Recept på hetvägg

Hetvägg är en äldre variant på vår tids semla. Här kommer ett recept som kommer från den kända kokboken Kok-konst från 1879 av Carl Emil Hagdahl:

12 medelstora semmelbullar
300 g mandelmassa
25 g smör
1 dl vispgrädde
3 äggulor
3 msk strösocker
Finrivet skal av 1 citron
3 msk suckat

Mjölk till servering

1. Skär ett litet lock av semlorna och gröp ur inkråmet med en gaffel. Smula ner inkråmet i en bunke.
2. Riv mandelmassan grovt och smält smöret. Blanda ner i bunken med inkråmet tillsammans med vispgrädde, (ovispad) äggulor, socker och finrivet citronskal. Rör ihop till en ganska tjock massa och fyll åter i de urgröpta bullarna.
3. Strö suckat över fyllningen och sätt tillbaka locket. Värm bullarna i 150 grader i mitten av ugnen i 10-15 minuter. Servera i djupa tallrikar eller skålar med varm mjölk.

Diserna hedrades i Skövde

Diserna hedrades i Skövde andra februari. Några medlemmar besökte den gamla gravhögen ”Kärlekskullen” och sände de kvinnliga makterna en hyllning. Inget blot eller offer förekom utan ceremonin var enkel och rättfram.

Kärlekskullen förstördes delvis på 1800 talet då kristna idioter grävde en väg rätt igenom den.

2018 fastlag ska gå i Frejs tecken

11 februari hyllas Frej i almanackan. Yngve och Inge är namn som förknippas med Njords store son. Fastlagen den lilla vårfesten som skulle vara en liten frossarfest innan fastan överlevde reformationen och den kan gott överleva den moderna tidens kristendom. Ät och drick gott och hylla Frej 11, 12 och 13 februari 2018!

En trevlig gud, kan gott äras med en trevlig fest. Detta är hednisering när den är som bäst och roligast.

Folktro fick mig att ändra min syn på mitt folk

Folktro fick mig att ändra min syn på mitt folk

Då jag började läsa böcker om nordisk folktro så fick jag en insikt om mitt folks spirituella djup. Jag fick en nästan nostalgisk tillhörighet och en bild av mina förfäders andliga verklighet. Vår nordiska folktro är knuten till vårt folk och om vi trängs undan och försvinner så försvinner även den. Plötsligt blev mitt folks fortlevnad viktig. Jag rekommenderar alla att läsa på om vårt folks rika andliga kulturarv.

Sök gärna reda på böcker om tron på ödet, hednagudarna, gårdstomten, troll, vittra, Skogsrået, Näcken, älvor och annan allmän folktro och fäbodkultur. Boken Svenska sägner av Ebbe Schön rekommenderas starkt.

”Förr i världen var det gott om tomtar, i synnerhet i de gamle tyste släktgårdarne. Men nu, sedan nytt folk samt hjul och maskiner, såsom tröskverk med mera, dragit dit in, har tomtarne så småningom skytt. Numera är de alldeles försvunna.” – Brämhult, Västergötland, 1931.

/L

”Gnostisk” asatro

”Gnostisk” asatro

”Gnostisk” asatro, vad är det? Gnostisk är ett grekiskt ord som översätts till kunskap eller insikt. En inre andlig kunskap som de flesta inte kan förstå eller uppleva. De flesta hävdar att den förkristna religionen, känd under begreppet asatro var en naturreligion. Gudamakterna är främst personifieringar av naturmakter och mänskliga egenskaper. En primitiv polyteistisk religion som inte är lika utvecklad som exempelvis den monoteistiska kristendomen. Men hedningarna som tillbad gudarna Oden och Tor, samt gudinnorna Frigg och Freja lade ner mycket tid och energi på att utveckla poesi och skaldekonst. Skalderna hade högt anseende och de gjorde allt mer komplicerade verk. Om nu asatron bara var en enkel naturreligion, varför då lägga ner så mycket tid och möda på att konstruera dikter? Det är nu det ”gnostiska” kommer in.

De flesta religioner har en offentlig sida som de allra flesta, ja rentav alla kan delta i. Det är årsfester, begravningar och vigslar. Liten eller ingen kunskap krävs för att delta vid dessa religiösa ceremonier. Däremot krävs det mycket för att förstå religionens innersta delar, dess kärnbudskap om man så vill. Alla människor har inte lika stor andligt behov eller förmåga att förstå andliga budskap. Inom kristendomen som är det västerländska samhällets dominerande religion uppkom frimureri. Alla kunde vara kristna, men många med behov och intresse av högre kunskap och andlig utveckling sökte sig till de hemliga ordnarna. Frimureri ska inte vidare behandlas men likande verksamhet bör ha funnits i det förkristna samhället. I det Romerska riket fanns vid slutet av antiken flertal olika religiösa samfund med ordens likande karaktär där de invigda samlades för att tillbe Mithra, Dionysius och andra gudar. Dessa sällskap var inte öppna för alla.

Asatroende kunde samlas vid årsfester och andra högtider. Vid dessa ceremonier kunde alla delta. Men kunde alla i äldre tider förstå en dikt eller ta till sig innehållet i ett kväde om gudarnas verksamhet? Poesi och dikter var ett sätt att kunna tränga djupare in i den andliga världen, den andliga verkligheten. Asatron var en poesireligion.

Världen, eller rättare sagt världsalltet skapas av att eldens och kylans värld möts. I mötet däremellan uppkommer jätten Ymer och kon Audhumbla. Kon slickar fram ur rimfrost en man som får namnet Bore. Bore får en son vid namn Bur som i sin tur får tre söner, Ville och Ve är namnet på två av dem, men den äldste är Oden. Bröderna dräper Ymer som sedan blir det material världen byggs av.
Gudarna skapar världen, men världen skapas ur en jätte. Gudarna står för de högre och andliga, Ymer, eller hans kropp står för det lägre och jordiska, det materiella. Gudarna, återigen Oden, Ville och Ve skapar sedan människorna ur trädslagen ask och alm. Urfädernas namn är Ask och Embla. Det andliga möter det materiella ännu en gång.

Gudarna, eller rättare sagt asarna är makter som förknippas med himlen. De makter som de flesta gudinnor härstammar från är de som representerar jord och mark baner och alver. En del av vanerna har även gift sig med representanter från jättarnas ätt, Skade gift med vanen Njord och Gerd gift med vanen Frej. Dödsgudinnan Hel är av jättesläkt och är en jordisk, ja rentav underjordisk makt. De som avlider i människornas värld, Midgård hamnar hos Hel. Men de som är trogna asarnas främste gud Oden kommer till Valhall som ligger bakom regnbågsbron Bifrost. De som är anhängare av den andliga världen far till himlen, medan de med jordisk kunskap och förmåga de hamnar i Hel. Brage, Odens son och skaldernas gud kommer för att ta emot de som kommer till Valhall. Ett talande exempel på att asatron är en poesireligion.

Vill vi bygga vidare och söka asatrons innersta kärna då måste vi bygga vidare. Det är dags för att hitta en högre sanning i asatron inte som nu främst tala om behov av kultur och identitet, inte bara känna inspiration i årsfesterna utan det är dags att ta del av en kunskap som få kan ta del av. Det är tid för gnostisk asatro!

En insändare i Gotlands Allehanda: Låt NMR komma till Gotland

En insändare i Gotlands Allehanda: Låt NMR komma till Gotland!

När undertecknad för några år sedan studerade på den något bedagade folkhögskolan på Gotland (eleverna hade ofta bättre kunskap i historia och samhällskunskap än lärarna och elevbostäderna fallfärdiga) hade man en temadag där bland annat rasism och nationalism togs upp. I en grupp diskuterade en del elever om inte ”nazism” borde förbjudas. Undertecknad ställde då frågan vad tror ni själva att folk som har sådan åsikter gör om de förbjuds? Och skulle ni själva acceptera en lag som förbjöd er att ha vissa åsikter? Är inte risken större att det blir mer politiskt våld i samhället om det införs förbud? Experten på högerextremism svarade att det är en av anledningarna till att vi valt att inte förbjuda åsikter i Sverige.

Bra, då låter vi Nordiska Motståndsrörelsen komma till Almedalsveckan. I Sverige har alla människor lika mycket värde, det betyder att såväl fascister som nationalsocilaister har lika mycket värde som alla andra. I deklarationen om de mänskliga rättigheterna står det klart och tydligt att alla är lika mycket värde oavsett ursprung och åsikter. Det gäller även folk som tycker att tron på allas lika värde är trams. Man måste inte tro på demokrati för att ta del av den.
Blockpolitiken idag har nått vägs ände. Ärligt, det är heller inte några större ideologiska skillnader mellan blocken. I över tjugo år har alla partier dragit mot mitten och nu sitter de där. Almedalsveckan har allt mer blivit en blandning mellan politikernas firmafest och utställningsmässa. Man pratar mycket politik, men lite ideologi. Tack vare NMR är nu den ideologiska debatten tillbaka, och det på gator och torg.
Bästa sättet att visa att man har bra åsikter är ju att föregå med gott exempel, inte att skrika på förbud. Anser politikerna på Gotland att demokratin är så värdelös så att de inte en gitter försvara den? Är argumenten slut och det ända man orkar är att införa förbud som rent av bryter demokratins egna ideal om allas lika värde. Nej passa på nu och bryt en lans för demokratin, eller är det så att ni rentav anser att det finns sanning i Nordiska motståndsrörelsens kritik v det mångkulturella samhället. Visa nu i ädel tävlan att demokratin är bättre än nationalsocialismen. Eller har ni gett upp? Låt NMR komma till Gotland!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Hela Gotlands hemsida 2018-02-06. http://helagotland.se