Befria dig själv, rädda inte andra!

Frälsning betyder på modern svenska befrielse. Men för de flesta monoteister används ordet frälsning i betydelsen bli räddad. De kristna anser att de blir räddade av sin tro och frälsare Jesus. Människan har syndat och det är endast tron på kristendomen som kan rädda, frälsa människan.

Den gnostiske hedningen använder ordet frälsning i dess ursprungsbetydelse. Hedningen blir befriad inte räddad. Hedningen tror inte att människan syndat och behöver räddas. Hedningen som bekänner sig till den gnostiska inriktningen anser däremot att man kan befria sig från ett tillstånd till ett annat och då ett högre sådant. Världen består som alla vet att gnostikern menar på av två ting, ande och materia. Ande, den gudomliga världen och den världsliga som är materia. Hedningen vill till Valhall. Eleysium eller vad man nu väljer att kalla den andliga världen. Gnostiska hedningar har ingen större önskan att hamna i Hel eller Hades. Fast gnostikern inser att man på den andliga resan även kan hamna där.

Både muslimer som kristna menar på att man kan bli frälst av tron på den osynlige guden. Dessvärre tror de att man har rätt att tvinga folk med så kallad svärdsmission att bli frälsta. Det finns ingen valfrihet vare sig för de som missionerar eller de som blir utsatta för missionen. Man kan säga att man måste bli frälst. Man måste bli räddad.

Den gnostiske hedningen tror att man bara kan frälsa sig själv. Men hittar man likasinnade så kan man hjälpa och stöta varandra på den hedniska resan till ökad andlighet och utveckling till en högre och bättre personlighet. Befria dig själv, rädda inte andra!

Tävling! Namnge Frostskalds båt!

Tävling! Namnge Frostskalds båt!

Allas vår Frostskald som ju skriver dikter för Ideell Kulturkamp har skaffat båt. Nu vill de gode skalden ha hjälp med att namnge den. Vad tycker ni den ska heta?

Skriv namnet i kommentarsfältet nedan eller skicka via epost till ideellkulturkamp@hotmail.se

Poem: Hella

Hella

My words go down to the depths
White woven into black
the cut strand
the napped thread
the skein unravelled

Not the brilliant, boisterous vigour of
Valhalla, Folkvangr,
the splendid, seething purpose
of the war-claimed dead:

Hers is a quiet voice indeed-
A place of sleep, tranquillity, surcease,
Repose.
Her vaulted halls give shelter and enfold
the silent dead: released, at rest
in torment or in peace.

Hers is the cauldron of Answers
To questions known, unknown,
shouted in the silence, and unasked.
The keen edge of compassion
Dark mercy
White despair
Black-ice-beautiful
Wisdom waiting
ever, never, now-

Velsigning, Hela.

(Jennifer Tifft)

Din stund på jorden!

Din stund på jorden!

Mörkret kommer krypande sakta som en dimma över ett fält. Liksom dimman tar sig mörkret in överallt och blir allt mörkare och mörkare. Inget kan stoppa den. Snart tar mörkret över. Dina ögon ser snart aldrig mer dagens ljus. Din hörsel hör ingenting mer, inga skratt inte den friska vindens susningar i träden, ingen fågelsång eller munter musik. Känsel, lukt smak, ja alla sinnen förtvinar inför mörkret. Du ligger snart där i graven, i gropen. Munnen fylls med sand och ögonen äts av maskar. Förruttnelse, förmultning, förintelse.

Låt oss vara ärliga. Valhall, Folkvang ja även Hel är spekulation och önsketänkande. Vi vet ingenting om de yttersta tingen, men vi tror hoppas och fantiserar. Evigt liv, evig straff eller bara tomhet. Ingen kan säga något med säkerhet.

Nu när mörkret, dimman och kylan tar över ska du tänka vad har jag gjort av mitt liv, vad har jag gjort med min tid på jorden. Ja vad har du gjort med ditt enda jordeliv? Någonting eller ingenting? Är du en börda eller en resurs? Gör du eller har du gjort något stort värt att minnas eller är du dömd till de flestas tillvaro att glömmas bort och förtvina ur minnets bibliotek? Vad gjorde du med ditt enda jordeliv? Ställd den frågan idag, imorgon ja så länge du lever, se dig i spegeln och fråga dig själv vad har jag gjort med mitt enda jordeliv, vad har jag gjort med min stund på jorden?