En insändare i Skaraborgsbygden Svenska kyrkans bondeoffer

Svenska kyrkans bondeoffer

Svenska kyrkan har gjort ett bondeoffer. Ja inte bokstavligen, religionsfriheten inkluderar ännu inte människooffer utan ett mer symboliskt.

Offret är Markuskyrkan i Skövde. Man hade nog om man verkligen velat kunna restaurera kyrkan. Men man valde att offra den. Med detta vill man ha sagt. Vill ni ha kvar kyrkan då får ni fortsätta betala in medlemsavgift samt besöka kyrkans aktiviteter. Att just Markus kyrkan kunde avvaras beror ju på att den inte är ser ut som en traditionell kyrka.

Men jag som inte är kristen är nöjd. Jag är nöjd, rentav glad att en religion och ett samfund jag inte är med i mister sitt inflytande. Svenska kyrkan är skild från staten men ändå finns det folk i detta samfund som tror att svenska kyrkan fortfarande är statskyrkan. Svenska kyrkan är inte svenska folkets kyrka bara det största religiösa samfundet i Sverige, än så länge. Under årets första månader har 20 652 personer lämnat detta samfund. Kyrkan har gjort ett bondeoffer och det är jag glad över!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades på Skaraborgsbygdens hemsida 2018-05-21 http://skaraborgsbygden.se

De stupades dag 2018

Vi sänder vid den tid de kristna firar sin högtid pingst en tanke till alla de hedningar som dödats av kristna. Offren för den blodtörstige Jesus och hans drängar är oräkneliga. Vi sänder alla dessa människor en tanke och hedrar deras minne. Vid ragnarök får vi vår hämnd!

En insändare i Gotlands tidningar: Äntligen ett lejon bland alla lamm på Gotland!

Äntligen ett lejon bland alla lamm på Gotland!

När undertecknad för några år sedan gick på den bedagade folkhögskolan där elevhusen nu rasar samman på grund av personalens lathet och allmänt dålig ledning av rektorn ansåg en samhällskunskapslärare att eleverna borde få bättre kunskap om riksdagspartierna. Efter att studerat ingående alla åtta partierna tog en ung förtjusande men också något naiv dam och frågade läraren om alla partierna trodde på demokrati. Ja svarade läraren lite förvånat. Sverigedemokraterna också frågade eleven. Ja svarade läraren igen. Ja men då är det väl ingen skillnad på dem. Jo det var det enligt läraren fast han kunde inte bevisa vad skillnaden bestod i. Nu har väl alla politiska partier som finns representerade i Region Gotland bevisat att det inte finns någon skillnad alls! För vad är skillnaden nu när man försöker stoppa NMR?

Hannes Müller ska ha stort tack för sitt mod att våga gå emot pk-strömmen då han anser att alla har rätt att komma till Almedalsveckan. Det ovärdiga försöket att stoppa Nordiska motståndsrörelsen genom att förhindra dem att hyra mark är förkastligt. Yttrandefrihet åsiktsfrihet och mötesfriheten måste skyddas. I dagens Sverige kommer hotet mot medborgarnas frihet inte från så kallade extremister utan från makten. Hannes Müller visar att han är folkets förtroende valde. För svenska folket vill lösa invandrings och integrationsproblemen men det vill inte politikerna. Om dessa viktiga samhällsfrågor ska lösas kan inte bara ja-sägare vara med. Även kritikerna måste få säga sitt. Politikerna ska vara ombud för svenska folket och svenska folket vill inte att Almedalen ska vara en firmafest för politiker som inte vågar lösa integrationsproblemen. Äntligen har vi i Müller ett lejon bland alla lamm i Region Gotland!

Henrik Andersson

Insändaren publicerades i Gotlands tidningar 2018-05-17 http://helagotland.se

En insändare i fyra tidningar: Åke Bonnier behöver ingen storasyster!

En insändare i fyra tidningar: Åke Bonnier behöver ingen storasyster!

PERSPEKTIV Debatten kring Åke Bonniers tweet om att förbjuda nazism fortsätter. Insändarskribenten Henrik Andersson står fast vid sin tidigare åsikt – biskopen är ute efter utrymme i media.

Louise Arvidsson låter som en storasyster på skolgården som ska försvara sin lillebror Åke Bonnier. Jag tror att Åke Bonnier skulle klara av att skriva ”svar på tal” utan storasysters hjälp!

Jag ska inte raljera längre. Men förslaget om förbud är dumt. Hur ska lagen utformas? Hur ska den följas? Vad är påföljden? ”Nazism” är ett nedsättande begrepp för nationalsocialism. Ingen i Sverige kallar sig för nazist. Ska lagen gälla bara nationalsocialister eller ska även fascister inkluderas? I Spanien kallades Francos ideologi för nationalsyndikalism. Får man vara nationalsyndikalist för Louise? I Sverige under 1930- och 1940-talet var det mest framgångsrika nationella partiet Sveriges Nationella förbund. De beskrev sin ideologi som ”nationell socialism”. Med ett blanksteg kan man alltså undgå förbudet mot nazism.

Symbolförbudet vi har idag slår ju inte mot nationalsocialisterna utan mot diverse hedniska samfund som använder runor som religiösa symboler och en indisk bekant till mig kommenterade lite syrligt att förbudet mot att använda hakkorset främst drabbar hinduer.

Så Åke Bonniers förslag är dumt. För en tid sedan kritiserade undertecknad Alternativ för Sverige och Alt-högern. Då blandade sig inte Åkes storasyster sig i debatten.

Slutord, jag hävdar att Åke Bonnier bara vill synas i media för att visa att svenska kyrkan fortfarande finns. Nu ska Markuskyrkan i Skövde rivas och enligt kyrkan tog hela 9 115 personer och lämnade detta samfund. Det är därför Åke vill synas, hans samfund är i kris!

Henrik Andersson

Isändaren publicerades 2018-05-17 i Skaraborgsläns tidning, Västgötabladet, Hjo tidning och Skövde nyheter

http://skaraborgslanstidning.se

http://vastgotalandet.se

http://hjotidning.se

http://skovdenyheter.se

Kongesangen

Kongesangen

Kungadömet Norge har som så många andra monarkier inte bara en nationalsång utan en sång till monarken i detta fall den norske konungen. Kungssången på norska ”Kongesangen” har den mer kända ”God save the king” som förlaga. Texten till Kongesangen skrevs av Henrik Wergeland 1808-1845 och detta gjordes år 1841 samma år som Wergeland blev riksarkivarie. Wergelands far hade varit med vid mötet vid Eidsvoll 1814 och där gett landet en fri författning samt förklarat sig självständigt. Kungen eller rättare, kongen i Norge 1841 var Karl Johan som ju var kung i både Sverige och Norge.

Kongesangen

Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign heim og slott!
Lys for ham ved din Ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!

Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død,
tapper i krig og nød,
alltid vårt Norge lød
Gud og sin drott.