Insändare i två tidningar: Rör inte handtaget!

Rör inte handtaget!

Hade man läst i Grönköpings veckoblad att man renoverat torget och sedan kommit på att torget blivit så fint att ingen (allra minst gossen Ruda) får vistas där då hade man kunnat le en smula.

Men i Skövde har man försökt skrämma bort en av de få torghandlarna som stannat kvar med dumdryga kommentarer att hans vagn varit för ful. ”Klockvagnen” har ju liksom Livets brunn varit en del av torget.

Småroligt i all sin dumhet. Det nya torget är lika levande och charmigt som ett väntrum på ett lasarett.

Inte roligt alls är Skövde kommuns förslag att ta bort den service som kallas Handtaget. Att många äldre kunnat bo kvar i sina hus tack vare Handtaget som gör trädgårdsarbete samt hjälper till med snöskottning är ren och skär elakhet! Först ser man till att äldre personer får hjälp, men sedan går det några år och de äldre som ju blivit än mer till åldern, får då beskedet att nu får de klara sig själva.

Skamligt och fult av de styrande: Gör om gör rätt. Låt Handtaget och torghandlarna bli kvar i Skövde.

Låt oss i nästa val ge politikerna ett handtag och befria från det uppdrag de inte lyckas med, att se till skövdebornas bästa!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Skaraborgsbygden och Skaraborgs Allehanda 30 oktober 2019.

http://skaraborgsbygden.se http://sla.se

Kina och Tyskland under andra världskriget

Kina och Tyskland under andra världskriget

Kina och Tyskland hade goda relationer fram till slutet av 1930-talet. Båda länderna misstroende de västallierade, Frankrike och Storbritannien. Vidare såg båda staterna Sovjetunionen som ett hot. Tyska militärer var i Kina och arbetade som instruktörer för kinesiska armén och tyska företag investerade i Kina trots att det ofta var politiskt instabilt i mittens rike. Samarbetet fortsatte även sedan nationalsocialisterna tog över makten i Tyskland. Men Tyskland började mer och mer samarbeta med Japan och det blev dessa två som bildade axelmakterna tillsammans med Italien.

Kina låg i krig med Japan sedan 1937 detta krig drogs in i den större konflikten som benämns andra världskriget då Japanerna anföll den amerikanska flottbasen Pearl Habor. Tyskland förklarade USA krig strax efter och Kina förklarade krig mot Tyskland den nionde december. Även mot Italien förklarade Kina krig. Tyskland och Kina kom aldrig i strid i egentlig mening. Kineser som befann sig i Tyskland eller i tyskockuperade områden internerades.

Med den av japanerna uppsatta staten Manchuriet hade Tyskland diplomatiska relationer sedan 1938 och sedan även med den kinesiska regeringen under ledning av Wang Jingwei som samarbetade med japanerna utvecklades relationer.

Enda egentliga krigshandlingen mellan Kina och Tyskland inträffade tredje februari 1944 då det kinesiska fartyget Chung Cheng ett ångfartyg med malm i lasten sänktes av en tysk ubåt. Chung Cheng var ursprungligen ett amerikanskt fartyg som sänks som gåva till Kina. Besättningen ombord bestod av såväl kineser som amerikaner av de 71 ombordvarande dödades 20.

Den kinesiske politikern Wang jingwei mottager tyska diplomater 1941.

Chung Cheng byggdes ursprungligen som ett amerikanskt fartyg under namnet Murat Halstead men bytte namn då hon blev kinesiskt.

Dikt: Den döde

Den döde

Du älskade, när jag är död en gång
och likafullt mitt minne och min sång
än några stunder leva kvar i norden,
då hör du kanske ofta nog de orden:
”I skaldens bröst sin nyckel dikten har,
du kände honom, säg oss, hur han var;
ty många rykten genom landet vandra,
förvirrande, motsägande varandra.”
Då tänker du: ”Jag kände honom väl,
jag lästa länge i hans öppna själ,
en rörlig själ, som gjorde själv sin plåga
och slutligen nedbrann i sin egen låga.
Ombyttlig, lättrörd, barnslig, misstänksam
han svärmade igenom livet fram.
Hans barndom såg jag ej, men mannens hjärta
förtärdes lika utav fröjd och smärta:
nu glad som gudar i Olympens sal,
nu dyster, mörk som de fördömdas kval,
en evig yngling med en evig trånad,
en from, en öppen, och likväl en grånad.

Från mången irring, som han medgav fritt,
hans hjärta hemnade till slut vid mitt.
Jag fick hans kärlek, kunde den ej mista,
den var hans varmaste, den var hans sista,
och mannen med det vittbekanta namn
han trivdes ändå bäst uti min famn.
Hur ofta sov han, däri innelsuten,
en evig tro, av honom aldrig bruten!
I livet var min kärlek honom nog,
och med mitt namn på läpparna han dog.”
Så tänker du, fast du det icke säger,
och då kanhända detta bladet äger
för dig ett värde, som det nu ej har.
Då känner du, vad du för honom var,
då minns du rörd de dagar, som förflutit,
då ångrar du, om du mot honom brutit.
O Emili, när då en gång du står
uppå min grav och länge väntad vår
nedstigit, liksom nu, från himlarunden
med knopp och löv och fågelsång i lunden:
säg i ditt hjärta då ett vänligt ord
till slumraren, som ligger under jord,
ty döden själv kan ej min kärlek hämma,
och var jag är, förnimmer jag din stämma.

(Esaias Tegnér)

Recept mottages

Några av våra mest populära artiklar handlar om olika recept inför julen. Vi har skrivit om drink på gin och julmust och fyllda dadlar. Men har ni ärade läsare något recept ni vill dela med er av? I så fall hör av er till ideellkulturkamp@hotmail.se