Trefrontskriget fortsätter!

Det eviga trefrontskriget fortsätter. Vi måste se till att kristendomen minskar i betydelse samtidigt som vi måste hålla islam utanför och därtill se till att ateismen inte blir norm. Hedningar kämpa mot alla fiender samtidigt!

Insändare i NLT: Beklämmande att politiker lägger sig i kyrkans styre

Det är många år sedan den så kallade svenska kyrkan separerade från staten. Ändå fortsätter staten lägga sig i kyrkans göromål och kyrkan lägger sig i statens. Det är över tjugo år efter skilsmässan så är det fortfarande politiska val i kyrkan. Har nu kyrkan ställts utanför statens hägn och område ja då borde inte politiska partier som finns representerade i riksdag, landsting och kommuner vara i svenska kyrkan. Inga riksdagspartier finns representerade i andra religiösa samfund och borde då heller inte vara det i svenska kyrkan.

Svenska kyrkan ska sluta lägga sig i politiken och staten bör inte lägga sig i svenska kyrkans inre angelägenheter. Jag som inte är kristen och inte med i vare sig svenska kyrkan eller något annat samfund som tror att Jesus är Guds son och aldrig skulle läsa vare sig Jobs bok eller Markus evangeliet tycker det är beklämmande att politiska partier som ska verka för staten och medborgarna ändå lägger sig i ett samfunds inre styre och angelägenheter. Men om nu staten inte kan sluta upp med att sponsra kyrkoval då kan jag inte rösta på politiska partier som deltar i kyrkovalet.

Slutord till politikerna, om ni inte bojkottar kyrkovalet, då bojkottar jag er. Vill ni ha med prästerna att göra, då vill inte jag ha med er att göra!

Henrik Andersson, Hedning

Publicerad i Nya Lidköpings tidning 2021-09-15 http://www.nlt.se