Snart en ny ärkeskojare

Snart går ärkebiskopen i pension och en ny ska tillsättas. Vem som blir ny ledare för samfundet som ännu inte riktigt förstått att man bara är ett samfund bland andra och ingen statskyrka spelar mindre roll. Det bir ännu en skojare som är så politisk korrekt att man storknar. En ärkeskojare ersätts av en ny ärkeskojare. Men lite skoj kan det kanske vara att följa valet? Det kan erbjuda ett bisarrt underhållningsvärde.

Eldjättar är inte bättre än köldjättar!

Rent teologiskt så är det ingen eller åtminstone marginell skillnad mellan jättarna från eldens och kylan riken. De är båda fiender till asarna och vanerna. Makrokosmos och mikrokosmos. I den värld vi lever i är det ingen egentlig skillnad mellan ”jättarna” i väst eller öst. Biden eller Putin går på ett ut då de båda är kristna. Biden flankeras av den judiske presidenten i Ukraina och Putin av den ateistiske presidenten i Kina. Som hedningar anser vi i föreningen att vi inte kan vare sig sympatisera med den ene eller den andre. Många anser även bland hedningar att eldjättarna i väst är lite bättre. Men det gör inte vi.

Och som vanligt påpekar vi att vi bara diskuterar med de som delar vår vädergrund.

IKF

Insändare i FT: Nästan alla kallar sig för demokrater

Demokrati är en färskvara skriver Håkan i FT. Men vad är då demokrati?

I Aten under antiken uppkom demokratin. Bara män födda i staden namngiven efter vishetens gudinna fick rösta. Inga kvinnor, utlänningar eller slavar fick denna rättighet. Inget land i dag styrs enligt denna ursprungsmodell.

Sverige anses vara en demokrati, men det är Nordkorea också, ja makthavarna i båda länderna säger sig vara demokrater. Det finns egentligen bara tre länder som inte bekänner sig till demokratin här i världen: Vatikanstaten, Saudiarabien och Brunei. Det parti som skriker mest om demokrati i Sverige idag är Sverigedemokraterna. De har i partinamnet ordet demokrati med. Kritikerna anser dock att de är si och så med demokratin i detta parti, samtidigt som det öppet och uttalad nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsens anhängare tycker att det är för mycket demokrati i Åkessons parti.

Alla, eller nästan alla kallar sig för demokrater. Gott så. Men då mister ju ordet mening. Begreppet blir otydligt och oklart. Putin i Ryssland anses inte vara demokrater om man får tro svensk media. Tror man på rysk media så är han det och alla andra är fascister. I Schweiz har man direktdemokrati, man tar och folkomröstar om princip allt. I Sverige anses det odemokratiskt att rösta om flyktingmottagning och homosexuellas rättigheter. Man anser att alplandets form av demokrati är nästan, på gränsen till odemokratiskt.

Slutord: Kan Håkan eller någon annan säga vad som är demokrati?

Henrik Andersson

Insändaren publicerad i Falköpings tidning 2022-05-17 http://www.falkopingstidning.se

Svar till Åke Bonnier: Intoleransen lever inom de monoteistiska religionerna.

Svar till Åke Bonnier: Intoleransen lever inom de monoteistiska religionerna.

Samfundet svenska kyrkan som inte är en statskyrka eller har någon särställning inom det svenska samhällets högste representant i Skara stift skriver i Skaraborgs läns tidning den 12 maj: ”Det är viktigt att slå vakt om ett samhälle där vi både har respekt för olikhet och kunskap om varandras sammanhang och tro. Det finns ju bara en Gud och Gud är inte religiös.”

Ena stunden respekt och tolerans i nästa andning intolerans. En gud. Inte två, inte tre inte inte nitton och inte åttahundrasextiotre. Nej endast en gud. Men det finns religioner som tror att det finns flera gudar och värt att notera i dagens jämlikhetssträvande samhälle, gudinnor. Det finns hinduer i Sverige och hinduismen har sisådär tre miljoner gudar. Några av de troende säger att alla är olika uppenbarelser av en enda gudom andra inte. Inom asatron som väcker och frodas även i Bonniers del av riket talar man om att det finns minst 147 gudar och gudinnor. Oden, Tor och Frej har vi nog alla hört tals om men även Eir, Ilm och Hlin åkallas av dessa hedningar. Här är det inte tal om en gud eller att alla gudamakter är olika aspekter av en gudamakt.

Pastafarierna tror på en gud, men är denne gud den så kallade Flygande spagettimonstret samma gud som Åke Bonnier tror på? Pastafarierna ska väl vara runt tusen personer i landet och de ökar nog i antal. Enligt det samfund Bonnier är med i har 12 512 lämnat detta samfund i år. Svenska kyrkan kommer om ingenting händer snart inte ha några medlemmar. Lika gott. Vi behöver inte ett intolerant samfund eller en intolerant religion som inte kan respektera att andra. Vi behöver inte någon av de intoleranta religioner som kommer från Mellanöstern. Judendomen, kristendomen och islam har alla visat intolerans och förakt för andra religioner. Intoleransen är så stor att de ofta bråkar inbördes. Ortodoxa judar mot sekulära, Katoliker mot protestanter, shia mot sunni. Ja listan kan göras lång på hat och intolerans inom monoteismen. En intolerans som Åke Bonnier upprätthåller!

Henrik Andersson, antimonoteist

Publicerad i Skaraborgs läns tidning https://www.skaraborgslanstidning.se/ 2022-5-16

Om fullmåne och krig

På morgonen den 16 maj var det fullmåne. Föreningen tar detta som ett tecken på att makterna fullständigt håller med oss om att medlemskap i den judekristna-muslimska -sekulära humanist organisationen som förkortas NATO är en katastrof. NATO och Ryssarna hotar varandra och nu är risken stor för kärnvapenkrig. Ingen medlem i föreningen är positiv till NATO eller ett svenskt och finsk inträde i denna krigsorganisation som en gång i tiden bombade Serbien till grus och aska.

För asatrons skull, för hedendomens skull var emot NATO!

Förbud mot NATO anhängare!

Då föreningen verkar för att fördröja ragnarök och inte påskynda världens undergång har förslag sänts iväg till medlemmarna i föreningen att det inte kommer vara tillåtet för eventuellt nya medlemmar att sympatisera med NATO. Förbudet för anhängare av denna organisation sker på teologiska och inte politiska grunder. Ingen medlem i föreningen är positiva till NATO eller svenskt och finskt medlemskap i denna krigsorganisation ty föreningen har medlemmar som är medborgare i båda länderna.

Föreningen diskuterar bara med de som delar föreningen värdegrund.

Ragnarök ska fördröjas så långt det går!