Se det med ett leende, potatisens dag

Se det med ett leende, potatisens dag

Till en kokt potatis
Till en kokt potatis
Dina ögon äro elva
Du är brun som knäck och kola
och ditt skinn har läckert spruckit
sen jag stuckit
gaffeln i´t.

För min kniv ditt skal skall falla
Faller ett skal – faller alla
Snart du hunnen är till munnen
Lilla knöl – jag äääter Dig!

Ja så diktade redan 1960 poeten Povel Ramel till den lilla knöl alla har bitit i.
Sedan några år har även potatisen sin dag och det finns förstås en potatisakademi. Den stora dagen för potatisätning är den 24 oktober.
http://potatisakademien.se/

potatis

Knöl som är ätlig

gris

Knöl som är oätlig och inte prisvärd.

 

Är 24 oktober en högtidsdag?

Är 24 oktober en högtidsdag?

Är 24 oktober en högtidsdag? Ja frågan är faktiskt befogad. Det är nämligen så här att den traditionella flyttdagen var vid mickelsmäss som infaller 29 september.

1819 ändrades bestämmelserna så att flyttdagen försköts till den 24 oktober i stället och helgens betydelse minskade därmed. Anledningen till förskjutningen var att vid övergången till den gregorianska kalendern 1753 förlorades elva dagar vilket gjorde att Mikaeli infaller elva dagar tidigare. Följden av detta blev att mycket av skördearbetena inte hann avslutas till mickelsmäss. På sina håll följde begreppet mickelsmäss med och firades då den 24 oktober.

Mickelsmäss började sluta vara en viktig högtid för många i slutet av 1800-talet och början av det nya seklet. Folk arbetade inte i samma utsträckning som tidigare inom jordbruket och folket i det gryende industrisamhället flyttade inte i samma utsträckning som tidigare och behovet av marknader minskade i takt med att affärer i såväl städer som i byar ökade.

Intresset för mickelsmässan har ökat de senaste åren och då firas den vid 29 september, men 24 oktober har då helt glömts av. Så svaret på frågan om 24 oktober är en högtidsdag får nog besvaras med ett nja.

Asatron levde vidare i sagorna: Barnen som for upp till månen

Asatron levde vidare i sagorna: Barnen som for upp till månen

Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water.

Jack fell down and broke his crown,

And Jill came tumbling after.

Up Jack got, and home did trot,

As fast as he could caper,

He went to bed to mend his head

With vinegar and brown paper.

Denna vers är den första i en känd engelsk barnkammarrim, på engelska kallad  ”nursery rhyme”. Två syskon ska hämta vatten de har en stång som de bär en spann på. Det finns olika variationer av sången och en version har 15 verser. I en av dem kommer de upp till Månen.

  1. Ganglere frågade: huru styrer han solens och månans gång. Har svarade: En man är nämnd Mundelföre, som hade två barn: de voro så fagra och sköna, att han kallade den ene Måne och sin dotter Sol och gifte han dem med en man, som hette Glen; men Gudarne, som fortörnades öfver denna stolthet, borttogo begge dessa syskonen och satte dem upp på himmelen: de läto Sol köra de hastar, som drogo solens vagn, hvilken Gudarne hade skapat, för att upplysa himmelen, af de gnistor som flögo ur Muspelhem. Desse hästar heta så: Arvaker och Alsvider: under deras bogar satte gudarne tvänne pustar, för att svalka dem och i somliga sånger kallas de Isarnkol. Måne styrer månens gång och råder för ny och nedan. Han tog från jorden två barn, som hette Bil och Hjuke, då de gingo från den brunn, Som Byrger heter och buro på sina skuldror en så, som heter Säg och såstången Simul. Vidfinn är deras fader och de åtfölja städse månen, såsom man ifrån jorden kan se.

Dessa rader i Snorres edda i kapitlet Gylfaginning vers 11 säger ju nästan likadant. Två syskon, pojke och flicka bär en stång med ”så” på. Namnet Jill är ju bra likt Bil.

Månen är i båda fallen ett manligt väsen. I många kulturer är Solen maskulinum och Månen femininum men inte i den nordiska tron.

Vad som förenar sagorna

Två syskon som bär ett öskar på en stång kommer upp till himlen.

Vad som skiljer sagorna

I barnkammarrimmet kommer barnen hem igen och efter att ha upplevt många äventyr.

I eddan tas barnen upp och blir Måne, mångudens följeslagare och gudamakter de med. Bil nämn uttryckligen som asynja. Hon är föresten den av syskonen som nämns på flest håll i Snorres edda, Hjuke nämns endast en gång. Fullmånen associeras med Hjuke och månens nedan med Bil.

Övrigt

Det finns några fler teorier om den brittiska barnsagan. Några har menat på att det funnits anspelningar på olika politiska skeenden i den engelska historien. Det finns dock så många teorier om vad som kan läsas in så det kan bli lite svåröverskådligt. Troligen har dock sagan ibland använts som någon form av satir då man inte vågat säga saker rent ut. En något makaber teori är att sagan handlar om franske kungen Ludvig XVI och hans drottning Marie Antoinette som avrättades under franska revolutionen. ”Jack fell down and broke his crown,

And Jill came tumbling after” ska syfta på detta.

Slutord

Det får sägas vara bevisat att sagorna har en ursprung gemensamt. Sagorna har utvecklats olika men grunden om två barn som är ute för att hämta vatten men kommer till Månen är med i de båda. Asatron levde vidare i ett engelskt barnkammarrim.

moon

hjuki_and_bil

”Barnen i månen med spann och stång.

hjukibilmaninthemoon

hjuke-och-bil

hjuke-och-bil-svart-vitt

bil-mani-and-hjuki

Få konstnärer har avbildat syskonen, men här är några illustrationer. Måne är också med på några av dem.

Gillar du mjöd, öl och fläsk?

Gillar du mjöd, öl och fläsk?

Gillar du mjöd, öl och fläsk? Ja då kan vi med bestämdhet rekommendera asatron. Denna utsökta och exklusiva religion är den enda religion i världen som faktiskt  erbjuder dessa förnäma drycker samt kvalitetskött till prisvärd kostnad. Att erhålla dessa underbara livsmedel är mycket enkelt. Ta bara och konvertera till asatron. Som bonus har vi 147 gudamakter att dyrka så religionen blir aldrig trist. Det finns stort utrymme för din personliga gudstro som med fördel kan förenas med andra hedniska trossystem. Till den manliga läsekretsen kan vi tillägga att de flesta gudamakter är kvinnliga sådana.

Tveka inte, konvertera genast omedelbart och njut av Heidruns mjöd och Särimners kött i alla evighet. (Eller fram till ragnarök.)

beer-serving-valkyries-in-valhalla

Sextioårsminnet av Ungernrevolten

Sextioårsminnet av Ungernrevolten

1945 tog kommunisterna över makten i Ungern, det gjorde de med hjälp av sovjetiska trupper. En kommunistisk diktatur etablerades. Förtrycket var hårt, människor dödades, förföljdes och fängslades. Även medlemmar i kommunistpartiet råkade ut för förföljelse och dödades. Den sovjetiske diktatorn och ledare över östblocket Josef Stalin avled 1953. I många av kommunistländerna som styrdes från Moskva via lokala kommunistpartier började en uppmjukning i förtrycket. När förtrycket minskade vågade samtidigt oppositionella grupper göra sin röst hörd. Hösten 1956 hade sovjetiska trupper tagit och marscherat in i Polen. Många i Ungern demonstrerade i sympati med polackerna och dessa demonstrationer slogs ner. Det var upptakten till upproret. 23 oktober 1956 tog demonstranter och kom i konflikt med ÁVO, Államvédelmi Osztály, kommunispartiets säkerhets och underrättelsetjänst styrkor. Dagen därpå skickade sovjet trupper mot Ungern. I huvudstaden Budapest drev ungrarna tillbaka invasionsstyrkan trots bristen på vapen. Ett fåtal sovjetiska soldater anslöt sig faktiskt till revolten.

Men i slutändan kunde knappast de frihetslängtande ungrarna vinna mot sovjetunionen och dess inhemska medlöpare. Västvärlden vill inte undsätta revolten. Strider framförallt i huvudstaden Budapest men på andra orter pågick till den 10 november. Kriget, för man kan inte kalla det för någonting annat hade krävt 722 sovjetiska soldaters liv, ett okänt antal ungrare som var lojala mot sovjet och kanske uppemot 3000 ungrares liv. Många ungrare flydde, kanske uppemot 200 000 personer valde att bege sig västerut. Sovjet satte in över 30 000 soldater under revolten.

IKF uppmärksammar sextioårs minnet av Ungernrevolten och sänder de ungrare som stupade i kampen mot diktaturen en tanke.

ungernupproret-3

I Början av upproret revs en staty av Stalin i Budapest. En talande bild av att ungrarna inte ville vara kommunister.

ungernupproret

En känd bild från upproret. en 15 år gammal flicka deltar med vapen i hand. Troligen stupade hon i striderna.

ungernupproret-2

Sovjetiska stridsvagnar i den Ungerska huvudstaden. Omkring 1000 stridsvagnar sattes in. Ungrarna hade handeldvapen och hemgjorda bomber men lyckades strida nästan tre veckor.