Den inre fienden!

Kristendomen förstörde hedendomen. De kristna dödade hedningar och förstörde deras helgedomar. Som ett extra hån gjord de om många hedniska gudar och gudinnor till helgon och de byggde sina kyrkor där helgedomar och hov stått. Kristendomen och för alla del de andra monoteistiska religionerna är hedendomen och asatrons naturliga fiender.

Ändå finns det folk som anser sig vara hedningar men ändå inte kan klippa banden från den ockupationsreligion som förpestat det andliga livet i Sverige. Folk säger sig vara hedningar men är med i kyrkan ändå. Folk säger sig vara hedningar men umgås med kristna präster. Folk säger sig vara hedningar men låter barnen döpas.

Den inre fienden är alltid den värsta fienden. Smygkristna och kryptomonoteister är asatrons värsta och farligaste fiender. Men man kan känna igen dem. De är ofta på den vänstra delen av den politiska skalan. De är ofta feminister och positiva till globalisering. De kallar sig mycket, men ofta använder de begreppet forn sed.

De ser olika ut och pratar på olika sätt, men de har alla Loke, gudarnas svekfulle fiende i sig. Vi asatroende måste fördriva denna andliga irrlära. Först när den inre fienden är borta kan vi bekämpa den yttre!

Må gudinnorna och gudarna bistå oss i kampen mot Loke och Jesus!

En insändare i Skaraborgsbygden: Om ni inte bojkottar, då bojkottar jag er!

En insändare i Skaraborgsbygden: Om ni inte bojkottar, då bojkottar jag er!

Debatt

Det är många år sedan den så kallade svenska kyrkan separerade från staten. Ändå fortsätter staten lägga sig i kyrkans göromål och kyrkan lägger sig i statens. 17 år efter skilsmässan så är det fortfarande politiska val i kyrkan.

Har nu kyrkan ställts utanför statens hägn och område ja då borde inte politiska partier som finns representerade i riksdag, landsting och kommuner vara i svenska kyrkan. Inga riksdagspartier finns representerade i andra religiösa samfund och borde då heller inte vara det i svenska kyrkan.

Svenska kyrkan borde sluta lägga sig i politik och staten borde inte lägga sig i svenska kyrkans inre angelägenheter. Jag som inte är kristen och inte med i vare sig svenska kyrkan eller något annat samfund som tror att Jesus är Guds son och aldrig skulle läsa vare sig Jobs bok eller Markus evangeliet tycker det är beklämande att politiska partier som ska verka för staten och medborgarna ändå lägger sig i ett samfunds inre styre och angelägenheter. Men om nu staten inte kan sluta upp med att sponsra kyrkoval då kan jag inte rösta på politiska partier som deltar i kyrkovalet.

Slutord till politikerna, om ni inte bojkottar kyrkovalet, ja då bojkottar jag er! Vill ni ha med prästerna att göra, då vill inte jag ha med er att göra!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2017-07-24. www.skaraborgsbygden.se

Störst av allt är kärleken!

Störst av allt är kärleken!

En av de mest kända kenningarna Freja har är kärleksgudinnan. Freja, Njords dotter har en krigisk sida, men det är som kärleksgudinna som hon är mest känd. Freja är dem mest mångfacetterade gudinnan inom asatron, hon kan jämföras med Oden som också han är en mycket mångfacetterad gudamakt. Freja ägnar sig åt fruktbarhet, krig, sejd och mycket, mycket mer. Men som ovan skrivits hon kallas för kärleksgudinnan.

Vid ragnarök stupar de krigiska gudarna. Oden dödas av Fenris och Tyr av Garm. Det finns ingenting som säger att Hermod överlever. Men ingenstans sägs det att Freja stupar. Tvärtom så verkar många, ja rentav de flesta gudinnorna överleva slutstriden.

Kärleken övervinner allt, Freja övervinner allt, störst är Freja, störst av allt är kärleken!

Den krigiska kärleksgudinnan som överlever ragnarök!

Uppmana till bojkott!

Uppmana till bojkott!

Ingen i Ideella Kulturföreningen är kristen att uppmana medlemmar att inte rösta i det så kallade kyrkovalet är därför meningslöst. Men föreningen uppmanar alla medlemmar att uppmana sina släktingar, vänner och andra bekanta att strunta i att rösta den 17 september.  Vidare uppmanar Ideella Kulturföreningen sina medlemmar och läsare av Ideell Kulturkamp att de försöker förmå folk som är med i svenska kyrkan att gå ur detta samfund. Givetvis uppmanas folk att motverka såväl kristendom i allmänhet likväl som judendom och islam. Vi strävar för en värld utan monoteism.

Alla resor börjar med ett steg. Ett steg i rätt riktning är att uppmana folk att inte rösta i kyrkovalet, bojkotta svenska kyrkan!

Vi ska avskaffa kristendomen!

Och som vanligt, diskuterar vi bara med folk som delar vår värdegrund!