En insändare i SLA. Stäng kyrkan på avslutningsdagen

Svenska kyrkan har sedan snart två decennium varit skild från staten. Svenska kyrkan miste nästan 90 000 medlemmar förra året. Allt fler medborgare i Sverige är inte ens kristna. Ändå höjs varje år röster att skolavslutningar ska vara i kyrkan. Ärligt talat så tror inte jag att det är studenterna, i vilken ålder de än må vara i, som har dessa kyrkokrav utan anhöriga och då kanske inte främst föräldrar utan mor- och farföräldrar. Med tanke på att allt fler skaffar barn sent i livet är det väl inte alla som har sina föräldrars föräldrar som orkar besöka en kyrka långt bort från ålderdomshemmet.

Hela debatten om avslutningar i svenska kyrkan är skenhelig. Man vill vara i en religiös byggnad medan man själv inte är religiös.

Lösningen på problemet är enkelt. Stäng kyrkan på avslutningsdagen.

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Skaraborgs Allehanda 2019-05-17 http://www.sla.se

 

Bojkotta Eurovision!

IKF uppmanar alla sina medlemmar samt läsarna av Ideell Kulturkamp att bojkotta Eurovision Song Contest.

”Så länge Israel med sin apartheidpolitik förnekar palestinierna deras grundläggande mänskliga rättigheter, så länge måste vi avstå från israeliskt deltagande i kulturutbyten”

Löd ett upprop som 171 skådespelare och musiker skrev under tidigare i år och detta kan vi instämma i.

Leve Palestina, ned med sionismen!

FRANCE-ISRAEL-PALESTINIANS-CONFLICT-GAZA-DEMO-Getty-640x480

Är Saga Mimers hustru?

Är Saga Mimers hustru?

Om Mimer nämns det att han har sju söner. Men det nämns ingenstans vad hans maka heter. Viktor Rydberg framlade som teori i sitt lärda men också något bångstyriga verk Fädrens gudasaga att hennes namn är Sinmara. Men Sinmara är en jättinna och hon nämns aldrig som någon av asarnas maka. Mimer räknas till asarna men är också en jätte. Sinmaras namn består av ordet mara, ett kvinnligt väsen som plågar sovande män.

Många av gudamakterna lever i par. Många av paren delar i princip samma funktion i världsalltet. Asynjan Sol har maken Glen för ett exempel. Njärd eller Nerthus är en fruktbarhetsgudinna som är i relation med Njord. Inte helt orimligt att Mimer och hans maka gör det samma.

När det gäller gudinnor i den nordiska religionen så finns det ett stort antal, ja de flesta makterna är feminina. Men de förklaras allt som oftast vara olika skepnader och uppenbarelser av ”den stora gudinnan”. Gudarna ses däremot nästan alltid som individuella makter. Ingen påstår att Oden och Frej är samma gud i olika skepnader eller att Tor är en annan aspekt av Balder.

I eddorna nämns asynjan Saga. Hon nämns på några ställen men verkar inte utöva någon större roll. Hon nämns i sången om Grimner, sjunde versen:

Sökkvabäck heter den fjärde
svala böljor där
brusar kring boplatsen.
Oden och Saga där
dricker var dag
glada ur skålar av guld.

I namntulan som tar upp 27 asynjors namn är hon nummer 21, lågt placerad men hon nämns i yngre eddan direkt efter Frigg som nämns först. Många lärda har menat på att Saga är ett annat namn på Frigg. Sökkvabäck är Sagas boning och liksom Friggs Fensalarna är den belägen vid vatten. Oden dricker dagligen av det vatten Saga bjuder på och hans verkar lyssna på henens råd. Samme gud har druckit ur Mimers brunn. Sagas namn betyder berättelse men kan också tolkas som sierska. Frigg kan också se in i framtiden med delar sällan med sig av det hon ser. Sökkvabäck har tolkats som den sjukna bäcken, alltså en bäck som inte syns detta påminner om en brunn. Utan att övertolka man säga att Mimers brunn ger kunskap, medan Sagas brunn ger förmåga att se in i framtiden, eller att kunna tolka och använda kunskap. Mimer är kunskap, Saga är sierskan medan Oden är vishet. Vishet får man dock genom att förvärva sig kunskap och vilket människor sällan kan se in i det kommande.

Både Mimer och Saga fyller väldigt likartade funktioner och kompletterar varandra. Det är nog inte alls fel att påstå att Saga är Mimers maka och mor till hans barn.

Saga 2018 9

Skillnad mellan Tyr och Oden

Skillnad mellan Tyr och Oden

Ibland stöter man på argument som hävdar att Tyr är en äldre gud än Oden samt att sistnämnde gud undanträngt tron på Tyr. Detta ska skett ungefär vid folkvandringstiden. Främsta argumentet är att namnet Tyr uttyds som gud och att då Tyr eller rättare Tiwaz är namnet på överguden. Man ska också komma ihåg att Tyrs dag, tisdagen nämns före Odens, onsdagen. Men kan det verkligen vara så att kulten av Oden trängde ut dyrkan av Tyr i så stor utsträckning?

Tyr spelar i eddorna ingen större roll. Förutom vid bindandet av Fenrir. Men man ska också komma ihåg att guden Ull också han en känd gud spelar en än mindre roll. Ull om man räknar till alla ortsnamn med namnet Ull i sig har varit en mycket känd gud. Bara för att de i eddan inte spelar stor roll behöver det inte betyda att de varit ganska okända samt spelat en mindre roll. Guden Frej spelar heller ingen stor roll i eddorna, men han var i det hedniska Uppsala en viktig kultgud och kungarna där hävdade att han var deras anfader. Tyr har förvisso en far son heter Hymer, men troligen är denne Hymer en slags fosterfar på samma sätt som Vigner och Lora är Tors. Tyr gör heller ingenting för att hämnas Hymers död, vilket han rimligen borde ha gjort om Hymer varit den riktige fadern.

Tyrs funktion är främst två, krig och rättsordning. Tyr är tingets gud. Oden har än mer funktioner, vishetsgud, dödsgud, poesigud, vädergud, ja listan kan bli lång. Men krig och rättskipning har alltid varit inom de styrandes sfär. Tyr har troligen haft en viktig men också något begränsad funktion i det forntida samhället. Många gudar och gudinnor har flera funktioner men också några som är de huvudsakliga. Freja är främst kärleksgudinna även om hon har uppgift att ta hand om folk som stupar på slagfältet.

Namnet Tyr betyder gud men namnen Frej och Freja betyder herre och fru. Måhända är vare sig Tyr, Frej eller Freja egentliga egennamn, men det gör dem vare sig större eller ringare.

Som troende hedningar kan vi nog lugnt fortsätta tro att Tyr är Odens son. Oden är äldre än Tyr.

En insändare i LT: Vill ni inte att jag ska rösta i framtiden?

Jag är motståndare till EU. Det finns inte på kartan att jag ska rösta på ett parti som är välvilligt inställd till EU. Men nu har alla riksdagspartierna börjat acceptera och rentav börjat gilla eländet. Märkligt och beklagligt då britterna håller på att lämna. Men ska jag rösta på ett politiskt parti i framtiden så måste det vara ett parti som vill lämna EU samt ännu hellre verka för att EU läggs ner. Så vilka partier finns det att välja på? Vill ni inte att jag ska rösta i framtiden längre?

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Lerums Tidnings hemsida 2019-05-14

http://lerumstidning.se

Är du konstnär eller poet?

Om du ärade läsare tillverkar hantverk, målningar eller poesi inspirerad av den förkristna religionen och är troende hedning så kan du få publicera dina alster på Ideell Kulturkamp. Är ni intresserade så hör av er via kommentarsfältet eller via e-post ideellkulturkamp@hotmail.se

brage (1)

Brage gillar konst!

Spika upp Jesus en gång för alla, ingen skolavslutning kyrkan!

Om ni ärade läsare av Ideell Kulturkamp hamnar i en situation där det diskuteras om ni eller era barn ska ha skolavslutning i en kristen lokal eller inte så säg nej.

Vi förväntar oss att läsarna av Ideell Kulturkamp är hedningar som ogillar Vite Krist samt alla former av kristendom. Gör ni inte det så behöver ni inte läsa Ideell Kulturkamp…

Vi förväntar oss dock att alla hedningar i Sverige gör vad de kan att förminska och förringa kristendomens inflytande i Sverige samt förstås även judendomen och islams inflytande och chans att påverka.

Debatten om skolavslutningar i kyrkan samt vilka eventuella kristna sånger som ska sjungas är på sätt och vis den ”sista striden” för svenska kyrkan. De mister allt fler och fler anhängare, över 18 000 personer har i år slutat vara med i detta samfund. All färre ville gifta sig i kyrkan, allt färre vill döpa sina barn och allt färre väljer kristen begravning. Men skolavslutningen är fortfarande kvar. För många främst då barnen är skolavslutningen denne enda gången de är i kyrkan och det borde vi asatroende ändra på.

Se till att skolavslutningen inte är i kyrkan, spika upp Jesus en gång för alla!