Detta har ni att välja på i EU-valet 2019!

IKF är främst en förening för hedningar. Men vi lever inte i ett socialt vakuum. Därför kommer här en lista på alla politiska partier som ställer upp i EU-valet 2019.

Vi informerar om valet som en slags social service. Man behöver inte rösta. Man kan rösta blankt och man kan rösta på följande partier:

Glöm inte!

Allt är inte elände i världen. Hedendomen är tillbaka sakta men säkert. Mer och mer syns hedendomen i såväl i gammal media som på internet. En sak som IKF verkat för är att uppmärksamma alla gudamakter inom asatron. Asarna Oden, Tor och Tyr samt asynjorna Freja och Skade i all ära, det finns fler.

Vi har kommit en bit, men än är vägen lång. Vi måste få ut mer information, dikter och bildframställningar av Frej men också av Måne, Hjule och Bil. Vi måste påminna folk om Glen, Syn, Vår och Audr.

Kärvänliga asatroende och goda hedningar få fram de andra gudarna och gudinnorna.

Hnoss 2018 7

Glöm inte Hnoss!

Bil 2018 5

Glöm inte Bil!

Niorun1

Glöm inte Njorun!

Glenr white and orange

Glöm inte Glen!

byggvir_by_thorskegga-d47xa9k

Glöm inte Byggvir!

Tankar om hedniska värderingar

Dagligen talas det om kristna värderingar och kristen värdegrund samt även om islams dito. Än mer pratas det om demokratins värdegrund. Vad dessa består i gitter vi inte ta upp här. Mer viktigt är att vi tar upp och funderar på vad hedniska värderingar är och hur och om de ska vara med i samhället.

Monoteisterna har endast en gud men de bråkar som bara den för det. Har man många gudar samt gudinnor att åkalla och tro på ja då blir det än mer komplicerat. Eddan den äldre ger många råd hur folk ska bete sig och i hjältesångerna finns det en hel del som visar hur idealet var inom den förkristna aristokratin. Trälar må gråta när de ska dö, men helst ska den hedniske fursten skratta då hans hjärta skärs ur hans kropp! Ett ideal nästintill omöjligt att leva upp till.

Ideal och värderingar är inte samma sak fast med två ord. Många ideal är universella eller nära därpå. Var en bra medmänniska mot dina medmänniskor. Men ärligt, är alla människor medmänniskor? Hedniska trossystem har sällan universella budskap. I dagens samhälle måst man fundera på om hedniska ideal och värderingar ska gälla alla eller bara hedningar sinsemellan.

Hedniska religioner ses ofta som naturreligioner. Är vördnaden för naturen ett hednisk ideal? Ja det får man nog säga.

I äldre och rent hedniska tider var religionen mycket fokuserad på förfäderskult och vördnad för förfäder. Delvis har sådana tankar överlevt. Är vördnaden för de döda som ligger begravda i hedniska gravfält en del av hedniska värderingar? Ja även på denna fråga.

Så tre saker är viktig att komma ihåg när man talar om hedniska värderingar: Var en bra medmänniska, visa vördnad för naturen och hedra de döda.

Dessa tre värderingar kan man alltid ha med sig i livet. Sedan kan det alltid bli debatt om vad som är viktigast eller hur det ska tillämpas i praktiken.

Må Oden vägleda oss i andliga frågor!

Doepler Oden

 

Låt asatron påverka ditt dagliga liv.

Religion handlar inte bara om kultur och ritualer. Religion påverkar sina anhängare i det dagliga livet. Asatron är inte sämre än andra på detta område. Låt din tro vägleda dig i det dagliga livet och står du inför etiska och moraliska dilemman så hämta inspiration av din tro. Nu kommer väl alla asatroende fram till samma sak och samma slutsats men det kan man inte förvänta sig.

Om monoteisterna grälar i tid och otid trots att de bara har en gud så borde hedningar med över hundra gudamakter inte kunna komma fram till samma resultat varje gång. Den som finner vägledning hos Tyr ser måhända inte saker och ting på samma sätt som den som finner inspiration hos Eir.