Inför EU-valet 2019

I början av året uppmanade IKF att folk skulle bojkotta det så kallade EU-valet:

https://ideellkulturkamp.com/2019/02/17/rosta-inte-i-eu-valet-2019/

Nu har frågan kommit om man inte kan rösta på alternativ som vill lämna EU. I praktiken är det nu så att alla partier som ställer upp i riksdagsvalet också gör detta till EU-parlamentet.

Så om ni nu tvunget vill rösta rösta på partier som inte vill att Sverige ska vara med i EU. Rösta för alternativ som vill att EU ska upphöra. Alla riksdagspartier vill vara med i den Europeiska unionen.

Men rösta då hedniskt. Inte på partier som snuskar runt med kristen värdegrund typ AFS eller blandar in marxistisk smörja. Kristendom och marxism är inte förenligt med asatro enligt vårt sätt att se på saken.

Och som vanligt avslutar vi med att vi bara diskuterar med folk som delar vår värdegrund.

Ideella Kulturföreningen

Akta er för snällkyrkan!

Alla asatroende värda namnet har läst Havamal. Detta verk anses vara en av de viktigaste av den äldre eddans dikter. Men råd som den höge, Oden ger samt synen på världen är fylld av misstro. Ja det är så mycket misstro att man även misstror misstron. Någon världsförbättring finns det inte. Det är inte optimism för optimismens egen skulle men heller igen svartsyn. Inget tal som synd och att människan förbrutit sig med gud. Det dikten säger är ju det är som det är och vill du klarar dig så får du nytta av de råd som finns. Råd, inte dogm. Den höge bryr sig inte om om du arbetar på vilodagen. Vad du äter finns det ingen kommentar om. Ät en rejäl frukost, se till att du inte blir för full.  Havamal är bra för den som vill få inspiration. Havamal är dålig för den som vill att gud ska peka med hela handen.

Då asatron och för den delen en del andra hedniska religioner inte utgår från att världen är ond så ägnar man sig inte så mycket tid till att förbättra den. Inom hinduismen finns det en del lärde som säger att världen är perfekt. Muslimer och kristna med sitt eviga tal om synd och behov av att rädda världen har en annan syn.

I dagens samhälle försöker svenska kyrkan återfå makt genom att lansera sig som ”snällkyrkan”. Inga dogmer eller vid första anblicken krav på den medlemmarna samt att man ägnar mycket tid och kraft på välgörenhet. Sistnämnda ger religionen ett slags alibi. De som är lite ljummen i sin tro kan alltid säga att de är med för att kyrkan är snäll och hjälpe folk i nöd. Kyrkan själv får också ett alibi. Vi har en plats i samhället att fylla. Vi tröstar folk som har det svårt och vi ger mat åt de fattiga. Det är lite outtalat att religionen får någon slags existensberättigande i det sekulärt samhälle om religionen ägnar sig år hjälparbete och välgörenhet. De religioner som inte ägnar sig åt sådan verksamhet får det svårare. Men vi hedningar finner råd.

Det är enkelt att kritisera gamla tiders kristendom, häxbål och svärdsmission. Men det är lite mer problematiskt att kritisera soppkök och biståndsarbete. Men för den sakens skull ska vi inte vika. Bästa argumentet är att man kan vara snäll och hjälpa folk utan att behöva blanda in övernaturliga makter. De som hjälper folk för att få belöning i en kommande existens efter döden är väl egentligen en form av egoism. I en värld där judar, kristna och muslimer inte dödar varandra och oskyldiga hedningar behövs inte välgörenhet och bistånd. Inte i samma utsträckning. Vill ni hedningar donera pengar till välgörenhet så kan ni göra det men känn ingen krav eller press.

Så alla hedningar akta er för snällkyrkan. Den är inte snäll utan som Loke. Lömsk listig och fientlig mot den sanna religionen och dess utövare.

En insändare i SLA. Stäng kyrkan på avslutningsdagen

Svenska kyrkan har sedan snart två decennium varit skild från staten. Svenska kyrkan miste nästan 90 000 medlemmar förra året. Allt fler medborgare i Sverige är inte ens kristna. Ändå höjs varje år röster att skolavslutningar ska vara i kyrkan. Ärligt talat så tror inte jag att det är studenterna, i vilken ålder de än må vara i, som har dessa kyrkokrav utan anhöriga och då kanske inte främst föräldrar utan mor- och farföräldrar. Med tanke på att allt fler skaffar barn sent i livet är det väl inte alla som har sina föräldrars föräldrar som orkar besöka en kyrka långt bort från ålderdomshemmet.

Hela debatten om avslutningar i svenska kyrkan är skenhelig. Man vill vara i en religiös byggnad medan man själv inte är religiös.

Lösningen på problemet är enkelt. Stäng kyrkan på avslutningsdagen.

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Skaraborgs Allehanda 2019-05-17 http://www.sla.se