Runsten funnen i Västervik!

Sensationellt fynd av tidigare okänd runsten!!!
Nu kan vi berätta förra veckans fantastiska fynd i Tjust!
En höstdag för några år sedan var lantbrukaren Lennart Larsson, som så många gånger förr, ute och plöjde en av åkrarna på Hellerö Gård i Västra Ed socken, nordöstra Småland. Plötsligt hakade plogen i en stor sten, närmare 2 meter lång och över 1 meter bred. Stenen kunde ju inte ligga kvar i åkern, utan flyttades som vilken annan röjningssten som helst, ut till åkerns kant. Lennart noterade dock att stenen hade en platt och bra form och kanske kunde den användas till något bra i framtiden? Där fick stenen ligga ända tills för några dagar sedan. Familjen Larsson behövde en ny trappsten till ett uthus på gården och den där stenen från åkern kunde komma väl till pass. Lennart for iväg med grävmaskinen, skopade upp stenen och skulle precis åka hem mot gården när han fick se något. På stenens undersida fanns runor!
Det är inte första gången som familjen Larsson gör finfynd på gården. På en annan åker framkom vikingatida mynt och en gotländsk armbygel för några år sedan. Läs mer om detta här: http://www.myntstudier.se/pdf/Alla%20som%20l%C3%A4sv%C3%A4nlig%20pdf/myntstudier2008_3_Lasvanlig.pdf
Familjen Larsson kontaktade Västerviks Museum, som besiktigade stenen. – Ett otroligt fynd! säger arkeolog Veronica Palm. Men vi är egentligen inte förvånade. Att Hellerö var en viktig plats under yngre järnålder visste vi redan, en vikingatida silverdepå påträffades här 2006 och bara några kilometer bort finns Vråka by med sitt stora bygravfält från yngre järnålder. Att man rest en runsten här på gården bekräftar platsens och släktens betydelse i bygden.
Runolog Magnus Källström på Riksantikvarieämbetes Runverket kontaktades och redan dagen därpå kom han för att göra en första dokumentation. – Årets fynd! Eller bättre än så! enligt Källström, som bekräftar att det var många år sedan man hittade en helt okänd runsten. Magnus som är docent i nordiska språk med runstenar som specialitet kunde omgående tolka stenens inskrift. Den lyder:
kerþar raisþi : stin : þansi : at : sitiarf – faþur : sin : buanta : aykerþaR
Gerðarr ræisþi stæin þannsi at Sigdiarf, faður sin, bōanda Øygærðaʀ.
»Gärdar reste denna sten efter Sigdjärv, sin fader, Ögärds make.»
– Runslingan är ristad i ett kantföljande rundjur som biter i sin egen svans. Utformningen av rundjurets huvud talar för att stenen ska dateras till 1000-talets första hälft, säger Källström.
Mitt på stenen finns också ett likarmat kors. Stenen restes alltså som ett minne över en avliden, på en ur kommunikationssynpunkt viktig plats där den kunde ses av andra i bygden, i en brytningstid då äldre traditioner mötte kristna ideal.
Fyndet är av stor betydelse nationellt, men framför allt för den lokala järnåldersforskningen i Tjustbygden, i gränslandet mellan Småland och Östergötland.
Länsstyrelsen i Kalmar kommer nu att tillse att runstenen rengörs och konserveras för att sedan kunna beskådas av allmänheten under senhösten. Ambitionen är att den ska ställas upp igen vid Hellerö, men eftersom den har en gammal spricka så måste den säkras ordentligt.
Vi meddelar när stenen finns att se!
(Texten ovan kommer från Västerviks Museum)

Dikt: Till alla judar, kristna och muslimer!

Till alla judar, kristna och muslimer!

Judendom, kristendom och islam är ingenting att ha,
inte heller ateism eller sekulär humanism är någonting bra.
Nej hedendom ska det va!

Judar, kristna och muslimer,
ger oss bara sura miner.
Vi ser helst att deras tempel ligger i ruiner!

Av er osynlige gud blir man inte glad men led,
vi anser av er lära man blir krokig och sned.
Ni monoteister ska lämna hedningarna i fred!

Ta avstånd från AFS!

Skräppartiet Alternativ för Sverige vill ställa upp i det så kallade kyrkovalet nästa år. De har stött på motstånd av andra kristna som inom samfundet svenska kyrkan ogillar detta parti.

Vi har redan skrivit om AFS och tagit avstånd från dem. Vi upprepar detta och hoppas ingen hedning får för sig att stödja detta kristna parti! Uppmana istället att folk går ur svenska kyrkan så slipper vi fler kyrkoval! All kristendom är dålig kristendom!

Och som vanligt vill vi påpeka att vi bara diskuterar med de som delar vår värdegrund!

Är du tolerant?

Är du tolerant mot en bensår kan du få kallbrand.

Är du tolerant mot en förkylning kan du få lunginflammation.

Är du tolerant mot en fästing kan du få hjärnhinneinflammation.

Är du tolerant mot islam eller kristendomen riskerar du att skjutas, brännas, huggas och avlida!

 

Var inte tolerant mot de som inte är tolerant mot dig!

Tolerans, konsensus och vara naiv, det är honnörsord i dagens samhälle. allt mer makthavare vare sig de är politiker eller journalister kommer nu med alla gäng och klaner som mördar och stjäl att bortförklara sig med att de varit naiva. I många fall rättfärdigar man dåliga beslut och resultat med detta. Vi var naiva och ville väl. Efter som vi är naiva och vill väl så rättfärdigar man sig själv. För är man optimist och vill väl är man bättre än andra eller hur?

Men i eddans kanske viktigaste dikt Havamal är det misstro som gäller. Läs själv. det är inte en positiv dikt men en realistisk. Människor är som de är och det kan inte ändras. Gudarna var naiva och trodde att Loke som ju var född jätte kunde sköta sig men det gick som det gick. Man kan gott säga att aningslösa och naiva människor är väldigt ohedniska. Att vara hedning innebär inte bar att tro eller få inspiration från den förkristna religionen utan att ha den förkristen religionens moral och levnadssätt som ideal. Många glömmer detta, de går i gamla hjulspår.

Idag är ingen riktig hedning tolerant mot islam. Idag är ingen riktig hedning naiv! Var aldrig tolerant mot någon som inte är tolerant mot dig eller accepterar din tro!

Insändare i Skövde Nyheter: Jag skäms över er!

Insändare: Jag skäms över er!

I början av månaden invigdes ett nytt veteranmonument i Skövde. En del har hyllat initiativet, men alla är inte positiva till den. Bland dem insändarskribenten Henrik Andersson.

Veteranmonumentet i Garpaparken i Skövde anser jag vara en onödig kostnad. Jag har alltid sympatiserat med tanken på att Sverige är neutralt i krig och alliansfritt. Eller var ska vi säga, för Socialdemokraterna ljög under hela kalla kriget för det svenska folket. Skulle aldrig rösta på detta parti som ljugit så ofta och så länge.

Ett sätt att vara neutral är att man inte sänder ut legoknektar, för det är vad vad svensk soldater är när de sätter på sig FN-baskern eller deltagit i andra krigiska aktiviteter.

Beklagar att så kallade veteraner får ett monument men jag skäms också över våra makthavare som ödslar skattepengar på sådant trams!

Henrik Andersson, fredsduva

Insändaren publicerades på Skövde Nyheters hemsida 2020-09-11: http://skovdenyheter.se