Gudar som dör och inte återuppstår!

Oden stupar i strid mot Fenrisulven.

Tor stupar i strid mot Midgårdsormen.

Frej stupar i strid mot Surt.

Tyr stupar i strid mot Garm.

Heimdall stupar i strid mot Loke.

Våra gudar offrar sig inte för mänskligheten de offrar sig för världsalltet . De är borta när de utan att klaga utkämpat sin sista strid. De kräver ingenting av människorna men vi bör ge dem respekt för detta. Gudarna dör med gudamakterna överlever.

Skade-glädje!

Lite skadeglädje är det ändå att kyrkor och moskéer inte kan ha många besökare. De kan därför inte använda pandemin till att få inflytande i denna svåra tid. Skade är vår gudinna och vi känner glädje med henne, Skade-glädje!

Mord och offer

Mord och offer, skillnad mellan mordet på Balder och Jesus offerdöd

Det kan kanske vara på sin plats att påpeka en mycket väsentlig skillnad mellan asatro och kristendom. Exemplet är Jesus död på korset och mordet på Balder.

I den kristna mytologin sänder Gud sin son till jorden för att denne ska sona det brott mänskligheten begått då de första två människorna Eva och Adam åt en förbjuden frukt. Guden som är allsmäktig kan inte förbjuda denna fruktstöld men han kan dela upp sig i tre delar, fader, son heliga ande och låta den andre delen det vill säga sonen ta på sig allas synder och där med återställa ordningen. Jesus skickas till jorden för att korsfästas punkt slut.

Balder däremot han dör inte för att sona några brott, ty inga människor har begått någon synd. Nej han mördas. I eddorna är just detta att Balder drömmer om sin kommande död samt hur gudamakterna med hans mor Frigg spetsen försöker förhindra detta. Men allt slutar i tragik. Slutligen försöker man rent av blidka dödsguinnan genom att sända Hermod till dödsriket. Men allt misslyckas Balder är död och återuppstår ej. Mordet är inledningen till ragnarök där gudarna stupar. Oden försöker rädda sin son medan den kristne guden offrar honom eller rentav av sig själv i en obegriplig slaktoffer.

Balder och Jesus är så olika och har så olika funktioner i de två religionerna så de kan knappast sägas vara varandra motsvarigheter. Det är skillnad på att bli mördad och att offra sig.

Gratis mjöd i Gamla Uppsala!

Några medlemmar i föreningen har meddelat att de bryggt för mycket mjöd. de bo i Svealand och kommer därför som en god gärning att dela ut mjöd gratis i gamla Uppsala på torsdag mellan 11.00 och fram till dess mjödet tar slut. Alla som vill, först till kvarn gäller får en dunk med 5 liter 10,5% mjöd. Brygden kanske vinner på lagring men går att förtära omedelbart. Det är inte tal om försäljning utan gåva och därför är utdelningen laglig. Det rör sig om cirka 300 liter!