting som tyder på att han kommer att bryta mot lagen igen.

Pollard arbetade som underrättelseanalytiker inom den amerikanska flottan när han kontaktade Israel och började dela med sig av topphemligheter mot pengar. Informationen användes bland annat i planeringen av en israelisk attack mot palestiniernas paraplyorganisation PLO:s högkvarter i tunisiska Tunis 1985, där omkring 60 människor dödades.

USA:s underrättelseväsen har tidigare motsatt sig alla strafflindringar för spionen. 1998 rapporterade The New York Times att den dåvarande CIA-chefen hotade att säga upp sig om USA på något vis blandade in Pollard-ärendet i de då pågående fredssamtalen i Mellanösternkonflikten.

Detta meddelande från TT kommenterar IKF följande: Det är alltid ett evigt fjäskande för det oheliga landet Israel. En konstruerad stat som endast plågat det Palestinas folk sedan 1948. Israel är monoteismen när den är som värst.

Ner med sionismen!