Kronblom nittio år!

Kronblom nittio år!

Svensk seriehistoria skrivs den 17 juli 2017, denna dag är det nittioårs jubileum för Sveriges äldsta ännu verksamma serie ”Kronblom”!

17 juli 2017 dök Kronblom upp i veckotidningen Allt för alla nummer 29. Upphovsmannen till serien var Elov Persson 1894-1970. Idag görs serien av Elovs son och sonson.

Serien tarvar knappast någon förklaring för en begåvad och läskunnig allmänhet men för de stackare som inte tillhör denna minioritet kommer ett samandrag!

Serien handlar om den långe och smale latmasken Kronblom. Denne herre föredrar att ligga på sofflocket och filosofera än att arbeta. Detta sker till svärmoderns förtret. Kronbloms fru Malin är väl inte riktigt glad i den äkta hälftens slöhet hon heller. Men även Kronblom måste ju försörja sig och det sker på en del småjobb som utförs, fiske samt en och annan tipsvinst. Kronblom som tycks heta Benjamin i förnamn har även en fosterson som heter Boris. Denne Boris är ganska lik sin fosterfar men är något kortare och har långt blont hår. Kronblom är ju som alla vet flintskallig. Ända sedan 1927 är Kronblom klädd i blå vadmalkostym med väst som är gul och röd. En svart slips till den vita skjortan samt en blå hatt i samma kulör som kostymen.

Kronblom bor i ett Torp i det lilla samhället Vinkelboda. Han bor i ett torp som inte syns ha ändrats så mycket sedan 1920-talet. Trädgården är väl något misskött. Politik ligger väl inte herr Kronblom och funderar på så ofta, han är ju Sverige meste ”soffliggare”. Men 1980 var han med och stödde kärnkraftsmotståndarna.

Det är en pigg jubilar som blir nittio år, men så har han ju aldrig ansträngt sig. Vem vet, Kronblom kanske ligger på sofflocket fortfarande om nittio år?

Vi gratulerar Kronblom på nittioårsdagen, må han vila i frid!

Första avsnittet av serien 17 juli 1927.

Kronblom må vara soffliggare, men gäller det kärnkraft reser han sig!

Vila i frid!

Förslag och tips mottages gärna!

Förslag och tips om vad vi ska skriva om mottages gärna. Men kom ihåg att IKF är en kulturförening och inte en politisk organisation. Vi vet att en och annan läsare vill att vi ska skriva mer om samhällsdebatten än vad vi redan gör. Men en förening för asatroende, måste ju först och främst se till religionen. Önskar någon ha en artikel om exempelvis en viss historiskperson, en historisk händelse, en form av kulturyttring eller något annat så går det bra att sända ett meddelande till Ideella Kulturföreningen.

ideellkulturkamp@hotmail.se

 

Om asatro, jämlikhet och feminism

Om asatro, jämliket och feminism

Asatron är en polyteistisk religion, som i alla sådana religioner finns det gudinnor och gudar. De kvinnliga makterna är lika mäktiga som de manliga. Ofta brukar polyteistiska religioner ha mer gudinnor än gudar. Inom asatron är majoriteten av gudamakter feminina. Det finns exempelvis över 30 valkyrior och 10 havsgudinnor om man räknar Ran och hennes nio döttrar. Många gudinnor har makt och är mycket mäktiga, låt oss bara kort nämna Frigg, Freja, Hel och Urd.

Det finns de som menar på att kvinnor, och då räknar vi främst de fria kvinnorna hade en starkare ställning i det förkristna samhället än det som kom senare. Någon form av jämlikhet fanns det. Människorna trodde att gudarna skapat både män och kvinnor samtidigt. Ask och Embla skaps samtidigt och inte finns det något som säger att kvinnan är sämre än mannen.

Men jämlikheten i det samhälle som baserades på den gamla och sanna religionen var knappast med ett modernt ord ”könsneutralt”. Tvärtom så uppvisar det ett samhälle som är könssegregerat. Det är manligt och kvinnligt. Inte bara rent fysiskt utan även kulturellt. Svärd är manliga, sköldar kvinnliga, nycklar är manliga, lås är kvinnliga, hundar räknas till mannens värld, katter till de kvinnligas sfär. Listan kan göras lång. Att bryta mot könsrollerna är skamligt i den förkristna världen. Självaste Oden hånas för att ha varit omanlig. Oden har lärt sig sejd av Freja, en form av kvinnlig trolldom. När Tor ska hämta tillbaka sin stulna hammare så måste han förklä sig. Tor klär sig i kvinnokläder. Men Tor är mycket ovillig till att göra detta och först efter övertalning och hot om krig från jättarna får honom att gå med på detta. Den ende som utan bekymmer bryter mot dessa könsregler är Loke.

Loke är den ende som faktiskt utan bekymmer kan såväl klä ut sig till kvinna som även att byta kön. Njord förebrår Loke för detta på den berömda festen hos Ägir. Loke straffas senare för sina brott genom att fängslas och få ormgift droppande i ansiktet.

Begreppet homosexuell fanns inte i äldre tider. Detta ord konstruerades på 1800-talet. Men det som kallas för ”samkönad sex” var skamligt. Att anklaga en man för att ha samlag med en annan man var ett grovt brott. Torvald var en missionär som i sällskap med en tysk biskop vid namn Fredrik försökte få folk lämna den gamla tron. Han möttes av denna dikt: ”Nio barn har biskopen fött, Torvald är far till dem alla!”

Mosslik från äldre tider misstänkts vara män som straffats för sin sexuella läggning och den läggningen är vad vi kallar idag för homosexualitet. Den romerske författaren Cornelius Tacitus i sitt verk Germania skriven 98 vt, skriver om män som straffats för att de är omanliga, ergi. Straffet är att dränkas i träsk.

Som asatroende av idag bör vi hämta inspiration från den gamla tiden. Låt oss tro på jämlikhet, men det ska vara en jämlikhet med såväl kvinnligt som manligt. Lika lön för lika arbete borde anses vara självklart. Som asatroende är man för jämlikhet. Men jämställdhet mellan könen är inte detsamma som feminism. Trots namnet så avskyr feminister det feminina! En gång i tiden ville feminister ha lika politiska som ekonomiska rättigheter för kvinnor som män. Inte så mycket att säga något om. Men dagens feminister vill inte att det ska finnas kön! Feminister vill inte att det ska finnas män, men de vill inte att det ska finnas kvinnor heller! Det ska bara finnas människor. Förnekandet av det faktum att människan är ett däggdjur som fortplantar sig genom att män befruktar kvinnor bevisar att feminister i den mest radikala formen lever i en fantasivärld. De påminner inte så litet om de antirasister som förenekar att det finns människoraser samtidigt som de säger att de vill blanda alla raser!

Feminism är en extrem form av monoteism. Kristna och muslimer vill att bara en gud ska dyrkas, feminister vill att det bara ska finnas människor och inga kön. Likriktning in i absurdum. Vi som är asatroende och vill tro på gudinnor kan knappast sympatisera med folk som inte vill att det ska finnas feminina makter. Inga asynjor, diser, valkyrior, hamingjor eller fylgior finns i feministerna värld. Möjligtvis en könneutral gudamakt om de nu inte hänger sig åt ren och skär ateism.

Feminister hyllar alla former av sexualitet förutom den heterosexuella. Men vi hedningar har modergudinnor. Vi hedningar har ingen hbt-gudamakt. Asatro sägs vara en naturreligion, gott så, då lever de asatrogna efter naturen och dess lagar!

Som slutord ska nämnas:

Vi asatroende tror på gudinnor och gudar, inte på en enda könsneutral gudamakt.

Vi asatroende tro på jämlikhet mellan könen.

Vi asatroende tror könsroller och anser detta vara principiellt vara någonting positivt.

Vi asatroende anser att den enda sexuella läggning som är acceptabel är heterosexualitet.

Vi asatroende är emot feminism.

Denna artikel skrivs och skyddas av religionsfriheten. Artikeln uppmanar inte till brott mot svensk lagstiftning.

Denna artikel publiceras på Ideella kulturföreningens domän Ideell Kulturkamp. Ideella Kulturföreningen diskuterar bara med folk som delar Ideella kulturföreningens värdegrund.

De som vandrar ”Lokes väg genom livet” må så göra, men här är de inte välkomna!

Henrik Andersson

Alla medlemmar har en rättighet!

Alla medlemmar i föreningen har automatisk rätt att få insändare och artiklar som publicerats i pressen återgivna på Ideell Kulturkamp. Denna rättighet gäller dock bara medlemma och inte de som av olika orsaker får föreningens elektroniska informationsbrev. Självfallet är eventuella artiklar och dylikt Ideella Kulturföreningens officiella ståndpunkter.

Frågor och synpunkter kan sändas till ideellkulturkamp@hotmail.se

IKF