Varför gnostikern inte får lida av psykiska störningar eller ha drogproblem

Varför gnostikern inte får lida av psykiska störningar eller ha drogproblem

Så gott som människor mår under sin livstid periodvis psykiskt dåligt. Sorg, stress och sjukdom kan sätta sina spår i själen. Men ofta kommer man över detta och kan gå vidare. Ibland kan man rentav bli stärkt av denna erfarenhet. Men en del olyckliga hamnar i långvariga depressioner och kommer aldrig tillbaka utan för dras med sina problem. Andra har medfödda skador på psyket. För dessa människor är den gnostiska hedendomen ingen väg att vandra. Det kan tyckas vara grymt men så är det. Det är en lång och komplicerad väg gnostikern går och är man inte i balans och i harmoni med sig själv är risken stor att det slutar illa. Sjukdomar av alla de slag är materia, det är en del av vår värld, den värld som byggdes av andlig makt av materia. Men gnostikern söker sig till den andliga världen. Kan man inte lämna bakom sig det dåliga och hemska ja då kan man heller inte vandra vidare. Det dåliga tynger ner själen till jorden.

Drogproblem är även de från materians värld. Vare sig det är alkohol eller annan drog så förhindrar missbruket och beroendet vägen till det andliga. Oden själv säger att:

”Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
Sämre vägkost
man ej släpar över fältet
än övermått utav öl.”

Hur ska illa är det inte då att vandra en andlig väg med alkohol i lasten? Ibland kan det vara lämpligt med religiösa ceremonier och ritualer då alkohol kan förekomma. Men det finns ingen ursäkt att bli beroende. Är man så andligt svag att man måste döva ångest och livsleda med alkohol eller andra droger ja då är den gnostiska vägen stängd. Detta gäller även de som har blivit botade. Man kan aldrig gå tillbaka till tiden innan missbruket. Ingen nykter alkoholist kan bli gnostiker. Misströsta inte nu inte, kanske får ni ett nytt försök i en annan framtida existens.

Gudarnas tjänare: Nordre, Sudre, Austre och Vestre

Gudarnas tjänare: Nordre, Sudre, Austre och Vestre

När Oden och hans bröder Ville och Ve dödade Ymer fanns de att i den dödes kropp levde de varelser som kallas dvärgar. När sedan gudarna bestämde att bygga världsalltet av kroppen skapades himlavalvet. Gudarna tog nu fyra dvärgar och satte dem till att hålla den på plats. I de fyra väderstrecken sattes en dvärg. Nordre, Sudre, Austre och Vestre är namnen på de fyra som håller upp himlavalvet och det ska de göra intill tidens ände. På fornnordiska är namnformerna Norðri, Suðri, Austri och Vestri. Om väderstrecken är uppkallade efter dvärgarna eller dvärgarna efter väderstrecken kan man tvista om. Kanske har dvärgarna även hand om de fyra vindarna?

Dikt vid tjugondag Knut 2019

Dikt vid tjugondag Knut 2019

Granen nu kastas ut,
julölet är också slut.
Farväl säger vi vid tjugondag Knut!

Allt julpynt och dekoration nu packas ner,
först vid Lucia syns vi något mer.
Julen 2018-2019 är ej mer!

Skinka, lutfisk, marsipan och nötter,
finns inte mer och syns ha fått fötter.
Lite trist att det är slut, man blir på julfriande aldrig trötter!

I kalendern för runor hornet nedvänt är,
en talande symbol att slut på julen det är är.
Men den kommer tillbaka den högtid vi håller så kär!

Ja du jul, Jolners högtid välkommen tillbaka,
snart igen ska vi öl brygga, fisk luta och pepparkakor baka.
Mellan trettonde december och trettonde december vi dig dock sakna!