Lär dig dag i dag, i morgon är det förbjudet!

Futhark

Socialdemokraterna vill förbjuda runor. Anledningen är att en del runor har använts av politiska partier och organisationer socialdemokraterna ogillar. Socialdemokraterna har dock i alla tider varit negativa till svensk historia och svensk kultur. Historieämnet i skolorna minskade redan på 1960-talet samma årtionden som socialdemokraterna då statsbärande parti inledde en förödande rivningshysteri i Sverige. Detta hat mot det gamla kommer av att socialdemokraterna vill bygga nytt. I sann marxistisk anda anser de att allt gammalt är ont och allt nytt är bra. Nej alla hedningar, låt oss motverka socialdemokraternas kulturhat, stöd Ideella Kulturföreningen!

Våldtäkter tillåts men inte runor.

Homosexuella våldtäkter, bombattentat och korrupta politiker. Ja det ”nya Sverige” har då inte fört med sig något gott.

Hur löser man detta då? Jo man anser att runorna, det urgamla och hedniska alfabetet ska kriminaliseras.

I denna Midgårdsormens tid behövs Tor mer än någonsin! Bli hedning du med!

Tor

 

Riksgud

Riksgud

I forna tider var Frej svearnas främste kultgud. Drottar och kungar hävdade att de härstammade från Frej. Efter kristendomens införande ersattes kulten av Frej med dyrkan av helgonet Erik den helige som blev Sveriges rikshelgon.

Erik den helige var ideal kungen och han var vad man kallade på latin för Rex Perpetuus, evig konung. Erik var idealkungen och de övriga kungarna styrde endast som hans ombud. I äldre tider hade kungarna styrt genom Frejs överinseende.

Sålunda utnämner på Sverige nationaldag den sjätte juni 2019 ayps Ideella Kulturföreningen Frej till svensk riksgud.

Frej är svenskarnas gud samt deras evige konung och beskyddare.

Hell Frej!

IKF

Några tankar på Sveriges nationaldag 2019

På Sveriges nationaldag kan vi på löpsedlarna läsa att två bröder med afrikanskt påbrå bestämmer i ett kriminellt MC-gäng som har rötterna I USA. Vidare kan vi läsa om sexskandaler inom den katolska kyrkan.

Ovanstående borde bevisa mer än väl att internationella och globala företeelser automatiskt inte är av goda samt att Sverige skadas av såväl global kriminalitet som av globala religioner.

Guden Frej och hans maka Gerd är Sverige eviga och gudomlig gudapar, vill vi tjäna dessa två måste inte vara skeptiska mot den globalisering som pågår. Våra förfäder vikingarna reste ut  världen och de lät munkarna och prästerna komma hit. Vi ser hur illa det kan gå. I den viktiga dikten Havamal ger oden människorna råd. Många av råden är fyllda med misstro. en hedning bör aldrig vara naiv men väl fylld av misstro.

I äldre tider var förfädersdyrkan viktig, ja kanske viktigare än själva tron på gudarna. Sålunda borde en modern hedendom innehåll förfäderskult. Dyrkar man sina förfäder kommer man in på patriotism och nationalism. Det finns ingenting som talar för att dessa freteeelser är något negativt inom hedendomen. däremot bör man knappast blanda in en massa konstiga kristna ideal.

Leve Sverige! Till Hel med alla som hatar och avskyr Sverige!

Gerd and Frey as swedish holy royalties